Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Revitalizace čestných hrobů (ORG 5361) / 2020

Název:
Revitalizace čestných hrobů (5361)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3632 Pohřebnictví 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 1 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %
Celkem 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udrž.. 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 92 575,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 195 960,00 Kč 32 % 168 705,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
Celkem 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 92 575,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 195 960,00 Kč 22 % 168 705,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %