Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 283 000,00 Kč Navýšení 7 986 155,00 Kč 7 849 577,55 Kč 98 %
  
3405 3405 0,00 Kč Navýšení 3 372 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Čítárna - participativní rozpočet 5368 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Dům sester 7518 2 933 000,00 Kč 2 933 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 102 685,17 Kč 12 %
  
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 70 200 000,00 Kč Pokles 56 713 978,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Hückelovy vily 8518 3 865 000,00 Kč Navýšení 4 365 000,00 Kč 33 719,10 Kč 1 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 48 400,00 Kč 0 %
  
IS RD Bocheta 4.etapa 5425 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 64 856,00 Kč 16 %
  
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 6 708 677,00 Kč 6 708 677,00 Kč 2 677 400,60 Kč 40 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 102 884 000,00 Kč Pokles 94 310 000,00 Kč 26 410 151,04 Kč 28 %
  
Odbor majetku a investic-věcná břemena ORJ 120 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 996,50 Kč 1 %
  
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 92 6 734 000,00 Kč 6 734 000,00 Kč 150 548,60 Kč 2 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 387 750,00 Kč 387 750,00 Kč 117 750,00 Kč 30 %
  
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 48 400,00 Kč 48 %
  
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 5424 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Revitalizace čestných hrobů 5361 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 92 575,00 Kč 5 %
  
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
  
Roząíření průmyslové zóny 538 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 11 330 000,00 Kč 11 330 000,00 Kč 4 538 570,00 Kč 40 %
  
Úprava Smetanových sadů 5369 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 10 557 000,00 Kč 10 557 000,00 Kč 1 076 786,68 Kč 10 %
  
Veřejná podpora-estetizace I. 1050 574 000,00 Kč 574 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5359 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné osvětlení ©tefánikova 5366 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 5363 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 21 300,00 Kč 36 %
  
Veřejné osvětlení generel 5362 500 000,00 Kč Pokles 495 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné osvětlení Hřbitovní 5360 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 8 538,00 Kč 1 %
  
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné osvětlení Nádraľní 541 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 %
  
Veřejné osvětlení Purkyňova 542 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné osvětlení Skalky 5365 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 5364 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
VO - Bludovice Pneuservis 4395 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 39 546,97 Kč 99 %
  
VO EFEKT 2019 548 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 0,00 Kč 0,00 Kč 860,31 Kč - - - -
Celkem 256 423 770,00 Kč Pokles 246 238 903,00 Kč 43 394 141,52 Kč 18 %