Pohled přes paragrafy 2021

Příjmy

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 463 745 895,71 Kč Navýšení 469 087 355,28 Kč 168 618 019,97 Kč 36 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 93 230 000,00 Kč Pokles 59 945 640,00 Kč 20 090 961,81 Kč 34 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 920 762,32 Kč 57 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 425 000,00 Kč Pokles 8 406 320,00 Kč 2 791 237,54 Kč 33 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 49 995 000,00 Kč Navýšení 54 317 760,00 Kč 21 343 210,37 Kč 39 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 23 000 000,00 Kč 23 000 000,00 Kč 21 037 750,00 Kč 91 %
1211 Daň z přidané hodnoty 164 235 000,00 Kč Navýšení 186 878 960,00 Kč 52 468 599,50 Kč 28 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 129,50 Kč 12 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 309,64 Kč 146 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 6 458 363,00 Kč 50 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 341 808,94 Kč 53 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 38 600,00 Kč 10 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 99 490,00 Kč 105 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 113 400,00 Kč 19 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 8 086 000,00 Kč 8 086 000,00 Kč 2 758 180,00 Kč 34 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 766 697,85 Kč 33 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 Kč 0,00 Kč 20 125,05 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 10 400 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 1 993 012,04 Kč 19 %
1511 Daň z nemovitostí 12 500 000,00 Kč 12 500 000,00 Kč 724 892,69 Kč 6 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 029 933,11 Kč - - - -
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 14 364 820,00 Kč 33 %
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč 0,00 Kč 13 948,00 Kč - - - -
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 333 206,00 Kč Navýšení 11 179 231,90 Kč 9 025 427,90 Kč 81 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 631 120,00 Kč 1 631 120,00 Kč 1 816 049,00 Kč 111 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 %
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 048 657,06 Kč 1 048 657,06 Kč 237 864,00 Kč 23 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 598 412,65 Kč Navýšení 16 223 711,90 Kč 4 625 293,29 Kč 29 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 9 260 000,00 Kč Pokles 8 936 854,42 Kč 3 436 854,42 Kč 38 %
1031 Pěstební činnost 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 269 228,24 Kč 27 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 269 228,24 Kč 27 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 255 851,69 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 13 376,55 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 1 267,00 Kč 1 267,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 267,00 Kč 1 267,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 267,00 Kč - - - -
2141 Vnitřní obchod 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč -6 154,00 Kč -31 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 500,00 Kč 12 %
0 0 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7500 Blokové pokuty ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 500,00 Kč 21 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 128,00 Kč 27 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 2 128,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč -9 782,00 Kč - - - -
292 KOD-NCNJ-Arriva - čipové karty a kupóny 0,00 Kč 0,00 Kč -9 782,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč -9 782,00 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 26 905,00 Kč 4 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 26 905,00 Kč 4 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 26 905,00 Kč 4 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 26 905,00 Kč - - - -
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 46 400,00 Kč 58 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 38 400,00 Kč 77 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 38 400,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 000,00 Kč 27 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
2212 Silnice 1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 560 905,41 Kč 49 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 560 905,41 Kč 75 %
0 0 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 558 432,50 Kč 74 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 558 432,50 Kč - - - -
28 Vyhrazené parkovací stání-OSM 0,00 Kč 0,00 Kč 2 472,91 Kč - - - -
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 2 472,91 Kč - - - -
3121 0 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 10 250 000,00 Kč 10 250 000,00 Kč 2 716 712,05 Kč 27 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 2 648 214,59 Kč 26 %
0 0 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 591 948,80 Kč 30 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 591 948,80 Kč - - - -
906 Pokuty- radar Revoluční 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 595 847,35 Kč 20 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 595 847,35 Kč - - - -
907 Pokuty- radar - správ.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 457 818,44 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 457 818,44 Kč - - - -
908 Pokuty- radar - nákl.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty -delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 68 497,46 Kč 27 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 68 497,46 Kč - - - -
2310 Pitná voda 0,00 Kč 0,00 Kč 14 858,71 Kč - - - -
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč 0,00 Kč 14 858,71 Kč - - - -
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 14 858,71 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 277 539,12 Kč 46 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 277 539,12 Kč 46 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 277 539,12 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 206 026,15 Kč 232 516,15 Kč 113 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 206 026,15 Kč 232 516,15 Kč 113 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč 0,00 Kč 26 490,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 26 490,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 65 834,23 Kč 65 834,23 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 65 834,23 Kč - - - -
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 140 191,92 Kč 140 191,92 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 140 191,92 Kč - - - -
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 441 759,90 Kč 564 308,90 Kč 128 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 441 759,90 Kč 564 308,90 Kč 128 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč 0,00 Kč 122 549,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 122 549,00 Kč - - - -
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 308 971,67 Kč 308 971,67 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 308 971,67 Kč - - - -
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 25 523,77 Kč 25 523,77 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 25 523,77 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 77 151,21 Kč 77 151,21 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 77 151,21 Kč - - - -
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 30 113,25 Kč 30 113,25 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 30 113,25 Kč - - - -
3122 Střední odborné školy 276 000,00 Kč Pokles 275 040,00 Kč 277 560,00 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 276 000,00 Kč Pokles 275 040,00 Kč 277 560,00 Kč 101 %
518 Odbor bytový ORJ 037 276 000,00 Kč Pokles 275 040,00 Kč 277 560,00 Kč 101 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 277 560,00 Kč - - - -
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 58 335,59 Kč - - - -
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 92 743,77 Kč - - - -
3312 Hudební činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 206,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 51 206,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 206,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 51 206,00 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 250 414,00 Kč - - - -
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 800 000,00 Kč Navýšení 8 388 353,24 Kč 3 417 846,03 Kč 41 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 800 000,00 Kč Pokles 5 500 000,00 Kč 529 492,79 Kč 10 %
515 Bazén NJ 5 200 000,00 Kč Pokles 4 200 000,00 Kč 449 732,15 Kč 11 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 449 732,15 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 79 760,64 Kč 6 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 79 760,64 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 888 353,24 Kč 2 888 353,24 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 2 888 353,24 Kč 2 888 353,24 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 888 353,24 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 583 349,16 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 583 349,16 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 491 863,16 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 491 863,16 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 53 921,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 53 921,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 37 565,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 37 565,00 Kč - - - -
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč 0,00 Kč 6 060,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 6 060,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 6 060,00 Kč - - - -
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 6 060,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 69 191 800,00 Kč Pokles 68 970 975,00 Kč 32 746 796,26 Kč 47 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 610 000,00 Kč 2 610 000,00 Kč 872 496,00 Kč 33 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 872 496,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 872 496,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 2 610 000,00 Kč 2 610 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 52 865 000,00 Kč Pokles 52 644 175,00 Kč 24 326 105,95 Kč 46 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 4 553 107,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 553 107,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 52 865 000,00 Kč Pokles 52 644 175,00 Kč 19 772 998,95 Kč 38 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 19 772 998,95 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 114 427,52 Kč 57 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 114 427,52 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 114 427,52 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 170 719,79 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 170 719,79 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 170 719,79 Kč - - - -
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 13 516 800,00 Kč 13 516 800,00 Kč 7 263 047,00 Kč 54 %
0 0 13 516 800,00 Kč 13 516 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 7 263 047,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 7 263 047,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 25 834 200,90 Kč Pokles 24 478 876,90 Kč 6 707 418,28 Kč 27 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 19 554 200,90 Kč Pokles 18 198 876,90 Kč 6 439 150,69 Kč 35 %
0 0 1 378 200,90 Kč 1 378 200,90 Kč 1 128 170,73 Kč 82 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 030 675,36 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 97 495,37 Kč - - - -
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 114 095,23 Kč 36 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 114 095,23 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 962 000,00 Kč 962 000,00 Kč 139 388,00 Kč 14 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 139 388,00 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 634 000,00 Kč Pokles 15 278 676,00 Kč 4 903 970,73 Kč 32 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 903 970,73 Kč - - - -
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 120 406,00 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 120 406,00 Kč - - - -
9 Nájemé OO-NP 0,00 Kč 0,00 Kč 33 120,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 33 120,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 143 744,55 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 143 744,55 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 143 744,55 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 738,72 Kč 27 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 738,72 Kč 27 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 738,72 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 115 184,32 Kč 43 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 106 184,32 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 106 184,32 Kč - - - -
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 6 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 224,00 Kč 22 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 224,00 Kč 22 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 11 224,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 93 035 099,31 Kč Pokles 92 981 529,31 Kč 7 657 937,22 Kč 8 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 %
7080 Věcné břemeno 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 150 236,02 Kč - - - -
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 160 564,13 Kč 10 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 160 564,13 Kč - - - -
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 9 075,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 9 075,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 9 075,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
0 0 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 13 980,00 Kč 35 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 13 980,00 Kč - - - -
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 73 892 000,00 Kč 73 892 000,00 Kč 7 323 082,07 Kč 10 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 7 323 082,07 Kč - - - -
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 703 099,31 Kč Pokles 15 649 529,31 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 566 654,00 Kč 28 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 566 654,00 Kč 28 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 566 654,00 Kč - - - -
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908,00 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč 0,00 Kč 11 302,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 11 302,00 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 11 302,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 11 302,00 Kč - - - -
4350 Domovy pro seniory 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 518 000,00 Kč 2 518 000,00 Kč 958 114,80 Kč 38 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 870 683,00 Kč 35 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 90 442,00 Kč 30 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 90 442,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 429 732,00 Kč 33 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 429 732,00 Kč - - - -
390 ProSenior 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 350 509,00 Kč 39 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 350 509,00 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 5 050,00 Kč 28 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 5 050,00 Kč 28 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 050,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 79 340,80 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč 0,00 Kč 43 856,19 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 43 856,19 Kč - - - -
390 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 35 484,61 Kč - - - -
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 35 484,61 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 041,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 041,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 041,00 Kč - - - -
4354 Chráněné bydlení 0,00 Kč 0,00 Kč 127 000,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 127 000,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 127 000,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 127 000,00 Kč - - - -
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0,00 Kč 0,00 Kč 80 648,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 80 648,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 80 648,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 80 648,00 Kč - - - -
4377 Sociálně terapeutické dílny 0,00 Kč 0,00 Kč 108 240,05 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 108 240,05 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 108 240,05 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 108 240,05 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 14 229,00 Kč 57 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 7 694,00 Kč 31 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 694,00 Kč 48 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 7 694,00 Kč - - - -
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 6 535,00 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 6 535,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 6 535,00 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 3 012,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 012,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 012,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 704 000,00 Kč Navýšení 753 000,00 Kč 69 500,65 Kč 9 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 67 685,65 Kč 10 %
0 0 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 38 000,00 Kč 8 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 38 000,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 29 685,65 Kč 20 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 29 685,65 Kč - - - -
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 815,00 Kč 60 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 815,00 Kč 60 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 1 815,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 535 500,00 Kč Navýšení 544 232,00 Kč 256 417,03 Kč 47 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 Kč 500,00 Kč 178,00 Kč 36 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 178,00 Kč 36 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 178,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 415 000,00 Kč 415 000,00 Kč 190 218,61 Kč 46 %
0 0 415 000,00 Kč 415 000,00 Kč 176 618,61 Kč 43 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 159 868,61 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 16 750,00 Kč - - - -
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 13 300,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 13 300,00 Kč - - - -
254 OSA-BP-cestovní doklady 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 8 732,00 Kč 26 243,00 Kč 301 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 26 243,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 26 624,82 Kč 22 %
0 0 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 17 224,87 Kč 25 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 999,50 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 13 225,37 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 9 399,95 Kč 19 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 9 399,95 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 13 152,60 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 13 152,60 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 941,02 Kč 18 %
2141 Příjmy z úroků (část) 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 941,02 Kč 18 %
0 0 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 790,54 Kč 18 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 52 790,54 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 150,48 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 150,48 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 84 689,93 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 948 840,36 Kč Pokles 2 889 171,36 Kč 775 421,12 Kč 27 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 798 840,36 Kč Navýšení 2 889 171,36 Kč 769 165,12 Kč 27 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 238 908,24 Kč Navýšení 274 848,24 Kč 59 184,00 Kč 22 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 59 184,00 Kč - - - -
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 71 756,00 Kč Navýšení 99 531,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 462 316,00 Kč 462 316,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 58 920,00 Kč 58 920,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 175 356,00 Kč Navýšení 176 736,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 709 981,12 Kč - - - -
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2328 0 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 5 456,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 5 456,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 800,00 Kč - - - -
Celkem 700 665 336,28 Kč Navýšení 707 097 769,43 Kč 247 187 459,46 Kč 35 %


Výdaje

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 33 750,00 Kč 4 %
5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 1 947,00 Kč 1 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 1 947,00 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 947,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 31 803,00 Kč 7 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 31 803,00 Kč 7 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 31 803,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 29 943,66 Kč 7 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 24 957,00 Kč 26 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 24 957,00 Kč 26 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 24 957,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 4 986,66 Kč 1 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 4 986,66 Kč 1 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 986,66 Kč - - - -
