Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Životní prostředí / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor bytový ORJ 037 518 0,00 Kč Navýšení 130 625,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor ľivotního prostředí 375 8 392 000,00 Kč Pokles 6 517 000,00 Kč 4 796 942,38 Kč 74 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 37 925 000,00 Kč Navýšení 41 350 978,00 Kč 41 481 603,00 Kč 100 %
  
Úsek rozvoje a strategického plánování 1388 600 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 1180 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Celkem 47 007 000,00 Kč Navýšení 48 238 603,00 Kč 46 518 545,38 Kč 96 %