Pohled přes paragrafy 2021

Příjmy

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 463 745 895,71 Kč Navýšení 492 178 072,24 Kč 523 623 631,19 Kč 106 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 93 230 000,00 Kč Pokles 59 945 640,00 Kč 63 417 980,65 Kč 106 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 3 872 628,07 Kč 240 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 425 000,00 Kč Pokles 8 406 320,00 Kč 10 043 213,15 Kč 119 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 49 995 000,00 Kč Navýšení 69 317 760,00 Kč 84 736 315,57 Kč 122 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 23 000 000,00 Kč Pokles 21 037 750,00 Kč 21 037 750,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 164 235 000,00 Kč Navýšení 186 878 960,00 Kč 189 516 994,60 Kč 101 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 78 054,20 Kč 88 620,50 Kč 114 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 26 278,04 Kč 131 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 558 783,23 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 625 946,17 Kč 96 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 385 000,00 Kč Pokles 295 000,00 Kč 516 405,00 Kč 175 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 95 000,00 Kč Navýšení 122 041,00 Kč 174 338,00 Kč 143 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 586 300,00 Kč 98 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1361 Správní poplatky 8 086 000,00 Kč 8 086 000,00 Kč 9 239 605,00 Kč 114 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 2 795 870,97 Kč 122 %
1382 Daň z hazardních her 0,00 Kč Navýšení 141,77 Kč 141,77 Kč 100 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 Kč Navýšení 20 125,05 Kč 20 125,05 Kč 100 %
1385 Dílčí daň z technických her 10 400 000,00 Kč Pokles 8 000 000,00 Kč 10 984 238,68 Kč 137 %
1511 Daň z nemovitostí 12 500 000,00 Kč 12 500 000,00 Kč 14 100 755,78 Kč 113 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 5 965 964,56 Kč 5 965 964,56 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 100 %
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 148 851,00 Kč 148 851,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 333 206,00 Kč Navýšení 21 120 692,00 Kč 21 120 692,00 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 631 120,00 Kč Navýšení 2 416 797,54 Kč 2 401 910,44 Kč 99 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 10 320 194,67 Kč 10 320 194,67 Kč 100 %
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 048 657,06 Kč Pokles 910 147,00 Kč 910 147,00 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 598 412,65 Kč Pokles 10 699 579,20 Kč 10 699 579,20 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 9 260 000,00 Kč Pokles 4 009 154,25 Kč 4 009 154,25 Kč 100 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 1 140,00 Kč 1 140,00 Kč 100 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 1 140,00 Kč 1 140,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 140,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 545 366,14 Kč 55 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 545 366,14 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 531 989,59 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 13 376,55 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 1 267,00 Kč 1 267,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 267,00 Kč 1 267,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 267,00 Kč - - - -
2141 Vnitřní obchod 20 000,00 Kč Navýšení 20 812,69 Kč 21 112,24 Kč 101 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 8 500,00 Kč 71 %
0 0 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7500 Blokové pokuty ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 8 500,00 Kč 121 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 8 500,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 Kč Navýšení 8 812,69 Kč 12 612,24 Kč 143 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 12 612,24 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 553 859,02 Kč 138 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 720 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 553 859,02 Kč 138 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 553 859,02 Kč 138 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 553 859,02 Kč - - - -
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 84 300,00 Kč 124 600,00 Kč 148 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč Navýšení 54 300,00 Kč 83 600,00 Kč 154 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 83 600,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 41 000,00 Kč 137 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 41 000,00 Kč - - - -
2212 Silnice 1 150 000,00 Kč Pokles 770 000,00 Kč 722 284,74 Kč 94 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 702 284,74 Kč 94 %
0 0 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 692 393,10 Kč 92 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 692 393,10 Kč - - - -
28 Vyhrazené parkovací stání-OSM 0,00 Kč 0,00 Kč 9 891,64 Kč - - - -
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 9 891,64 Kč - - - -
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
3121 0 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 269 297,10 Kč 269 297,10 Kč 100 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 269 297,10 Kč 269 297,10 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 269 297,10 Kč - - - -
2223 Bezpečnost silničního provozu 10 250 000,00 Kč 10 250 000,00 Kč 9 036 414,90 Kč 88 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 8 891 638,00 Kč 89 %
0 0 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 071 112,48 Kč 104 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 2 067 112,48 Kč - - - -
906 Pokuty- radar Revoluční 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 5 297 519,23 Kč 66 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 5 297 519,23 Kč - - - -
907 Pokuty- radar - správ.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 506 206,29 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 506 206,29 Kč - - - -
908 Pokuty- radar - nákl.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty -delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 144 776,90 Kč 58 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 144 776,90 Kč - - - -
2310 Pitná voda 0,00 Kč Navýšení 458 928,71 Kč 458 928,71 Kč 100 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 14 858,71 Kč 14 858,71 Kč 100 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 14 858,71 Kč - - - -
3119 0 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 444 070,00 Kč 444 070,00 Kč 100 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 444 070,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč Navýšení 832 617,36 Kč 1 110 156,48 Kč 133 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč Navýšení 832 617,36 Kč 1 110 156,48 Kč 133 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 1 110 156,48 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 232 516,15 Kč 232 516,15 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 232 516,15 Kč 232 516,15 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 26 490,00 Kč 26 490,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 26 490,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 65 834,23 Kč 65 834,23 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 65 834,23 Kč - - - -
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 140 191,92 Kč 140 191,92 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 140 191,92 Kč - - - -
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 071 881,55 Kč 1 074 896,55 Kč 100 %
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 Kč Navýšení 95 304,80 Kč 95 304,80 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 95 304,80 Kč 95 304,80 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 95 304,80 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 976 576,75 Kč 979 591,75 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 122 549,00 Kč 122 549,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 122 549,00 Kč - - - -
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 389 847,92 Kč 389 847,92 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 389 847,92 Kč - - - -
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 174 354,97 Kč 177 369,97 Kč 102 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 177 369,97 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 144 303,61 Kč 144 303,61 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 144 303,61 Kč - - - -
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 145 521,25 Kč 145 521,25 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 145 521,25 Kč - - - -