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 60 738,00 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 410,00 Kč 12 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 1 560,00 Kč 14 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 1 560,00 Kč 14 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 560,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 850,00 Kč 9 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 850,00 Kč 9 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 850,00 Kč - - - -
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 2 176 000,00 Kč Navýšení 3 366 000,00 Kč 2 231 582,68 Kč 66 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 113 986,84 Kč 114 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 113 986,84 Kč 114 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 113 986,84 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Pokles 38 000,00 Kč 1 118,00 Kč 3 %
0 0 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 1 118,00 Kč 3 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118,00 Kč - - - -
5168 0 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 880 000,00 Kč Pokles 94 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 816 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 64 000,00 Kč 64 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 413,80 Kč 38 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 413,80 Kč 38 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 9 413,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 0 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč - - - -
5194 0 Věcné dary 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 1 712 312,00 Kč 101 %
1199 COVID 19-fin.dar 0,00 Kč Navýšení 1 700 000,00 Kč 1 712 312,00 Kč 101 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 1 712 312,00 Kč - - - -
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 655,00 Kč 90 %
1199 COVID 19-fin.dar 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 269 655,00 Kč 90 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 269 655,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 45 097,04 Kč 10 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 45 097,04 Kč 10 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 45 097,04 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 8 971 956,00 Kč 8 971 956,00 Kč 2 024 157,57 Kč 23 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 960 045,00 Kč 27 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 960 045,00 Kč 27 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 960 045,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 52 415,00 Kč 15 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 52 415,00 Kč 15 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 52 415,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 982 080,00 Kč 982 080,00 Kč 243 202,00 Kč 25 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 982 080,00 Kč 982 080,00 Kč 243 202,00 Kč 25 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 243 202,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 356 400,00 Kč 356 400,00 Kč 90 002,00 Kč 25 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 356 400,00 Kč 356 400,00 Kč 90 002,00 Kč 25 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 90 002,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč 0,00 Kč 3 308,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 3 308,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 308,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 505,00 Kč 108 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 505,00 Kč 108 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 505,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 64 799,75 Kč 13 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 64 799,75 Kč 13 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 64 799,75 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 014 500,00 Kč 1 014 500,00 Kč 253 655,28 Kč 25 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 014 500,00 Kč 1 014 500,00 Kč 253 655,28 Kč 25 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 252 747,78 Kč - - - -
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 907,50 Kč - - - -
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 716,80 Kč 27 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 563,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 563,00 Kč - - - -
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 153,80 Kč 22 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 2 153,80 Kč - - - -
5164 Nájemné 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 277 000,00 Kč 277 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 19 265,45 Kč 64 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 19 265,45 Kč 64 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 19 265,45 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 340 976,00 Kč 1 340 976,00 Kč 49 361,01 Kč 4 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 340 976,00 Kč 1 340 976,00 Kč 49 361,01 Kč 4 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 49 361,01 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 89 156,28 Kč 111 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 89 156,28 Kč 111 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 89 156,28 Kč - - - -
5172 Programové vybavení 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 192,00 Kč 1 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 192,00 Kč 1 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 1 192,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 140 000,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 29 044,00 Kč 145 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 29 044,00 Kč 145 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 29 044,00 Kč - - - -
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 40 960 000,00 Kč Pokles 40 790 000,00 Kč 9 576 579,82 Kč 23 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 109 685,00 Kč 5 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 109 685,00 Kč 5 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 68 185,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 41 500,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 500 000,00 Kč 5 500 000,00 Kč 110 640,00 Kč 2 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 5 500 000,00 Kč 5 500 000,00 Kč 110 640,00 Kč 2 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 110 640,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 700 000,00 Kč 21 700 000,00 Kč 9 333 335,00 Kč 43 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 21 700 000,00 Kč 21 700 000,00 Kč 9 333 335,00 Kč 43 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 9 333 335,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 9 110 000,00 Kč Pokles 8 940 000,00 Kč 22 919,82 Kč 0 %
4385 Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5376 Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5379 Roząíření MK Kojetín 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5390 Most Straník u č.p.86 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5391 Zábradlí a most pod gymnáziem 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5414 Komunikace Potoční (®ilina)PD 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5428 Most u Laposu, Dolní Brána 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5432 Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 22 919,82 Kč 4 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 22 919,82 Kč - - - -
