Pohled přes odvětví 2021

Příjmy

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 463 745 895,71 Kč Navýšení 492 178 072,24 Kč 523 623 631,19 Kč 106 %
0 Bez ODPA 463 745 895,71 Kč Navýšení 492 178 072,24 Kč 523 623 631,19 Kč 106 %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 000 000,00 Kč Navýšení 1 002 407,00 Kč 547 773,14 Kč 55 %
1019 0 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 1 140,00 Kč 1 140,00 Kč 100 %
1031 0 Pěstební činnost 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 545 366,14 Kč 55 %
1037 0 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 1 267,00 Kč 1 267,00 Kč 100 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 820 000,00 Kč Pokles 505 112,69 Kč 699 571,26 Kč 138 %
2141 Vnitřní obchod 20 000,00 Kč Navýšení 20 812,69 Kč 21 112,24 Kč 101 %
0 0 13 000,00 Kč Navýšení 13 812,69 Kč 12 612,24 Kč 91 %
7500 Blokové pokuty ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 8 500,00 Kč 121 %
2143 Cestovní ruch 720 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 553 859,02 Kč 138 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 553 859,02 Kč 138 %
2169 0 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 84 300,00 Kč 124 600,00 Kč 148 %
22 Doprava 11 400 000,00 Kč Pokles 11 289 297,10 Kč 10 027 996,74 Kč 89 %
2212 Silnice 1 150 000,00 Kč Pokles 770 000,00 Kč 722 284,74 Kč 94 %
0 0 1 150 000,00 Kč Pokles 760 000,00 Kč 702 393,10 Kč 92 %
28 Vyhrazené parkovací stání-OSM 0,00 Kč 0,00 Kč 9 891,64 Kč - - - -
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
2219 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 269 297,10 Kč 269 297,10 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 10 250 000,00 Kč 10 250 000,00 Kč 9 036 414,90 Kč 88 %
0 0 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 2 215 889,38 Kč 98 %
906 Pokuty- radar Revoluční 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 5 297 519,23 Kč 66 %
907 Pokuty- radar - správ.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 506 206,29 Kč - - - -
908 Pokuty- radar - nákl.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty -delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800,00 Kč - - - -
23 Vodní hospodářství 600 000,00 Kč Navýšení 1 291 546,07 Kč 1 569 085,19 Kč 121 %
2310 0 Pitná voda 0,00 Kč Navýšení 458 928,71 Kč 458 928,71 Kč 100 %
2321 0 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč Navýšení 832 617,36 Kč 1 110 156,48 Kč 133 %
31 Vzdělávání a školské služby 276 000,00 Kč Navýšení 1 581 957,70 Kč 1 584 972,70 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 232 516,15 Kč 232 516,15 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 26 490,00 Kč 26 490,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 65 834,23 Kč 65 834,23 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 140 191,92 Kč 140 191,92 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 071 881,55 Kč 1 074 896,55 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 122 549,00 Kč 122 549,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 389 847,92 Kč 389 847,92 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 174 354,97 Kč 177 369,97 Kč 102 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 239 608,41 Kč 239 608,41 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 145 521,25 Kč 145 521,25 Kč 100 %
3122 Střední odborné školy 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
32 Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,00 Kč Navýšení 557 559,56 Kč 557 559,56 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 0,00 Kč Navýšení 96 359,00 Kč 96 359,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 96 359,00 Kč 96 359,00 Kč 100 %
3329 0 Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0,00 Kč Navýšení 18 042,79 Kč 18 042,79 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 350 414,00 Kč 350 414,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 800 000,00 Kč Navýšení 9 275 487,60 Kč 7 004 947,28 Kč 76 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 6 800 000,00 Kč Navýšení 8 388 353,24 Kč 6 096 497,96 Kč 73 %
515 Bazén NJ 5 200 000,00 Kč Navýšení 7 088 353,24 Kč 5 206 837,41 Kč 73 %
522 Zimní stadion NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 889 660,55 Kč 68 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 823 856,36 Kč 845 171,32 Kč 103 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 6 750,00 Kč 6 750,00 Kč 100 %
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 0,00 Kč Navýšení 503 779,56 Kč 516 180,76 Kč 102 %
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 0,00 Kč Navýšení 214 977,00 Kč 223 890,76 Kč 104 %
1134 Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 0,00 Kč Navýšení 2 616,80 Kč 2 616,80 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 37 565,00 Kč 37 565,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 58 168,00 Kč 58 168,00 Kč 100 %
3421 0 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 Kč Navýšení 57 218,00 Kč 57 218,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 Kč Navýšení 6 060,00 Kč 6 060,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 6 060,00 Kč 6 060,00 Kč 100 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 206 992 100,21 Kč Pokles 154 722 591,46 Kč 171 706 928,76 Kč 111 %
3612 Bytové hospodářství 69 191 800,00 Kč Navýšení 69 519 168,85 Kč 72 505 943,59 Kč 104 %
0 0 13 516 800,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 292 544,00 Kč 99 %
2000 Pachtovné za budovy(231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 259 150,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 55 675 000,00 Kč Navýšení 68 219 168,85 Kč 70 954 249,59 Kč 104 %
3613 Nebytové hospodářství 25 834 200,90 Kč Pokles 18 653 247,45 Kč 18 831 744,59 Kč 101 %
0 0 7 378 200,90 Kč Pokles 1 378 200,90 Kč 1 723 013,51 Kč 125 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 266 285,49 Kč 83 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 962 000,00 Kč 962 000,00 Kč 590 294,50 Kč 61 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 25 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118,00 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 165 240,00 Kč 61 %
518 Odbor bytový ORJ 037 16 644 000,00 Kč Pokles 15 463 046,55 Kč 15 879 510,09 Kč 103 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 166 633,00 Kč 69 %
9 Nájemé OO-NP 0,00 Kč 0,00 Kč 34 650,00 Kč - - - -
3632 0 Pohřebnictví 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 39 789,40 Kč 80 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč Navýšení 18 881 538,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 18 881 538,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 881 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3635 Územní plánování 0,00 Kč Navýšení 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 93 035 099,31 Kč Pokles 47 546 037,16 Kč 61 375 313,18 Kč 129 %
0 0 91 335 099,31 Kč Pokles 45 820 022,16 Kč 60 680 262,02 Kč 132 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 0,00 Kč Navýšení 16 940,00 Kč 16 940,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 9 075,00 Kč 9 075,00 Kč 100 %
7080 Věcné břemeno 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 668 036,16 Kč 39 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
37 Ochrana životního prostředí 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 008 500,00 Kč 2 855 558,00 Kč 142 %
3722 0 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 847 058,00 Kč 142 %
3769 0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 100 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 Kč Navýšení 1 908,00 Kč 1 908,00 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč Navýšení 1 908,00 Kč 1 908,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 1 908,00 Kč 1 908,00 Kč 100 %
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Kč Navýšení 3 111,00 Kč 3 111,00 Kč 100 %
4171 0 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč Navýšení 111,00 Kč 111,00 Kč 100 %
4183 0 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2 543 000,00 Kč Navýšení 3 034 208,05 Kč 3 126 301,49 Kč 103 %
4329 0 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 11 302,00 Kč 11 302,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 11 302,00 Kč 11 302,00 Kč 100 %
4350 Domovy pro seniory 0,00 Kč Navýšení 4 647,00 Kč 4 647,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 0,00 Kč Navýšení 4 647,00 Kč 4 647,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 518 000,00 Kč Navýšení 2 608 830,00 Kč 2 708 435,44 Kč 104 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 302 328,00 Kč 101 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč Navýšení 1 346 839,00 Kč 1 311 452,64 Kč 97 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 16 300,00 Kč 91 %
390 ProSenior 900 000,00 Kč Navýšení 940 950,00 Kč 1 075 313,80 Kč 114 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 3 041,00 Kč 3 041,00 Kč 100 %
4354 Chráněné bydlení 0,00 Kč Navýšení 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč Navýšení 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0,00 Kč Navýšení 80 648,00 Kč 80 648,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč Navýšení 80 648,00 Kč 80 648,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0,00 Kč Navýšení 108 240,05 Kč 108 240,05 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč Navýšení 108 240,05 Kč 108 240,05 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 25 000,00 Kč Navýšení 34 925,00 Kč 27 413,00 Kč 78 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 8 425,00 Kč 8 425,00 Kč 100 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 2 100,00 Kč 23 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 6 616,00 Kč 6 616,00 Kč 100 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 704 000,00 Kč Navýšení 754 641,00 Kč 670 412,89 Kč 89 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 704 000,00 Kč Navýšení 754 641,00 Kč 670 412,89 Kč 89 %
0 0 551 000,00 Kč 551 000,00 Kč 496 141,00 Kč 90 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 243,79 Kč 108 %
406 Městská policie 150 000,00 Kč Navýšení 200 641,00 Kč 171 028,10 Kč 85 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 535 500,00 Kč Navýšení 885 926,90 Kč 960 285,62 Kč 108 %
6171 Činnost místní správy 535 500,00 Kč Navýšení 885 926,90 Kč 960 285,62 Kč 108 %
0 0 485 000,00 Kč Navýšení 835 426,90 Kč 909 159,80 Kč 109 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 23 900,00 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 23 113,82 Kč 46 %
254 OSA-BP-cestovní doklady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 676,00 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 236,00 Kč 47 %
63 Finanční operace 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 492,81 Kč 86 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 492,81 Kč 86 %
0 0 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 012,13 Kč 86 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 480,68 Kč - - - -
64 Ostatní činnosti 2 948 840,36 Kč Navýšení 4 279 564,00 Kč 4 320 828,60 Kč 101 %
6402 0 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 948 840,36 Kč Navýšení 4 194 874,07 Kč 4 236 138,67 Kč 101 %
0 0 150 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 72 766,60 Kč 208 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč Navýšení 193 980,00 Kč 193 980,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 238 908,24 Kč Navýšení 334 032,24 Kč 334 032,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 71 756,00 Kč Navýšení 113 283,00 Kč 113 283,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 462 316,00 Kč Navýšení 468 614,21 Kč 468 614,21 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 100 %
35 Mylné platby na PÚ 0,00 Kč 0,00 Kč 4,00 Kč - - - -
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 58 920,00 Kč Navýšení 59 580,00 Kč 59 580,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 175 356,00 Kč Navýšení 176 736,00 Kč 176 736,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 522 020,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 709 981,12 Kč Navýšení 1 865 109,62 Kč 1 865 109,62 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 494,00 Kč - - - -
Celkem 700 665 336,28 Kč Pokles 683 730 225,88 Kč 729 577 699,82 Kč 107 %


Výdaje

Oddíl Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 526 000,00 Kč Navýšení 1 570 100,00 Kč 750 080,82 Kč 48 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 355 714,00 Kč 46 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 355 714,00 Kč 46 %
1031 Pěstební činnost 436 000,00 Kč Navýšení 480 100,00 Kč 188 024,62 Kč 39 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 436 000,00 Kč Navýšení 480 100,00 Kč 188 024,62 Kč 39 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 163,00 Kč 76 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 163,00 Kč 76 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 11 397 956,00 Kč Navýšení 11 431 752,00 Kč 10 696 525,84 Kč 94 %
2141 Vnitřní obchod 2 176 000,00 Kč Navýšení 3 342 673,00 Kč 3 262 921,62 Kč 98 %
0 0 950 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 57 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 772 000,00 Kč Pokles 748 673,00 Kč 746 954,62 Kč 100 %
1199 COVID 19-fin.dar 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 1 981 967,00 Kč 99 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 8 971 956,00 Kč Pokles 7 839 079,00 Kč 7 427 674,22 Kč 95 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 8 791 956,00 Kč Pokles 7 829 079,00 Kč 7 421 212,62 Kč 95 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
8000 Návątěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,60 Kč 65 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5 930,00 Kč 2 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5 930,00 Kč 2 %
22 Doprava 73 384 917,00 Kč Navýšení 77 873 230,62 Kč 69 641 825,38 Kč 89 %
2212 Silnice 40 960 000,00 Kč Navýšení 44 630 445,92 Kč 39 075 099,40 Kč 88 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 7 750 000,00 Kč Navýšení 8 554 653,00 Kč 6 803 000,93 Kč 80 %
4385 Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici 700 000,00 Kč Navýšení 2 300 000,00 Kč 2 025 335,52 Kč 88 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 24 100 000,00 Kč Pokles 22 829 850,00 Kč 22 829 850,00 Kč 100 %
5376 Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 2 300 000,00 Kč Navýšení 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 %
5379 Roząíření MK Kojetín 1 500 000,00 Kč Pokles 409 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 3 905 942,92 Kč 3 905 942,92 Kč 100 %
5390 Most Straník u č.p.86 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5391 Zábradlí a most pod gymnáziem 200 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 580,00 Kč 100 %
5414 Komunikace Potoční (®ilina)PD 1 400 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 2 500,00 Kč 0 %
5428 Most u Laposu, Dolní Brána 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5432 Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 %
5433 Lávka Novosady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
5440 Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5442 Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 42 350,00 Kč 42 %
8386 Most Bludovice č.p.105 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9386 Most Loučka V Kútě 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 5 500,00 Kč 2 %
9388 Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 20 150,00 Kč 4 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24 410 500,00 Kč Navýšení 25 479 126,70 Kč 23 114 583,37 Kč 91 %
0 0 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
2384 Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 8 650 000,00 Kč Navýšení 9 737 000,00 Kč 9 736 174,55 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 3 500 000,00 Kč Pokles 1 767 720,00 Kč 1 283 901,29 Kč 73 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 589 126,70 Kč 2 589 126,70 Kč 100 %
5370 Čer»ák III. etapa 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 140 237,20 Kč 47 %
5371 Cykloboxy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5372 Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5375 Chodník a opěrná zeď Revoluční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 000,00 Kč 96 %
5406 Odstavné plochy Dlouhá 1 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5417 Chodník k aut.zastávce Bocheta PD 160 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5419 Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 %
5420 Parkoviątě Vančurova 2-10 PD 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5421 Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 372 746,97 Kč 68 %
5431 Chodník podél sil.I/57 Bludovice 1 500 000,00 Kč Navýšení 2 021 307,00 Kč 1 753 167,11 Kč 87 %
5443 Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 500 000,00 Kč Navýšení 662 803,00 Kč 449 759,00 Kč 68 %
5444 Parkoviątě Hoblíkova 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 49 485,00 Kč 25 %
5445 Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 100 000,00 Kč Navýšení 195 430,00 Kč 144 527,00 Kč 74 %
5446 Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 100 000,00 Kč Navýšení 108 029,00 Kč 86 793,00 Kč 80 %
5447 Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 100 000,00 Kč Navýšení 180 396,00 Kč 133 410,00 Kč 74 %
5448 Parkoviątě Luční p.č.218/9 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 485,00 Kč 27 %
5449 Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5450 Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, 100 000,00 Kč Navýšení 132 035,00 Kč 106 081,00 Kč 80 %
5451 Regenerace pan.sídliątě Nerudova 700 000,00 Kč Pokles 213 000,00 Kč 212 960,00 Kč 100 %
5452 Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 %
5455 Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 60 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5458 Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční 0,00 Kč Navýšení 82 280,00 Kč 82 280,00 Kč 100 %
7385 Kontejnerová stání 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 74 117,70 Kč 37 %
8384 Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 127 000,00 Kč 98 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 Kč Navýšení 210 000,00 Kč 4 131,66 Kč 2 %
386 Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 131,66 Kč 3 %
5455 Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 176 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 95 952,95 Kč 64 %
0 0 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 46 582,95 Kč 47 %
384 Odbor dopravy 76 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 370,00 Kč 99 %
2292 Dopravní obslužnost 6 962 417,00 Kč Pokles 6 677 658,00 Kč 6 626 058,00 Kč 99 %
384 Odbor dopravy 6 962 417,00 Kč Pokles 6 677 658,00 Kč 6 626 058,00 Kč 99 %
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 100 %
5555 Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 726 000,00 Kč 100 %
23 Vodní hospodářství 8 284 308,62 Kč Pokles 7 234 308,62 Kč 4 890 277,72 Kč 68 %
2310 Pitná voda 5 215 000,00 Kč Pokles 4 015 000,00 Kč 3 303 290,50 Kč 82 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4387 Vodovod Loučka, Císařská 4 800 000,00 Kč Pokles 3 506 800,00 Kč 3 104 040,50 Kč 89 %
5387 Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč Navýšení 199 250,00 Kč 199 250,00 Kč 100 %
6387 Vodovod Bludovice-Záhumení 50 000,00 Kč Pokles 43 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 2 449 308,62 Kč 2 449 308,62 Kč 1 469 763,92 Kč 60 %
0 0 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 247 964,34 Kč 99 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 1 470 000,00 Kč 1 470 000,00 Kč 1 010 218,58 Kč 69 %
4375 4375 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 39 892,00 Kč 27 %
5429 Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 100 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 109 989,00 Kč 96 %
5434 Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 30 000,00 Kč Navýšení 51 000,00 Kč 29 800,00 Kč 58 %
8387 Kanalizace ®ilina Okruľní 400 000,00 Kč Pokles 364 000,00 Kč 31 900,00 Kč 9 %
9387 Kanalizace ul.Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 60 240,23 Kč 24 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 60 240,23 Kč 24 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 17 940,00 Kč 12 %
6375 6375 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 17 940,00 Kč 12 %
31 Vzdělávání a školské služby 63 145 187,50 Kč Navýšení 68 459 350,50 Kč 68 265 245,75 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 21 441 816,00 Kč Pokles 19 278 190,36 Kč 19 245 517,56 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 198 816,00 Kč 198 816,00 Kč 166 143,20 Kč 84 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 11 049 000,00 Kč Pokles 8 808 904,46 Kč 8 808 904,46 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 515 000,00 Kč Pokles 3 476 075,92 Kč 3 476 075,92 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 6 679 000,00 Kč Navýšení 6 794 393,98 Kč 6 794 393,98 Kč 100 %
3113 Základní školy 41 295 771,50 Kč Navýšení 48 773 560,14 Kč 48 729 568,19 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 195 000,00 Kč 195 000,00 Kč 163 500,00 Kč 84 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 11 137 000,00 Kč Navýšení 17 580 602,81 Kč 17 580 602,81 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 10 355 771,50 Kč Navýšení 12 186 930,87 Kč 12 186 930,87 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 12 515 000,00 Kč Pokles 12 074 207,51 Kč 12 074 207,51 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 6 693 000,00 Kč Pokles 6 660 782,00 Kč 6 660 782,00 Kč 100 %
400 Rezerva pro Z© 400 000,00 Kč Pokles 76 036,95 Kč 63 545,00 Kč 84 %
3122 Střední odborné školy 407 600,00 Kč 407 600,00 Kč 290 160,00 Kč 71 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 376 000,00 Kč 376 000,00 Kč 277 560,00 Kč 74 %
32 Vzdělávání a školské služby 21 896 811,30 Kč Pokles 4 918 201,45 Kč 4 918 201,45 Kč 100 %
3211 Činnost vysokých škol 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 21 896 811,30 Kč Pokles 4 893 201,45 Kč 4 893 201,45 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 21 896 811,30 Kč Pokles 4 878 201,45 Kč 4 878 201,45 Kč 100 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 67 940 600,00 Kč Pokles 57 802 451,68 Kč 56 597 520,74 Kč 98 %
3311 Divadelní činnost 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 838 000,00 Kč 838 000,00 Kč 762 000,00 Kč 91 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 733 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 29 000,00 Kč 28 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 1 017 000,00 Kč Pokles 917 000,00 Kč 312 473,46 Kč 34 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 1 017 000,00 Kč Pokles 917 000,00 Kč 312 473,46 Kč 34 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 332 000,00 Kč Navýšení 1 213 000,00 Kč 956 945,90 Kč 79 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 332 000,00 Kč Navýšení 613 000,00 Kč 356 945,90 Kč 58 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 341 000,00 Kč Navýšení 381 000,00 Kč 363 677,40 Kč 95 %
3380 Památky mimo seznam-kříĽe aj. 341 000,00 Kč Navýšení 381 000,00 Kč 363 677,40 Kč 95 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 820 000,00 Kč Navýšení 2 845 000,00 Kč 2 702 108,45 Kč 95 %
0 0 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 2 529 142,00 Kč 95 %
513 Městský rozhlas 150 000,00 Kč Navýšení 175 000,00 Kč 172 966,45 Kč 99 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 26 232 000,00 Kč Navýšení 28 384 493,26 Kč 28 362 493,26 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 26 206 000,00 Kč Navýšení 28 358 493,26 Kč 28 358 493,26 Kč 100 %
502 Osvětová beseda Straník 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 396 600,00 Kč Pokles 356 600,00 Kč 275 463,85 Kč 77 %
0 0 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návątěvnické centrum NJ 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
380 Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 80 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 797,29 Kč 81 %
4380 Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 29 281,00 Kč 49 %
34 Tělovýchova a zájmová činnost 58 640 510,00 Kč Pokles 48 685 820,27 Kč 45 617 397,24 Kč 94 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 40 971 000,00 Kč Pokles 30 706 382,27 Kč 28 295 025,37 Kč 92 %
515 Bazén NJ 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 22 006 600,00 Kč 96 %
522 Zimní stadion NJ 12 834 000,00 Kč Pokles 7 165 382,27 Kč 6 288 425,37 Kč 88 %
5456 Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5457 Tenisová hala B.Martinů 2 000 000,00 Kč Pokles 146 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15 200 610,00 Kč Navýšení 15 810 079,00 Kč 15 741 379,00 Kč 100 %
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 3 029 270,00 Kč 3 029 270,00 Kč 2 978 570,00 Kč 98 %
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-sport-jednorázové akce 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 000,00 Kč 55 %
1134 Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 689 469,00 Kč 689 469,00 Kč 100 %
410 Tělovýchovná činnost 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 152 000,00 Kč Pokles 1 852 459,00 Kč 1 288 092,87 Kč 70 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 229 500,00 Kč 229 500,00 Kč 229 500,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 1 530 000,00 Kč Pokles 1 230 459,00 Kč 692 592,87 Kč 56 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 316 900,00 Kč 316 900,00 Kč 292 900,00 Kč 92 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 238 400,00 Kč 238 400,00 Kč 229 400,00 Kč 96 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč 7 500,00 Kč 33 %
35 Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
3545 Programy paliativní péče 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč Pokles -120 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče 120 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 120 000,00 Kč 50 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 274 861 788,33 Kč Pokles 228 014 527,36 Kč 138 386 847,55 Kč 61 %
3612 Bytové hospodářství 129 014 000,00 Kč Pokles 128 314 460,00 Kč 63 788 454,81 Kč 50 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 26 784,52 Kč 122 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč 100 %
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč Navýšení 7 600 000,00 Kč 4 394 309,10 Kč 58 %
3702 Revitalizace Zborovská 400/11 0,00 Kč Navýšení 12 600 000,00 Kč 11 811 973,07 Kč 94 %
518 Odbor bytový ORJ 037 63 160 000,00 Kč Pokles 41 318 220,00 Kč 35 288 336,75 Kč 85 %
7518 Dům sester 65 854 000,00 Kč Navýšení 66 752 460,00 Kč 12 245 271,37 Kč 18 %
3613 Nebytové hospodářství 34 559 000,00 Kč Pokles 32 805 551,03 Kč 20 518 109,25 Kč 63 %
0 0 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 70 840,00 Kč 13 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 267 032,46 Kč 43 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 995 000,00 Kč Navýšení 1 294 541,00 Kč 913 394,01 Kč 71 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 2 429 000,00 Kč Pokles 1 539 294,03 Kč 1 539 294,03 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 422 000,00 Kč Pokles 14 658 716,00 Kč 9 615 718,78 Kč 66 %
5369 Úprava Smetanových sadů 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5518 Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6389 Odvodnění Kryté stání Loučka 7 800 000,00 Kč Navýšení 11 000 000,00 Kč 7 904 427,59 Kč 72 %
8518 Huckelovy vily 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 207 402,38 Kč 9 %
3631 Veřejné osvětlení 19 916 000,00 Kč Pokles 16 789 550,00 Kč 9 003 485,68 Kč 54 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 5 200 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 3 157 268,86 Kč 61 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 4 000 000,00 Kč Pokles 3 873 550,00 Kč 3 873 550,00 Kč 100 %
5359 VO ©tefánikova 1 400 000,00 Kč Pokles 1 340 000,00 Kč 687 759,99 Kč 51 %
5364 VO Smetanovy sady, Skalky 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
5367 VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 062 042,02 Kč 89 %
5435 Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 6 600 000,00 Kč Pokles 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 %
6383 VO K Archivu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
6390 6390 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 28 755,81 Kč 48 %
3632 Pohřebnictví 3 380 000,00 Kč Pokles 2 596 950,00 Kč 2 482 454,88 Kč 96 %
0 0 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 90 504,88 Kč 70 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 3 150 000,00 Kč Pokles 2 391 950,00 Kč 2 391 950,00 Kč 100 %
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 42 500 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
538 Roząíření průmyslové zóny 1 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
3634 Lokální zásobování teplem 36 700 000,00 Kč Pokles 22 968 610,00 Kč 20 883 412,38 Kč 91 %
0 0 8 000 000,00 Kč Pokles 7 868 610,00 Kč 7 868 610,00 Kč 100 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
516 Dalkia 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %
518 Odbor bytový ORJ 037 12 700 000,00 Kč Pokles 8 100 000,00 Kč 6 842 154,38 Kč 84 %
5438 En.. úspory kotelna Trlicova NJ 0,00 Kč Navýšení 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 %
3635 Územní plánování 350 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 96 800,00 Kč 32 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 350 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 96 800,00 Kč 32 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 242 788,33 Kč Pokles 6 539 406,33 Kč 3 957 103,54 Kč 61 %
0 0 150 000,00 Kč Navýšení 373 508,00 Kč 287 694,00 Kč 77 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 5 745 000,00 Kč Pokles 3 545 000,00 Kč 1 798 963,98 Kč 51 %
2 Odbor správy majetku-věcná břemena 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 13 788,33 Kč 13 788,33 Kč 9 069,56 Kč 66 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 273 110,00 Kč 273 110,00 Kč 100 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 588 266,00 Kč 74 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
37 Ochrana životního prostředí 56 759 500,00 Kč Pokles 46 647 195,50 Kč 44 945 938,50 Kč 96 %
3713 Změny technologií vytápění 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 27 100 000,00 Kč Pokles 26 260 100,00 Kč 25 859 507,00 Kč 98 %
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
375 Odbor Ľivotního prostředí 2 240 000,00 Kč 2 240 000,00 Kč 1 622 609,00 Kč 72 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 24 860 000,00 Kč Pokles 24 020 100,00 Kč 24 020 100,00 Kč 100 %
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč Navýšení 159 955,50 Kč 87 504,00 Kč 55 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 100 000,00 Kč Navýšení 159 955,50 Kč 87 504,00 Kč 55 %
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 29 115 000,00 Kč Pokles 19 692 640,00 Kč 18 657 124,50 Kč 95 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 3 350 000,00 Kč 3 350 000,00 Kč 2 314 484,50 Kč 69 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 25 765 000,00 Kč Pokles 16 342 640,00 Kč 16 342 640,00 Kč 100 %
3792 Ekologická výchova a osvěta 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 370 300,00 Kč 370 300,00 Kč 325 300,00 Kč 88 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 370 300,00 Kč 370 300,00 Kč 325 300,00 Kč 88 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 82 300,00 Kč 65 %
1116 Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 100 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 23 262 900,00 Kč Navýšení 30 772 915,00 Kč 24 063 510,63 Kč 78 %
4312 Odborné sociální poradenství 459 000,00 Kč 459 000,00 Kč 358 000,00 Kč 78 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 459 000,00 Kč 459 000,00 Kč 358 000,00 Kč 78 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 205 000,00 Kč Navýšení 253 668,00 Kč 206 468,00 Kč 81 %
0 0 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 202 800,00 Kč 81 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 5 000,00 Kč Pokles 3 668,00 Kč 3 668,00 Kč 100 %
4344 Sociální rehabilitace 598 000,00 Kč 598 000,00 Kč 593 500,00 Kč 99 %
0 0 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 319 600,00 Kč Pokles 219 600,00 Kč 76 403,00 Kč 35 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 100 %
439 Komunitní plánování 250 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 6 803,00 Kč 5 %
4350 Domovy pro seniory 626 100,00 Kč 626 100,00 Kč 626 100,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 626 100,00 Kč 626 100,00 Kč 626 100,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 14 050 100,00 Kč Navýšení 21 497 447,00 Kč 15 960 189,96 Kč 74 %
0 0 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 520 300,00 Kč Navýšení 764 785,00 Kč 662 419,47 Kč 87 %
1393 ProSenior-Pohoda 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 5 332 000,00 Kč Navýšení 8 757 547,00 Kč 5 930 394,00 Kč 68 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 1 219 000,00 Kč Navýšení 1 909 490,00 Kč 1 563 929,00 Kč 82 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 3 952 000,00 Kč Navýšení 6 246 363,00 Kč 4 463 110,00 Kč 71 %
390 ProSenior 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %
518 Odbor bytový ORJ 037 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 7 566,94 Kč 63 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 450,86 Kč 73 %
4354 Chráněné bydlení 259 900,00 Kč Navýšení 306 900,00 Kč 306 900,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 229 400,00 Kč 229 400,00 Kč 229 400,00 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 30 500,00 Kč 30 500,00 Kč 30 500,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 842 600,00 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 561 000,00 Kč 561 000,00 Kč 552 300,00 Kč 98 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 561 000,00 Kč 561 000,00 Kč 552 300,00 Kč 98 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 484 500,00 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 326 400,00 Kč Navýšení 338 400,00 Kč 331 400,00 Kč 98 %
0 0 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 86 400,00 Kč 86 400,00 Kč 86 400,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 %
4372 Krizová pomoc 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 3 285 000,00 Kč 3 285 000,00 Kč 2 607 185,71 Kč 79 %
0 0 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 1 613 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 1 613 000,00 Kč 100 %
392 Azylový dům NJ 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 108 812,56 Kč 18 %
396 Azylový dům pro matky s dětmi Straník 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 63 373,15 Kč 25 %
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 255 700,00 Kč 100 %
4378 Terénní programy 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 377 000,00 Kč Navýšení 432 000,00 Kč 254 581,51 Kč 59 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 100 %
2383 Klub seniorů Straník 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 36 868,82 Kč 62 %
3383 Klub seniorů-Loučka 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 31 448,17 Kč 58 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 99 264,52 Kč 43 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 7 682,45 Kč 59 %
0 0 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 301,64 Kč 54 %
5555 Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 380,81 Kč 68 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy 474 000,00 Kč Navýšení 614 000,00 Kč 511 973,26 Kč 83 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 98 384,08 Kč 58 %
5213 Krizová opatření 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 273 589,18 Kč 91 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 273 589,18 Kč 91 %
5269 Ost.správa v obl.hospod.op. pro krizové stavy 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 500,00 Kč Navýšení 24 224 500,00 Kč 22 749 930,84 Kč 94 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 500,00 Kč Navýšení 24 224 500,00 Kč 22 749 930,84 Kč 94 %
406 Městská policie 23 952 500,00 Kč Navýšení 24 092 500,00 Kč 22 661 796,65 Kč 94 %
7406 Městská policie-mobily 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 73 009,19 Kč 66 %
8406 Městská policie-pevná linka 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 15 125,00 Kč 69 %
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2 132 600,00 Kč Navýšení 2 136 200,00 Kč 2 029 741,64 Kč 95 %
5511 0 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 332 600,00 Kč Navýšení 336 200,00 Kč 331 096,64 Kč 98 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 332 600,00 Kč Pokles 75 537,81 Kč 70 434,45 Kč 93 %
7388 7388 0,00 Kč Navýšení 260 662,19 Kč 260 662,19 Kč 100 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 177 795 160,00 Kč Navýšení 179 492 438,21 Kč 160 253 529,22 Kč 89 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 8 946 400,00 Kč 8 946 400,00 Kč 8 107 293,00 Kč 91 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 500 000,00 Kč Navýšení 740 709,65 Kč 738 547,49 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 168 348 760,00 Kč Navýšení 169 805 328,56 Kč 151 407 688,73 Kč 89 %
0 0 5 196 500,00 Kč Navýšení 5 686 500,00 Kč 4 999 925,28 Kč 88 %
1010 Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 164 057,52 Kč 92 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 7 869 760,00 Kč Pokles 7 827 738,06 Kč 7 827 738,06 Kč 100 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 792 141,12 Kč - - - -
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %
381 Odbor organizační 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
4381 Chata Jičínka 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
5381 019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 1 165 500,00 Kč Navýšení 2 375 500,00 Kč 1 781 872,95 Kč 75 %
7381 Odbor organizační-mobily 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 183 178,73 Kč 92 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 33 148,08 Kč 55 %
62 Jiné veřejné služby a činnosti 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
63 Finanční operace 27 670 000,00 Kč Navýšení 31 204 044,00 Kč 31 027 663,45 Kč 99 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 320 000,00 Kč Navýšení 423 917,00 Kč 356 523,32 Kč 84 %
0 0 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 302 606,32 Kč 95 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
6320 0 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 241 013,13 Kč 92 %
6399 0 Ostatní finanční operace 26 000 000,00 Kč Navýšení 29 430 127,00 Kč 29 430 127,00 Kč 100 %
64 Ostatní činnosti 2 144 478,00 Kč Navýšení 52 317 886,14 Kč 597 524,49 Kč 1 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 435 170,49 Kč 435 170,49 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 19 887,64 Kč 19 887,64 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 80 876,25 Kč 80 876,25 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 151 846,20 Kč 151 846,20 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 67 152,40 Kč 67 152,40 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 115 408,00 Kč 115 408,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 144 478,00 Kč Navýšení 51 882 715,65 Kč 162 354,00 Kč 0 %
0 0 1 000 000,00 Kč Navýšení 51 109 043,65 Kč 0,00 Kč 0 %
1010 Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 127 000,00 Kč Pokles 49 194,00 Kč 49 194,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 67 400,00 Kč 67 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 26 700,00 Kč 26 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 192 088,00 Kč Pokles 145 088,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1115 Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče 178 000,00 Kč Pokles 96 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1116 Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 136 900,00 Kč 136 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 339 390,00 Kč Pokles 175 390,00 Kč 113 160,00 Kč 65 %
Celkem 896 406 516,75 Kč Pokles 874 279 221,35 Kč 686 498 347,57 Kč 79 %