Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 518 32 550 000,00 Kč Pokles 28 429 325,00 Kč 11 633 768,12 Kč 41 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 9 790 000,00 Kč Pokles 8 260 000,00 Kč 2 298 389,21 Kč 28 %
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 683 810,33 Kč 99 %
Revitalizace čestných hrobů 5361 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %
Odbor organizační 381 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 327 760,39 Kč 22 %
Zimní stadion NJ 522 500 000,00 Kč Pokles 444 000,00 Kč 217 170,80 Kč 49 %
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 387 900 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 177 183,30 Kč 30 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč Navýšení 341 000,00 Kč 150 347,34 Kč 44 %
Městská policie 406 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 101 492,28 Kč 35 %
ProSenior NJ 390 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 62 404,54 Kč 48 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 300 000,00 Kč Pokles 1 180 000,00 Kč 59 409,59 Kč 5 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 35 000,00 Kč Pokles 17 000,00 Kč 16 754,00 Kč 99 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 8 924,96 Kč 6 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 %
ProSenior-Pohoda 1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %
Chata Jičínka 4381 50 000,00 Kč Pokles 31 000,00 Kč 1 257,00 Kč 4 %
0 0 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 515 2 450 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dům sester 7518 100 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Straník 2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 400 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 53 263 000,00 Kč Pokles 44 781 450,00 Kč 16 282 078,83 Kč 36 %