5433 Lávka Novosady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5440 Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5442 Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8386 Most Bludovice č.p.105 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 Most Loučka V Kútě 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9388 Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24 410 500,00 Kč Pokles 24 150 000,00 Kč 766 212,00 Kč 3 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč Pokles 217 720,00 Kč 11 094,00 Kč 5 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 300 000,00 Kč Pokles 217 720,00 Kč 11 094,00 Kč 5 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 11 094,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 3 200 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 900 500,00 Kč Pokles 20 722 280,00 Kč 755 118,00 Kč 4 %
2384 Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 8 650 000,00 Kč 8 650 000,00 Kč 570 103,00 Kč 7 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 570 103,00 Kč - - - -
5370 Čer»ák III. etapa 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5371 Cykloboxy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5372 Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5375 Chodník a opěrná zeď Revoluční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 000,00 Kč 96 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 48 000,00 Kč - - - -
5406 Odstavné plochy Dlouhá 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5417 Chodník k aut.zastávce Bocheta PD 160 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč 6 050,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 6 050,00 Kč - - - -
5420 Parkoviątě Vančurova 2-10 PD 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5421 Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5431 Chodník podél sil.I/57 Bludovice 1 500 000,00 Kč Pokles 1 121 308,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5443 Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 500 000,00 Kč Navýšení 662 802,00 Kč 4 200,00 Kč 1 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 4 200,00 Kč - - - -
5444 Parkoviątě Hoblíkova 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5445 Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 100 000,00 Kč Navýšení 195 430,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5446 Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 100 000,00 Kč Navýšení 108 029,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5447 Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 100 000,00 Kč Navýšení 180 396,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5448 Parkoviątě Luční p.č.218/9 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 485,00 Kč 27 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 40 485,00 Kč - - - -
5449 Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5450 Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, 100 000,00 Kč Navýšení 132 035,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5451 Regenerace pan.sídliątě Nerudova 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5452 Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5455 Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5458 Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční 0,00 Kč Navýšení 82 280,00 Kč 82 280,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 82 280,00 Kč - - - -
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč 176 000,00 Kč 52 150,00 Kč 30 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 42 000,00 Kč - - - -
5166 0 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 10 150,00 Kč 11 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 10 150,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost 6 962 417,00 Kč Pokles 6 812 417,00 Kč 2 275 880,50 Kč 33 %
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 300 000,00 Kč 5 300 000,00 Kč 1 719 672,00 Kč 32 %
384 Odbor dopravy 5 300 000,00 Kč 5 300 000,00 Kč 1 719 672,00 Kč 32 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 719 672,00 Kč - - - -
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 662 417,00 Kč Pokles 1 512 417,00 Kč 556 208,50 Kč 37 %
384 Odbor dopravy 1 662 417,00 Kč Pokles 1 512 417,00 Kč 556 208,50 Kč 37 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 556 208,50 Kč - - - -
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 242 000,00 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 242 000,00 Kč 33 %
5555 Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 242 000,00 Kč 33 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 242 000,00 Kč - - - -
2310 Pitná voda 5 215 000,00 Kč 5 215 000,00 Kč 2 420,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 950 000,00 Kč 4 950 000,00 Kč 2 420,00 Kč 0 %
4387 Vodovod Loučka, Císařská 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2 420,00 Kč 0 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 2 420,00 Kč - - - -
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 Vodovod Bludovice-Záhumení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 2 449 308,62 Kč 2 449 308,62 Kč 200 674,23 Kč 8 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 46 225,76 Kč 27 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 46 225,76 Kč 27 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 46 225,76 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 739 471,93 Kč 739 471,93 Kč 144 721,93 Kč 20 %
0 0 239 471,93 Kč 239 471,93 Kč 60 288,93 Kč 25 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 60 288,93 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 84 433,00 Kč 17 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 84 433,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 7 457,00 Kč 1 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 7 457,00 Kč 1 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 7 457,00 Kč - - - -
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 836,69 Kč 9 836,69 Kč 2 269,54 Kč 23 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 269,54 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5429 Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5434 Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 Kanalizace ul.Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 21 441 816,00 Kč Navýšení 21 786 394,14 Kč 3 007 813,11 Kč 14 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 198 816,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 363 000,00 Kč Pokles 9 226 715,00 Kč 2 328 133,97 Kč 25 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 2 449 000,00 Kč Pokles 2 389 000,00 Kč 686 568,00 Kč 29 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 686 568,00 Kč - - - -
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 515 000,00 Kč Pokles 3 410 940,00 Kč 879 030,00 Kč 26 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 879 030,00 Kč - - - -
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 399 000,00 Kč Navýšení 3 426 775,00 Kč 762 535,97 Kč 22 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 762 535,97 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 469 209,00 Kč 469 209,00 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 469 209,00 Kč 469 209,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 469 209,00 Kč - - - -
