Pohled podle ORJ 2021

Příjmy

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 2 973 102,94 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 113 073,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 69 500,65 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 117 168,46 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 950 023,80 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 967 861,83 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 57 875 585,37 Kč - - - -
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 388 200,00 Kč - - - -
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 292 397,83 Kč - - - -
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 564 445,41 Kč - - - -
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 7 634 882,22 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 238 947,15 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 2 028 075,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 3 197 106,03 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 269 965,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 789 654,16 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 24 730,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 858 029,05 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 165 834 711,56 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 247 187 459,46 Kč - - - -

Výdaje

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 2 636 838,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 2 203 661,56 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 6 598 344,76 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 7 325 124,57 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 4 107 707,78 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 17 314 797,66 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 27 036 661,96 Kč - - - -
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 139 023,26 Kč - - - -
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 9 512 160,00 Kč - - - -
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 044 124,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 3 183 463,72 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 2 317 880,50 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 10 150,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 17 532 196,42 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 13 903 095,30 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 13 235 895,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 353 380,85 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 6 731 500,00 Kč - - - -
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 2 420,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 830 631,82 Kč - - - -
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 351 371,00 Kč - - - -
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 640 738,05 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 22 344 038,99 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 39 425 314,57 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 198 780 519,77 Kč - - - -