Financování celkem 2021

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 700 665 336,28 Kč 683 730 225,88 Kč 729 577 699,82 Kč
2) Celkové výdaje 896 406 516,75 Kč 874 279 221,35 Kč 686 498 347,57 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 231 418 582,80 Kč 198 467 917,27 Kč 198 467 917,27 Kč
z toho investiční výdaje města 290 656 371,13 Kč 216 240 014,91 Kč 134 918 013,98 Kč
3) Financování celkem 195 741 180,47 Kč 190 548 995,47 Kč -43 079 352,25 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 100 000 000,00 Kč 100 000 000,00 Kč 0,00 Kč