Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 32 550 000,00 Kč Pokles 32 538 325,00 Kč 3 625 707,79 Kč 11 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 9 790 000,00 Kč 9 790 000,00 Kč 24 570,81 Kč 0 %
Bazén NJ 2 450 000,00 Kč 2 450 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 2 370 000,00 Kč 2 370 000,00 Kč 76 037,60 Kč 3 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 1 300 000,00 Kč Pokles 1 200 000,00 Kč 26 884,00 Kč 2 %
Azylový dům NJ 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 913,10 Kč 0 %
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 900 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 80 769,00 Kč 13 %
Odbor organizační-úsek informatiky 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zimní stadion NJ 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 217 170,80 Kč 43 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Revitalizace čestných hrobů 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městská policie 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 33 792,99 Kč 12 %
Památková péče 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městský rozhlas 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 6 013,70 Kč 4 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dům sester 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior NJ 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 27 771,05 Kč 31 %
Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 8 336,90 Kč 10 %
Klub seniorů Nový Jičín 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 35 000,00 Kč Pokles 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Straník 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 53 263 000,00 Kč Pokles 53 129 450,00 Kč 4 127 967,74 Kč 8 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 70 000 000,00 Kč Pokles 56 513 978,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč Navýšení 52 000 000,00 Kč 37 680,75 Kč 0 %
Odbor bytový ORJ 037 36 504 000,00 Kč Navýšení 36 509 040,00 Kč 1 670 076,30 Kč 5 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 11 035 000,00 Kč 11 035 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 8 270 000,00 Kč 8 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hückelovy vily 3 500 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Roząíření průmyslové zóny 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 2 860 000,00 Kč Navýšení 2 959 994,00 Kč 99 994,00 Kč 3 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 4 235,00 Kč 0 %
Dům sester 2 783 000,00 Kč 2 783 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městská policie 500 000,00 Kč Navýšení 2 500 000,00 Kč 1 847 135,00 Kč 74 %
Odbor organizační 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 420 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační-úsek informatiky 1 934 600,00 Kč 1 934 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor ľivotního prostředí 1 605 000,00 Kč 1 605 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úsek rozvoje a strategického plánování 1 174 000,00 Kč 1 174 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 640 000,00 Kč Navýšení 990 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Purkyňova 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 30 153,20 Kč 5 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 9 680,00 Kč 2 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník k autobus.zastávce Bocheta 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 169 642,00 Kč 34 %
Cykloboxy 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
IS RD Bocheta 4.etapa 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 64 856,00 Kč 16 %
Kanalizace U Mlýna 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 4 598,00 Kč 1 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 387 000,00 Kč 387 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava Smetanových sadů 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 267 000,00 Kč 267 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Navýšení 233 000,00 Kč 116 498,80 Kč 50 %
Veřejné osvětlení Nádraľní 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 %
Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 300 000,00 Kč Pokles 220 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Straník u č.p..86 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO EFEKT 2019 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace Potoční ®ilina 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Straník - hřbitov 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 100 %
Čer»ák II.etapa 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 48 400,00 Kč 48 %
Parkoviątě Vančurova 2-10 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Čítárna - participativní rozpočet 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě ®ilina U Kostela 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ul. Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 327,00 Kč 97 %
ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Roząíření MK Kojetín 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO - Bludovice Pneuservis 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník Na Valech 500 000,00 Kč Pokles 26 630,00 Kč 7 000,00 Kč 26 %
Chodník podél silnice I/57 Bludovice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Autobusová zastávka Pod Svincem 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 8 420,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava Stranického potoka 3.etapa 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
0 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bazén NJ 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Zimní stadion NJ 52 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 266 098 370,00 Kč Navýšení 266 661 404,00 Kč 4 409 346,05 Kč 2 %