Pohled přes položky 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 93 230 000,00 Kč Pokles 59 945 640,00 Kč 20 090 961,81 Kč 34 %
0 0 84 660 000,00 Kč Pokles 54 802 740,00 Kč 18 368 725,78 Kč 34 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci - 1,5 % výnosu 8 570 000,00 Kč Pokles 5 142 900,00 Kč 1 722 236,03 Kč 33 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 920 762,32 Kč 57 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 920 762,32 Kč 57 %
1113 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 425 000,00 Kč Pokles 8 406 320,00 Kč 2 791 237,54 Kč 33 %
1121 0 Daň z příjmů právnických osob 49 995 000,00 Kč Navýšení 54 317 760,00 Kč 21 343 210,37 Kč 39 %
1122 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 23 000 000,00 Kč 23 000 000,00 Kč 21 037 750,00 Kč 91 %
1211 0 Daň z přidané hodnoty 164 235 000,00 Kč Navýšení 186 878 960,00 Kč 52 468 599,50 Kč 28 %
1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 129,50 Kč 12 %
1335 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 309,64 Kč 146 %
1336 0 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
1340 0 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 6 458 363,00 Kč 50 %
1341 0 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 341 808,94 Kč 53 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 38 600,00 Kč 10 %
7034 MP-zábor veřejného prostranství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 31 600,00 Kč 11 %
7054 SP-zábor zeleně 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 7 000,00 Kč 28 %
7066 MP-zábory, překopy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7098 MP-překopy 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 99 490,00 Kč 105 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 99 490,00 Kč 105 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 113 400,00 Kč 19 %
145 KOD-SP-autoąkola ORJ 210 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 113 400,00 Kč 19 %
1356 0 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč - - - -
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 8 086 000,00 Kč 8 086 000,00 Kč 2 758 180,00 Kč 34 %
102 KOD-SP-doprava-ORJ 210 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 99 375,00 Kč 33 %
191 KOD-SP-bezdluľnost ORJ 741 200,00 Kč 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osoby CzP 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
252 SP-doprava-TP 5 125 000,00 Kč 5 125 000,00 Kč 1 762 500,00 Kč 34 %
253 SP-doprava-ostatní 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 30 800,00 Kč 41 %
7006 SP vydání pov.k hernímu prostoru - ®Ú 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 500,00 Kč 32 %
7007 OSA-SP-CP 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 137 400,00 Kč 25 %
7011 SP-matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 40 625,00 Kč 24 %
7012 SP-vidimace, legalizace - Czech Point 38 500,00 Kč 38 500,00 Kč 14 880,00 Kč 39 %
7013 SP-ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 14 250,00 Kč 36 %
7014 SP-splátkový kalendář 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč 1 200,00 Kč 32 %
7015 SP-cestovní pasy, obč.průkazy 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 37 750,00 Kč 24 %
7017 SP-výpis z rejstříku trestů - Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 800,00 Kč 32 %
7032 SP-vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 70 %
7036 SP-nové a změnové listy z ľivnost.rejstříku - O®Ú 368 000,00 Kč 368 000,00 Kč 144 100,00 Kč 39 %
7037 SP-výpis z Ľivnostenského rejstříku - O®Ú 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 440,00 Kč 22 %
7041 SP-územní a stavební řízení 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 341 500,00 Kč 34 %
7051 SP-rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 59 450,00 Kč 72 %
7053 SP-vodní hospodářství, studny 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 51 400,00 Kč 51 %
7055 SP-odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
7056 SP-výpis z katastru nemovitostí - Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 600,00 Kč 80 %
7057 SP-výpis z Ľivnostenského rejstříku -Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů - Czech Point 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 110,00 Kč 11 %
7059 Datové schránky (sluľby s tím spojené)-CzechPoint 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
7060 SP-výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) - CzP 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
7063 SP-zprostředkování identifikace,251-kód 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 766 697,85 Kč 33 %
7004 Daň z hazardních her 30% 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 766 697,85 Kč 33 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 Kč 0,00 Kč 20 125,05 Kč - - - -
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč 0,00 Kč 20 125,05 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 10 400 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 1 993 012,04 Kč 19 %
7005 Daň z hazardních her 65% 10 400 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 1 993 012,04 Kč 19 %
1511 0 Daň z nemovitostí 12 500 000,00 Kč 12 500 000,00 Kč 724 892,69 Kč 6 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 681 500,00 Kč Pokles 12 381 500,00 Kč 2 568 983,03 Kč 21 %
0 0 1 051 000,00 Kč 1 051 000,00 Kč 269 228,24 Kč 26 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 26 905,00 Kč 4 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 90 442,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 429 732,00 Kč 33 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 872 496,00 Kč - - - -
390 ProSenior 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 350 509,00 Kč 39 %
515 Bazén NJ 5 200 000,00 Kč Pokles 4 200 000,00 Kč 449 732,15 Kč 11 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 610 000,00 Kč 2 610 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 79 760,64 Kč 6 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 178,00 Kč 36 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 %
7080 Věcné břemeno 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 798 840,36 Kč Navýšení 2 889 171,36 Kč 769 165,12 Kč 27 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 238 908,24 Kč Navýšení 274 848,24 Kč 59 184,00 Kč 22 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 71 756,00 Kč Navýšení 99 531,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 462 316,00 Kč 462 316,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 58 920,00 Kč 58 920,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 175 356,00 Kč Navýšení 176 736,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 100 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 160 564,13 Kč 10 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 92 969 200,90 Kč Pokles 91 392 091,90 Kč 50 790 401,88 Kč 56 %
0 0 2 728 200,90 Kč 2 728 200,90 Kč 20 860 539,06 Kč 765 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 4 553 107,00 Kč - - - -
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 114 095,23 Kč 36 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 962 000,00 Kč 962 000,00 Kč 139 388,00 Kč 14 %
28 Vyhrazené parkovací stání-OSM 0,00 Kč 0,00 Kč 2 472,91 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 5 050,00 Kč 13 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 694,00 Kč 48 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 88 656 000,00 Kč Pokles 87 078 891,00 Kč 24 954 529,68 Kč 29 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 120 406,00 Kč 50 %
9 Nájemé OO-NP 0,00 Kč 0,00 Kč 33 120,00 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 941,02 Kč 18 %
0 0 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 790,54 Kč 18 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 150,48 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 127 000,00 Kč 11 127 000,00 Kč 3 092 763,40 Kč 28 %
