Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všeobecná pokladní správa / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 39 800 599,25 Kč Navýšení 103 873 102,62 Kč 24 924 322,09 Kč 24 %
  
Členství města ve svazech a sdruľeních 1010 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 49 773,50 Kč 100 %
  
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 0,00 Kč Navýšení 7 004,00 Kč 7 004,00 Kč 100 %
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 615 000,00 Kč Pokles 490 000,00 Kč 206 369,70 Kč 42 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 0,00 Kč 0,00 Kč 4 558,00 Kč - - - -
  
OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 1441 0,00 Kč Navýšení 14 522,58 Kč 14 522,58 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 171 700,00 Kč Pokles 155 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 86 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 97 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.sluľbách 1113 310 100,00 Kč 310 100,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 1115 167 000,00 Kč Pokles 143 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 400,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-podpora dobrovolnictví 1116 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládeľ do 20 let 1132 582 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 1133 30 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1131 388 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 21 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 24 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 1150 74 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 0,00 Kč Navýšení 31 176,00 Kč 31 176,00 Kč 100 %
  
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 0,00 Kč Navýšení 73 596,60 Kč 73 596,60 Kč 100 %
  
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 0,00 Kč Navýšení 39 740,40 Kč 39 740,40 Kč 100 %
Celkem 42 469 599,25 Kč Navýšení 105 219 642,20 Kč 25 356 062,87 Kč 24 %