Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje IS RD Bocheta 4.etapa (ORG 5425) / 2020

Název:
IS RD Bocheta 4.etapa (5425)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %
6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %
Celkem 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 104,00 Kč 9 % 37 752,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 204 490,00 Kč 90 %
Celkem 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 27 104,00 Kč 9 % 37 752,00 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 204 490,00 Kč 68 %