Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Chodník k autobus.zastávce Bocheta (ORG 5417) / 2020

Název:
Chodník k autobus.zastávce Bocheta (5417)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
Celkem 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 169 642,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 160 035,00 Kč 66 %
Celkem 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 169 642,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 160 035,00 Kč 32 %