Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Komunikace Za ©kolou v ®ilině (ORG 5397) / 2020

Název:
Komunikace Za ©kolou v ®ilině (5397)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
Celkem 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 890,00 Kč 37 % 18 445,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 890,00 Kč 37 % 18 445,00 Kč 63 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %