Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 900 000,00 Kč Navýšení 2 270 000,00 Kč 80 000,00 Kč 4 %
  
1199 1199 0,00 Kč 0,00 Kč 1 999 396,00 Kč - - - -
  
Europe Direct 1101 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 9 359 197,00 Kč Pokles 8 411 793,00 Kč 5 631 950,43 Kč 67 %
  
Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 307,60 Kč 43 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 592 000,00 Kč Pokles 406 300,00 Kč 26 860,74 Kč 7 %
Celkem 10 861 197,00 Kč Navýšení 11 098 093,00 Kč 7 742 617,77 Kč 70 %