Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem (ORG 5367) / 2020

Název:
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem (5367)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3631 Veřejné osvětlení 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
Celkem 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 56 669,14 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 56 669,14 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %