Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Čítárna - participativní rozpočet (ORG 5368) / 2020

Název:
Čítárna - participativní rozpočet (5368)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %
Celkem 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 343,00 Kč 100 %
Celkem 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 343,00 Kč 100 %