Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
0 0 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 683 810,33 Kč 99 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 515 2 450 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dům sester 7518 100 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
Hückelovy vily 8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 4381 50 000,00 Kč Pokles 31 000,00 Kč 1 257,00 Kč 4 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 %
Klub seniorů Straník 2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 300 000,00 Kč Pokles 1 180 000,00 Kč 59 409,59 Kč 5 %
Městská policie 406 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 101 492,28 Kč 35 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 8 924,96 Kč 6 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
Odbor bytový ORJ 037 518 32 550 000,00 Kč Pokles 28 429 325,00 Kč 11 633 768,12 Kč 41 %
Odbor dopravy 384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 381 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 327 760,39 Kč 22 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč Navýšení 341 000,00 Kč 150 347,34 Kč 44 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 35 000,00 Kč Pokles 17 000,00 Kč 16 754,00 Kč 99 %
ProSenior NJ 390 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 62 404,54 Kč 48 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %
Revitalizace čestných hrobů 5361 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %
Rezerva pro Z© 400 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 387 900 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 177 183,30 Kč 30 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 9 790 000,00 Kč Pokles 8 260 000,00 Kč 2 298 389,21 Kč 28 %
Zimní stadion NJ 522 500 000,00 Kč Pokles 444 000,00 Kč 217 170,80 Kč 49 %
Celkem 53 263 000,00 Kč Pokles 44 781 450,00 Kč 16 282 078,83 Kč 36 %