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 11 654,14 Kč 11 654,14 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 11 654,14 Kč 11 654,14 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 11 654,14 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 11 880 000,00 Kč 11 880 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 8 600 000,00 Kč 8 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 280 000,00 Kč 3 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 41 295 771,50 Kč Navýšení 44 142 609,20 Kč 14 425 853,45 Kč 33 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 89 000,00 Kč 89 000,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
400 Rezerva pro Z© 89 000,00 Kč 89 000,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 254 000,00 Kč 254 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 254 000,00 Kč 254 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 195 000,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 28 755 000,00 Kč Pokles 28 312 932,00 Kč 6 634 602,00 Kč 23 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 7 511 000,00 Kč Pokles 7 218 932,00 Kč 2 538 602,00 Kč 35 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 538 602,00 Kč - - - -
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 4 516 000,00 Kč Pokles 4 486 000,00 Kč 1 288 000,00 Kč 29 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 288 000,00 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 11 475 000,00 Kč Pokles 11 395 000,00 Kč 1 124 000,00 Kč 10 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 124 000,00 Kč - - - -
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 5 253 000,00 Kč Pokles 5 213 000,00 Kč 1 684 000,00 Kč 32 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 684 000,00 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 2 361 570,90 Kč 2 361 570,90 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 232 104,90 Kč 1 232 104,90 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 232 104,90 Kč - - - -
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 129 466,00 Kč 1 129 466,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 129 466,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 11 945 771,50 Kč 11 945 771,50 Kč 4 305 245,75 Kč 36 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 3 626 000,00 Kč 3 626 000,00 Kč 54 450,00 Kč 2 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 54 450,00 Kč - - - -
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 5 839 771,50 Kč 5 839 771,50 Kč 4 250 795,75 Kč 73 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 4 250 795,75 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 1 040 000,00 Kč 1 040 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 927 334,80 Kč 927 334,80 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 927 334,80 Kč 927 334,80 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 927 334,80 Kč - - - -
3122 Střední odborné školy 407 600,00 Kč 407 600,00 Kč 290 160,00 Kč 71 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 12 600,00 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 277 560,00 Kč 101 %
518 Odbor bytový ORJ 037 276 000,00 Kč 276 000,00 Kč 277 560,00 Kč 101 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 277 560,00 Kč - - - -
3233 Střediska volného času 21 896 811,30 Kč Pokles 21 856 811,30 Kč 504 000,00 Kč 2 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 662 000,00 Kč Pokles 1 622 000,00 Kč 504 000,00 Kč 31 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 662 000,00 Kč Pokles 1 622 000,00 Kč 504 000,00 Kč 31 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 504 000,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 20 234 811,30 Kč 20 234 811,30 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 20 234 811,30 Kč 20 234 811,30 Kč 0,00 Kč 0 %
3311 Divadelní činnost 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 3 800 000,00 Kč - - - -
3312 Hudební činnost 838 000,00 Kč 838 000,00 Kč 694 000,00 Kč 83 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 823 000,00 Kč 823 000,00 Kč 685 000,00 Kč 83 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 685 000,00 Kč 93 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 685 000,00 Kč - - - -
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 017 000,00 Kč 1 017 000,00 Kč 8 839,00 Kč 1 %
5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 757,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 757,00 Kč 0 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 757,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 0,00 Kč 0,00 Kč 82,00 Kč - - - -
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 82,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 82,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 597 000,00 Kč 597 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 597 000,00 Kč 597 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
3322 Zachování a obnova kulturních památek 332 000,00 Kč Navýšení 832 000,00 Kč 500 000,00 Kč 60 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 1 735,30 Kč 1 %
5154 Elektrická energie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 735,30 Kč 58 %
3380 Památky mimo seznam-kříĽe aj. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 735,30 Kč 58 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 735,30 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 338 000,00 Kč 338 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3380 Památky mimo seznam-kříĽe aj. 338 000,00 Kč 338 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3341 Rozhlas a televize 2 820 000,00 Kč 2 820 000,00 Kč 899 250,80 Kč 32 %
5169 0 Nákup ostatních služeb 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 801 141,00 Kč 30 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 574 871,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 226 270,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 94 234,80 Kč 65 %
513 Městský rozhlas 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 94 234,80 Kč 65 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 94 234,80 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 875,00 Kč 78 %
513 Městský rozhlas 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 875,00 Kč 78 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 3 875,00 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 26 232 000,00 Kč Navýšení 31 035 000,00 Kč 10 061 500,00 Kč 32 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 25 433 000,00 Kč Navýšení 26 113 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 31 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 25 433 000,00 Kč Navýšení 26 113 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 31 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000 000,00 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 2 061 500,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 396 600,00 Kč Pokles 376 600,00 Kč 180 406,56 Kč 48 %
5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 4 450,00 Kč 11 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 450,00 Kč 22 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 4 450,00 Kč - - - -
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 60 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 8 785,56 Kč 22 %
