Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 14 664 200,00 Kč Navýšení 15 113 700,00 Kč 12 599 447,47 Kč 83 %
  
5439 5439 0,00 Kč Navýšení 1 020 000,00 Kč 942 320,23 Kč 92 %
  
Členství města ve svazech a sdruľeních 1010 160 000,00 Kč Navýšení 175 000,00 Kč 168 832,76 Kč 96 %
  
Chata Jičínka 4381 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 781 416,23 Kč 87 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 232 904,47 Kč 26 %
  
Odbor organizační 381 146 695 600,00 Kč Pokles 139 887 017,00 Kč 105 879 973,16 Kč 76 %
  
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč Navýšení 201 500,00 Kč 154 497,67 Kč 77 %
  
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 3 658 752,39 Kč 42 %
  
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 29 594,81 Kč 49 %
  
Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 5381 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 770 224,58 Kč 74 %
  
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 0,00 Kč 0,00 Kč 4 235,00 Kč - - - -
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 203 410,00 Kč 6 792 661,82 Kč 83 %
Celkem 182 069 081,00 Kč Pokles 176 148 148,00 Kč 132 014 860,59 Kč 75 %