3122 Střední odborné školy 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 277 560,00 Kč - - - -
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 58 335,59 Kč - - - -
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 92 743,77 Kč - - - -
3312 Hudební činnost 0,00 Kč Navýšení 96 359,00 Kč 96 359,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 96 359,00 Kč 96 359,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 96 359,00 Kč 96 359,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 96 359,00 Kč - - - -
3329 Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0,00 Kč Navýšení 18 042,79 Kč 18 042,79 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 18 042,79 Kč 18 042,79 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 18 042,79 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 350 414,00 Kč 350 414,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 250 414,00 Kč - - - -
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč - - - -
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 800 000,00 Kč Navýšení 8 388 353,24 Kč 6 096 497,96 Kč 73 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 800 000,00 Kč Pokles 5 500 000,00 Kč 3 208 144,72 Kč 58 %
515 Bazén NJ 5 200 000,00 Kč Pokles 4 200 000,00 Kč 2 318 484,17 Kč 55 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 318 484,17 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 889 660,55 Kč 68 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 889 660,55 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 2 888 353,24 Kč 2 888 353,24 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 2 888 353,24 Kč 2 888 353,24 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 888 353,24 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 823 856,36 Kč 845 171,32 Kč 103 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 6 750,00 Kč 6 750,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 6 750,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 817 106,36 Kč 838 421,32 Kč 103 %
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 0,00 Kč Navýšení 503 779,56 Kč 516 180,76 Kč 102 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 516 180,76 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 0,00 Kč Navýšení 214 977,00 Kč 223 890,76 Kč 104 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 223 890,76 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 0,00 Kč Navýšení 2 616,80 Kč 2 616,80 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 2 616,80 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 37 565,00 Kč 37 565,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 37 565,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 58 168,00 Kč 58 168,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 58 168,00 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 Kč Navýšení 57 218,00 Kč 57 218,00 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 57 218,00 Kč 57 218,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 57 218,00 Kč - - - -
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč Navýšení 6 060,00 Kč 6 060,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 6 060,00 Kč 6 060,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 6 060,00 Kč 6 060,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 6 060,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 69 191 800,00 Kč Navýšení 69 519 168,85 Kč 72 505 943,59 Kč 104 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 610 000,00 Kč 2 610 000,00 Kč 2 615 184,00 Kč 100 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 292 544,00 Kč 99 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 292 544,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 2 610 000,00 Kč Pokles 1 310 000,00 Kč 1 322 640,00 Kč 101 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 322 640,00 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 52 865 000,00 Kč Pokles 52 644 175,00 Kč 58 729 648,64 Kč 112 %
2000 Pachtovné za budovy(231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 259 150,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 259 150,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 52 865 000,00 Kč Pokles 52 644 175,00 Kč 58 470 498,64 Kč 111 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 58 470 498,64 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 42 348,85 Kč 42 348,85 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 42 348,85 Kč 42 348,85 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 42 348,85 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 35 845,00 Kč 96 054,00 Kč 268 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 35 845,00 Kč 96 054,00 Kč 268 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 96 054,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 502 799,51 Kč 120 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 502 799,51 Kč 120 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 502 538,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 261,51 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 305 719,59 Kč 122 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 305 719,59 Kč 122 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 305 719,59 Kč - - - -
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 13 516 800,00 Kč 13 516 800,00 Kč 10 214 189,00 Kč 76 %
0 0 13 516 800,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 13 516 800,00 Kč 10 214 189,00 Kč 76 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 10 214 189,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 25 834 200,90 Kč Pokles 18 653 247,45 Kč 18 831 744,59 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 19 554 200,90 Kč Pokles 18 198 876,90 Kč 18 281 490,60 Kč 100 %
0 0 1 378 200,90 Kč 1 378 200,90 Kč 1 723 013,51 Kč 125 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 551 112,39 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 171 901,12 Kč - - - -
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 266 285,49 Kč 83 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 266 285,49 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 962 000,00 Kč 962 000,00 Kč 590 294,50 Kč 61 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 590 294,50 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 25 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 16 634 000,00 Kč Pokles 15 278 676,00 Kč 15 495 614,10 Kč 101 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 15 495 614,10 Kč - - - -
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 166 633,00 Kč 69 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 166 633,00 Kč - - - -
9 Nájemé OO-NP 0,00 Kč 0,00 Kč 34 650,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 34 650,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 143 744,55 Kč 163 778,55 Kč 114 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 143 744,55 Kč 163 778,55 Kč 114 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 163 778,55 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 28 316,00 Kč 29 569,00 Kč 104 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 28 316,00 Kč 29 569,00 Kč 104 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 29 569,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 68 992,12 Kč 690 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 67 874,12 Kč 679 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 67 874,12 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 275 224,32 Kč 102 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 165 240,00 Kč 61 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 165 240,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 109 984,32 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 109 984,32 Kč - - - -
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 6 000 000,00 Kč Pokles 2 310,00 Kč 12 690,00 Kč 549 %
0 0 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 2 310,00 Kč 12 690,00 Kč 549 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 690,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 39 789,40 Kč 80 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 39 789,40 Kč 80 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 39 789,40 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč Navýšení 18 881 538,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč Navýšení 18 881 538,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 18 881 538,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3635 Územní plánování 0,00 Kč Navýšení 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 93 035 099,31 Kč Pokles 47 546 037,16 Kč 61 375 313,18 Kč 129 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 668 036,16 Kč 39 %