0 0 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 8 785,56 Kč 22 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 8 785,56 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 26 571,00 Kč 19 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 26 571,00 Kč 44 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 26 571,00 Kč - - - -
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 118 500,00 Kč 118 500,00 Kč 118 500,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 103 500,00 Kč - - - -
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 32 100,00 Kč 32 100,00 Kč 16 100,00 Kč 50 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 16 100,00 Kč 16 100,00 Kč 16 100,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 16 100,00 Kč - - - -
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 40 971 000,00 Kč Pokles 35 479 000,00 Kč 10 806 120,45 Kč 30 %
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 166 000,00 Kč 166 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 2 900 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 750 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 2 150 000,00 Kč Pokles 850 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 32 992 000,00 Kč Pokles 31 000 000,00 Kč 10 806 120,45 Kč 35 %
515 Bazén NJ 23 142 000,00 Kč Pokles 22 000 000,00 Kč 8 391 600,00 Kč 38 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 8 391 600,00 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 9 850 000,00 Kč Pokles 9 000 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 27 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 414 520,45 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 4 900 000,00 Kč Pokles 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 800 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5456 Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5457 Tenisová hala B.Martinů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 200 610,00 Kč Navýšení 15 761 079,00 Kč 10 916 479,00 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
410 Tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1133 Veřejné podpory-sport-jednorázové akce 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 098 610,00 Kč Navýšení 15 659 079,00 Kč 10 907 479,00 Kč 70 %
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 3 029 270,00 Kč 3 029 270,00 Kč 2 483 270,00 Kč 82 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 2 483 270,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 4 995 740,00 Kč 91 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 4 995 740,00 Kč - - - -
1133 Veřejné podpory-sport-jednorázové akce 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 18 000,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 2 768 000,00 Kč 43 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 2 768 000,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 82 000,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 560 469,00 Kč 560 469,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 560 469,00 Kč - - - -
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 000,00 Kč 69 %
1133 Veřejné podpory-sport-jednorázové akce 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 9 000,00 Kč 69 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 152 000,00 Kč 2 152 000,00 Kč 179 500,00 Kč 8 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 256 000,00 Kč 256 000,00 Kč 179 500,00 Kč 70 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 229 500,00 Kč 229 500,00 Kč 179 500,00 Kč 78 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 179 500,00 Kč - - - -
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 316 900,00 Kč 316 900,00 Kč 298 900,00 Kč 94 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 316 900,00 Kč 316 900,00 Kč 298 900,00 Kč 94 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 56 000,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 238 400,00 Kč 238 400,00 Kč 220 400,00 Kč 92 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 220 400,00 Kč - - - -
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 22 500,00 Kč - - - -
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč - - - -
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 129 014 000,00 Kč Navýšení 139 462 460,00 Kč 10 962 133,59 Kč 8 %
5021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 53 200,00 Kč 23 %
518 Odbor bytový ORJ 037 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 53 200,00 Kč 23 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 53 200,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 487,00 Kč 10 %
518 Odbor bytový ORJ 037 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 487,00 Kč 10 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 487,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 540,00 Kč 4 %
518 Odbor bytový ORJ 037 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 540,00 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 895,00 Kč 4 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 895,00 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 895,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 1 674 049,79 Kč 33 %
518 Odbor bytový ORJ 037 4 900 000,00 Kč 4 900 000,00 Kč 1 674 049,79 Kč 34 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 674 049,79 Kč - - - -
7518 Dům sester 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5152 Teplo 13 200 000,00 Kč 13 200 000,00 Kč 5 977 582,50 Kč 45 %
518 Odbor bytový ORJ 037 13 200 000,00 Kč 13 200 000,00 Kč 5 977 582,50 Kč 45 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 977 582,50 Kč - - - -
5153 Plyn 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 44 588,43 Kč 22 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 44 588,43 Kč 22 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 44 588,43 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 421 991,44 Kč 28 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 421 991,44 Kč 30 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 421 991,44 Kč - - - -
7518 Dům sester 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 762 418,17 Kč 30 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 747 898,17 Kč 29 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 747 898,17 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 16 150 000,00 Kč Pokles 11 250 000,00 Kč 1 824 277,26 Kč 16 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 150 000,00 Kč Pokles 11 250 000,00 Kč 1 824 277,26 Kč 16 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 824 277,26 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 27 932,00 Kč 28 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 27 932,00 Kč 28 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 27 932,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 89 954 000,00 Kč Navýšení 105 302 460,00 Kč 168 069,00 Kč 0 %
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
3702 Revitalizace Zborovská 400/11 0,00 Kč 0,00 Kč 7 139,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 7 139,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 24 300 000,00 Kč Navýšení 25 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7518 Dům sester 65 654 000,00 Kč Navýšení 80 152 460,00 Kč 152 460,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 152 460,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 34 559 000,00 Kč Pokles 30 907 594,03 Kč 4 928 109,55 Kč 16 %
5021 Ostatní osobní výdaje 890 000,00 Kč 890 000,00 Kč 93 350,00 Kč 10 %
518 Odbor bytový ORJ 037 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 93 350,00 Kč 14 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 93 350,00 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 864,00 Kč 36 %
518 Odbor bytový ORJ 037 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 864,00 Kč 43 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 10 864,00 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 942,00 Kč 13 %
518 Odbor bytový ORJ 037 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 942,00 Kč 16 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 942,00 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 2 264,39 Kč 4 %
0 0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2 264,39 Kč 5 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 264,39 Kč - - - -
5151 Studená voda 975 000,00 Kč 975 000,00 Kč 186 738,05 Kč 19 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 31 263,08 Kč 16 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 31 263,08 Kč - - - -
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 7 295,22 Kč 4 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 7 295,22 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 148 179,75 Kč 37 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 148 179,75 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5152 Teplo 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 418 698,37 Kč 28 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 418 698,37 Kč 28 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 418 698,37 Kč - - - -
5153 Plyn 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 333 914,78 Kč 30 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 333 914,78 Kč 30 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 333 914,78 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 361 665,61 Kč 20 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 43 266,00 Kč 22 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 43 266,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 314 390,95 Kč 21 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 314 390,95 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 4 008,66 Kč 5 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 008,66 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 840,00 Kč 32 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 210,00 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 630,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 630,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 637 000,00 Kč 2 637 000,00 Kč 301 050,21 Kč 11 %
0 0 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 17 600,00 Kč 3 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 17 600,00 Kč - - - -
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 281 350,21 Kč 18 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 281 350,21 Kč - - - -
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Huckelovy vily 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 2 100,00 Kč 2 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 8 602 000,00 Kč Pokles 7 902 000,00 Kč 2 470 171,11 Kč 31 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 11 918,50 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 11 918,50 Kč - - - -
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 7 142 000,00 Kč Pokles 6 442 000,00 Kč 2 458 252,61 Kč 38 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 458 252,61 Kč - - - -
8518 Huckelovy vily 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 550 000,00 Kč Navýšení 1 598 594,03 Kč 694 425,03 Kč 43 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 1 550 000,00 Kč Navýšení 1 598 594,03 Kč 694 425,03 Kč 43 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 694 425,03 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 14 460 000,00 Kč Pokles 11 560 000,00 Kč 46 186,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 700 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 4 400 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 46 186,00 Kč 2 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 46 186,00 Kč - - - -
5369 Úprava Smetanových sadů 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 7 800 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Huckelovy vily 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 879 000,00 Kč Pokles 779 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 879 000,00 Kč Pokles 779 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 19 916 000,00 Kč 19 916 000,00 Kč 2 364 893,75 Kč 12 %
5154 Elektrická energie 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 207 486,70 Kč 5 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 207 486,70 Kč 5 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 207 486,70 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 1 666 669,00 Kč 42 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 1 666 669,00 Kč 42 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 1 666 669,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 10 716 000,00 Kč 10 716 000,00 Kč 490 738,05 Kč 5 %
5359 VO ©tefánikova 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5364 VO Smetanovy sady, Skalky 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 65 945,00 Kč - - - -
5367 VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 418 743,05 Kč - - - -
5435 Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 6 600 000,00 Kč 6 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6383 VO K Archivu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 6 050,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 3 380 000,00 Kč 3 380 000,00 Kč 1 090 887,40 Kč 32 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 1 041 669,00 Kč 42 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 1 041 669,00 Kč 42 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 1 041 669,00 Kč - - - -
5811 0 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 49 218,40 Kč 38 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 49 218,40 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 42 500 000,00 Kč 42 500 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 42 500 000,00 Kč 42 500 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
538 Roząíření průmyslové zóny 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 150 000,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 36 700 000,00 Kč Pokles 26 518 610,00 Kč 110 514,14 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 43 626,55 Kč 22 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 43 626,55 Kč 22 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 43 626,55 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 66 887,59 Kč 3 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 66 887,59 Kč 3 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 66 887,59 Kč - - - -
5909 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 8 000 000,00 Kč Pokles 7 868 610,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 10 400 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 400 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 15 850 000,00 Kč Pokles 5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
516 Dalkia 15 850 000,00 Kč Pokles 5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3635 Územní plánování 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 242 788,33 Kč Pokles 6 676 400,33 Kč 1 519 907,00 Kč 23 %
5021 Ostatní osobní výdaje 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč