Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Kultura a sdělovací prostředky / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 2 186 000,00 Kč 2 186 000,00 Kč 1 210 847,00 Kč 55 %
  
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 13 652 000,00 Kč Pokles 13 579 017,55 Kč 10 043 653,84 Kč 74 %
  
Kultura-ostatní výdaje 1380 990 000,00 Kč Pokles 910 000,00 Kč 308 929,06 Kč 34 %
  
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 24 583 000,00 Kč Navýšení 27 988 717,64 Kč 19 988 805,49 Kč 71 %
  
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 12 799,96 Kč 9 %
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 36 500,00 Kč 36 500,00 Kč 33 332,79 Kč 91 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 380 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 62 858,00 Kč 79 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 4380 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 2 943,00 Kč 4 %
  
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 %
  
Památková péče 2380 372 000,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 204 341,84 Kč 46 %
  
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 624,26 Kč 0 %
  
PS Kavárničky 3393 15 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 15 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 725 000,00 Kč 725 000,00 Kč 725 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 189 000,00 Kč Pokles 169 000,00 Kč 144 000,00 Kč 85 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 115 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 1150 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
Celkem 43 845 500,00 Kč Navýšení 47 642 235,19 Kč 33 872 135,24 Kč 71 %