Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 283 000,00 Kč Navýšení 7 986 155,00 Kč 7 870 624,38 Kč 99 %
  
3405 3405 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 660 565,80 Kč 95 %
  
Čítárna - participativní rozpočet 5368 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Dům sester 7518 2 933 000,00 Kč Pokles 1 943 000,00 Kč 1 049 070,00 Kč 54 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 184 548,84 Kč 21 %
  
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 70 200 000,00 Kč Pokles 1 700 000,00 Kč 8 712,00 Kč 1 %
  
Hückelovy vily 8518 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 95 970,25 Kč 2 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 48 400,00 Kč 10 %
  
IS RD Bocheta 4.etapa 5425 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 64 856,00 Kč 22 %
  
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 6 708 677,00 Kč Navýšení 6 808 677,00 Kč 4 885 669,11 Kč 72 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 102 884 000,00 Kč Pokles 87 733 783,00 Kč 57 073 745,98 Kč 65 %
  
Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 626,50 Kč 3 %
  
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 92 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 5 007 368,90 Kč 74 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 311 350,00 Kč 80 %
  
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 100 000,00 Kč Navýšení 190 000,00 Kč 58 747,04 Kč 31 %
  
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 5424 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Revitalizace čestných hrobů 5361 1 400 000,00 Kč Pokles 900 000,00 Kč 577 760,00 Kč 64 %
  
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
  
Roząíření průmyslové zóny 538 3 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 24 200,00 Kč 1 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 11 330 000,00 Kč Pokles 10 781 136,00 Kč 9 153 220,92 Kč 85 %
  
Úprava Smetanových sadů 5369 300 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 22 400,00 Kč 11 %
  
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 10 557 000,00 Kč Pokles 3 860 000,00 Kč 1 430 322,20 Kč 37 %
  
Veřejná podpora-estetizace I. 1050 574 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5359 80 000,00 Kč Pokles 59 290,00 Kč 59 290,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5366 90 000,00 Kč Pokles 71 390,00 Kč 71 390,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 5363 60 000,00 Kč Pokles 21 300,00 Kč 21 300,00 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení generel 5362 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné osvětlení Hřbitovní 5360 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 032 645,91 Kč 94 %
  
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Nádraľní 541 230 000,00 Kč Pokles 192 909,68 Kč 192 909,68 Kč 100 %
  
Veřejné osvětlení Purkyňova 542 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 237 179,71 Kč 34 %
  
Veřejné osvětlení Skalky 5365 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 5364 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
VO - Bludovice Pneuservis 4395 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
  
VO EFEKT 2019 548 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny 2522 0,00 Kč 0,00 Kč 1 253 999,23 Kč - - - -
Celkem 256 423 770,00 Kč Pokles 142 852 949,79 Kč 93 605 568,56 Kč 66 %