Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 82 000,00 Kč 59 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 1116 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
Celkem 388 000,00 Kč 388 000,00 Kč 330 000,00 Kč 85 %