Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 14 664 200,00 Kč Navýšení 15 113 700,00 Kč 9 384 745,02 Kč 62 %
  
Členství města ve svazech a sdruľeních 1010 160 000,00 Kč Navýšení 175 000,00 Kč 168 832,76 Kč 96 %
  
Chata Jičínka 4381 896 000,00 Kč 896 000,00 Kč 574 154,08 Kč 64 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 910 000,00 Kč Navýšení 912 000,00 Kč 217 174,47 Kč 24 %
  
Odbor organizační 381 146 695 600,00 Kč Pokles 140 809 919,00 Kč 85 947 960,63 Kč 61 %
  
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč Navýšení 201 500,00 Kč 132 117,82 Kč 66 %
  
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 9 242 021,00 Kč Pokles 8 642 021,00 Kč 2 536 241,58 Kč 29 %
  
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 23 735,60 Kč 39 %
  
Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 5381 1 157 500,00 Kč Pokles 1 036 500,00 Kč 611 718,58 Kč 59 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 8 083 760,00 Kč Navýšení 8 203 410,00 Kč 5 562 599,95 Kč 68 %
Celkem 182 069 081,00 Kč Pokles 176 051 050,00 Kč 105 159 280,49 Kč 60 %