Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 1 795 000,00 Kč Navýšení 1 797 000,00 Kč 6 750,82 Kč 0 %
  
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 212 179,67 Kč 31 %
  
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5555 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 954,00 Kč 39 %
  
Klub seniorů Loučka 3383 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 16 307,70 Kč 37 %
  
Klub seniorů Nový Jičín 383 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 53 724,85 Kč 23 %
  
Klub seniorů Straník 2383 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 14 343,00 Kč 24 %
  
Komunitní plánování 439 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 6 931 000,00 Kč Navýšení 7 008 916,00 Kč 1 287 375,00 Kč 18 %
  
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 1 955 000,00 Kč 1 955 000,00 Kč 962 000,00 Kč 49 %
  
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 2 377 000,00 Kč 2 377 000,00 Kč 840 000,00 Kč 35 %
  
Nesvéprávní občané-provozní záloha 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
  
Odbor bytový ORJ 037 518 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 280 929,67 Kč 74 %
  
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 1441 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
ProSenior NJ 390 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 147 500,00 Kč 594 486,40 Kč 28 %
  
ProSenior-Denní stacionář 1391 504 300,00 Kč Navýšení 685 300,00 Kč 187 458,30 Kč 27 %
  
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 617,16 Kč 30 %
  
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 628,00 Kč 31 %
  
ProSenior-Pohoda 1393 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 175 800,00 Kč 458 908,60 Kč 39 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 723 000,00 Kč 2 009 583,00 Kč 26 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 793 500,00 Kč 362 370,00 Kč 20 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 4 439 000,00 Kč Navýšení 5 922 000,00 Kč 1 787 874,00 Kč 30 %
  
PS Kavárničky 3393 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Rezerva pro Z© 400 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 111 245,00 Kč 28 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 856,00 Kč 17 %
  
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 4 374 000,00 Kč Navýšení 4 545 994,00 Kč 1 155 684,00 Kč 25 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 491 440,00 Kč Navýšení 501 440,00 Kč 501 440,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1113 5 062 900,00 Kč 5 062 900,00 Kč 5 062 900,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 399 600,00 Kč 399 600,00 Kč 396 100,00 Kč 99 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
  
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 7 839 000,00 Kč Navýšení 8 189 000,00 Kč 3 462 000,00 Kč 42 %
  
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 12 511 000,00 Kč Navýšení 12 537 198,73 Kč 2 144 198,73 Kč 17 %
  
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 5 671 000,00 Kč Navýšení 5 672 237,11 Kč 1 839 769,74 Kč 32 %
  
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 13 412 000,00 Kč 13 412 000,00 Kč 2 394 000,00 Kč 18 %
Celkem 79 695 040,00 Kč Navýšení 85 540 385,84 Kč 26 294 683,64 Kč 31 %