Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 1 795 000,00 Kč Navýšení 1 799 600,00 Kč 1 593 721,64 Kč 89 %
  
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 683 810,33 Kč 99 %
  
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5555 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 499,50 Kč 90 %
  
Klub seniorů Loučka 3383 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 22 357,70 Kč 51 %
  
Klub seniorů Nový Jičín 383 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 85 190,85 Kč 37 %
  
Klub seniorů Straník 2383 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 19 602,00 Kč 33 %
  
Komunitní plánování 439 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 6 931 000,00 Kč Pokles 6 719 914,47 Kč 3 943 550,87 Kč 59 %
  
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 1 955 000,00 Kč Pokles 1 770 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 88 %
  
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 2 377 000,00 Kč Pokles 2 022 000,00 Kč 1 439 000,00 Kč 71 %
  
Nesvéprávní občané-provozní záloha 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
  
Odbor bytový ORJ 037 518 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 272 219,37 Kč 72 %
  
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 1441 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
ProSenior NJ 390 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 879 743,39 Kč 40 %
  
ProSenior-Denní stacionář 1391 504 300,00 Kč Navýšení 685 300,00 Kč 287 366,30 Kč 42 %
  
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 578,49 Kč 38 %
  
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 781,00 Kč 39 %
  
ProSenior-Pohoda 1393 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 225 692,00 Kč 704 371,60 Kč 57 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 994 640,00 Kč 3 282 197,00 Kč 41 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 794 132,00 Kč 593 674,00 Kč 33 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 4 439 000,00 Kč Navýšení 6 124 644,00 Kč 2 928 901,00 Kč 48 %
  
PS Kavárničky 3393 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Rezerva pro Z© 400 400 000,00 Kč Pokles 385 000,00 Kč 112 670,00 Kč 29 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 477,00 Kč 30 %
  
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 468 409,00 Kč 86 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 491 440,00 Kč Navýšení 501 440,00 Kč 501 440,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1113 5 062 900,00 Kč 5 062 900,00 Kč 5 062 900,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 399 600,00 Kč 399 600,00 Kč 396 100,00 Kč 99 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
  
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 849 000,00 Kč 5 787 946,00 Kč 74 %
  
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 12 511 000,00 Kč Pokles 12 437 198,73 Kč 3 708 398,04 Kč 30 %
  
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 5 671 000,00 Kč Pokles 4 882 033,11 Kč 3 993 920,97 Kč 82 %
  
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 13 412 000,00 Kč Pokles 13 312 000,00 Kč 5 712 031,68 Kč 43 %
Celkem 79 695 040,00 Kč Navýšení 80 931 735,31 Kč 45 186 857,73 Kč 56 %