Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Tělovýchova a zájmová činnost / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bazén NJ 515 23 763 000,00 Kč Navýšení 25 213 000,00 Kč 23 344 998,64 Kč 93 %
  
Bazén-rekonstrukce a modernizace 1515 0,00 Kč Navýšení 3 006 650,74 Kč 3 006 650,74 Kč 100 %
  
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 212 628,00 Kč 40 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 254 030,63 Kč 85 %
  
Tělovýchovná činnost 410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 42 711,88 Kč 71 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 0,00 Kč Navýšení 13 936 022,00 Kč 13 936 022,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 1132 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 7 011 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 1133 69 700,00 Kč 69 700,00 Kč 19 000,00 Kč 27 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údrľba a oprava sportovią» 1134 6 700 000,00 Kč 6 700 000,00 Kč 6 400 000,00 Kč 96 %
  
Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1131 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 3 861 500,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 590 000,00 Kč 590 000,00 Kč 580 000,00 Kč 98 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 54 000,00 Kč Pokles 34 000,00 Kč 6 000,00 Kč 18 %
  
Zimní stadion NJ 522 61 950 000,00 Kč Pokles 10 770 000,00 Kč 7 758 228,66 Kč 72 %
  
Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny 2522 0,00 Kč Navýšení 1 253 999,23 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 1522 0,00 Kč Navýšení 55 746 000,77 Kč 50 685 580,33 Kč 91 %
Celkem 104 949 200,00 Kč Navýšení 129 141 872,74 Kč 117 168 350,88 Kč 91 %