7080 Věcné břemeno 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 668 036,16 Kč 39 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 668 036,16 Kč - - - -
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 1 389 586,97 Kč 84 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 380 517,41 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 9 069,56 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 152 612,16 Kč 152 612,16 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 135 672,16 Kč 135 672,16 Kč 100 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč - - - -
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 15 672,16 Kč - - - -
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 0,00 Kč Navýšení 16 940,00 Kč 16 940,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 16 940,00 Kč - - - -
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 9 075,00 Kč 9 075,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 9 075,00 Kč 9 075,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 9 075,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
0 0 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 41 880,00 Kč 105 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 41 880,00 Kč - - - -
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 73 892 000,00 Kč Pokles 43 892 000,00 Kč 59 060 772,89 Kč 135 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 59 060 772,89 Kč - - - -
3113 0 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 52 350,00 Kč 52 350,00 Kč 100 %
120 Odbor správy majetku ? majetkoprávní záleľitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 52 350,00 Kč - - - -
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 703 099,31 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 847 058,00 Kč 142 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 847 058,00 Kč 142 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 847 058,00 Kč - - - -
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 100 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 4 500,00 Kč 112 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 000,00 Kč 89 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč Navýšení 1 908,00 Kč 1 908,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 908,00 Kč 1 908,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 1 908,00 Kč 1 908,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908,00 Kč - - - -
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč Navýšení 111,00 Kč 111,00 Kč 100 %
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 111,00 Kč 111,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 111,00 Kč - - - -
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 11 302,00 Kč 11 302,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 11 302,00 Kč 11 302,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 11 302,00 Kč 11 302,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 11 302,00 Kč - - - -
4350 Domovy pro seniory 0,00 Kč Navýšení 4 647,00 Kč 4 647,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 4 647,00 Kč 4 647,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 0,00 Kč Navýšení 4 647,00 Kč 4 647,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 518 000,00 Kč Navýšení 2 608 830,00 Kč 2 708 435,44 Kč 104 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 559 039,00 Kč 102 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 302 328,00 Kč 101 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 302 328,00 Kč - - - -
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 223 601,00 Kč 94 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 223 601,00 Kč - - - -
390 ProSenior 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 1 033 110,00 Kč 115 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 033 110,00 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 300,00 Kč 91 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 300,00 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 16 300,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 87 789,00 Kč 130 055,44 Kč 148 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 46 839,00 Kč 87 851,64 Kč 188 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 87 851,64 Kč - - - -
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 40 950,00 Kč 42 203,80 Kč 103 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 42 203,80 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 3 041,00 Kč 3 041,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 3 041,00 Kč 3 041,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 3 041,00 Kč - - - -
4354 Chráněné bydlení 0,00 Kč Navýšení 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč Navýšení 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 127 000,00 Kč - - - -
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0,00 Kč Navýšení 80 648,00 Kč 80 648,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 80 648,00 Kč 80 648,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč Navýšení 80 648,00 Kč 80 648,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 80 648,00 Kč - - - -
4377 Sociálně terapeutické dílny 0,00 Kč Navýšení 108 240,05 Kč 108 240,05 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 108 240,05 Kč 108 240,05 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč Navýšení 108 240,05 Kč 108 240,05 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 108 240,05 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 25 000,00 Kč Navýšení 34 925,00 Kč 27 413,00 Kč 78 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 17 488,00 Kč 70 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 15 388,00 Kč - - - -
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 2 100,00 Kč 23 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč - - - -
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 8 425,00 Kč 8 425,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 8 425,00 Kč 8 425,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 8 425,00 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 6 616,00 Kč 6 616,00 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 6 616,00 Kč 6 616,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 6 616,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 704 000,00 Kč Navýšení 754 641,00 Kč 670 412,89 Kč 89 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 49 200,00 Kč 96 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 49 200,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 567 328,10 Kč 87 %
0 0 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 445 300,00 Kč 89 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 445 300,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 122 028,10 Kč 81 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 122 028,10 Kč - - - -
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 49 000,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 243,79 Kč 108 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 243,79 Kč 108 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 3 243,79 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 1 641,00 Kč 1 641,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 1 641,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 1 641,00 Kč - - - -
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 1 641,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 535 500,00 Kč Navýšení 885 926,90 Kč 960 285,62 Kč 108 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 Kč 500,00 Kč 2 912,00 Kč 582 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 676,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 676,00 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 236,00 Kč 47 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 236,00 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 415 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 596 865,67 Kč 116 %
0 0 415 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 571 765,67 Kč 111 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 645,60 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 520 570,07 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 49 550,00 Kč - - - -
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 23 900,00 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 23 900,00 Kč - - - -
254 OSA-BP-cestovní doklady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč - - - -
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 223 967,00 Kč 235 675,00 Kč 105 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 235 675,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 98 373,05 Kč 82 %
0 0 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 75 259,23 Kč 108 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 617,50 Kč - - - -
