Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Životní prostředí / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor ľivotního prostředí 375 8 392 000,00 Kč 8 392 000,00 Kč 2 625 338,03 Kč 31 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 37 925 000,00 Kč 37 925 000,00 Kč 19 964 091,00 Kč 53 %
  
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 105 000,00 Kč 18 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Celkem 47 007 000,00 Kč 47 007 000,00 Kč 22 784 429,03 Kč 48 %