Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vodní hospodářství / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 255 360,75 Kč 255 360,75 Kč 193 727,55 Kč 76 %
  
5434 5434 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 5380 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Kanalizace U Mlýna 5410 400 000,00 Kč Pokles 369 418,72 Kč 369 418,72 Kč 100 %
  
Kanalizace ul. Trlicova 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor ľivotního prostředí 375 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 7053 0,00 Kč 0,00 Kč 400,00 Kč - - - -
  
Úprava Stranického potoka 3.etapa 5412 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
  
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 287 000,00 Kč Pokles 60 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 387 1 895 000,00 Kč Navýšení 2 295 000,00 Kč 1 369 890,90 Kč 60 %
  
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Vodovod Bludovice Záhumenní 6387 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Vodovod Loučka Císařská 4387 0,00 Kč Navýšení 8 420,00 Kč 6 000,00 Kč 71 %
  
Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 5430 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 3 807 360,75 Kč Navýšení 3 970 419,47 Kč 1 944 277,17 Kč 49 %