Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 32 550 000,00 Kč Pokles 26 580 325,00 Kč 22 427 172,66 Kč 84 %
Výstavba a opravy místních komunikací - OSM (ORJ 110), ORI (ORJ 610) 9 790 000,00 Kč Pokles 7 060 000,00 Kč 6 613 772,25 Kč 94 %
Odbor organizační 2 370 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 845 205,59 Kč 65 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 1 300 000,00 Kč Pokles 1 180 000,00 Kč 185 493,28 Kč 16 %
Vodní hospodářství - OSM (ORJ 102), ORI (ORK 602, 641) 900 000,00 Kč Navýšení 1 098 395,64 Kč 776 884,51 Kč 71 %
Revitalizace čestných hrobů 0,00 Kč Navýšení 900 000,00 Kč 879 786,68 Kč 98 %
Azylový dům NJ 690 000,00 Kč Navýšení 870 000,00 Kč 869 589,28 Kč 100 %
Zimní stadion NJ 500 000,00 Kč Navýšení 741 500,00 Kč 740 551,46 Kč 100 %
Odbor organizační-úsek informatiky 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč 23 377,20 Kč 4 %
Hotel Praha-odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 24 750,55 Kč 8 %
Městská policie 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 162 633,10 Kč 56 %
Bazén NJ 2 450 000,00 Kč Pokles 189 309,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 270 000,00 Kč Pokles 182 113,84 Kč 182 113,84 Kč 100 %
Městský rozhlas 150 000,00 Kč Pokles 146 125,00 Kč 13 795,21 Kč 9 %
ProSenior NJ 90 000,00 Kč Navýšení 132 122,00 Kč 67 760,54 Kč 51 %
Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 148 427,84 Kč 186 %
Klub seniorů Nový Jičín 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 2 270,00 Kč 3 %
Hückelovy vily 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 591,00 Kč 17 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 325 000,00 Kč Pokles 45 000,00 Kč 8 568,65 Kč 19 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 35 000,00 Kč Pokles 34 500,00 Kč 34 496,00 Kč 100 %
Chata Jičínka 50 000,00 Kč Pokles 28 000,00 Kč 17 762,61 Kč 63 %
0 40 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památky mimo seznam-kříľe aj. 116 000,00 Kč Pokles 16 000,00 Kč 14 000,00 Kč 88 %
Dům sester 100 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 619,00 Kč 8 %
ProSenior-Pohoda 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 535,70 Kč 36 %
ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Straník 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 53 263 000,00 Kč Pokles 41 875 390,48 Kč 34 050 156,95 Kč 81 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Zimní stadion NJ-rekonstrukce střechy 0,00 Kč Navýšení 55 646 000,77 Kč 56 119 260,84 Kč 101 %
Odbor bytový ORJ 037 36 504 000,00 Kč Pokles 26 867 859,65 Kč 23 862 930,32 Kč 89 %
Veřejné podpory-individuální ľádosti 0,00 Kč Navýšení 14 520 935,00 Kč 12 920 935,00 Kč 89 %
Odbor správy majetku-ostatní-ORJ 120 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 4 883 119,00 Kč 79 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 11 035 000,00 Kč Pokles 6 170 858,42 Kč 6 813 858,42 Kč 110 %
Dalkia 0,00 Kč Navýšení 4 605 962,58 Kč 4 605 962,58 Kč 100 %
Hückelovy vily 3 500 000,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 3 549 722,22 Kč 89 %
Bazén NJ 600 000,00 Kč Navýšení 3 812 502,17 Kč 3 601 809,81 Kč 94 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 8 270 000,00 Kč Pokles 3 711 606,25 Kč 3 711 606,25 Kč 100 %
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 600 000,00 Kč Pokles 3 118 627,00 Kč 3 118 627,00 Kč 100 %
Chodník Loučka Na Dráľkách 2 050 000,00 Kč Navýšení 2 950 000,00 Kč 2 729 583,86 Kč 93 %
Městská policie 500 000,00 Kč Navýšení 2 310 000,00 Kč 2 261 468,00 Kč 98 %
Roząíření průmyslové zóny 3 000 000,00 Kč Pokles 2 000 000,00 Kč 24 200,00 Kč 1 %
Odbor organizační-úsek informatiky 1 934 600,00 Kč Navýšení 1 954 600,00 Kč 1 873 871,69 Kč 96 %
Dům sester 2 783 000,00 Kč Pokles 1 883 000,00 Kč 1 702 470,00 Kč 90 %
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 70 000 000,00 Kč Pokles 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 2 000 000,00 Kč Pokles 1 371 800,00 Kč 665 157,02 Kč 48 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 032 645,91 Kč 94 %
5439 0,00 Kč Navýšení 1 085 000,00 Kč 907 450,45 Kč 84 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 640 000,00 Kč Navýšení 920 000,00 Kč 920 000,00 Kč 100 %
Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 800 805,00 Kč 704 635,02 Kč 88 %
Beskydské divadlo, přísp.org. 560 000,00 Kč Navýšení 763 567,57 Kč 763 567,57 Kč 100 %
374 0,00 Kč Navýšení 724 375,00 Kč 724 375,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Purkyňova 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 566 911,29 Kč 81 %
Zimní stadion NJ 52 000 000,00 Kč Pokles 678 500,00 Kč 634 153,74 Kč 93 %
Chata Jičínka 650 000,00 Kč Pokles 595 000,00 Kč 551 690,73 Kč 93 %
Autobusová zastávka Pod Svincem 0,00 Kč Navýšení 530 085,06 Kč 530 085,06 Kč 100 %
Chodník k autobus.zastávce Bocheta 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 329 677,00 Kč 66 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 30 000 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 116 160,00 Kč 23 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 600 000,00 Kč Pokles 446 913,50 Kč 446 913,50 Kč 100 %
Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 353 715,90 Kč 88 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 600 000,00 Kč Pokles 384 620,00 Kč 61 000,00 Kč 16 %
