Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Životní prostředí / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor bytový ORJ 037 518 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor ľivotního prostředí 375 8 392 000,00 Kč Pokles 6 517 000,00 Kč 3 112 039,27 Kč 48 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 37 925 000,00 Kč Navýšení 39 304 500,00 Kč 35 364 588,00 Kč 90 %
  
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Celkem 47 007 000,00 Kč Pokles 46 192 125,00 Kč 38 716 627,27 Kč 84 %