Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 283 000,00 Kč Navýšení 8 002 693,00 Kč 7 907 103,18 Kč 99 %
  
5436 5436 0,00 Kč Navýšení 293 000,00 Kč 237 160,00 Kč 81 %
  
5437 5437 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 296 813,00 Kč 99 %
  
Čítárna - participativní rozpočet 5368 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %
  
Dalkia 516 0,00 Kč Navýšení 4 605 962,58 Kč 4 605 962,58 Kč 100 %
  
Dům sester 7518 2 933 000,00 Kč Pokles 1 943 000,00 Kč 1 702 470,00 Kč 88 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 251 907,56 Kč 29 %
  
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 70 200 000,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 8 712,00 Kč 1 %
  
Hückelovy vily 8518 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 3 653 434,51 Kč 84 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 116 160,00 Kč 23 %
  
IS RD Bocheta 4.etapa 5425 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %
  
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 6 708 677,00 Kč Navýšení 6 808 677,00 Kč 5 110 223,10 Kč 75 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 102 884 000,00 Kč Pokles 86 259 559,58 Kč 72 386 212,14 Kč 84 %
  
Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 5 416,50 Kč 3 %
  
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 92 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 5 257 127,60 Kč 78 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 370 640,00 Kč 96 %
  
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 100 000,00 Kč Navýšení 190 000,00 Kč 188 144,44 Kč 99 %
  
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 5424 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 000,00 Kč 54 %
  
Revitalizace čestných hrobů 5361 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %
  
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 106 480,00 Kč 100 %
  
Roząíření průmyslové zóny 538 3 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 24 200,00 Kč 1 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 11 330 000,00 Kč Pokles 9 362 522,80 Kč 9 362 522,80 Kč 100 %
  
Úprava Smetanových sadů 5369 300 000,00 Kč Pokles 22 400,00 Kč 22 400,00 Kč 100 %
  
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 10 557 000,00 Kč Pokles 2 560 000,00 Kč 1 841 331,20 Kč 72 %
  
Veřejná podpora-estetizace I. 1050 574 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5359 80 000,00 Kč Pokles 59 290,00 Kč 59 290,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5366 90 000,00 Kč Pokles 71 390,00 Kč 71 390,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 5363 60 000,00 Kč Pokles 21 300,00 Kč 21 300,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení generel 5362 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné osvětlení Hřbitovní 5360 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 032 645,91 Kč 94 %
  
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Nádraľní 541 230 000,00 Kč Pokles 192 909,68 Kč 192 909,68 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Purkyňova 542 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 566 911,29 Kč 81 %
  
Veřejné osvětlení Skalky 5365 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 500,00 Kč 60 %
  
Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 5364 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
VO - Bludovice Pneuservis 4395 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
  
VO EFEKT 2019 548 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 256 423 770,00 Kč Pokles 140 895 013,75 Kč 116 815 059,28 Kč 83 %