Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / 2021

Struktura příjmů

Rozpočet
Skutečnost

Stav příjmů

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
  
Daňové příjmy 388 416 000,00 Kč Pokles 382 486 280,00 Kč 132 005 330,25 Kč 35 %
  
Nedaňové příjmy 127 407 541,26 Kč Navýšení 128 552 084,84 Kč 63 983 310,42 Kč 50 %
  
Kapitálové příjmy 109 511 899,31 Kč Pokles 109 458 329,31 Kč 14 586 129,07 Kč 13 %
  
Přijaté dotace 75 329 895,71 Kč Navýšení 86 601 075,28 Kč 36 612 689,72 Kč 42 %
Celkem 700 665 336,28 Kč Navýšení 707 097 769,43 Kč 247 187 459,46 Kč 35 %