0 0 2 970 000,00 Kč 2 970 000,00 Kč 847 967,41 Kč 29 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 13 300,00 Kč - - - -
254 OSA-BP-cestovní doklady 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 29 685,65 Kč 20 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 143 744,55 Kč - - - -
7500 Blokové pokuty ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 500,00 Kč 21 %
906 Pokuty- radar Revoluční 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 595 847,35 Kč 20 %
907 Pokuty- radar - správ.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 457 818,44 Kč - - - -
908 Pokuty- radar - nákl.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty -delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 3 937 632,65 Kč 5 067 566,86 Kč 129 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 19 745,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 315 888,05 Kč - - - -
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 206,00 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 491 863,16 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 53 921,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 43 625,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč 0,00 Kč 149 039,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 65 834,23 Kč 65 834,23 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 140 191,92 Kč 140 191,92 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 308 971,67 Kč 308 971,67 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 25 523,77 Kč 25 523,77 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 77 151,21 Kč 77 151,21 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 30 113,25 Kč 30 113,25 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 2 888 353,24 Kč 2 888 353,24 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 9 075,00 Kč 19 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 9 075,00 Kč - - - -
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 8 732,00 Kč 32 843,00 Kč 376 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 8 732,00 Kč 26 243,00 Kč 301 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 671 000,00 Kč Navýšení 2 672 267,00 Kč 877 293,32 Kč 33 %
0 0 2 408 000,00 Kč Navýšení 2 409 267,00 Kč 668 571,33 Kč 28 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč 0,00 Kč 43 856,19 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 9 399,95 Kč 19 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 815,00 Kč 60 %
390 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 35 484,61 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 117 166,24 Kč 56 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč -4 326,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 5 456,00 Kč - - - -
292 KOD-NCNJ-Arriva - čipové karty a kupóny 0,00 Kč 0,00 Kč -9 782,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 331 113,71 Kč 92 %
0 0 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 42 168,60 Kč 47 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 279 945,11 Kč - - - -
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 73 892 000,00 Kč 73 892 000,00 Kč 7 323 082,07 Kč 10 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 19 516 800,00 Kč 19 516 800,00 Kč 7 263 047,00 Kč 37 %
0 0 19 516 800,00 Kč 19 516 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 7 263 047,00 Kč - - - -
3121 0 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 703 099,31 Kč Pokles 15 649 529,31 Kč 0,00 Kč 0 %
4111 0 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 029 933,11 Kč - - - -
4112 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 14 364 820,00 Kč 33 %
4113 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč 0,00 Kč 13 948,00 Kč - - - -
4116 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 333 206,00 Kč Navýšení 11 179 231,90 Kč 9 025 427,90 Kč 81 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 631 120,00 Kč 1 631 120,00 Kč 1 816 049,00 Kč 111 %
0 0 263 000,00 Kč 263 000,00 Kč 298 300,00 Kč 113 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 735 147,00 Kč 735 147,00 Kč 1 517 749,00 Kč 206 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 632 973,00 Kč 632 973,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4122 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 %
4129 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
4213 0 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 048 657,06 Kč 1 048 657,06 Kč 237 864,00 Kč 23 %
4216 0 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 598 412,65 Kč Navýšení 16 223 711,90 Kč 4 625 293,29 Kč 29 %
4222 0 Investiční přijaté transfery od krajů 9 260 000,00 Kč Pokles 8 936 854,42 Kč 3 436 854,42 Kč 38 %
Celkem 700 665 336,28 Kč Navýšení 707 097 769,43 Kč 247 187 459,46 Kč 35 %


Výdajové položky

Položka Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 119 384 000,00 Kč Pokles 119 017 700,00 Kč 32 339 933,00 Kč 27 %
2143 Cestovní ruch 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 960 045,00 Kč 27 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 960 045,00 Kč 27 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 960 045,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 9 184 000,00 Kč 9 184 000,00 Kč 2 640 846,00 Kč 29 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 90 441,00 Kč 29 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 90 441,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 604 000,00 Kč 604 000,00 Kč 189 170,00 Kč 31 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 189 170,00 Kč - - - -
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 920 000,00 Kč 3 920 000,00 Kč 1 066 677,00 Kč 27 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 066 677,00 Kč - - - -
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 237 301,00 Kč 26 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 237 301,00 Kč - - - -
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 800 000,00 Kč 2 800 000,00 Kč 852 320,00 Kč 30 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 852 320,00 Kč - - - -
390 ProSenior 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 204 937,00 Kč 32 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 204 937,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 4 610 094,00 Kč 29 %
406 Městská policie 16 000 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 4 610 094,00 Kč 29 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 4 610 094,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 90 600 000,00 Kč Pokles 90 233 700,00 Kč 24 128 948,00 Kč 27 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 600 000,00 Kč 5 600 000,00 Kč 1 619 995,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 619 995,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 85 000 000,00 Kč Pokles 84 633 700,00 Kč 22 508 953,00 Kč 27 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 22 508 953,00 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3 109,00 Kč 8 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 109,00 Kč 12 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 109,00 Kč - - - -
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 4 376 450,00 Kč 4 376 450,00 Kč 583 961,00 Kč 13 %
2143 Cestovní ruch 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 52 415,00 Kč 15 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 52 415,00 Kč 15 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 52 415,00 Kč - - - -
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 4 450,00 Kč 11 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 450,00 Kč 22 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 4 450,00 Kč - - - -
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 53 200,00 Kč 23 %
518 Odbor bytový ORJ 037 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 53 200,00 Kč 23 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 53 200,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 890 000,00 Kč 890 000,00 Kč 93 350,00 Kč 10 %
518 Odbor bytový ORJ 037 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 93 350,00 Kč 14 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 93 350,00 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 104 816,00 Kč 39 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 104 816,00 Kč 52 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 104 816,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 17 250,00 Kč 37 %
3383 Klub seniorů-Loučka 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 5 625,00 Kč 43 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 625,00 Kč - - - -
383 Klub seniorů Nový Jičín 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 11 625,00 Kč 34 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 11 625,00 Kč - - - -
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 295 450,00 Kč 295 450,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 324 000,00 Kč 1 324 000,00 Kč 258 480,00 Kč 20 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 1 200,00 Kč 5 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 257 280,00 Kč 20 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 257 280,00 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 150 000,00 Kč 7 150 000,00 Kč 2 375 135,00 Kč 33 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 7 150 000,00 Kč 7 150 000,00 Kč 2 375 135,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 2 375 135,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 31 021 880,00 Kč Pokles 30 931 080,00 Kč 8 279 927,00 Kč 27 %
2143 Cestovní ruch 982 080,00 Kč 982 080,00 Kč 243 202,00 Kč 25 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 982 080,00 Kč 982 080,00 Kč 243 202,00 Kč 25 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 243 202,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 487,00 Kč 10 %
518 Odbor bytový ORJ 037 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 487,00 Kč 10 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 487,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 864,00 Kč 36 %
518 Odbor bytový ORJ 037 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 864,00 Kč 43 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 10 864,00 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 266 000,00 Kč 2 266 000,00 Kč 668 388,00 Kč 29 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 22 430,00 Kč 28 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 22 430,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 46 913,00 Kč 31 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 46 913,00 Kč - - - -
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 972 000,00 Kč 972 000,00 Kč 265 079,00 Kč 27 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 265 079,00 Kč - - - -
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 221 000,00 Kč 221 000,00 Kč 59 051,00 Kč 27 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 59 051,00 Kč - - - -
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 685 000,00 Kč 685 000,00 Kč 225 189,00 Kč 33 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 225 189,00 Kč - - - -
390 ProSenior 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 49 726,00 Kč 31 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 49 726,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 968 000,00 Kč 3 968 000,00 Kč 1 136 939,00 Kč 29 %
406 Městská policie 3 968 000,00 Kč 3 968 000,00 Kč 1 136 939,00 Kč 29 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 1 136 939,00 Kč - - - -
6112 0 Zastupitelstva obcí 942 400,00 Kč 942 400,00 Kč 237 019,00 Kč 25 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 237 019,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 22 808 400,00 Kč Pokles 22 717 600,00 Kč 5 982 028,00 Kč 26 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 1 406 000,00 Kč 1 406 000,00 Kč 402 256,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 402 256,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 21 402 400,00 Kč Pokles 21 311 600,00 Kč 5 579 772,00 Kč 26 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 5 579 772,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 606 560,00 Kč Pokles 11 573 660,00 Kč 3 163 242,00 Kč 27 %
2143 Cestovní ruch 356 400,00 Kč 356 400,00 Kč 90 002,00 Kč 25 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 356 400,00 Kč 356 400,00 Kč 90 002,00 Kč 25 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 90 002,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 540,00 Kč 4 %
518 Odbor bytový ORJ 037 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 540,00 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 942,00 Kč 13 %
518 Odbor bytový ORJ 037 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 942,00 Kč 16 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 942,00 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 843 500,00 Kč 843 500,00 Kč 242 958,00 Kč 29 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 8 141,00 Kč 29 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 8 141,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 54 500,00 Kč 54 500,00 Kč 17 024,00 Kč 31 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 17 024,00 Kč - - - -
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 355 000,00 Kč 355 000,00 Kč 96 197,00 Kč 27 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 96 197,00 Kč - - - -
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 81 000,00 Kč 81 000,00 Kč 21 431,00 Kč 26 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 21 431,00 Kč - - - -
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 81 720,00 Kč 33 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 81 720,00 Kč - - - -
390 ProSenior 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 18 445,00 Kč 25 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 18 445,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 415 824,00 Kč 29 %
406 Městská policie 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 415 824,00 Kč 29 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 415 824,00 Kč - - - -
6112 0 Zastupitelstva obcí 643 500,00 Kč 643 500,00 Kč 214 482,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 214 482,00 Kč - - - -
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 8 273 160,00 Kč Pokles 8 240 260,00 Kč 2 195 494,00 Kč 27 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 506 160,00 Kč 506 160,00 Kč 145 981,00 Kč 29 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 145 981,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 7 767 000,00 Kč Pokles 7 734 100,00 Kč 2 049 513,00 Kč 26 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 2 049 513,00 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 209 975,00 Kč 43 %
6171 Činnost místní správy 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 209 975,00 Kč 43 %
381 Odbor organizační 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 209 975,00 Kč 43 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 209 975,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 1 051,00 Kč 8 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 051,00 Kč 9 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 051,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 126 000,00 Kč Pokles 106 000,00 Kč 8 785,56 Kč 8 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 60 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 8 785,56 Kč 22 %
0 0 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 8 785,56 Kč 22 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 8 785,56 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2 Odbor správy majetku-věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 134 000,00 Kč 134 000,00 Kč 1 927,00 Kč 1 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 1 927,00 Kč 3 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 1 927,00 Kč 5 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 927,00 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 37 500,00 Kč 37 500,00 Kč 3 308,00 Kč 9 %
2143 Cestovní ruch 0,00 Kč 0,00 Kč 3 308,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 3 308,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 308,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 283 500,00 Kč 283 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 275 000,00 Kč 275 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 618 500,00 Kč 618 500,00 Kč 160 019,68 Kč 26 %
2143 Cestovní ruch 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 505,00 Kč 108 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 505,00 Kč 108 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 505,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 240,00 Kč 10 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 240,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 606 000,00 Kč 606 000,00 Kč 153 274,68 Kč 25 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 232,00 Kč 37 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 232,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 151 042,68 Kč 25 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 151 042,68 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 899 000,00 Kč Navýšení 5 911 000,00 Kč 359 474,51 Kč 6 %
2141 Vnitřní obchod 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 113 986,84 Kč 114 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 113 986,84 Kč 114 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 113 986,84 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 64 799,75 Kč 13 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 64 799,75 Kč 13 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 64 799,75 Kč - - - -
2223 Bezpečnost silničního provozu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 38 228,13 Kč 38 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 997,02 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 9 997,02 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2 288,61 Kč 6 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 2 288,61 Kč - - - -
390 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 25 942,50 Kč 52 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 25 942,50 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 Klub seniorů-Loučka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 671,34 Kč 43 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 34 671,34 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 869,00 Kč 99 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 11 869,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 11 869,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 101 000,00 Kč 101 000,00 Kč 7 257,58 Kč 7 %
406 Městská policie 101 000,00 Kč 101 000,00 Kč 7 257,58 Kč 7 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 7 257,58 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 3 726 000,00 Kč 3 726 000,00 Kč 88 661,87 Kč 2 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 46 000,00 Kč 46 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 55 594,00 Kč 6 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 55 594,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 2 760 000,00 Kč 2 760 000,00 Kč 30 108,87 Kč 1 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 30 108,87 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2 959,00 Kč 6 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 959,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 885 100,00 Kč Navýšení 4 167 407,00 Kč 1 045 614,22 Kč 25 %
1031 Pěstební činnost 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 24 957,00 Kč 26 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 24 957,00 Kč 26 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 24 957,00 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 1 560,00 Kč 14 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 1 560,00 Kč 14 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 560,00 Kč - - - -
2141 Vnitřní obchod 50 000,00 Kč Pokles 38 000,00 Kč 1 118,00 Kč 3 %
0 0 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 1 118,00 Kč 3 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118,00 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 1 014 500,00 Kč 1 014 500,00 Kč 253 655,28 Kč 25 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 014 500,00 Kč 1 014 500,00 Kč 253 655,28 Kč 25 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 252 747,78 Kč - - - -
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 907,50 Kč - - - -
2223 Bezpečnost silničního provozu 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 89 000,00 Kč 89 000,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
400 Rezerva pro Z© 89 000,00 Kč 89 000,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč - - - -
3319 Ostatní záležitosti kultury 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 757,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 757,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 757,00 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 26 571,00 Kč 19 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 26 571,00 Kč 44 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 26 571,00 Kč - - - -
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 895,00 Kč 4 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 895,00 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 895,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 2 264,39 Kč 4 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2 264,39 Kč 5 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 264,39 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 688,00 Kč 39 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 688,00 Kč 48 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 9 688,00 Kč - - - -
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 600,00 Kč 12 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 600,00 Kč 12 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 100,00 Kč 120 100,00 Kč 92 340,95 Kč 77 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 7 732,00 Kč 64 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 7 732,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 28 596,50 Kč 79 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 28 596,50 Kč - - - -
390 ProSenior 72 100,00 Kč 72 100,00 Kč 56 012,45 Kč 78 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 56 012,45 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 Klub seniorů-Loučka 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 2 260,81 Kč 17 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5555 Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 260,81 Kč 45 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 260,81 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 125 918,00 Kč 84 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 125 918,00 Kč 84 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 125 918,00 Kč - - - -
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 33 381,68 Kč 26 %
406 Městská policie 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 33 381,68 Kč 26 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 33 381,68 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 890,30 Kč 78 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 890,30 Kč 78 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 890,30 Kč - - - -
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 467 000,00 Kč Navýšení 1 611 307,00 Kč 459 791,56 Kč 29 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 124 307,00 Kč 124 307,05 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 124 307,05 Kč - - - -
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 365 000,00 Kč 365 000,00 Kč 51 713,36 Kč 14 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 51 713,36 Kč - - - -
381 Odbor organizační 1 075 000,00 Kč 1 075 000,00 Kč 280 022,15 Kč 26 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 280 022,15 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 449,00 Kč 4 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 449,00 Kč - - - -
5381 019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 3 300,00 Kč 16 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 300,00 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 865,25 Kč 1 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 865,25 Kč 1 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 865,25 Kč - - - -
5151 Studená voda 7 381 000,00 Kč 7 381 000,00 Kč 1 972 536,29 Kč 27 %
2310 Pitná voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 46 225,76 Kč 27 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 46 225,76 Kč 27 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 46 225,76 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 1 674 049,79 Kč 33 %
518 Odbor bytový ORJ 037 4 900 000,00 Kč 4 900 000,00 Kč 1 674 049,79 Kč 34 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 674 049,79 Kč - - - -
7518 Dům sester 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 975 000,00 Kč 975 000,00 Kč 186 738,05 Kč 19 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 31 263,08 Kč 16 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 31 263,08 Kč - - - -
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 7 295,22 Kč 4 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 7 295,22 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 148 179,75 Kč 37 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 148 179,75 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
392 Azylový dům NJ 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 175,77 Kč 3 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 175,77 Kč 3 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 175,77 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 365 000,00 Kč 365 000,00 Kč 65 346,92 Kč 18 %
381 Odbor organizační 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 65 346,92 Kč 19 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 65 346,92 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5152 Teplo 16 800 000,00 Kč 16 800 000,00 Kč 7 369 553,57 Kč 44 %
3612 Bytové hospodářství 13 200 000,00 Kč 13 200 000,00 Kč 5 977 582,50 Kč 45 %
518 Odbor bytový ORJ 037 13 200 000,00 Kč 13 200 000,00 Kč 5 977 582,50 Kč 45 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 977 582,50 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 418 698,37 Kč 28 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 418 698,37 Kč 28 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 418 698,37 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 973 272,70 Kč 46 %
381 Odbor organizační 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 973 272,70 Kč 46 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 973 272,70 Kč - - - -
5153 Plyn 1 338 000,00 Kč 1 338 000,00 Kč 384 439,25 Kč 29 %
3612 Bytové hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 44 588,43 Kč 22 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 44 588,43 Kč 22 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 44 588,43 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 333 914,78 Kč 30 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 333 914,78 Kč 30 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 333 914,78 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 5 936,04 Kč 16 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 5 936,04 Kč 16 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 936,04 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 9 576 000,00 Kč 9 576 000,00 Kč 1 344 134,16 Kč 14 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 735,30 Kč 58 %
3380 Památky mimo seznam-kříĽe aj. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 735,30 Kč 58 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 735,30 Kč - - - -
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 421 991,44 Kč 28 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 421 991,44 Kč 30 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 421 991,44 Kč - - - -
7518 Dům sester 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 361 665,61 Kč 20 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 43 266,00 Kč 22 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 43 266,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 314 390,95 Kč 21 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 314 390,95 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 4 008,66 Kč 5 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 008,66 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 207 486,70 Kč 5 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 207 486,70 Kč 5 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 207 486,70 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč -8 870,80 Kč -12 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč -4 028,00 Kč -40 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč -4 028,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč -4 842,80 Kč -10 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč -4 842,80 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 1 679,83 Kč 4 %
3383 Klub seniorů-Loučka 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 976,83 Kč 37 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 976,83 Kč - - - -
383 Klub seniorů Nový Jičín 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč -1 297,00 Kč -4 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč -1 297,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 449,00 Kč 24 %
406 Městská policie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 449,00 Kč 24 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 2 449,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 1 640 000,00 Kč 1 640 000,00 Kč 355 997,08 Kč 22 %
381 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 340 881,08 Kč 23 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 340 881,08 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 15 116,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 15 116,00 Kč - - - -
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 561 000,00 Kč 561 000,00 Kč 100 915,83 Kč 18 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 26 947,20 Kč 22 %
390 ProSenior 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 26 947,20 Kč 22 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 26 947,20 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 52 162,30 Kč 22 %
406 Městská policie 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 52 162,30 Kč 22 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 52 162,30 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 2 974,90 Kč 17 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 2 974,90 Kč 17 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 974,90 Kč - - - -
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 174 000,00 Kč 174 000,00 Kč 18 831,43 Kč 11 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 5 057,07 Kč 22 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 057,07 Kč - - - -
381 Odbor organizační 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 13 774,36 Kč 9 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 13 774,36 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 1 825 500,00 Kč 1 825 500,00 Kč 773 349,06 Kč 42 %
2143 Cestovní ruch 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 Kč 0,00 Kč 82,00 Kč - - - -