Kanalizace U Mlýna 400 000,00 Kč Pokles 369 418,72 Kč 369 418,72 Kč 100 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 2 860 000,00 Kč Pokles 344 520,24 Kč 344 520,24 Kč 100 %
5437 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 296 813,00 Kč 99 %
IS RD Bocheta 4.etapa 400 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 269 346,00 Kč 90 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 387 000,00 Kč Pokles 295 193,23 Kč 295 193,23 Kč 100 %
5436 0,00 Kč Navýšení 293 000,00 Kč 237 160,00 Kč 81 %
Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Navýšení 233 530,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Dlouhá 8-14 2.etapa 10 000 000,00 Kč Pokles 224 455,00 Kč 224 455,00 Kč 100 %
5428 0,00 Kč Navýšení 215 380,00 Kč 215 380,00 Kč 100 %
Úsek rozvoje a strategického plánování 1 174 000,00 Kč Pokles 210 800,00 Kč 210 800,00 Kč 100 %
Most Straník u č.p..86 200 000,00 Kč Navýšení 210 540,00 Kč 210 540,00 Kč 100 %
Kontejnerová stání 200 000,00 Kč Pokles 199 710,50 Kč 199 710,50 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Nádraľní 230 000,00 Kč Pokles 192 909,68 Kč 192 909,68 Kč 100 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 100 000,00 Kč Navýšení 190 000,00 Kč 188 144,44 Kč 99 %
Komunikace Potoční ®ilina 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 068,00 Kč 9 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 80 000,00 Kč 53 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 100 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 267 000,00 Kč Pokles 134 268,00 Kč 134 268,00 Kč 100 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 117 750,00 Kč 100 %
Roząíření MK Kojetín 50 000,00 Kč Navýšení 110 352,00 Kč 20 449,00 Kč 19 %
Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč Navýšení 107 000,00 Kč 106 480,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Skalky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 500,00 Kč 60 %
Odbor ľivotního prostředí 1 605 000,00 Kč Pokles 80 000,00 Kč 78 650,00 Kč 98 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
Čítárna - participativní rozpočet 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 72 343,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 90 000,00 Kč Pokles 71 390,00 Kč 71 390,00 Kč 100 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota, Beskydská 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 38 000,00 Kč 54 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Veřejné osvětlení ©tefánikova 80 000,00 Kč Pokles 59 290,00 Kč 59 290,00 Kč 100 %
5433 0,00 Kč Navýšení 57 000,00 Kč 56 083,50 Kč 98 %
Veřejné osvětlení Loučka-Křenová, Jičínská, Za Potokem 60 000,00 Kč Pokles 56 669,14 Kč 56 669,14 Kč 100 %
Parkoviątě ®ilina U Kostela 70 000,00 Kč Pokles 50 642,00 Kč 50 642,00 Kč 100 %
Kanalizace ul. Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce K Nemocnici, Pod Skalkou, B.Martinů 50 000,00 Kč Pokles 48 648,00 Kč 48 327,00 Kč 99 %
Vodovod Bludovice Záhumenní 50 000,00 Kč Pokles 41 580,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO - Bludovice Pneuservis 35 000,00 Kč Navýšení 39 546,97 Kč 39 546,97 Kč 100 %
Komunikace Za ©kolou v ®ilině 70 000,00 Kč Pokles 29 335,00 Kč 29 335,00 Kč 100 %
Úprava Smetanových sadů 300 000,00 Kč Pokles 22 400,00 Kč 22 400,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Cyklostezka u PZ 60 000,00 Kč Pokles 21 300,00 Kč 21 300,00 Kč 100 %
Chodník podél silnice I/57 Bludovice 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 093,00 Kč 80 %
5434 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunální sluľby OSM (ORJ 139), ORI (ORJ 639, 641) 8 677,00 Kč Navýšení 8 788,33 Kč 8 788,33 Kč 100 %
Chodník Na Valech 500 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 %
Vodovod Loučka Císařská 0,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
Bus zastávka U partyzána 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Bus zastávka u Poľární zbrojnice 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Úprava Stranického potoka 3.etapa 0,00 Kč Navýšení 4 840,00 Kč 4 840,00 Kč 100 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 500 000,00 Kč Pokles 3 100,00 Kč 3 100,00 Kč 100 %
0 1 800 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Akum.nádrľ na poľární nádrľ Straník 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Čer»ák II.etapa 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Cykloboxy 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Kanalizace ®ilina Okruľní 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most Loučka V Kútě 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Straník - hřbitov 120 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Vančurova 2-10 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Příjezdová komunikace ČOV Kojetín 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Prodlouľení tur.trasy u Čer»áku 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Roząíření stávající cyklo NJ-Bludovice 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Veřejné osvětlení Smetanovy sady, Skalky 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
VO EFEKT 2019 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 50 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Zábradlí na mostu pod gymnáziem 600 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Zatrubnění deą»ové kanalizace ®ilina 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 266 098 370,00 Kč Pokles 158 340 997,78 Kč 145 798 946,93 Kč 92 %