Výdaje

Přehled plateb pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (IČ 45193665 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 1799/3 - čištění kanalizace 7139 20.01.2020 3 800,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - nouzové zásobení pitnou vodou z důvodu havárie domovní kanalizace 7149 21.01.2020 759,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1213/1 - vodné, stočné za 20.12.2019 7168 23.01.2020 2 126,93 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 16/11 - likvidace odpadních vod ze septiku 7181 24.01.2020 1 288,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - čištění kanalizace 7182 24.01.2020 3 386,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné a stočné za 11.1.12.2019 - 15.1.2020. Lidická 168/6, Luční 1799/3, Bulharská 744/11, ... 7214 28.01.2020 208 291,82 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné a stočné za 11.1.12.2019 - 15.1.2020. Lidická 168/6, Luční 1799/3, Bulharská 744/11, ... 7214 28.01.2020 15 014,71 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj hřiště Kojetín - stočné za 9.10.-31.12.2019, 1.1.-8.1.2020 4221 28.01.2020 45,06 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 212,272 - vyúčtování vodné a stočné za 14.12.2019-16.1.2020 7228 29.01.2020 32 379,18 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 1 - likvidace odpadních vod ze septiku 4250 29.01.2020 1 421,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - nouzové zásobování pitnou vodou 7222 29.01.2020 759,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 275 - vyúčtování vodného za 17.9.2019-1.1.2020 7015 03.02.2020 90 862,24 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3 - nouzové zásobování pitnou vodou 7102 13.02.2020 759,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jezu 9 - likvidace odpadních vod ze septiku 7139 17.02.2020 2 146,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jezu 287 - likvidace odpadních vod ze septiku 7140 17.02.2020 2 201,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.-31.12.2019, 1.1.-5.2.2020 7219 24.02.2020 4 062,27 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1213/1 - čištění vnitřní kanalizace 7235 25.02.2020 629,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1213/1 - čištění vnitřní kanalizace 7012 02.03.2020 2 240,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11...-byty - vyúčtování vodné a stočné od 15.1.-18.2.2020 7036 04.03.2020 213 988,38 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11...-byty - vyúčtování vodné a stočné od 15.1.-18.2.2020 7036 04.03.2020 12 941,48 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci KS NJ - NP, Msgr. Šrámka 1029/13 - vodné stočné za 28.11.2019 - 04.03.2020 4152 17.03.2020 1 054,32 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci byty Msgr. Šrámka 1029/13 - vodné a stočné za 28.11.2019 - 04.03.2020 4158 17.03.2020 4 213,11 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Úzká 21 - vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 4162 17.03.2020 13 556,88 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 2 - vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 4163 17.03.2020 17 111,83 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné a stočné za 22.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 - Dobrovského 3,5, Masarykovo nám 3,29, ... 7150 18.03.2020 393 758,78 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné a stočné za 22.11.-31.12.2019, 1.1.-4.3.2020 - Dobrovského 3,5, Masarykovo nám 3,29, ... 7150 18.03.2020 44 036,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty a nebyty vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-29.2.2020, Tyršova 8, Suvorovova 122,, ... 7156 19.03.2020 206 690,62 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty a nebyty vodné a stočné za 26.11.-31.12.2019, 1.1.-29.2.2020, Tyršova 8, Suvorovova 122,, ... 7156 19.03.2020 6 147,44 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 - vyúčtování vodné a stočné za 22.11.-31.12.2019, 1.1.-2.3.2020 4208 20.03.2020 21 847,92 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.-bufet - čištění kanalizace 7163 20.03.2020 1 398,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Divadelní 8, Havlíčkova 11, 28.října 2 - vyúčtování vodné a stočné za 22.11.2019-31.12.2019, 1.1.-6.3.2020 7171 20.03.2020 25 426,55 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Divadelní 8, Havlíčkova 11, 28.října 2 - vyúčtování vodné a stočné za 22.11.2019-31.12.2019, 1.1.-6.3.2020 7171 20.03.2020 11 729,78 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj fontána Úzká - vodné za 25.9.-31.12.2019, 1.1.-3.3.2020 4236 24.03.2020 24 659,29 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj vodotrysk Janáčkovy sady - vodné za 4.12.-31.12.2019, 1.1.-2.3.2020 4219 24.03.2020 92,32 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Smetanovy sady - vodné za 7.6.-31.12.2019, 1.1.-3.3.2020 4220 24.03.2020 502,25 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj kašna Masarykovo nám. - vodné a stočné za 28.9.-31.12.2019, 1.1.-3.3.2020 4222 24.03.2020 952,55 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 1 - likvidace odpadních vod ze septiku 4264 26.03.2020 1 840,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 - vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 4290 30.03.2020 14 065,48 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní ul. - vyúčtování srážkové vody od 1.1.-31.3.2020 4291 30.03.2020 17 550,36 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 5.10.2017 - 16.3.2020 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7006 01.04.2020 333 352,78 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 5.10.2017 - 16.3.2020 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7006 01.04.2020 5 365,38 Kč
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387) Vodní hospodářství parkoviště Sokolovská - vyúčtování srážkové vody od 1.1.-31.3.2020 4025 02.04.2020 11 630,26 Kč
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387) Vodní hospodářství Resslova - vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 4027 02.04.2020 26 451,50 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6 - vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 7018 03.04.2020 19 313,79 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8, Revoluční 46, U Jičínky 25...vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 7019 03.04.2020 75 328,26 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8, Revoluční 46, U Jičínky 25...vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 7019 03.04.2020 9 363,00 Kč
Hückelovy vily (8518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8, Revoluční 46, U Jičínky 25...vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 7019 03.04.2020 27 669,10 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné, stočné 09/2019-3/2020 - Dobrovského 5, Masarykovo nám. 15, 28.října 6,8 7027 06.04.2020 17 361,27 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné, stočné 09/2019-3/2020 - Dobrovského 5, Masarykovo nám. 15, 28.října 6,8 7027 06.04.2020 8 970,10 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1213/1 - vodné a stočné za 21.12.2019-21.3.2020 7048 08.04.2020 9 763,40 Kč
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387) Vodní hospodářství Gen.Hlaďo - vyúčtování srážkové vody za 1.1.-31.3.2020 4082 08.04.2020 7 557,57 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj ul.28. října 47/4 - vodné a stočné za 20.12.2019-30.3.2020 7060 09.04.2020 6 834,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Trlicová 10,Luční 2, Zborovská 11-vyúčtování vodné a stočné za 12.3-15.4.2020 7188 27.04.2020 156 547,13 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Loučka 212, 272 - vyúčtování vodné a stočné za 18.3.-16.4.2020 7201 30.04.2020 28 738,98 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vodné stočné 17.3.-23.4.2020 - Luční 3,4, Bulharská 11 7202 30.04.2020 50 516,35 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 2007/25 - čištění kanalizace 7090 18.05.2020 810,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hluboká 188 - vodné a stočné za 6.2.-7.5.2020 7150 21.05.2020 4 820,24 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Jičínky 25, Pod Lipami 19, Loučka 212,272 - vyúčtování vodné a stočné za 14.4.-13.5.2020 7164 25.05.2020 59 418,22 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3, Trlicova 10 - vyúčtování vodné a stočné za 16.4.-20.5.2020 7191 28.05.2020 43 966,07 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6,Bulharská 11...vodné a stočné za 13.3.-15.5.2020 7192 28.05.2020 113 212,04 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6,Bulharská 11...vodné a stočné za 13.3.-15.5.2020 7192 28.05.2020 3 158,73 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci NP Msgr.Šrámka 1029/13 - vodné a stočné za 05.03.-02.06.2020 4149 15.06.2020 3 927,07 Kč
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj K Nemocnici - vyúčtování vodné za 27.2.-28.5.2020 4150 15.06.2020 7 776,12 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Úzká 21 - vyúčtování vodné a stočné za 5.3.-2.6.2020 4152 15.06.2020 11 268,97 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 2 - vyúčtování vodné a stočné za 5.2.-2.6.2020 4175 15.06.2020 17 671,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8,Suvorovova 120,Divadelní 8...vyúčtování vodné a stočné za 4.12.2019-29.5.2020 7113 15.06.2020 124 579,26 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8,Suvorovova 120,Divadelní 8...vyúčtování vodné a stočné za 4.12.2019-29.5.2020 7113 15.06.2020 17 276,59 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci NP Msgr.