Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Všechny akce

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 93 230 000,00 Kč Pokles 59 945 640,00 Kč 20 090 961,81 Kč 34 %
0 0 84 660 000,00 Kč Pokles 54 802 740,00 Kč 18 368 725,78 Kč 34 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci - 1,5 % výnosu 8 570 000,00 Kč Pokles 5 142 900,00 Kč 1 722 236,03 Kč 33 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 920 762,32 Kč 57 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 920 762,32 Kč 57 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 425 000,00 Kč Pokles 8 406 320,00 Kč 2 791 237,54 Kč 33 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 49 995 000,00 Kč Navýšení 54 317 760,00 Kč 21 343 210,37 Kč 39 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 23 000 000,00 Kč 23 000 000,00 Kč 21 037 750,00 Kč 91 %
1211 Daň z přidané hodnoty 164 235 000,00 Kč Navýšení 186 878 960,00 Kč 52 468 599,50 Kč 28 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 129,50 Kč 12 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 309,64 Kč 146 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 6 458 363,00 Kč 50 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 341 808,94 Kč 53 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 38 600,00 Kč 10 %
7034 MP-zábor veřejného prostranství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 31 600,00 Kč 11 %
7054 SP-zábor zeleně 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 7 000,00 Kč 28 %
7066 MP-zábory, překopy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7098 MP-překopy 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 99 490,00 Kč 105 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 99 490,00 Kč 105 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 113 400,00 Kč 19 %
145 KOD-SP-autoąkola ORJ 210 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 113 400,00 Kč 19 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč - - - -
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 8 086 000,00 Kč 8 086 000,00 Kč 2 758 180,00 Kč 34 %
102 KOD-SP-doprava-ORJ 210 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 99 375,00 Kč 33 %
191 KOD-SP-bezdluľnost ORJ 741 200,00 Kč 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osoby CzP 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
252 SP-doprava-TP 5 125 000,00 Kč 5 125 000,00 Kč 1 762 500,00 Kč 34 %
253 SP-doprava-ostatní 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 30 800,00 Kč 41 %
7006 SP vydání pov.k hernímu prostoru - ®Ú 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 500,00 Kč 32 %
7007 OSA-SP-CP 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 137 400,00 Kč 25 %
7011 SP-matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 40 625,00 Kč 24 %
7012 SP-vidimace, legalizace - Czech Point 38 500,00 Kč 38 500,00 Kč 14 880,00 Kč 39 %
7013 SP-ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 14 250,00 Kč 36 %
7014 SP-splátkový kalendář 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč 1 200,00 Kč 32 %
7015 SP-cestovní pasy, obč.průkazy 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 37 750,00 Kč 24 %
7017 SP-výpis z rejstříku trestů - Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 800,00 Kč 32 %
7032 SP-vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 70 %
7036 SP-nové a změnové listy z ľivnost.rejstříku - O®Ú 368 000,00 Kč 368 000,00 Kč 144 100,00 Kč 39 %
7037 SP-výpis z Ľivnostenského rejstříku - O®Ú 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 440,00 Kč 22 %
7041 SP-územní a stavební řízení 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 341 500,00 Kč 34 %
7051 SP-rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 59 450,00 Kč 72 %
7053 SP-vodní hospodářství, studny 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 51 400,00 Kč 51 %
7055 SP-odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
7056 SP-výpis z katastru nemovitostí - Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 600,00 Kč 80 %
7057 SP-výpis z Ľivnostenského rejstříku -Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů - Czech Point 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 110,00 Kč 11 %
7059 Datové schránky (sluľby s tím spojené)-CzechPoint 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
7060 SP-výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) - CzP 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
7063 SP-zprostředkování identifikace,251-kód 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 766 697,85 Kč 33 %
7004 Daň z hazardních her 30% 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 766 697,85 Kč 33 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 Kč 0,00 Kč 20 125,05 Kč - - - -
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč 0,00 Kč 20 125,05 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 10 400 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 1 993 012,04 Kč 19 %
7005 Daň z hazardních her 65% 10 400 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 1 993 012,04 Kč 19 %
1511 Daň z nemovitostí 12 500 000,00 Kč 12 500 000,00 Kč 724 892,69 Kč 6 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 681 500,00 Kč Pokles 12 381 500,00 Kč 2 568 983,03 Kč 21 %
0 0 1 051 000,00 Kč 1 051 000,00 Kč 269 228,24 Kč 26 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 26 905,00 Kč 4 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 90 442,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 429 732,00 Kč 33 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 872 496,00 Kč - - - -
390 ProSenior 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 350 509,00 Kč 39 %
