Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Lesní hospodářství / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor ľivotního prostředí 375 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 924 497,00 Kč 461 057,39 Kč 24 %
Celkem 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 924 497,00 Kč 461 057,39 Kč 24 %