Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 518 32 550 000,00 Kč Pokles 28 429 325,00 Kč 12 501 566,66 Kč 44 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 386 9 790 000,00 Kč Pokles 8 260 000,00 Kč 5 710 115,38 Kč 69 %
Odbor organizační 381 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 705 526,09 Kč 47 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 382 1 300 000,00 Kč Pokles 1 180 000,00 Kč 136 093,59 Kč 12 %
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 387 900 000,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 195 905,15 Kč 20 %
Revitalizace čestných hrobů 5361 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 577 760,00 Kč 64 %
Azylový dům NJ 392 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 683 810,33 Kč 99 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
Zimní stadion NJ 522 500 000,00 Kč Pokles 444 000,00 Kč 217 170,80 Kč 49 %
Památková péče 2380 270 000,00 Kč Navýšení 341 000,00 Kč 182 113,84 Kč 53 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
Městská policie 406 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 101 492,28 Kč 35 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 325 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 515 2 450 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 400 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 8 924,96 Kč 6 %
ProSenior NJ 390 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 66 404,54 Kč 51 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 3380 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 %
Hückelovy vily 8518 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 4381 50 000,00 Kč Pokles 31 000,00 Kč 1 257,00 Kč 4 %
0 0 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 35 000,00 Kč Pokles 17 000,00 Kč 16 754,00 Kč 99 %
Dům sester 7518 100 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 384 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 1393 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Straník 2383 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 53 263 000,00 Kč Pokles 45 181 450,00 Kč 21 191 061,59 Kč 47 %