515 Bazén NJ 5 200 000,00 Kč Pokles 4 200 000,00 Kč 449 732,15 Kč 11 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 610 000,00 Kč 2 610 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 79 760,64 Kč 6 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 178,00 Kč 36 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 %
7080 Věcné břemeno 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 798 840,36 Kč Navýšení 2 889 171,36 Kč 769 165,12 Kč 27 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 238 908,24 Kč Navýšení 274 848,24 Kč 59 184,00 Kč 22 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 71 756,00 Kč Navýšení 99 531,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 462 316,00 Kč 462 316,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 58 920,00 Kč 58 920,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 175 356,00 Kč Navýšení 176 736,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 100 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 160 564,13 Kč 10 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 92 969 200,90 Kč Pokles 91 392 091,90 Kč 50 790 401,88 Kč 56 %
0 0 2 728 200,90 Kč 2 728 200,90 Kč 20 860 539,06 Kč 765 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 4 553 107,00 Kč - - - -
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 114 095,23 Kč 36 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 962 000,00 Kč 962 000,00 Kč 139 388,00 Kč 14 %
28 Vyhrazené parkovací stání-OSM 0,00 Kč 0,00 Kč 2 472,91 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 5 050,00 Kč 13 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 694,00 Kč 48 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 88 656 000,00 Kč Pokles 87 078 891,00 Kč 24 954 529,68 Kč 29 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 120 406,00 Kč 50 %
9 Nájemé OO-NP 0,00 Kč 0,00 Kč 33 120,00 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 941,02 Kč 18 %
0 0 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 790,54 Kč 18 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 150,48 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 127 000,00 Kč 11 127 000,00 Kč 3 092 763,40 Kč 28 %
0 0 2 970 000,00 Kč 2 970 000,00 Kč 847 967,41 Kč 29 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 13 300,00 Kč - - - -
254 OSA-BP-cestovní doklady 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 29 685,65 Kč 20 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 143 744,55 Kč - - - -
7500 Blokové pokuty ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 500,00 Kč 21 %
906 Pokuty- radar Revoluční 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 595 847,35 Kč 20 %
907 Pokuty- radar - správ.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 457 818,44 Kč - - - -
908 Pokuty- radar - nákl.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty -delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 3 937 632,65 Kč 5 067 566,86 Kč 129 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 19 745,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 315 888,05 Kč - - - -
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 206,00 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 491 863,16 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 53 921,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 43 625,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč 0,00 Kč 149 039,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 65 834,23 Kč 65 834,23 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 140 191,92 Kč 140 191,92 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 308 971,67 Kč 308 971,67 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 25 523,77 Kč 25 523,77 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 77 151,21 Kč 77 151,21 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 30 113,25 Kč 30 113,25 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 2 888 353,24 Kč 2 888 353,24 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 9 075,00 Kč 19 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 9 075,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 8 732,00 Kč 32 843,00 Kč 376 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 8 732,00 Kč 26 243,00 Kč 301 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 671 000,00 Kč Navýšení 2 672 267,00 Kč 877 293,32 Kč 33 %
0 0 2 408 000,00 Kč Navýšení 2 409 267,00 Kč 668 571,33 Kč 28 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč 0,00 Kč 43 856,19 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 9 399,95 Kč 19 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 815,00 Kč 60 %
390 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 35 484,61 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 117 166,24 Kč 56 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč -4 326,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 5 456,00 Kč - - - -
292 KOD-NCNJ-Arriva - čipové karty a kupóny 0,00 Kč 0,00 Kč -9 782,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 331 113,71 Kč 92 %
0 0 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 42 168,60 Kč 47 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 279 945,11 Kč - - - -
3111 Příjmy z prodeje pozemků 73 892 000,00 Kč 73 892 000,00 Kč 7 323 082,07 Kč 10 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 19 516 800,00 Kč 19 516 800,00 Kč 7 263 047,00 Kč 37 %
0 0 19 516 800,00 Kč 19 516 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 7 263 047,00 Kč - - - -
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 703 099,31 Kč Pokles 15 649 529,31 Kč 0,00 Kč 0 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 029 933,11 Kč - - - -
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 14 364 820,00 Kč 33 %
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč 0,00 Kč 13 948,00 Kč - - - -
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 333 206,00 Kč Navýšení 11 179 231,90 Kč 9 025 427,90 Kč 81 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 631 120,00 Kč 1 631 120,00 Kč 1 816 049,00 Kč 111 %
0 0 263 000,00 Kč 263 000,00 Kč 298 300,00 Kč 113 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 735 147,00 Kč 735 147,00 Kč 1 517 749,00 Kč 206 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 632 973,00 Kč 632 973,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 %
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 048 657,06 Kč 1 048 657,06 Kč 237 864,00 Kč 23 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 598 412,65 Kč Navýšení 16 223 711,90 Kč 4 625 293,29 Kč 29 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 9 260 000,00 Kč Pokles 8 936 854,42 Kč 3 436 854,42 Kč 38 %
Celkem 700 665 336,28 Kč Navýšení 707 097 769,43 Kč 247 187 459,46 Kč 35 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 59 945 640,00 Kč 20 090 961,81 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1112 Daň z příjmů .. 1 616 600,00 Kč 920 762,32 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1113 Daň z příjmů .. 8 406 320,00 Kč 2 791 237,54 Kč 33 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1121 Daň z příjmů .. 54 317 760,00 Kč 21 343 210,37 Kč 39 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1122 Daň z příjmů .. 23 000 000,00 Kč 21 037 750,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1211 Daň z přidané.. 186 878 960,00 Kč 52 468 599,50 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1334 Odvody za odn.. 50 000,00 Kč 6 129,50 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1335 Poplatky za o.. 5 000,00 Kč 7 309,64 Kč 146 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1336 Poplatek za p.. 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 6 458 363,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 341 808,94 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1343 Poplatek za u.. 385 000,00 Kč 38 600,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1346 Poplatek za p.. 95 000,00 Kč 99 490,00 Kč 105 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1353 Příjmy za zko.. 600 000,00 Kč 113 400,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1359 Ostatní odvod.. 0,00 Kč 22 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1361 Správní popla.. 8 086 000,00 Kč 2 758 180,00 Kč 34 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1381 Daň z hazardn.. 2 300 000,00 Kč 766 697,85 Kč 33 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1383 Zrušený odvod.. 0,00 Kč 20 125,05 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z t.. 10 400 000,00 Kč 1 993 012,04 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1511 Daň z nemovit.. 12 500 000,00 Kč 724 892,69 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2111 Příjmy z posk.. 12 381 500,00 Kč 2 568 983,03 Kč 21 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2119 Ostatní příjm.. 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2122 Odvody příspě.. 2 889 171,36 Kč 769 165,12 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2131 Příjmy z pron.. 1 650 000,00 Kč 160 564,13 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2132 Příjmy z pron.. 91 392 091,90 Kč 50 790 401,88 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2141 Příjmy z úrok.. 300 000,00 Kč 52 941,02 Kč 18 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platb.. 11 127 000,00 Kč 3 092 763,40 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2222 Ostatní příjm.. 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní přija.. 3 937 632,65 Kč 5 067 566,86 Kč 129 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2310 Příjmy z prod.. 49 000,00 Kč 9 075,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2321 Přijaté neinv.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojis.. 8 732,00 Kč 32 843,00 Kč 376 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekap.. 2 672 267,00 Kč 877 293,32 Kč 33 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč -4 326,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 360 000,00 Kč 331 113,71 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3111 Příjmy z prod.. 73 892 000,00 Kč 7 323 082,07 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3112 Příjmy z prod.. 19 516 800,00 Kč 7 263 047,00 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3121 Přijaté dary .. 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3129 Ostatní inves.. 15 649 529,31 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4111 Neinvestiční .. 0,00 Kč 1 029 933,11 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
4112 Neinvestiční .. 43 458 500,00 Kč 14 364 820,00 Kč 33 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4113 Neinvestiční .. 0,00 Kč 13 948,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
4116 Ostatní neinv.. 11 179 231,90 Kč 9 025 427,90 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4121 Neinvestiční .. 1 631 120,00 Kč 1 816 049,00 Kč 111 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4122 Neinvestiční .. 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4129 Ostatní neinv.. 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
4213 Investiční př.. 1 048 657,06 Kč 237 864,00 Kč 23 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4216 Ostatní inves.. 16 223 711,90 Kč 4 625 293,29 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
4222 Investiční př.. 8 936 854,42 Kč 3 436 854,42 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 707 097 769,43 Kč 247 187 459,46 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %