Pohled přes účelové znaky 2021

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 193 804,62 Kč 15 %
0 0 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 93 809,17 Kč 7 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 99 995,45 Kč - - - -
201 0 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 9 200 000,00 Kč Navýšení 12 636 854,42 Kč 3 436 854,42 Kč 27 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 %
719 0 719 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 7 145 900,00 Kč 7 145 900,00 Kč 3 572 950,00 Kč 50 %
13013 0 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 566 437,50 Kč 566 437,50 Kč 100 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 1 137 306,00 Kč 1 137 306,00 Kč 1 211 186,00 Kč 106 %
13351 0 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 1 395 266,00 Kč - - - -
17015 0 17015 0,00 Kč Navýšení 69 176,27 Kč 69 176,27 Kč 100 %
17016 0 17016 0,00 Kč Navýšení 1 178 174,63 Kč 1 178 174,63 Kč 100 %
17968 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 94 603,33 Kč 94 603,33 Kč 100 %
17969 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 9 598 412,65 Kč Navýšení 13 562 671,07 Kč 3 964 252,46 Kč 29 %
22500 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
29014 0 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 1 598 675,00 Kč 1 598 675,00 Kč 100 %
89509 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 215 516,54 Kč 215 516,54 Kč 0,00 Kč 0 %
89510 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 383 140,52 Kč 383 140,52 Kč 0,00 Kč 0 %
90002 0 90002 0,00 Kč 0,00 Kč 13 948,00 Kč - - - -
90992 0 90992 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 237 864,00 Kč 53 %
98033 0 Účelová dotace na výkup domků z rynholeckého škvárobetonu 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
98037 0 98037 0,00 Kč 0,00 Kč 1 026 933,11 Kč - - - -
98193 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
Celkem 31 540 275,71 Kč Navýšení 46 656 145,21 Kč 20 709 315,27 Kč 44 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 11 400,00 Kč 4 %
0 0 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3 000,00 Kč 8 %
381 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 8 400,00 Kč 3 %
3 0 Penzijní připojištění SF 1 860 000,00 Kč 1 860 000,00 Kč 306 703,00 Kč 16 %
9 0 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 49 218,40 Kč 38 %
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 13 859,20 Kč - - - -
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 5 808,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 051,20 Kč - - - -
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 %
719 0 719 0,00 Kč Navýšení 14 168,64 Kč 14 168,64 Kč 100 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč 0,00 Kč 23 854,23 Kč - - - -
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč 0,00 Kč 23 854,23 Kč - - - -
13013 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 566 437,50 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 0,00 Kč Navýšení 566 437,50 Kč 0,00 Kč 0 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 5 719,00 Kč 5 719,00 Kč 100 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč 0,00 Kč 15 642,00 Kč - - - -
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 0,00 Kč 0,00 Kč 8 330,00 Kč - - - -
390 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 7 312,00 Kč - - - -
17015 17015 0,00 Kč Navýšení 68 450,27 Kč 68 450,27 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 68 450,27 Kč 68 450,27 Kč 100 %
17016 17016 0,00 Kč Navýšení 1 163 654,63 Kč 1 163 654,63 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 163 654,63 Kč 1 163 654,63 Kč 100 %
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 51 518,60 Kč 51 518,60 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 51 518,60 Kč 51 518,60 Kč 100 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 875 816,20 Kč 875 816,20 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 875 816,20 Kč 875 816,20 Kč 100 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 1 598 675,00 Kč 1 598 675,00 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 469 209,00 Kč 469 209,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 129 466,00 Kč 1 129 466,00 Kč 100 %
Celkem 2 290 000,00 Kč Navýšení 10 757 439,84 Kč 6 260 179,17 Kč 58 %