Pohled podle ORJ 2021

Příjmy

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 14 544 259,71 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 722 997,02 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 674 079,79 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 075 663,39 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 2 838 723,44 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 895 713,13 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 111 542 778,39 Kč - - - -
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 217 850,00 Kč - - - -
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 2 167 133,73 Kč - - - -
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 058 640,84 Kč - - - -
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 61 282 676,46 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 593 460,88 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 6 916 220,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 9 928 526,70 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 285 800,00 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 95 304,80 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 118 042,79 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 089 879,32 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 119 004,40 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 694 436,05 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 505 716 508,98 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 729 577 699,82 Kč - - - -

Výdaje

ORJ ODPA POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 2 636 838,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 8 746 727,45 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 22 749 930,84 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 26 056 398,27 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 15 420 188,73 Kč - - - -
31 31 0,00 Kč 0,00 Kč 57 832,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 45 591 265,39 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 124 882 405,56 Kč - - - -
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 102 730,00 Kč - - - -
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 1 070 458,81 Kč - - - -
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 30 319 437,59 Kč - - - -
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 588 266,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 11 949 551,75 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 6 675 428,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 47 442,95 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 738 547,49 Kč - - - -
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 72 511 989,86 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 52 269 026,73 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 18 343 622,20 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 588 539,84 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 7 278 560,00 Kč - - - -
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 3 474 979,50 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 31 864 376,84 Kč - - - -
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 1 869 803,98 Kč - - - -
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 21 212 262,11 Kč - - - -
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 138 147,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 39 062 466,81 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 137 251 123,87 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 686 498 347,57 Kč - - - -