Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
0 0 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %
Bazén NJ 515 2 450 000,00 Kč Pokles 189 309,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dům sester 7518 100 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
Hückelovy vily 8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 591,00 Kč 17 %
Chata Jičínka 4381 50 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 17 762,61 Kč 63 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 %
Klub seniorů Straník 2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 300 000,00 Kč Pokles 1 180 000,00 Kč 185 493,28 Kč 16 %
Městská policie 406 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 162 633,10 Kč 56 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 80 000,00 Kč Navýšení 148 427,84 Kč 148 427,84 Kč 100 %
Odbor bytový ORJ 037 518 32 550 000,00 Kč Pokles 26 580 325,00 Kč 22 427 172,66 Kč 84 %
Odbor dopravy 384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 619,00 Kč 8 %
Odbor organizační 381 2 370 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč Pokles 182 113,84 Kč 182 113,84 Kč 100 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 116 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 14 000,00 Kč 88 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 35 000,00 Kč Pokles 34 500,00 Kč 34 496,00 Kč 100 %
ProSenior NJ 390 90 000,00 Kč Pokles 67 760,54 Kč 67 760,54 Kč 100 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 535,70 Kč 36 %
Revitalizace čestných hrobů 5361 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %
Rezerva pro Z© 400 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 387 900 000,00 Kč Navýšení 1 098 395,64 Kč 776 884,51 Kč 71 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 9 790 000,00 Kč Pokles 7 060 000,00 Kč 6 613 772,25 Kč 94 %
Zimní stadion NJ 522 500 000,00 Kč Navýšení 741 500,00 Kč 740 551,46 Kč 100 %
Celkem 53 263 000,00 Kč Pokles 41 879 456,86 Kč 34 050 156,95 Kč 81 %