Výdaje

Přehled plateb pro Ministerstvo obrany (IČ 60162694 ARES)

Kniha došlých faktur 2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj kupní cena za pozemky p.č.707 a 708 v k.ú. Bludovice u NJ 4048 05.10.2020 1 736 119,00 Kč
Celkem 1 736 119,00 Kč

2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Úhrada nájemného na základě Dodatku č. 2 ze dne 13.11.2018 smlouvy č. V2015-30/OMRI za rok 2020 (za účelem veřejně prospěšné stavby - cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice). 4087 12.02.2020 40 123,60 Kč
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Úhrada nájemného na základě Dodatku č. 2 ze dne 13.11.2018 smlouvy č. V2015-30/OMRI za rok 2020 (za účelem veřejně prospěšné stavby - cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice). 8104 30.04.2020 -40 123,60 Kč
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Úhrada nájemného na základě Dodatku č. 2 ze dne 13.11.2018 smlouvy č. V2015-30/OMRI za rok 2020 (za účelem veřejně prospěšné stavby - cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice). 8104 30.04.2020 40 123,60 Kč
Celkem 40 123,60 Kč

2020

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Poskytnutí podpory zaměstnavateli - p. Podešva - povolávací rozkaz 4003 01.04.2020 -2 996,00 Kč
Celkem -2 996,00 Kč