Pohled přes odvětví 2021

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 463 745 895,71 Kč Navýšení 469 087 355,28 Kč 168 618 019,97 Kč 36 %
0 Bez ODPA 463 745 895,71 Kč Navýšení 469 087 355,28 Kč 168 618 019,97 Kč 36 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 000 000,00 Kč Navýšení 1 001 267,00 Kč 270 495,24 Kč 27 %
1031 0 Pěstební činnost 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 269 228,24 Kč 27 %
1037 0 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 1 267,00 Kč 1 267,00 Kč 100 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 820 000,00 Kč 820 000,00 Kč 67 151,00 Kč 8 %
2141 Vnitřní obchod 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč -6 154,00 Kč -31 %
0 0 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 2 128,00 Kč 16 %
292 KOD-NCNJ-Arriva - čipové karty a kupóny 0,00 Kč 0,00 Kč -9 782,00 Kč - - - -
7500 Blokové pokuty ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 500,00 Kč 21 %
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 26 905,00 Kč 4 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 26 905,00 Kč 4 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 46 400,00 Kč 58 %
22 Doprava 11 400 000,00 Kč 11 400 000,00 Kč 3 277 617,46 Kč 29 %
2212 Silnice 1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 560 905,41 Kč 49 %
0 0 1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 558 432,50 Kč 49 %
28 Vyhrazené parkovací stání-OSM 0,00 Kč 0,00 Kč 2 472,91 Kč - - - -
2223 Bezpečnost silničního provozu 10 250 000,00 Kč 10 250 000,00 Kč 2 716 712,05 Kč 27 %
0 0 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 660 446,26 Kč 29 %
906 Pokuty- radar Revoluční 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 595 847,35 Kč 20 %
907 Pokuty- radar - správ.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 457 818,44 Kč - - - -
908 Pokuty- radar - nákl.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty -delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
23 Vodní hospodářství 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 292 397,83 Kč 49 %
2310 0 Pitná voda 0,00 Kč 0,00 Kč 14 858,71 Kč - - - -
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 277 539,12 Kč 46 %
31 Vzdělávání a školské služby 276 000,00 Kč Navýšení 922 826,05 Kč 1 074 385,05 Kč 116 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 206 026,15 Kč 232 516,15 Kč 113 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč 0,00 Kč 26 490,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 65 834,23 Kč 65 834,23 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 140 191,92 Kč 140 191,92 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 441 759,90 Kč 564 308,90 Kč 128 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč 0,00 Kč 122 549,00 Kč - - - -
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 308 971,67 Kč 308 971,67 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 25 523,77 Kč 25 523,77 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 77 151,21 Kč 77 151,21 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 30 113,25 Kč 30 113,25 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 276 000,00 Kč Pokles 275 040,00 Kč 277 560,00 Kč 101 %
518 Odbor bytový ORJ 037 276 000,00 Kč Pokles 275 040,00 Kč 277 560,00 Kč 101 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,00 Kč Navýšení 343 157,77 Kč 394 363,77 Kč 115 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 206,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 206,00 Kč - - - -
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 800 000,00 Kč Navýšení 8 388 353,24 Kč 4 007 255,19 Kč 48 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 800 000,00 Kč Navýšení 8 388 353,24 Kč 3 417 846,03 Kč 41 %
515 Bazén NJ 5 200 000,00 Kč Navýšení 7 088 353,24 Kč 3 338 085,39 Kč 47 %
522 Zimní stadion NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 79 760,64 Kč 6 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 583 349,16 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 491 863,16 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 53 921,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 37 565,00 Kč - - - -
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč 0,00 Kč 6 060,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 6 060,00 Kč - - - -
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 206 992 100,21 Kč Pokles 205 362 381,21 Kč 66 004 913,76 Kč 32 %
3612 Bytové hospodářství 69 191 800,00 Kč Pokles 68 970 975,00 Kč 32 746 796,26 Kč 47 %
0 0 13 516 800,00 Kč 13 516 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 5 425 603,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 55 675 000,00 Kč Pokles 55 454 175,00 Kč 27 321 193,26 Kč 49 %
3613 Nebytové hospodářství 25 834 200,90 Kč Pokles 24 478 876,90 Kč 6 707 418,28 Kč 27 %
0 0 7 378 200,90 Kč 7 378 200,90 Kč 1 128 170,73 Kč 15 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 114 095,23 Kč 36 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 962 000,00 Kč 962 000,00 Kč 139 388,00 Kč 14 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 644 000,00 Kč Pokles 15 288 676,00 Kč 5 163 238,32 Kč 34 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 120 406,00 Kč 50 %
9 Nájemé OO-NP 0,00 Kč 0,00 Kč 33 120,00 Kč - - - -
3632 0 Pohřebnictví 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11 224,00 Kč 22 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 18 881 538,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 93 035 099,31 Kč Pokles 92 981 529,31 Kč 7 657 937,22 Kč 8 %
0 0 91 335 099,31 Kč Pokles 91 281 529,31 Kč 7 497 626,20 Kč 8 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 9 075,00 Kč - - - -
7080 Věcné břemeno 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
37 Ochrana životního prostředí 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 571 654,00 Kč 29 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 566 654,00 Kč 28 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč - - - -
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908,00 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908,00 Kč - - - -
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2 543 000,00 Kč 2 543 000,00 Kč 1 309 992,85 Kč 52 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč 0,00 Kč 11 302,00 Kč - - - -
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 11 302,00 Kč - - - -
4350 Domovy pro seniory 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 518 000,00 Kč 2 518 000,00 Kč 958 114,80 Kč 38 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 90 442,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 473 588,19 Kč 36 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 5 050,00 Kč 28 %
390 ProSenior 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 385 993,61 Kč 43 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 041,00 Kč - - - -
4354 Chráněné bydlení 0,00 Kč 0,00 Kč 127 000,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 127 000,00 Kč - - - -
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0,00 Kč 0,00 Kč 80 648,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 80 648,00 Kč - - - -
4377 Sociálně terapeutické dílny 0,00 Kč 0,00 Kč 108 240,05 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 108 240,05 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 14 229,00 Kč 57 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 6 535,00 Kč - - - -
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 694,00 Kč 48 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 3 012,00 Kč - - - -
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 704 000,00 Kč Navýšení 753 000,00 Kč 69 500,65 Kč 9 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 704 000,00 Kč Navýšení 753 000,00 Kč 69 500,65 Kč 9 %
0 0 551 000,00 Kč 551 000,00 Kč 38 000,00 Kč 7 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 815,00 Kč 60 %
406 Městská policie 150 000,00 Kč Navýšení 199 000,00 Kč 29 685,65 Kč 15 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 535 500,00 Kč Navýšení 544 232,00 Kč 256 417,03 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 535 500,00 Kč Navýšení 544 232,00 Kč 256 417,03 Kč 47 %
0 0 485 000,00 Kč Navýšení 493 732,00 Kč 233 239,08 Kč 47 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 13 300,00 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 9 399,95 Kč 19 %
254 OSA-BP-cestovní doklady 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 178,00 Kč 36 %
63 Finanční operace 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 941,02 Kč 18 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 941,02 Kč 18 %
0 0 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 790,54 Kč 18 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 150,48 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 2 948 840,36 Kč Navýšení 2 973 861,29 Kč 860 111,05 Kč 29 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 948 840,36 Kč Pokles 2 889 171,36 Kč 775 421,12 Kč 27 %
0 0 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 6 256,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 238 908,24 Kč Navýšení 274 848,24 Kč 59 184,00 Kč 22 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 71 756,00 Kč Navýšení 99 531,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 462 316,00 Kč 462 316,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 58 920,00 Kč 58 920,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 175 356,00 Kč Navýšení 176 736,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 100 %
Celkem 700 665 336,28 Kč Navýšení 707 097 769,43 Kč 247 187 459,46 Kč 35 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 526 000,00 Kč 1 526 000,00 Kč 126 841,66 Kč 8 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 33 750,00 Kč 4 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 33 750,00 Kč 4 %
1031 Pěstební činnost 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 29 943,66 Kč 7 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 29 943,66 Kč 7 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 738,00 Kč 61 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 410,00 Kč 12 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 410,00 Kč 12 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 11 397 956,00 Kč Navýšení 12 587 956,00 Kč 4 255 740,25 Kč 34 %
2141 Vnitřní obchod 2 176 000,00 Kč Navýšení 3 366 000,00 Kč 2 231 582,68 Kč 66 %
0 0 950 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 57 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 772 000,00 Kč 772 000,00 Kč 124 518,64 Kč 16 %
1199 COVID 19-fin.dar 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 981 967,00 Kč 99 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 45 097,04 Kč 10 %
2143 Cestovní ruch 8 971 956,00 Kč 8 971 956,00 Kč 2 024 157,57 Kč 23 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 8 791 956,00 Kč 8 791 956,00 Kč 2 022 003,77 Kč 23 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 153,80 Kč 22 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
22 Doprava 73 384 917,00 Kč Pokles 72 804 417,00 Kč 12 912 822,32 Kč 18 %
2212 Silnice 40 960 000,00 Kč Pokles 40 790 000,00 Kč 9 576 579,82 Kč 23 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 7 750 000,00 Kč 7 750 000,00 Kč 220 325,00 Kč 3 %
4385 Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 24 100 000,00 Kč 24 100 000,00 Kč 9 333 335,00 Kč 39 %
5376 Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5379 Roząíření MK Kojetín 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5390 Most Straník u č.p.86 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5391 Zábradlí a most pod gymnáziem 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5414 Komunikace Potoční (®ilina)PD 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5428 Most u Laposu, Dolní Brána 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5432 Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 22 919,82 Kč 4 %
5433 Lávka Novosady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5440 Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5442 Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8386 Most Bludovice č.p.105 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 Most Loučka V Kútě 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9388 Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24 410 500,00 Kč Pokles 24 150 000,00 Kč 766 212,00 Kč 3 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2384 Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 8 650 000,00 Kč 8 650 000,00 Kč 570 103,00 Kč 7 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 3 500 000,00 Kč Pokles 3 417 720,00 Kč 11 094,00 Kč 0 %
5370 Čer»ák III. etapa 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5371 Cykloboxy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5372 Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5375 Chodník a opěrná zeď Revoluční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 000,00 Kč 96 %
5406 Odstavné plochy Dlouhá 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5417 Chodník k aut.zastávce Bocheta PD 160 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč 6 050,00 Kč 0 %
5420 Parkoviątě Vančurova 2-10 PD 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5421 Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
5431 Chodník podél sil.I/57 Bludovice 1 500 000,00 Kč Pokles 1 121 308,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5443 Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 500 000,00 Kč Navýšení 662 802,00 Kč 4 200,00 Kč 1 %
5444 Parkoviątě Hoblíkova 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5445 Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 100 000,00 Kč Navýšení 195 430,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5446 Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 100 000,00 Kč Navýšení 108 029,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5447 Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 100 000,00 Kč Navýšení 180 396,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5448 Parkoviątě Luční p.č.218/9 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 485,00 Kč 27 %
5449 Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5450 Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, 100 000,00 Kč Navýšení 132 035,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5451 Regenerace pan.sídliątě Nerudova 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5452 Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5455 Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5458 Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční 0,00 Kč Navýšení 82 280,00 Kč 82 280,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč 176 000,00 Kč 52 150,00 Kč 30 %
0 0 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 10 150,00 Kč 10 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 42 000,00 Kč 55 %
2292 Dopravní obslužnost 6 962 417,00 Kč Pokles 6 812 417,00 Kč 2 275 880,50 Kč 33 %
384 Odbor dopravy 6 962 417,00 Kč Pokles 6 812 417,00 Kč 2 275 880,50 Kč 33 %
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 242 000,00 Kč 33 %
5555 Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 242 000,00 Kč 33 %
23 Vodní hospodářství 8 284 308,62 Kč 8 284 308,62 Kč 203 094,23 Kč 2 %
2310 Pitná voda 5 215 000,00 Kč 5 215 000,00 Kč 2 420,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4387 Vodovod Loučka, Císařská 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2 420,00 Kč 0 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6387 Vodovod Bludovice-Záhumení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 2 449 308,62 Kč 2 449 308,62 Kč 200 674,23 Kč 8 %
0 0 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 62 558,47 Kč 25 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 1 470 000,00 Kč 1 470 000,00 Kč 138 115,76 Kč 9 %
5429 Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5434 Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9387 Kanalizace ul.Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
31 Vzdělávání a školské služby 63 145 187,50 Kč Navýšení 66 336 603,34 Kč 17 723 826,56 Kč 27 %
3111 Předškolní zařízení 21 441 816,00 Kč Navýšení 21 786 394,14 Kč 3 007 813,11 Kč 14 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 11 049 000,00 Kč Pokles 10 989 000,00 Kč 686 568,00 Kč 6 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 515 000,00 Kč Pokles 3 410 940,00 Kč 879 030,00 Kč 26 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 6 679 000,00 Kč Navýšení 7 187 638,14 Kč 1 243 399,11 Kč 17 %
3113 Základní školy 41 295 771,50 Kč Navýšení 44 142 609,20 Kč 14 425 853,45 Kč 33 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 11 137 000,00 Kč Pokles 10 844 932,00 Kč 2 593 052,00 Kč 24 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 10 355 771,50 Kč Pokles 10 325 771,50 Kč 5 538 795,75 Kč 54 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 12 515 000,00 Kč Navýšení 14 594 439,70 Kč 3 283 439,70 Kč 22 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 6 693 000,00 Kč Navýšení 7 782 466,00 Kč 2 813 466,00 Kč 36 %
400 Rezerva pro Z© 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 100,00 Kč 1 %
3122 Střední odborné školy 407 600,00 Kč 407 600,00 Kč 290 160,00 Kč 71 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 376 000,00 Kč 376 000,00 Kč 277 560,00 Kč 74 %
32 Vzdělávání a školské služby 21 896 811,30 Kč Pokles 21 856 811,30 Kč 504 000,00 Kč 2 %
3233 Střediska volného času 21 896 811,30 Kč Pokles 21 856 811,30 Kč 504 000,00 Kč 2 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 21 896 811,30 Kč Pokles 21 856 811,30 Kč 504 000,00 Kč 2 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 67 940 600,00 Kč Navýšení 71 148 836,00 Kč 16 150 731,66 Kč 23 %
3311 Divadelní činnost 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 35 844 000,00 Kč Pokles 33 769 236,00 Kč 3 800 000,00 Kč 11 %
3312 Hudební činnost 838 000,00 Kč 838 000,00 Kč 694 000,00 Kč 83 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 685 000,00 Kč 93 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 017 000,00 Kč 1 017 000,00 Kč 8 839,00 Kč 1 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 1 017 000,00 Kč 1 017 000,00 Kč 8 839,00 Kč 1 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 332 000,00 Kč Navýšení 832 000,00 Kč 500 000,00 Kč 60 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 332 000,00 Kč 332 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 1 735,30 Kč 1 %
3380 Památky mimo seznam-kříĽe aj. 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 1 735,30 Kč 1 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3341 Rozhlas a televize 2 820 000,00 Kč 2 820 000,00 Kč 899 250,80 Kč 32 %
0 0 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 801 141,00 Kč 30 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 98 109,80 Kč 65 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 26 232 000,00 Kč Navýšení 31 035 000,00 Kč 10 061 500,00 Kč 32 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 26 206 000,00 Kč Navýšení 31 009 000,00 Kč 10 061 500,00 Kč 32 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 396 600,00 Kč Pokles 376 600,00 Kč 180 406,56 Kč 48 %
0 0 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 8 785,56 Kč 22 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 31 021,00 Kč 39 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 58 640 510,00 Kč Pokles 53 708 979,00 Kč 22 200 999,45 Kč 41 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 40 971 000,00 Kč Pokles 35 479 000,00 Kč 10 806 120,45 Kč 30 %
515 Bazén NJ 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 8 391 600,00 Kč 37 %
522 Zimní stadion NJ 12 834 000,00 Kč Pokles 10 084 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 24 %
5456 Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5457 Tenisová hala B.Martinů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 200 610,00 Kč Navýšení 15 761 079,00 Kč 10 916 479,00 Kč 69 %
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 3 029 270,00 Kč 3 029 270,00 Kč 2 483 270,00 Kč 82 %
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 4 995 740,00 Kč 91 %
1133 Veřejné podpory-sport-jednorázové akce 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 27 000,00 Kč 68 %
1134 Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 2 768 000,00 Kč 43 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 560 469,00 Kč 560 469,00 Kč 100 %
410 Tělovýchovná činnost 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 152 000,00 Kč 2 152 000,00 Kč 179 500,00 Kč 8 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 229 500,00 Kč 229 500,00 Kč 179 500,00 Kč 78 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 1 530 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 316 900,00 Kč 316 900,00 Kč 298 900,00 Kč 94 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 238 400,00 Kč 238 400,00 Kč 220 400,00 Kč 92 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 100 %
35 Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč - - - -
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 274 861 788,33 Kč Pokles 269 911 064,36 Kč 21 245 413,43 Kč 8 %
3612 Bytové hospodářství 129 014 000,00 Kč Navýšení 139 462 460,00 Kč 10 962 133,59 Kč 8 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
3702 Revitalizace Zborovská 400/11 0,00 Kč 0,00 Kč 7 139,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 63 160 000,00 Kč Pokles 59 110 000,00 Kč 10 779 544,59 Kč 18 %
7518 Dům sester 65 854 000,00 Kč Navýšení 80 352 460,00 Kč 152 460,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 34 559 000,00 Kč Pokles 30 907 594,03 Kč 4 928 109,55 Kč 16 %
0 0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 17 600,00 Kč 3 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 43 181,58 Kč 7 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 995 000,00 Kč 995 000,00 Kč 50 561,22 Kč 5 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 2 429 000,00 Kč Pokles 2 377 594,03 Kč 694 425,03 Kč 29 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 422 000,00 Kč Pokles 15 422 000,00 Kč 4 112 603,06 Kč 27 %
5369 Úprava Smetanových sadů 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 7 800 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Huckelovy vily 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 9 738,66 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 19 916 000,00 Kč 19 916 000,00 Kč 2 364 893,75 Kč 12 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 5 200 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 207 486,70 Kč 4 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 1 666 669,00 Kč 42 %
5359 VO ©tefánikova 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5364 VO Smetanovy sady, Skalky 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
5367 VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
5435 Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 6 600 000,00 Kč 6 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6383 VO K Archivu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
3632 Pohřebnictví 3 380 000,00 Kč 3 380 000,00 Kč 1 090 887,40 Kč 32 %
0 0 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 49 218,40 Kč 38 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 150 000,00 Kč 3 150 000,00 Kč 1 041 669,00 Kč 33 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 42 500 000,00 Kč 42 500 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
538 Roząíření průmyslové zóny 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
3634 Lokální zásobování teplem 36 700 000,00 Kč Pokles 26 518 610,00 Kč 110 514,14 Kč 0 %
0 0 8 000 000,00 Kč Pokles 7 868 610,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
516 Dalkia 15 850 000,00 Kč Pokles 5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 12 700 000,00 Kč 12 700 000,00 Kč 110 514,14 Kč 1 %
3635 Územní plánování 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 242 788,33 Kč Pokles 6 676 400,33 Kč 1 519 907,00 Kč 23 %
0 0 150 000,00 Kč Navýšení 283 612,00 Kč 142 012,00 Kč 50 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 5 745 000,00 Kč Pokles 5 045 000,00 Kč 333 771,00 Kč 7 %
2 Odbor správy majetku-věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 13 788,33 Kč 13 788,33 Kč 0,00 Kč 0 %
5435 Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 0,00 Kč Pokles -1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 044 124,00 Kč 49 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 118 968,00 Kč 59 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 118 968,00 Kč 59 %
37 Ochrana životního prostředí 56 759 500,00 Kč Navýšení 56 849 500,00 Kč 17 277 956,00 Kč 30 %
3713 Změny technologií vytápění 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21 000,00 Kč 42 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21 000,00 Kč 42 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 27 100 000,00 Kč 27 100 000,00 Kč 10 253 705,00 Kč 38 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 2 240 000,00 Kč 2 240 000,00 Kč 45 375,00 Kč 2 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 24 860 000,00 Kč 24 860 000,00 Kč 10 208 330,00 Kč 41 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 29 115 000,00 Kč 29 115 000,00 Kč 6 904 905,00 Kč 24 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 3 350 000,00 Kč 3 350 000,00 Kč 3 500,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 25 765 000,00 Kč 25 765 000,00 Kč 6 901 405,00 Kč 27 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 8 346,00 Kč 5 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 8 346,00 Kč 5 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 370 300,00 Kč 370 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 370 300,00 Kč 370 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1116 Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 23 262 900,00 Kč Pokles 23 224 900,00 Kč 10 783 240,68 Kč 46 %
4312 Odborné sociální poradenství 459 000,00 Kč 459 000,00 Kč 459 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 459 000,00 Kč 459 000,00 Kč 459 000,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 205 000,00 Kč Navýšení 255 000,00 Kč 2 600,00 Kč 1 %
0 0 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 600,00 Kč 12 %
4344 Sociální rehabilitace 598 000,00 Kč 598 000,00 Kč 300 000,00 Kč 50 %
0 0 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 319 600,00 Kč Pokles 219 600,00 Kč 2 400,00 Kč 1 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
439 Komunitní plánování 250 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 2 400,00 Kč 2 %
4350 Domovy pro seniory 626 100,00 Kč 626 100,00 Kč 626 100,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 626 100,00 Kč 626 100,00 Kč 626 100,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 14 050 100,00 Kč 14 050 100,00 Kč 4 609 578,23 Kč 33 %
0 0 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 520 300,00 Kč 520 300,00 Kč 146 541,02 Kč 28 %
1393 ProSenior-Pohoda 978 300,00 Kč 978 300,00 Kč 337 847,11 Kč 35 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 5 332 000,00 Kč 5 332 000,00 Kč 1 477 185,00 Kč 28 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 1 219 000,00 Kč 1 219 000,00 Kč 319 593,00 Kč 26 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 952 000,00 Kč 3 952 000,00 Kč 1 309 648,00 Kč 33 %
390 ProSenior 1 489 500,00 Kč 1 489 500,00 Kč 513 663,87 Kč 34 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 870,45 Kč 19 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 661,92 Kč 22 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 567,86 Kč 28 %
4354 Chráněné bydlení 259 900,00 Kč 259 900,00 Kč 259 900,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 229 400,00 Kč 229 400,00 Kč 229 400,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 30 500,00 Kč 30 500,00 Kč 30 500,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 561 000,00 Kč 561 000,00 Kč 552 300,00 Kč 98 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 561 000,00 Kč 561 000,00 Kč 552 300,00 Kč 98 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 326 400,00 Kč Navýšení 338 400,00 Kč 86 400,00 Kč 26 %
0 0 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 86 400,00 Kč 86 400,00 Kč 86 400,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4372 Krizová pomoc 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 3 285 000,00 Kč 3 285 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 49 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 1 613 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 100 %
392 Azylový dům NJ 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 377 000,00 Kč 377 000,00 Kč 61 901,64 Kč 16 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 2 160,00 Kč 4 %
3383 Klub seniorů-Loučka 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 9 141,83 Kč 17 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 18 599,81 Kč 8 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 27 260,81 Kč 210 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2700 Nesvéprávní občané-provozní záloha 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
5555 Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 260,81 Kč 45 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 474 000,00 Kč 474 000,00 Kč 177 863,41 Kč 38 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 40 076,41 Kč 24 %
5213 Krizová opatření 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 787,00 Kč 46 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 137 787,00 Kč 46 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 500,00 Kč 24 084 500,00 Kč 6 598 344,76 Kč 27 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 500,00 Kč 24 084 500,00 Kč 6 598 344,76 Kč 27 %
406 Městská policie 23 952 500,00 Kč 23 952 500,00 Kč 6 574 750,60 Kč 27 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 19 056,66 Kč 17 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 4 537,50 Kč 21 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 132 600,00 Kč 2 132 600,00 Kč 1 707 880,20 Kč 80 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 332 600,00 Kč 332 600,00 Kč 9 235,20 Kč 3 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 332 600,00 Kč 332 600,00 Kč 9 235,20 Kč 3 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 177 795 160,00 Kč Pokles 177 471 597,50 Kč 44 464 002,92 Kč 25 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 8 946 400,00 Kč 8 946 400,00 Kč 2 857 819,00 Kč 32 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 168 348 760,00 Kč Pokles 168 025 197,50 Kč 41 606 183,92 Kč 25 %
0 0 5 196 500,00 Kč 5 196 500,00 Kč 1 815 060,85 Kč 35 %
1010 Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 105 907,52 Kč 59 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 7 869 760,00 Kč 7 869 760,00 Kč 2 258 638,75 Kč 29 %
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 852 986,17 Kč 9 %
381 Odbor organizační 141 547 600,00 Kč Pokles 140 657 600,00 Kč 36 094 095,09 Kč 26 %
4381 Chata Jičínka 533 000,00 Kč 533 000,00 Kč 95 361,90 Kč 18 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 18 515,00 Kč 1 %
5381 019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 1 165 500,00 Kč 1 165 500,00 Kč 299 949,00 Kč 26 %
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 54 369,07 Kč 27 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 11 300,57 Kč 19 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 2 010,25 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 2 010,25 Kč 0 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 2 010,25 Kč 0 %
63 Finanční operace 27 670 000,00 Kč 27 670 000,00 Kč 22 252 051,35 Kč 80 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 130 546,22 Kč 41 %
0 0 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 115 369,22 Kč 36 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 15 177,00 Kč - - - -
6320 0 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 305 237,13 Kč 23 %
6399 0 Ostatní finanční operace 26 000 000,00 Kč 26 000 000,00 Kč 21 816 268,00 Kč 84 %
64 Ostatní činnosti 2 144 478,00 Kč Navýšení 4 566 376,78 Kč 73 700,64 Kč 2 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 19 887,64 Kč 19 887,64 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 144 478,00 Kč Navýšení 4 546 489,14 Kč 53 813,00 Kč 1 %
0 0 1 000 000,00 Kč Navýšení 3 492 011,14 Kč -381,00 Kč -0 %
1010 Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 49 194,00 Kč 39 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 67 400,00 Kč 67 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 26 700,00 Kč 26 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 192 088,00 Kč 192 088,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1116 Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 136 900,00 Kč 136 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 339 390,00 Kč Pokles 249 390,00 Kč 5 000,00 Kč 2 %
Celkem 896 406 516,75 Kč Pokles 895 643 749,90 Kč 198 780 519,77 Kč 22 %