Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Lesní hospodářství / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
374 374 0,00 Kč Navýšení 724 375,00 Kč 724 375,00 Kč 100 %
  
Odbor ľivotního prostředí 375 1 654 000,00 Kč Pokles 1 024 695,00 Kč 573 643,39 Kč 56 %
Celkem 1 654 000,00 Kč Navýšení 1 749 070,00 Kč 1 298 018,39 Kč 74 %