Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 32 550 000,00 Kč Pokles 28 429 325,00 Kč 11 633 768,12 Kč 41 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 9 790 000,00 Kč Pokles 8 260 000,00 Kč 2 298 389,21 Kč 28 %
Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 327 760,39 Kč 22 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 1 300 000,00 Kč Pokles 1 180 000,00 Kč 59 409,59 Kč 5 %
Revitalizace čestných hrobů 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 457 240,00 Kč 51 %
Azylový dům NJ 690 000,00 Kč 690 000,00 Kč 683 810,33 Kč 99 %
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 900 000,00 Kč Pokles 600 000,00 Kč 177 183,30 Kč 30 %
Odbor organizační-úsek informatiky 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
Zimní stadion NJ 500 000,00 Kč Pokles 444 000,00 Kč 217 170,80 Kč 49 %
Památková péče 270 000,00 Kč Navýšení 341 000,00 Kč 150 347,34 Kč 44 %
Hotel Praha-odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
Městská policie 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 101 492,28 Kč 35 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 325 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 2 450 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městský rozhlas 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 8 924,96 Kč 6 %
ProSenior NJ 90 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 62 404,54 Kč 48 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 044,22 Kč 43 %
Klub seniorů Nový Jičín 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 %
Hückelovy vily 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 50 000,00 Kč Pokles 31 000,00 Kč 1 257,00 Kč 4 %
0 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 35 000,00 Kč Pokles 17 000,00 Kč 16 754,00 Kč 99 %
Dům sester 100 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 725,00 Kč 25 %
ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Straník 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 53 263 000,00 Kč Pokles 44 781 450,00 Kč 16 282 078,83 Kč 36 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč Navýšení 55 000 000,00 Kč 25 254 545,71 Kč 46 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 48 400,00 Kč 0 %
Odbor bytový ORJ 037 36 504 000,00 Kč Pokles 26 019 823,00 Kč 11 817 526,78 Kč 45 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 13 486 022,00 Kč 13 486 022,00 Kč 100 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 11 035 000,00 Kč Navýšení 11 117 000,00 Kč 1 284 211,68 Kč 12 %
Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 8 270 000,00 Kč 8 270 000,00 Kč 100 130,49 Kč 1 %
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 47 %
Hückelovy vily 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 5 808,00 Kč 0 %
Bazén NJ 600 000,00 Kč Navýšení 3 700 000,00 Kč 2 282 709,03 Kč 62 %
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 1 269 604,00 Kč 35 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 1 001 107,17 Kč 34 %
3405 0,00 Kč Navýšení 2 800 000,00 Kč 2 589 780,80 Kč 92 %
Odbor organizační 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 516 800,00 Kč 548 557,02 Kč 22 %
Městská policie 500 000,00 Kč Navýšení 2 500 000,00 Kč 2 261 468,00 Kč 90 %
Roząíření průmyslové zóny 3 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační-úsek informatiky 1 934 600,00 Kč 1 934 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dům sester 2 783 000,00 Kč Pokles 1 883 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 70 000 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 43 326,00 Kč 4 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 640 000,00 Kč Navýšení 920 000,00 Kč 142 780,00 Kč 16 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 106 480,00 Kč 14 %
Úsek rozvoje a strategického plánování 1 174 000,00 Kč Pokles 742 400,00 Kč 105 000,00 Kč 14 %
Veřejné osvětlení Purkyňova 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 5 815,00 Kč 1 %
Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 693 760,00 Kč 396 531,99 Kč 57 %
Odbor ľivotního prostředí 1 605 000,00 Kč Pokles 678 657,06 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 650 000,00 Kč Pokles 632 000,00 Kč 370 403,69 Kč 59 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 9 680,00 Kč 2 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Autobusová zastávka Pod Svincem 0,00 Kč Navýšení 545 000,00 Kč 530 085,06 Kč 97 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 100,00 Kč 1 %
Chodník k autobus.zastávce Bocheta 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 169 642,00 Kč 34 %
Kanalizace U Mlýna 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 369 418,72 Kč 92 %
Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 387 000,00 Kč 387 000,00 Kč 234 693,23 Kč 61 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 2 860 000,00 Kč Pokles 382 994,00 Kč 267 942,00 Kč 70 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 267 000,00 Kč Navýšení 315 000,00 Kč 48 000,00 Kč 15 %
IS RD Bocheta 4.etapa 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 64 856,00 Kč 22 %
Úprava Smetanových sadů 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Navýšení 233 000,00 Kč 199 710,50 Kč 86 %
Veřejné osvětlení Nádraľní 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 192 909,68 Kč 84 %
Most Straník u č.p..86 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 44 770,00 Kč 22 %
VO EFEKT 2019 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace Potoční ®ilina 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 %
Parkoviątě Straník - hřbitov 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 100 %
Roząíření MK Kojetín 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 300 000,00 Kč Pokles 104 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Čer»ák II.etapa 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 48 400,00 Kč 48 %
Veřejné osvětlení Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 59 290,00 Kč 74 %
Čítárna - participativní rozpočet 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 29 335,00 Kč 42 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě ®ilina U Kostela 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 %
Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 21 300,00 Kč 36 %
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5433 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cykloboxy 500 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ul. Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO - Bludovice Pneuservis 35 000,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 39 546,97 Kč 99 %
Chodník podél silnice I/57 Bludovice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
Chodník Na Valech 500 000,00 Kč Pokles 16 950,00 Kč 7 000,00 Kč 41 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 8 677,00 Kč Navýšení 8 788,33 Kč 8 788,33 Kč 100 %
Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 8 420,00 Kč 6 000,00 Kč 71 %
Bus zastávka U partyzána 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Úprava Stranického potoka 3.etapa 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
0 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Vančurova 2-10 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč 0,00 Kč 106 480,00 Kč - - - -
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Zimní stadion NJ 52 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Zimní stadion NJ-rekonstrukce kotelny 0,00 Kč 0,00 Kč 1 253 999,23 Kč - - - -
Celkem 266 098 370,00 Kč Pokles 205 239 504,96 Kč 70 169 444,58 Kč 34 %