Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
0 0 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 913,10 Kč 0 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 515 2 450 000,00 Kč 2 450 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dům sester 7518 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 4381 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Straník 2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 300 000,00 Kč Pokles 1 200 000,00 Kč 26 884,00 Kč 2 %
Městská policie 406 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 33 792,99 Kč 12 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 6 013,70 Kč 4 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 336,90 Kč 10 %
Odbor bytový ORJ 037 518 32 550 000,00 Kč Pokles 32 538 325,00 Kč 3 625 707,79 Kč 11 %
Odbor dopravy 384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 381 2 370 000,00 Kč 2 370 000,00 Kč 76 037,60 Kč 3 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 35 000,00 Kč Pokles 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior NJ 390 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 27 771,05 Kč 31 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Revitalizace čestných hrobů 5361 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 400 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 387 900 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 80 769,00 Kč 13 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 9 790 000,00 Kč 9 790 000,00 Kč 24 570,81 Kč 0 %
Zimní stadion NJ 522 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 217 170,80 Kč 43 %
Celkem 53 263 000,00 Kč Pokles 53 129 450,00 Kč 4 127 967,74 Kč 8 %