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 82,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 82,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 120 500,00 Kč 120 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 773 267,06 Kč 45 %
381 Odbor organizační 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 773 267,06 Kč 45 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 773 267,06 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 662 250,00 Kč 662 250,00 Kč 185 356,51 Kč 28 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 716,80 Kč 27 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 563,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 563,00 Kč - - - -
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 153,80 Kč 22 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 2 153,80 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 840,00 Kč 32 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 630,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 630,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 44 600,00 Kč 44 600,00 Kč 6 100,23 Kč 14 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 000,00 Kč 77 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
390 ProSenior 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 870,45 Kč 19 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 870,45 Kč - - - -
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 661,92 Kč 22 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 2 661,92 Kč - - - -
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 567,86 Kč 28 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 567,86 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 242 000,00 Kč 242 000,00 Kč 63 802,16 Kč 26 %
406 Městská policie 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 40 208,00 Kč 37 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 40 208,00 Kč - - - -
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 19 056,66 Kč 17 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 19 056,66 Kč - - - -
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 537,50 Kč 21 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 4 537,50 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 1 500,00 Kč 42 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 1 500,00 Kč 42 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 50,00 Kč 50,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 343 000,00 Kč 343 000,00 Kč 106 397,32 Kč 31 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 057,68 Kč 67 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 057,68 Kč - - - -
381 Odbor organizační 71 000,00 Kč 71 000,00 Kč 32 670,00 Kč 46 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 32 670,00 Kč - - - -
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 54 369,07 Kč 27 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 54 369,07 Kč - - - -
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 300,57 Kč 19 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 11 300,57 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 1 620 000,00 Kč 1 620 000,00 Kč 435 386,21 Kč 27 %
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 130 546,21 Kč 41 %
0 0 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 115 369,21 Kč 36 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 115 369,21 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 15 177,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 15 177,00 Kč - - - -
6320 0 Pojištění funkčně nespecifikované 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 304 737,00 Kč 23 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 304 737,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 788 700,00 Kč Navýšení 792 475,00 Kč 135 935,58 Kč 17 %
2143 Cestovní ruch 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 42 000,00 Kč - - - -
3319 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 70 000,00 Kč Navýšení 73 775,00 Kč 53 775,00 Kč 73 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 50 000,00 Kč Navýšení 53 775,00 Kč 53 775,00 Kč 100 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 53 775,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 Klub seniorů-Loučka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 315,00 Kč 18 %
406 Městská policie 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 5 315,00 Kč 18 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 315,00 Kč - - - -
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 226 700,00 Kč 226 700,00 Kč 34 845,58 Kč 15 %
0 0 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 260,00 Kč 18 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 7 260,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 27 585,58 Kč 22 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 27 585,58 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 558 200,00 Kč 1 558 200,00 Kč 124 332,00 Kč 8 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 0 Bezpečnost silničního provozu 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 10 150,00 Kč 11 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 10 150,00 Kč - - - -
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 38 650,00 Kč 7 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 38 650,00 Kč 35 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 38 650,00 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 728 200,00 Kč 728 200,00 Kč 75 532,00 Kč 10 %
0 0 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 6 292,00 Kč 4 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 6 292,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 578 200,00 Kč 578 200,00 Kč 69 240,00 Kč 12 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 69 240,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 1 256 000,00 Kč 1 256 000,00 Kč 226 498,12 Kč 18 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 78 000,00 Kč 78 000,00 Kč 15 290,00 Kč 20 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 330,00 Kč 13 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 330,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 648,00 Kč 37 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 6 648,00 Kč - - - -
390 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 7 312,00 Kč 15 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 7 312,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 5 800,00 Kč 21 %
406 Městská policie 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 5 800,00 Kč 21 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800,00 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 140 000,00 Kč 1 140 000,00 Kč 205 408,12 Kč 18 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 55 710,00 Kč 46 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 55 710,00 Kč - - - -
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 149 698,12 Kč 15 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 149 698,12 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 4 448 000,00 Kč Navýšení 4 573 000,00 Kč 880 920,11 Kč 19 %
2141 0 Vnitřní obchod 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 19 265,45 Kč 64 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 19 265,45 Kč 64 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 19 265,45 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 45 375,00 Kč 36 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 45 375,00 Kč 36 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 45 375,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 45 183,28 Kč 119 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
390 ProSenior 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 26 183,28 Kč 145 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 26 183,28 Kč - - - -
5212 0 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5 405,07 Kč 22 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 405,07 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 38 962,00 Kč 49 %
406 Městská policie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 38 962,00 Kč 49 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 38 962,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 4 245 000,00 Kč 4 245 000,00 Kč 726 729,31 Kč 17 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 18 150,00 Kč 25 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 18 150,00 Kč - - - -
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 3 912 400,00 Kč 3 912 400,00 Kč 671 033,91 Kč 17 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 671 033,91 Kč - - - -
381 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 37 545,40 Kč 14 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 37 545,40 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 41 896 247,93 Kč Pokles 39 054 385,93 Kč 6 270 330,99 Kč 16 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 1 947,00 Kč 1 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 1 947,00 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 947,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 4 986,66 Kč 1 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 4 986,66 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 986,66 Kč - - - -
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 60 738,00 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 850,00 Kč 9 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 850,00 Kč 9 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 850,00 Kč - - - -
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 880 000,00 Kč Pokles 94 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 816 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 1 340 976,00 Kč 1 340 976,00 Kč 49 361,01 Kč 4 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 340 976,00 Kč 1 340 976,00 Kč 49 361,01 Kč 4 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 49 361,01 Kč - - - -
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 109 685,00 Kč 5 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 109 685,00 Kč 5 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 68 185,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 41 500,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 Kč Pokles 217 720,00 Kč 11 094,00 Kč 5 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 300 000,00 Kč Pokles 217 720,00 Kč 11 094,00 Kč 5 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 11 094,00 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 242 000,00 Kč 33 %
5555 Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 242 000,00 Kč 33 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 242 000,00 Kč - - - -
2310 Pitná voda 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 739 471,93 Kč 739 471,93 Kč 144 721,93 Kč 20 %
0 0 239 471,93 Kč 239 471,93 Kč 60 288,93 Kč 25 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 60 288,93 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 84 433,00 Kč 17 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 84 433,00 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 597 000,00 Kč 597 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 597 000,00 Kč 597 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3341 0 Rozhlas a televize 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 801 141,00 Kč 30 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 574 871,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 226 270,00 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 166 000,00 Kč 166 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 762 418,17 Kč 30 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 747 898,17 Kč 29 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 747 898,17 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 2 637 000,00 Kč 2 637 000,00 Kč 301 050,21 Kč 11 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 17 600,00 Kč 3 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 17 600,00 Kč - - - -
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 281 350,21 Kč 18 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 281 350,21 Kč - - - -
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Huckelovy vily 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 43 626,55 Kč 22 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 43 626,55 Kč 22 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 43 626,55 Kč - - - -
3635 Územní plánování 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 790 000,00 Kč Pokles 3 086 225,00 Kč 352 003,00 Kč 11 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 4 540 000,00 Kč Pokles 3 840 000,00 Kč 322 113,00 Kč 8 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 322 113,00 Kč - - - -
5435 Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 0,00 Kč Pokles -1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 250 000,00 Kč Pokles 246 225,00 Kč 29 890,00 Kč 12 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 29 890,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 180 000,00 Kč Pokles 2 055 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 2 180 000,00 Kč Pokles 2 055 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 137 000,00 Kč Pokles 3 136 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 3 137 000,00 Kč Pokles 3 136 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 8 346,00 Kč 5 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 8 346,00 Kč 5 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 8 346,00 Kč - - - -
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 250 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 2 400,00 Kč 2 %
439 Komunitní plánování 250 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 2 400,00 Kč 2 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 400,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 89 000,00 Kč 89 000,00 Kč 71 385,31 Kč 80 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 3 620,00 Kč 11 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 3 620,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 28 500,00 Kč 475 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 28 500,00 Kč - - - -
390 ProSenior 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 39 265,31 Kč 79 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 39 265,31 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 4 860,00 Kč 8 %
2383 Klub seniorů Straník 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 160,00 Kč 11 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 160,00 Kč - - - -
3383 Klub seniorů-Loučka 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 540,00 Kč 3 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
383 Klub seniorů Nový Jičín 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 2 160,00 Kč 9 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 160,00 Kč - - - -
5212 0 Ochrana obyvatelstva 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 579 000,00 Kč 579 000,00 Kč 103 221,56 Kč 18 %
406 Městská policie 579 000,00 Kč 579 000,00 Kč 103 221,56 Kč 18 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 103 221,56 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 870,00 Kč 9 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 870,00 Kč 9 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 870,00 Kč - - - -
6112 0 Zastupitelstva obcí 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 11 884 300,00 Kč Pokles 11 789 993,00 Kč 3 192 480,59 Kč 27 %
0 0 2 429 800,00 Kč Pokles 2 305 493,00 Kč 1 323 378,80 Kč 57 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 323 378,80 Kč - - - -