Šrámka 1029/13 - vodné a stočné za 05.03.-02.06.2020 4146 15.06.2020 426,86 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 16/11 - čištění kanalizace 7132 17.06.2020 669,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj vodné a stočné -vyúčtování za 29.2.-3.6.2020 -Bulharská 9, Trlicova 59, Masarykovo nám.3, ... 7154 18.06.2020 291 100,37 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj vodné a stočné -vyúčtování za 29.2.-3.6.2020 -Bulharská 9, Trlicova 59, Masarykovo nám.3, ... 7154 18.06.2020 23 049,99 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 5,1, Masarykovo nám.4,8,26,28,... vyúčtování vodné a stočné za 3.3.-5.6.2020 7179 22.06.2020 52 609,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 5,1, Masarykovo nám.4,8,26,28,... vyúčtování vodné a stočné za 3.3.-5.6.2020 7179 22.06.2020 4 866,34 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr.Šrámka 11, Revoluční 36, Bulharská 17, 8230, -vyúčtování vodné a stočné za 1.3.-11.6.2020 7180 22.06.2020 139 410,84 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Msgr.Šrámka 11, Revoluční 36, Bulharská 17, 8230, -vyúčtování vodné a stočné za 1.3.-11.6.2020 7180 22.06.2020 17 159,57 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 - vyúčtování vodné a stočné za 3.3.-4.6.2020 4370 22.06.2020 19 464,59 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 16/11 - čištění kanalizace 7202 25.06.2020 1 795,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 139/1 - vyúčtování srážkové vody za 10.4.-30.6.2020 4455 30.06.2020 13 453,94 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa ul.Divadelní - vyúčtování srážkové vody za 10.4.-30.6.2020 4456 30.06.2020 16 787,30 Kč
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387) Vodní hospodářství Gen.Hlaďo - vyúčtování srážkové vody za 10.4.-30.6.2020 4013 01.07.2020 7 228,98 Kč
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387) Vodní hospodářství parkoviště Sokolovská - vyúčtování srážkové vody za 10.4.-10.6.2020 4014 01.07.2020 11 124,60 Kč
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) (387) Vodní hospodářství ul.Resslova - vyúčtování srážkové vody za 10.4.-30.6.2020 4015 01.07.2020 25 301,43 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 128/6 - vyúčtování srážkové vody za 10.4.-30.6.2020 7015 02.07.2020 18 474,06 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8, Revoluční 46...vyúčtování srážkové vody za 10.4.-30.6.2020 7016 02.07.2020 35 422,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, Bulharská 11, Trlicova 10...vyúčtování vodné a stočné za 23.1-18.6.2020 7017 02.07.2020 293 595,92 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Lidická 6, Bulharská 11, Trlicova 10...vyúčtování vodné a stočné za 23.1-18.6.2020 7017 02.07.2020 14 357,34 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné stočné 03-06/2020 - Divadelní 8, Slovanská 3, ... 7114 16.07.2020 155 631,34 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vodné stočné 03-06/2020 - Divadelní 8, Slovanská 3, ... 7114 16.07.2020 13 232,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Kojetín 7 - vodné 16.1.19-23.6.20 7132 20.07.2020 579,28 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 118/8 - čištění kanalizace 7134 20.07.2020 2 006,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vyúčtování vodné a stočné za 13.6-10.7.2020 7217 27.07.2020 194 013,17 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty - vyúčtování vodné a stočné za 13.6-10.7.2020 7217 27.07.2020 11 781,20 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 8.5.-10.8.2020 7230 24.08.2020 4 547,40 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vyúčtování vodné a stočné za 15.7.-18.8.2020 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7020 02.09.2020 10 586,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj byty, nebyty - vyúčtování vodné a stočné za 15.7.-18.8.2020 - Lidická 6, Luční 3, Bulharská 11, ... 7020 02.09.2020 263 033,10 Kč
Celkem 4 250 089,70 Kč

2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36- vodné,stočné 5.9.- 17.12.2019- vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7033 08.01.2020 10 804,78 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj K Nemocnici 62 vodné, stočné 4.12.2019-31.12.2019, 1.1.2020-26.2.2020 7209 27.03.2020 6 678,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36- vodné,stočné 18.12.2019-31.12.2019, 01.01.2020-06.03.2020 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7210 27.03.2020 8 939,26 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj K Nemocnici 62- vodné a stočné 27.2.2020-28.5.2020 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7164 19.06.2020 7 512,65 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 36- vodné stočné 07.03.2020-04.06.2020 - vlastníci bytů platí zálohy na účet OB. 7222 26.06.2020 12 464,17 Kč
Celkem 46 399,61 Kč