Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 1 795 000,00 Kč Navýšení 1 799 600,00 Kč 1 593 721,64 Kč 89 %
  
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč Navýšení 840 000,00 Kč 683 810,33 Kč 81 %
  
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Baby-Senior Taxi od 2018; Dodavatelé-DUZP 2012 5555 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 499,50 Kč 90 %
  
Klub seniorů Loučka 3383 44 000,00 Kč 44 000,00 Kč 33 036,01 Kč 75 %
  
Klub seniorů Nový Jičín 383 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 105 739,56 Kč 46 %
  
Klub seniorů Straník 2383 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 32 865,18 Kč 56 %
  
Komunitní plánování 439 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 6 931 000,00 Kč Pokles 6 719 914,57 Kč 6 154 573,87 Kč 92 %
  
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 1 955 000,00 Kč Navýšení 2 273 130,00 Kč 2 273 130,00 Kč 100 %
  
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 2 377 000,00 Kč Pokles 2 022 000,00 Kč 1 699 000,00 Kč 84 %
  
Nesvéprávní občané-provozní záloha 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
  
Odbor bytový ORJ 037 518 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 312 315,48 Kč 82 %
  
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 1441 70 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
ProSenior NJ 390 1 687 500,00 Kč Navýšení 2 195 180,00 Kč 1 091 855,61 Kč 50 %
  
ProSenior-Denní stacionář 1391 504 300,00 Kč Navýšení 788 300,00 Kč 387 888,30 Kč 49 %
  
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 483,39 Kč 46 %
  
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 905,00 Kč 45 %
  
ProSenior-Pohoda 1393 1 107 800,00 Kč Navýšení 1 291 692,00 Kč 939 408,86 Kč 73 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 5 210 000,00 Kč Navýšení 7 994 640,00 Kč 3 941 158,00 Kč 49 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 1 292 500,00 Kč Navýšení 1 801 132,00 Kč 754 579,00 Kč 42 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 4 439 000,00 Kč Navýšení 6 144 644,00 Kč 3 534 756,00 Kč 58 %
  
PS Kavárničky 3393 10 000,00 Kč Pokles 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Rezerva pro Z© 400 400 000,00 Kč Pokles 385 000,00 Kč 112 670,00 Kč 29 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 883,00 Kč 38 %
  
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 4 374 000,00 Kč Pokles 1 711 461,00 Kč 1 641 009,00 Kč 96 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 491 440,00 Kč Navýšení 501 440,00 Kč 501 440,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1113 5 062 900,00 Kč 5 062 900,00 Kč 5 062 900,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 399 600,00 Kč 399 600,00 Kč 396 100,00 Kč 99 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 100 %
  
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 7 839 000,00 Kč Navýšení 7 849 000,00 Kč 7 122 151,75 Kč 91 %
  
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 12 511 000,00 Kč Pokles 12 437 198,73 Kč 5 753 256,79 Kč 46 %
  
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 5 671 000,00 Kč Pokles 4 882 033,11 Kč 4 669 973,72 Kč 96 %
  
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 13 412 000,00 Kč Pokles 13 312 000,00 Kč 13 041 000,00 Kč 98 %
Celkem 79 695 040,00 Kč Navýšení 81 630 865,41 Kč 61 997 109,99 Kč 76 %