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 5 615 000,00 Kč 5 615 000,00 Kč 1 510 215,79 Kč 27 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 159 804,19 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 350 411,60 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 50 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 56 722,00 Kč 57 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 56 722,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 18 515,00 Kč 1 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 18 515,00 Kč - - - -
5381 019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 1 165 500,00 Kč Pokles 1 145 500,00 Kč 283 649,00 Kč 25 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 283 649,00 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 1 145,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 1 145,00 Kč 0 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 1 145,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 48 051 000,00 Kč Pokles 40 251 000,00 Kč 4 802 470,28 Kč 12 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 413,80 Kč 38 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 413,80 Kč 38 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 9 413,80 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 89 156,28 Kč 111 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 89 156,28 Kč 111 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 89 156,28 Kč - - - -
2212 Silnice 5 500 000,00 Kč 5 500 000,00 Kč 110 640,00 Kč 2 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 5 500 000,00 Kč 5 500 000,00 Kč 110 640,00 Kč 2 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 110 640,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2310 Pitná voda 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 7 457,00 Kč 1 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 7 457,00 Kč 1 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 7 457,00 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 254 000,00 Kč 254 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 254 000,00 Kč 254 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3122 Střední odborné školy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 338 000,00 Kč 338 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3380 Památky mimo seznam-kříĽe aj. 338 000,00 Kč 338 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3341 Rozhlas a televize 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 94 234,80 Kč 65 %
513 Městský rozhlas 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 94 234,80 Kč 65 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 94 234,80 Kč - - - -
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 2 900 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 750 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 2 150 000,00 Kč Pokles 850 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 16 150 000,00 Kč Pokles 11 250 000,00 Kč 1 824 277,26 Kč 16 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 150 000,00 Kč Pokles 11 250 000,00 Kč 1 824 277,26 Kč 16 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 824 277,26 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 8 602 000,00 Kč Pokles 7 902 000,00 Kč 2 470 171,11 Kč 31 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 11 918,50 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 11 918,50 Kč - - - -
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 7 142 000,00 Kč Pokles 6 442 000,00 Kč 2 458 252,61 Kč 38 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 458 252,61 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 66 887,59 Kč 3 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 66 887,59 Kč 3 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 66 887,59 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 102 000,00 Kč 102 000,00 Kč 27 105,13 Kč 27 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 27 105,13 Kč 30 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 27 105,13 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 69 000,00 Kč 69 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 283 000,00 Kč 283 000,00 Kč 12 361,48 Kč 4 %
406 Městská policie 283 000,00 Kč 283 000,00 Kč 12 361,48 Kč 4 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 12 361,48 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 6 200 000,00 Kč Pokles 5 800 000,00 Kč 90 765,83 Kč 2 %
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 5 570 000,00 Kč Pokles 5 170 000,00 Kč 82 549,93 Kč 2 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 82 549,93 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 215,90 Kč 16 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 215,90 Kč - - - -
5172 Programové vybavení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 4 990,00 Kč 4 %
2143 Cestovní ruch 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 359 000,00 Kč 359 000,00 Kč 5 499,00 Kč 2 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 330,00 Kč 33 %
406 Městská policie 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 330,00 Kč 33 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 2 330,00 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 263 000,00 Kč 263 000,00 Kč 3 169,00 Kč 1 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 3 169,00 Kč 1 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 169,00 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 698 000,00 Kč 698 000,00 Kč 26 982,79 Kč 4 %
2141 Vnitřní obchod 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 192,00 Kč 1 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 192,00 Kč 1 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 1 192,00 Kč - - - -
2223 Bezpečnost silničního provozu 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 1 970,00 Kč 4 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 1 970,00 Kč 4 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 1 970,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 Klub seniorů-Loučka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 16 114,00 Kč 21 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 16 114,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 7 706,79 Kč 3 %
0 0 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 7 706,79 Kč 4 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 7 706,79 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 1 700,00 Kč 5 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 490,00 Kč 5 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1393 ProSenior-Pohoda 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
390 ProSenior 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 490,00 Kč 6 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 490,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 210,00 Kč 6 %
381 Odbor organizační 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 210,00 Kč 6 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 647 900,00 Kč Navýšení 648 400,00 Kč 203 295,52 Kč 31 %
2141 0 Vnitřní obchod 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 000,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 3 000,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
390 ProSenior 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 2 900,00 Kč - - - -
6112 0 Zastupitelstva obcí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3 000,00 Kč 8 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 437 500,00 Kč 437 500,00 Kč 109 395,52 Kč 25 %
0 0 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 20 000,00 Kč 22 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
1010 Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 83 000,00 Kč 83 000,00 Kč 77 995,52 Kč 94 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 77 995,52 Kč - - - -
381 Odbor organizační 264 500,00 Kč 264 500,00 Kč 11 400,00 Kč 4 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 8 400,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1010 Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 80 000