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 57 641,73 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 23 113,82 Kč 46 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 23 113,82 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 26 459,90 Kč 26 459,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 26 459,90 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 492,81 Kč 86 %
2141 Příjmy z úroků (část) 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 492,81 Kč 86 %
0 0 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 012,13 Kč 86 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 258 012,13 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 480,68 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 480,68 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 84 689,93 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 948 840,36 Kč Navýšení 4 194 874,07 Kč 4 236 138,67 Kč 101 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 798 840,36 Kč Navýšení 4 159 874,07 Kč 4 159 874,07 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč Navýšení 193 980,00 Kč 193 980,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 193 980,00 Kč - - - -
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 238 908,24 Kč Navýšení 334 032,24 Kč 334 032,24 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 334 032,24 Kč - - - -
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 71 756,00 Kč Navýšení 113 283,00 Kč 113 283,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 113 283,00 Kč - - - -
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 462 316,00 Kč Navýšení 468 614,21 Kč 468 614,21 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 468 614,21 Kč - - - -
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 199 528,00 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 70 514,00 Kč - - - -
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 156 477,00 Kč - - - -
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 58 920,00 Kč Navýšení 59 580,00 Kč 59 580,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 59 580,00 Kč - - - -
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 175 356,00 Kč Navýšení 176 736,00 Kč 176 736,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 176 736,00 Kč - - - -
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 522 020,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 522 020,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 709 981,12 Kč Navýšení 1 865 109,62 Kč 1 865 109,62 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 865 109,62 Kč - - - -
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 35 000,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 35 913,58 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 32 415,58 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 32 415,58 Kč - - - -
35 Mylné platby na PÚ 0,00 Kč 0,00 Kč 4,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 4,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 494,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 3 494,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 5 351,02 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 351,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 0,02 Kč - - - -
Celkem 700 665 336,28 Kč Pokles 683 730 225,88 Kč 729 577 699,82 Kč 107 %


Výdaje

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 355 714,00 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 46 965,00 Kč 14 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 46 965,00 Kč 14 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 46 965,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 308 749,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 436 000,00 Kč Navýšení 480 100,00 Kč 188 024,62 Kč 39 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč Navýšení 139 100,00 Kč 89 955,00 Kč 65 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 95 000,00 Kč Navýšení 139 100,00 Kč 89 955,00 Kč 65 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 89 955,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 98 069,62 Kč 29 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 98 069,62 Kč 29 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 98 069,62 Kč - - - -
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 82 519,99 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 163,00 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000,00 Kč Pokles 10 800,00 Kč 5 963,00 Kč 55 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 11 000,00 Kč Pokles 10 800,00 Kč 5 963,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 963,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 Kč Navýšení 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 9 000,00 Kč Navýšení 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 200,00 Kč - - - -
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 108 659,21 Kč - - - -
2141 Vnitřní obchod 2 176 000,00 Kč Navýšení 3 342 673,00 Kč 3 262 921,62 Kč 98 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 Kč Navýšení 113 986,84 Kč 113 986,84 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 100 000,00 Kč Navýšení 113 986,84 Kč 113 986,84 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 113 986,84 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Pokles 6 771,00 Kč 6 771,00 Kč 100 %
0 0 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 38 000,00 Kč Pokles 6 771,00 Kč 6 771,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 771,00 Kč - - - -
5168 0 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 880 000,00 Kč Pokles 35 082,36 Kč 4 840,00 Kč 14 %
0 0 816 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 64 000,00 Kč Pokles 5 082,36 Kč 4 840,00 Kč 95 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 840,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 25 000,00 Kč Pokles 9 413,80 Kč 9 413,80 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 25 000,00 Kč Pokles 9 413,80 Kč 9 413,80 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 9 413,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč Pokles 1 476,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč Pokles 1 476,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč Navýšení 128 400,00 Kč 128 400,00 Kč 100 %
0 0 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 48 400,00 Kč 48 400,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 48 400,00 Kč - - - -
5194 0 Věcné dary 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 1 724 624,00 Kč 1 712 312,00 Kč 99 %
1199 COVID 19-fin.dar 0,00 Kč Navýšení 1 724 624,00 Kč 1 712 312,00 Kč 99 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 1 712 312,00 Kč - - - -
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0,00 Kč Navýšení 275 376,00 Kč 269 655,00 Kč 98 %
1199 COVID 19-fin.dar 0,00 Kč Navýšení 275 376,00 Kč 269 655,00 Kč 98 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 269 655,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 454 000,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 540 000,00 Kč Navýšení 563 543,00 Kč 563 542,98 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 540 000,00 Kč Navýšení 563 543,00 Kč 563 542,98 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 563 542,98 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 8 971 956,00 Kč Pokles 7 839 079,00 Kč 7 427 674,22 Kč 95 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 3 511 481,00 Kč 98 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 3 511 481,00 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 511 481,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 360 000,00 Kč Pokles 281 000,00 Kč 277 670,00 Kč 99 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 360 000,00 Kč Pokles 281 000,00 Kč 277 670,00 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 277 670,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 982 080,00 Kč 982 080,00 Kč 896 639,00 Kč 91 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 982 080,00 Kč 982 080,00 Kč 896 639,00 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 896 639,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 356 400,00 Kč 356 400,00 Kč 327 135,00 Kč 92 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 356 400,00 Kč 356 400,00 Kč 327 135,00 Kč 92 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 327 135,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 4 308,00 Kč 3 630,00 Kč 84 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 4 308,00 Kč 3 630,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 630,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 6 505,00 Kč 93 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 6 505,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 505,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 231 666,10 Kč 231 222,79 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 480 000,00 Kč Pokles 231 666,10 Kč 231 222,79 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 231 222,79 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 014 500,00 Kč Pokles 869 440,00 Kč 763 593,95 Kč 88 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 014 500,00 Kč Pokles 869 440,00 Kč 763 593,95 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 763 593,95 Kč - - - -
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,60 Kč 65 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,60 Kč 65 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 461,60 Kč - - - -
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 24 740,00 Kč 18 755,00 Kč 76 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 277 000,00 Kč Pokles 24 740,00 Kč 18 755,00 Kč 76 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 18 755,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 85 429,21 Kč 81 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 85 429,21 Kč 81 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 85 429,21 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 340 976,00 Kč Pokles 652 261,00 Kč 644 425,34 Kč 99 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 1 340 976,00 Kč Pokles 652 261,00 Kč 644 425,34 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 644 425,34 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 156 527,00 Kč 156 526,33 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč Navýšení 156 527,00 Kč 156 526,33 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 156 526,33 Kč - - - -
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 4 990,00 Kč 4 990,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 4 990,00 Kč 4 990,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 683,00 Kč 7 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 683,00 Kč 7 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 683,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 26 573,00 Kč 10 390,00 Kč 39 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 80 000,00 Kč Pokles 26 573,00 Kč 10 390,00 Kč 39 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 10 390,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 500,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 4 500,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 140 000,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 29 044,00 Kč 48 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 29 044,00 Kč 48 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 29 044,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 170 260,00 Kč 170 259,10 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 170 260,00 Kč 170 259,10 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 170 259,10 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 136 233,90 Kč 136 233,90 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 136 233,90 Kč 136 233,90 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 136 233,90 Kč - - - -
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5 930,00 Kč 2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 5 930,00 Kč 13 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 5 930,00 Kč 13 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 5 930,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 40 960 000,00 Kč Navýšení 44 630 445,92 Kč 39 075 099,40 Kč 88 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 9 740,50 Kč 9 740,50 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 0,00 Kč Navýšení 9 740,50 Kč 9 740,50 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 9 740,50 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 250 000,00 Kč Pokles 1 889 969,50 Kč 144 836,00 Kč 8 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 2 250 000,00 Kč Pokles 1 889 969,50 Kč 144 836,00 Kč 8 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 14 945,00 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 129 891,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 500 000,00 Kč Navýšení 6 601 703,00 Kč 6 595 184,43 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 5 500 000,00 Kč Navýšení 6 601 703,00 Kč 6 595 184,43 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 727 081,83 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 5 868 102,60 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 700 000,00 Kč Navýšení 21 829 850,00 Kč 21 829 850,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 21 700 000,00 Kč Navýšení 21 829 850,00 Kč 21 829 850,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 21 829 850,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 9 110 000,00 Kč Navýšení 13 245 942,92 Kč 9 442 248,47 Kč 71 %
4385 Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici 700 000,00 Kč Navýšení 2 300 000,00 Kč 2 025 335,52 Kč 88 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 2 025 335,52 Kč - - - -
5376 Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 2 300 000,00 Kč Navýšení 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 2 550 306,62 Kč - - - -
5379 Roząíření MK Kojetín 1 500 000,00 Kč Pokles 409 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 3 905 942,92 Kč 3 905 942,92 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 3 905 942,92 Kč - - - -
5390 Most Straník u č.p.86 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5391 Zábradlí a most pod gymnáziem 200 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 580,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 239 580,00 Kč - - - -
5414 Komunikace Potoční (®ilina)PD 1 400 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 2 500,00 Kč 0 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 2 500,00 Kč - - - -
5428 Most u Laposu, Dolní Brána 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5432 Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 646 583,41 Kč - - - -
5433 Lávka Novosady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5440 Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5442 Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 42 350,00 Kč 42 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 42 350,00 Kč - - - -
8386 Most Bludovice č.p.105 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 Most Loučka V Kútě 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 5 500,00 Kč 2 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč - - - -
9388 Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 20 150,00 Kč 4 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 20 150,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 53 240,00 Kč 53 240,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 0,00 Kč Navýšení 53 240,00 Kč 53 240,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 53 240,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 2 400 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24 410 500,00 Kč Navýšení 25 479 126,70 Kč 23 114 583,37 Kč 91 %
5164 Nájemné 0,00 Kč Navýšení 1 274,00 Kč 1 274,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 0,00 Kč Navýšení 1 274,00 Kč 1 274,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 274,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 Kč Pokles 216 446,00 Kč 35 094,00 Kč 16 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 300 000,00 Kč Pokles 216 446,00 Kč 35 094,00 Kč 16 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 35 094,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč Pokles 1 550 000,00 Kč 1 247 533,29 Kč 80 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 3 200 000,00 Kč Pokles 1 550 000,00 Kč 1 247 533,29 Kč 80 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 184 104,98 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 063 428,31 Kč - - - -
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 155 128,50 Kč 1 155 128,50 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 155 128,50 Kč 1 155 128,50 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 155 128,50 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 20 900 500,00 Kč Navýšení 21 112 280,00 Kč 19 231 555,38 Kč 91 %
2384 Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 8 650 000,00 Kč Navýšení 9 737 000,00 Kč 9 736 174,55 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 9 736 174,55 Kč - - - -
5370 Čer»ák III. etapa 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 140 237,20 Kč 47 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 140 237,20 Kč - - - -
5371 Cykloboxy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5372 Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5375 Chodník a opěrná zeď Revoluční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 000,00 Kč 96 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 48 000,00 Kč - - - -
5406 Odstavné plochy Dlouhá 1 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 Chodník k aut.zastávce Bocheta PD 160 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 5 669 331,85 Kč - - - -
5420 Parkoviątě Vančurova 2-10 PD 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5421 Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 372 746,97 Kč 68 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 372 746,97 Kč - - - -
5431 Chodník podél sil.I/57 Bludovice 1 500 000,00 Kč Navýšení 2 021 307,00 Kč 1 753 167,11 Kč 87 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 753 167,11 Kč - - - -
5443 Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 500 000,00 Kč Navýšení 662 803,00 Kč 449 759,00 Kč 68 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 449 759,00 Kč - - - -
5444 Parkoviątě Hoblíkova 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 49 485,00 Kč 25 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 49 485,00 Kč - - - -
5445 Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 100 000,00 Kč Navýšení 195 430,00 Kč 144 527,00 Kč 74 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 144 527,00 Kč - - - -
5446 Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 100 000,00 Kč Navýšení 108 029,00 Kč 86 793,00 Kč 80 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 86 793,00 Kč - - - -
5447 Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 100 000,00 Kč Navýšení 180 396,00 Kč 133 410,00 Kč 74 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 133 410,00 Kč - - - -
5448 Parkoviątě Luční p.č.218/9 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 485,00 Kč 27 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 40 485,00 Kč - - - -
5449 Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5450 Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, 100 000,00 Kč Navýšení 132 035,00 Kč 106 081,00 Kč 80 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 106 081,00 Kč - - - -
5451 Regenerace pan.sídliątě Nerudova 700 000,00 Kč Pokles 213 000,00 Kč 212 960,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 212 960,00 Kč - - - -
5452 Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
5455 Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 60 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5458 Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční 0,00 Kč Navýšení 82 280,00 Kč 82 280,00 Kč 100 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 82 280,00 Kč - - - -
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 74 117,70 Kč 37 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 74 117,70 Kč - - - -
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 127 000,00 Kč 98 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 127 000,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 433 998,20 Kč 1 433 998,20 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 433 998,20 Kč 1 433 998,20 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 433 998,20 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč Navýšení 210 000,00 Kč 4 131,66 Kč 2 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 325,00 Kč 325,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 0,00 Kč Navýšení 325,00 Kč 325,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 325,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 Kč Pokles 59 675,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 60 000,00 Kč Pokles 59 675,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 3 806,66 Kč 4 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 3 806,66 Kč 4 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 3 806,66 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5455 Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 95 952,95 Kč 64 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 16 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 42 000,00 Kč - - - -
5166 0 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 46 582,95 Kč 52 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 46 582,95 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 370,00 Kč 92 %
384 Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 370,00 Kč 92 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 7 370,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 4 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 4 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5192 0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 0 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost 6 962 417,00 Kč Pokles 6 677 658,00 Kč 6 626 058,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 48 400,00 Kč 81 %
384 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 48 400,00 Kč 81 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 48 400,00 Kč - - - -
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 300 000,00 Kč Pokles 5 243 640,00 Kč 5 203 640,00 Kč 99 %
384 Odbor dopravy 5 300 000,00 Kč Pokles 5 243 640,00 Kč 5 203 640,00 Kč 99 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 5 203 640,00 Kč - - - -
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 662 417,00 Kč Pokles 1 374 018,00 Kč 1 374 018,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 1 662 417,00 Kč Pokles 1 374 018,00 Kč 1 374 018,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 374 018,00 Kč - - - -
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 100 %
5555 Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 726 000,00 Kč - - - -
2310 Pitná voda 5 215 000,00 Kč Pokles 4 015 000,00 Kč 3 303 290,50 Kč 82 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 950 000,00 Kč Pokles 3 750 000,00 Kč 3 303 290,50 Kč 88 %
4387 Vodovod Loučka, Císařská 4 800 000,00 Kč Pokles 3 506 800,00 Kč 3 104 040,50 Kč 89 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 3 104 040,50 Kč - - - -
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč Navýšení 199 250,00 Kč 199 250,00 Kč 100 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 199 250,00 Kč - - - -
6387 Vodovod Bludovice-Záhumení 50 000,00 Kč Pokles 43 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 2 449 308,62 Kč 2 449 308,62 Kč 1 469 763,92 Kč 60 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč Navýšení 185 000,00 Kč 184 903,04 Kč 100 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 170 000,00 Kč Navýšení 185 000,00 Kč 184 903,04 Kč 100 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 184 903,04 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 739 471,93 Kč 739 471,93 Kč 636 754,34 Kč 86 %
0 0 239 471,93 Kč 239 471,93 Kč 241 155,72 Kč 101 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 241 155,72 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 395 598,62 Kč 79 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 395 598,62 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Pokles 785 000,00 Kč 429 716,92 Kč 55 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 800 000,00 Kč Pokles 785 000,00 Kč 429 716,92 Kč 55 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 429 716,92 Kč - - - -
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 836,69 Kč 9 836,69 Kč 6 808,62 Kč 69 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 6 808,62 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 171 689,00 Kč 30 %
5429 Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 100 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 109 989,00 Kč 96 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 109 989,00 Kč - - - -
5434 Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 30 000,00 Kč Navýšení 51 000,00 Kč 29 800,00 Kč 58 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 29 800,00 Kč - - - -
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 400 000,00 Kč Pokles 364 000,00 Kč 31 900,00 Kč 9 %
602 Odbor rozvoje a investic ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 31 900,00 Kč - - - -
9387 Kanalizace ul.Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 39 892,00 Kč 27 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4375 4375 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 39 892,00 Kč 27 %
31 31 0,00 Kč 0,00 Kč 39 892,00 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 60 240,23 Kč 24 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 60 240,23 Kč 40 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 60 240,23 Kč 40 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 60 240,23 Kč - - - -
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 39 043,07 Kč 13 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 39 043,07 Kč 13 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 39 043,07 Kč - - - -
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 17 940,00 Kč 12 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 17 940,00 Kč 12 %
6375 6375 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 17 940,00 Kč 12 %
31 31 0,00 Kč 0,00 Kč 17 940,00 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 21 441 816,00 Kč Pokles 19 278 190,36 Kč 19 245 517,56 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 166 143,20 Kč 84 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 166 143,20 Kč 84 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 166 143,20 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9 363 000,00 Kč Navýšení 9 917 158,27 Kč 9 917 158,27 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 2 449 000,00 Kč Navýšení 2 877 933,06 Kč 2 877 933,06 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 877 933,06 Kč - - - -
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 515 000,00 Kč Pokles 3 476 075,92 Kč 3 476 075,92 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 3 476 075,92 Kč - - - -
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 399 000,00 Kč Navýšení 3 563 149,29 Kč 3 563 149,29 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 3 563 149,29 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 469 209,00 Kč 469 209,00 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 469 209,00 Kč 469 209,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 469 209,00 Kč - - - -
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 11 654,14 Kč 11 654,14 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 11 654,14 Kč 11 654,14 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 11 654,14 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 11 880 000,00 Kč Pokles 8 681 352,95 Kč 8 681 352,95 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 8 600 000,00 Kč Pokles 5 930 971,40 Kč 5 930 971,40 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 5 930 971,40 Kč - - - -
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 280 000,00 Kč Pokles 2 750 381,55 Kč 2 750 381,55 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 750 381,55 Kč - - - -
3113 Základní školy 41 295 771,50 Kč Navýšení 48 773 560,14 Kč 48 729 568,19 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 89 000,00 Kč Pokles 16 029,82 Kč 9 545,00 Kč 60 %
400 Rezerva pro Z© 89 000,00 Kč Pokles 16 029,82 Kč 9 545,00 Kč 60 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 9 545,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 100 %
400 Rezerva pro Z© 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 54 000,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 254 000,00 Kč Pokles 3 007,13 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 254 000,00 Kč Pokles 3 007,13 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
400 Rezerva pro Z© 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 163 500,00 Kč 84 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 163 500,00 Kč 84 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 163 500,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 28 755 000,00 Kč Pokles 28 466 888,60 Kč 28 466 888,60 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 7 511 000,00 Kč Navýšení 8 801 012,07 Kč 8 801 012,07 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 8 801 012,07 Kč - - - -
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 4 516 000,00 Kč Navýšení 5 543 581,96 Kč 5 543 581,96 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 5 543 581,96 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 11 475 000,00 Kč Pokles 8 910 975,57 Kč 8 910 975,57 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 8 910 975,57 Kč - - - -
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 5 253 000,00 Kč Pokles 5 211 319,00 Kč 5 211 319,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 5 211 319,00 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 7 776 336,77 Kč 7 776 336,77 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 4 225 723,94 Kč 4 225 723,94 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 4 225 723,94 Kč - - - -
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 159 912,83 Kč 1 159 912,83 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 159 912,83 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 261 234,00 Kč 1 261 234,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 261 234,00 Kč - - - -
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 129 466,00 Kč 1 129 466,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 129 466,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 11 945 771,50 Kč Pokles 5 965 306,40 Kč 5 965 306,40 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 3 626 000,00 Kč Pokles 1 985 099,63 Kč 1 985 099,63 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 985 099,63 Kč - - - -
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 5 839 771,50 Kč Pokles 2 685 546,63 Kč 2 685 546,63 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 685 546,63 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 1 040 000,00 Kč Pokles 974 663,14 Kč 974 663,14 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 974 663,14 Kč - - - -
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 1 440 000,00 Kč Pokles 319 997,00 Kč 319 997,00 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 319 997,00 Kč - - - -
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 6 293 991,42 Kč 6 293 991,42 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 568 767,17 Kč 2 568 767,17 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 568 767,17 Kč - - - -
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 797 889,45 Kč 2 797 889,45 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 2 797 889,45 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 927 334,80 Kč 927 334,80 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 927 334,80 Kč - - - -
3122 Střední odborné školy 407 600,00 Kč 407 600,00 Kč 290 160,00 Kč 71 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 98 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 100 000,00 Kč Pokles 98 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 12 600,00 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 277 560,00 Kč - - - -
3211 Činnost vysokých škol 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatelstvu 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
3233 Střediska volného času 21 896 811,30 Kč Pokles 4 893 201,45 Kč 4 893 201,45 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 662 000,00 Kč Navýšení 1 696 549,84 Kč 1 696 549,84 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 662 000,00 Kč Navýšení 1 696 549,84 Kč 1 696 549,84 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 1 696 549,84 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 169 407,64 Kč 169 407,64 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 169 407,64 Kč 169 407,64 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 169 407,64 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 20 234 811,30 Kč Pokles 3 012 243,97 Kč 3 012 243,97 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 20 234 811,30 Kč Pokles 3 012 243,97 Kč 3 012 243,97 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 3 012 243,97 Kč - - - -
3311 Divadelní činnost 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 22 747 358,42 Kč - - - -
3312 Hudební činnost 838 000,00 Kč 838 000,00 Kč 762 000,00 Kč 91 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 823 000,00 Kč 823 000,00 Kč 753 000,00 Kč 91 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 733 000,00 Kč - - - -
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 20 000,00 Kč 22 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 72 000,00 Kč - - - -
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - -
3317 Výstavní činnost v kultuře 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 017 000,00 Kč Pokles 917 000,00 Kč 312 473,46 Kč 34 %
5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 Kč Pokles 63 240,00 Kč 20 000,00 Kč 32 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč Pokles 63 240,00 Kč 20 000,00 Kč 32 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 4 960,00 Kč 4 960,00 Kč 100 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 4 960,00 Kč 4 960,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 4 960,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 100 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč - - - -
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 4 100,09 Kč 16 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 4 100,09 Kč 16 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 4 100,09 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 97 737,00 Kč 43 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 97 737,00 Kč 43 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 97 737,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 82,00 Kč 8 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 82,00 Kč 8 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 82,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 70 000,00 Kč Pokles 69 000,00 Kč 26 000,00 Kč 38 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 70 000,00 Kč Pokles 69 000,00 Kč 26 000,00 Kč 38 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 26 000,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 597 000,00 Kč Pokles 497 000,00 Kč 157 794,37 Kč 32 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 597 000,00 Kč Pokles 497 000,00 Kč 157 794,37 Kč 32 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 157 794,37 Kč - - - -
5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 332 000,00 Kč Navýšení 1 213 000,00 Kč 956 945,90 Kč 79 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 Kč Pokles 22 000,00 Kč 12 713,00 Kč 58 %
2380 Památková péče 42 000,00 Kč Pokles 22 000,00 Kč 12 713,00 Kč 58 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 12 713,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 280 000,00 Kč Navýšení 581 000,00 Kč 344 232,90 Kč 59 %
2380 Památková péče 280 000,00 Kč Navýšení 581 000,00 Kč 344 232,90 Kč 59 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 344 232,90 Kč - - - -
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 500 000,00 Kč - - - -
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 341 000,00 Kč Navýšení 381 000,00 Kč 363 677,40 Kč 95 %
5154 Elektrická energie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 735,30 Kč 58 %
3380 Památky mimo seznam-kříĽe aj. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 735,30 Kč 58 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 735,30 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 1 300,00 Kč 1 270,50 Kč 98 %
3380 Památky mimo seznam-kříĽe aj. 0,00 Kč Navýšení 1 300,00 Kč 1 270,50 Kč 98 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 270,50 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 338 000,00 Kč Navýšení 376 700,00 Kč 360 671,60 Kč 96 %
3380 Památky mimo seznam-kříĽe aj. 338 000,00 Kč Navýšení 376 700,00 Kč 360 671,60 Kč 96 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 360 671,60 Kč - - - -
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
3341 Rozhlas a televize 2 820 000,00 Kč Navýšení 2 845 000,00 Kč 2 702 108,45 Kč 95 %
5169 0 Nákup ostatních služeb 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 2 529 142,00 Kč 95 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 574 871,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 954 271,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 145 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 169 091,45 Kč 99 %
513 Městský rozhlas 145 000,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 169 091,45 Kč 99 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 169 091,45 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 875,00 Kč 78 %
513 Městský rozhlas 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 875,00 Kč 78 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 3 875,00 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 26 232 000,00 Kč Navýšení 28 384 493,26 Kč 28 362 493,26 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
502 Osvětová beseda Straník 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
502 Osvětová beseda Straník 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 000,00 Kč 18 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 25 433 000,00 Kč Pokles 23 112 694,26 Kč 23 112 694,26 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 25 433 000,00 Kč Pokles 23 112 694,26 Kč 23 112 694,26 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 23 112 694,26 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 4 505 000,00 Kč 4 505 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 4 505 000,00 Kč 4 505 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 4 505 000,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 773 000,00 Kč Pokles 740 799,00 Kč 740 799,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 773 000,00 Kč Pokles 740 799,00 Kč 740 799,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 740 799,00 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 396 600,00 Kč Pokles 356 600,00 Kč 275 463,85 Kč 77 %
5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 14 000,00 Kč 47 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 000,00 Kč 70 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 20 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 60 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
0 0 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 8 785,56 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 104 078,29 Kč 74 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 60 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 82 797,29 Kč 83 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 82 797,29 Kč - - - -
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 80 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 21 281,00 Kč 53 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 21 281,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč 80 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč 80 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 118 500,00 Kč 118 500,00 Kč 118 500,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 103 500,00 Kč - - - -
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 32 100,00 Kč 32 100,00 Kč 16 100,00 Kč 50 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 16 100,00 Kč 16 100,00 Kč 16 100,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 16 100,00 Kč - - - -
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 40 971 000,00 Kč Pokles 30 706 382,27 Kč 28 295 025,37 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 432 330,83 Kč 432 330,83 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 150 610,59 Kč 150 610,59 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 150 610,59 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 281 720,24 Kč 281 720,24 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 281 720,24 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
515 Bazén NJ 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 166 000,00 Kč Navýšení 266 000,00 Kč 104 665,00 Kč 39 %
515 Bazén NJ 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 34 000,00 Kč Navýšení 134 000,00 Kč 104 665,00 Kč 78 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 104 665,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 900 000,00 Kč Pokles 993 400,00 Kč 45 629,10 Kč 5 %
515 Bazén NJ 750 000,00 Kč Pokles 243 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 2 150 000,00 Kč Pokles 750 000,00 Kč 45 629,10 Kč 6 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 45 629,10 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 32 992 000,00 Kč Pokles 27 299 755,35 Kč 27 299 755,35 Kč 100 %
515 Bazén NJ 23 142 000,00 Kč Pokles 21 562 637,01 Kč 21 562 637,01 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 21 562 637,01 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 9 850 000,00 Kč Pokles 5 737 118,34 Kč 5 737 118,34 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 737 118,34 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 4 900 000,00 Kč Pokles 1 346 000,00 Kč 56 749,00 Kč 4 %
515 Bazén NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 800 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 56 749,00 Kč 28 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 56 749,00 Kč - - - -
5456 Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5457 Tenisová hala B.Martinů 2 000 000,00 Kč Pokles 146 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 355 896,09 Kč 355 896,09 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 293 352,40 Kč 293 352,40 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 293 352,40 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 62 543,69 Kč 62 543,69 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 62 543,69 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 200 610,00 Kč Navýšení 15 810 079,00 Kč 15 741 379,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
410 Tělovýchovná činnost 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
410 Tělovýchovná činnost 40 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
410 Tělovýchovná činnost 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
410 Tělovýchovná činnost 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč