Pohled přes účelové znaky 2021

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 109 139,95 Kč 85 %
0 0 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 949 445,75 Kč 73 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 159 694,20 Kč - - - -
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
201 0 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 9 200 000,00 Kč Pokles 3 436 854,42 Kč 3 436 854,42 Kč 100 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100 %
611 0 611 0,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 100 %
691 0 691 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
719 0 719 60 000,00 Kč Navýšení 65 339,83 Kč 65 339,83 Kč 100 %
720 0 720 0,00 Kč Navýšení 186 960,00 Kč 186 960,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 7 145 900,00 Kč Navýšení 8 392 841,81 Kč 8 392 841,81 Kč 100 %
13013 0 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 566 437,50 Kč 566 437,50 Kč 100 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 359 142,52 Kč 359 142,52 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 79 194,67 Kč 79 194,67 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 80 876,25 Kč 80 876,25 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 148 831,20 Kč 148 831,20 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 50 240,40 Kč 50 240,40 Kč 100 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 211 186,00 Kč 1 211 186,00 Kč 100 %
13018 0 13018 1 137 306,00 Kč Pokles 91 988,00 Kč 91 988,00 Kč 100 %
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 5 918 000,00 Kč 5 918 000,00 Kč 100 %
13351 0 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb 0,00 Kč Navýšení 1 395 266,00 Kč 1 395 266,00 Kč 100 %
14004 0 Neinv.transf.krajům podle §27 zákona č.133/1985 Sb. 0,00 Kč Navýšení 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
14036 0 14036 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
15091 0 Program péče o krajinu 0,00 Kč Navýšení 59 955,50 Kč 59 955,50 Kč 100 %
17015 0 17015 0,00 Kč Navýšení 290 605,23 Kč 290 605,23 Kč 100 %
17016 0 17016 0,00 Kč Navýšení 4 945 352,82 Kč 4 945 352,82 Kč 100 %
17968 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 426 447,55 Kč 426 447,55 Kč 100 %
17969 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 9 598 412,65 Kč Navýšení 9 706 694,15 Kč 9 706 694,15 Kč 100 %
22500 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 2 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29014 0 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 50 000,00 Kč Navýšení 211 960,00 Kč 211 960,00 Kč 100 %
29030 0 29030 0,00 Kč Navýšení 31 689,00 Kč 31 689,00 Kč 100 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 3 098 160,00 Kč 3 101 175,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 2 965 840,00 Kč 2 965 840,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 3 015,00 Kč - - - -
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 16 912,00 Kč 16 912,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 115 408,00 Kč 115 408,00 Kč 100 %
33166 0 Soutěže 0,00 Kč Navýšení 69 407,64 Kč 69 407,64 Kč 100 %
34002 0 Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s RP-NIV 0,00 Kč Navýšení 382 000,00 Kč 382 000,00 Kč 100 %
34054 0 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 929 000,00 Kč 929 000,00 Kč 100 %
89017 0 Realizace místní rozvojové strategie - NIV-SR 0,00 Kč Navýšení 48 565,00 Kč 48 565,00 Kč 100 %
89018 0 Realizace místní rozvojové strategie - NIV-EU 0,00 Kč Navýšení 86 338,00 Kč 86 338,00 Kč 100 %
89509 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 215 516,54 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
89510 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 383 140,52 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
89517 0 Realizace místní rozvojové strategie - IV-SR 0,00 Kč Navýšení 242 023,00 Kč 242 023,00 Kč 100 %
89518 0 Realizace místní rozvojové strategie - IV-EU 0,00 Kč Navýšení 430 260,00 Kč 430 260,00 Kč 100 %
90002 0 90002 0,00 Kč Navýšení 13 948,00 Kč 13 948,00 Kč 100 %
90992 0 90992 450 000,00 Kč Pokles 237 864,00 Kč 237 864,00 Kč 100 %
98033 0 Účelová dotace na výkup domků z rynholeckého škvárobetonu 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
98037 0 98037 0,00 Kč Navýšení 5 260 964,56 Kč 5 260 964,56 Kč 100 %
98071 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 702 000,00 Kč 702 000,00 Kč 100 %
98193 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
Celkem 31 540 275,71 Kč Navýšení 54 971 540,46 Kč 54 783 695,41 Kč 100 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 30 600,00 Kč 10 %
0 0 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 30 600,00 Kč 12 %
3 Penzijní připojištění SF 1 860 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 043 810,00 Kč 95 %
0 0 1 860 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 040 035,25 Kč 95 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 774,75 Kč - - - -
9 0 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 94 806,52 Kč 73 %
30 0 Chráněné bydlení-uznatelné 0,00 Kč Navýšení 1 395 000,00 Kč 1 383 500,00 Kč 99 %
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 13 859,20 Kč - - - -
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 5 808,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 051,20 Kč - - - -
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 3 905 942,92 Kč 3 905 942,92 Kč 100 %
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 3 905 942,92 Kč 3 905 942,92 Kč 100 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 4 123 000,00 Kč 100 %
611 611 0,00 Kč Navýšení 106 352,00 Kč 106 352,00 Kč 100 %
5451 Regenerace pan.sídliątě Nerudova 0,00 Kč Navýšení 106 352,00 Kč 106 352,00 Kč 100 %
691 691 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
719 719 0,00 Kč Navýšení 79 508,47 Kč 79 508,47 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 14 168,64 Kč 14 168,64 Kč 100 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 0,00 Kč Navýšení 65 339,83 Kč 65 339,83 Kč 100 %
720 720 0,00 Kč Navýšení 1 661 800,00 Kč 1 661 800,00 Kč 100 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 100 %
5443 Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 0,00 Kč Navýšení 161 800,00 Kč 161 800,00 Kč 100 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 7 995 000,00 Kč 7 831 406,06 Kč 98 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 163 593,94 Kč 0,00 Kč 0 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 7 831 406,06 Kč 7 831 406,06 Kč 100 %
13013 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 566 437,50 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační - úsek informatiky 0,00 Kč Navýšení 566 437,50 Kč 0,00 Kč 0 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 359 142,52 Kč 359 142,52 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 113 140,12 Kč 113 140,12 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 166 632,90 Kč 166 632,90 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 79 369,50 Kč 79 369,50 Kč 100 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 216 905,00 Kč 1 216 905,00 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 5 719,00 Kč 5 719,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 211 186,00 Kč 1 211 186,00 Kč 100 %
13018 13018 0,00 Kč Navýšení 91 988,00 Kč 91 988,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 91 988,00 Kč 91 988,00 Kč 100 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 5 918 000,00 Kč 5 918 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 0,00 Kč Navýšení 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 100 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 2 820 000,00 Kč 2 820 000,00 Kč 100 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 100 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 1 760 000,00 Kč 1 760 000,00 Kč 100 %
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 564 000,00 Kč 564 000,00 Kč 100 %
13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc.služeb 0,00 Kč Navýšení 1 395 266,00 Kč 1 395 266,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 0,00 Kč Navýšení 24 485,00 Kč 24 485,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 46 964,00 Kč 46 965,00 Kč 100 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 584 572,00 Kč 584 572,00 Kč 100 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 140 490,00 Kč 140 490,00 Kč 100 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 548 179,00 Kč 548 178,00 Kč 100 %
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 50 576,00 Kč 50 576,00 Kč 100 %
14004 Neinv.transf.krajům podle §27 zákona č.133/1985 Sb. 0,00 Kč Navýšení 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
388 Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 0,00 Kč Navýšení 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
14036 14036 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
15091 Program péče o krajinu 0,00 Kč Navýšení 59 955,50 Kč 59 955,50 Kč 100 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 59 955,50 Kč 59 955,50 Kč 100 %
17015 17015 0,00 Kč Navýšení 288 917,28 Kč 288 917,28 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 157 016,39 Kč 157 016,39 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 63 450,62 Kč 63 450,62 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 68 450,27 Kč 68 450,27 Kč 100 %
17016 17016 0,00 Kč Navýšení 4 911 593,82 Kč 4 911 593,82 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 669 278,68 Kč 2 669 278,68 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 078 660,51 Kč 1 078 660,51 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 163 654,63 Kč 1 163 654,63 Kč 100 %
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 693 265,56 Kč 383 566,18 Kč 55 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 142 709,29 Kč 142 709,29 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 155 438,30 Kč 155 438,30 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 51 518,60 Kč 51 518,60 Kč 100 %
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč Navýšení 87 696,79 Kč 0,00 Kč 0 %
3702 Revitalizace Zborovská 400/11 0,00 Kč Navýšení 222 002,59 Kč 0,00 Kč 0 %
5438 En.. úspory kotelna Trlicova NJ 0,00 Kč Navýšení 33 899,99 Kč 33 899,99 Kč 100 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 12 816 312,45 Kč 6 622 324,99 Kč 52 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 426 057,88 Kč 2 426 057,88 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 642 451,15 Kč 2 642 451,15 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 875 816,20 Kč 875 816,20 Kč 100 %
3701 Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč Navýšení 1 753 935,65 Kč 0,00 Kč 0 %
3702 Revitalizace Zborovská 400/11 0,00 Kč Navýšení 4 440 051,81 Kč 0,00 Kč 0 %
5438 En.. úspory kotelna Trlicova NJ 0,00 Kč Navýšení 677 999,76 Kč 677 999,76 Kč 100 %
17977 17977 0,00 Kč Navýšení 1 839 995,40 Kč 1 839 995,40 Kč 100 %
539 Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 0,00 Kč Navýšení 1 839 995,40 Kč 1 839 995,40 Kč 100 %
29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 0,00 Kč Navýšení 44 100,00 Kč 44 100,00 Kč 100 %
375 Odbor Ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 44 100,00 Kč 44 100,00 Kč 100 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 3 101 175,00 Kč 3 101 175,00 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 469 209,00 Kč 469 209,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 367 165,00 Kč 1 367 165,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 3 015,00 Kč 3 015,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 16 912,00 Kč 16 912,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 244 874,00 Kč 1 244 874,00 Kč 100 %
33166 Soutěže 0,00 Kč Navýšení 69 407,64 Kč 69 407,64 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 69 407,64 Kč 69 407,64 Kč 100 %
34002 Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s RP-NIV 0,00 Kč Navýšení 382 000,00 Kč 382 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 382 000,00 Kč 382 000,00 Kč 100 %
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 929 000,00 Kč 929 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 0,00 Kč Navýšení 141 000,00 Kč 141 000,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 788 000,00 Kč 788 000,00 Kč 100 %
89017 Realizace místní rozvojové strategie - NIV-SR 0,00 Kč Navýšení 48 565,00 Kč 48 565,00 Kč 100 %
7388 7388 0,00 Kč Navýšení 48 565,00 Kč 48 565,00 Kč 100 %
89018 Realizace místní rozvojové strategie - NIV-EU 0,00 Kč Navýšení 86 338,00 Kč 86 338,00 Kč 100 %
7388 7388 0,00 Kč Navýšení 86 338,00 Kč 86 338,00 Kč 100 %
89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV-SR 0,00 Kč Navýšení 26 506,00 Kč 26 506,00 Kč 100 %
7388 7388 0,00 Kč Navýšení 26 506,00 Kč 26 506,00 Kč 100 %
89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV-EU 0,00 Kč Navýšení 47 120,00 Kč 47 120,00 Kč 100 %
7388 7388 0,00 Kč Navýšení 47 120,00 Kč 47 120,00 Kč 100 %
98037 0 98037 0,00 Kč Navýšení 1 027 904,36 Kč 0,00 Kč 0 %
98071 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 740 709,65 Kč 738 547,49 Kč 100 %
Celkem 2 290 000,00 Kč Navýšení 57 800 808,07 Kč 49 178 598,99 Kč 85 %