Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 551 590 875,92 Kč Pokles 540 338 493,88 Kč 580 230 279,07 Kč 107 %
výdaje 59 167 208,62 Kč Navýšení 112 791 094,56 Kč 59 631 111,27 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 356 770 000,00 Kč 366 944 384,20 Kč 391 008 362,62 Kč 107 %
Kapitálové příjmy 109 511 899,31 Kč Pokles 44 388 420,00 Kč 59 557 192,89 Kč 134 %
Nedaňové příjmy 11 347 200,90 Kč 31 472 558,46 Kč 32 130 625,44 Kč 102 %
Přijaté dotace 73 961 775,71 Kč 97 533 131,22 Kč 97 534 098,12 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 430 731 775,71 Kč Navýšení 464 477 515,42 Kč 488 542 460,74 Kč 105 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 84 660 000,00 Kč Pokles 54 802 740,00 Kč 58 028 357,74 Kč 106 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 425 000,00 Kč Pokles 8 406 320,00 Kč 10 043 213,15 Kč 119 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 49 995 000,00 Kč Navýšení 69 317 760,00 Kč 84 736 315,57 Kč 122 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 23 000 000,00 Kč Pokles 21 037 750,00 Kč 21 037 750,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 164 235 000,00 Kč Navýšení 186 878 960,00 Kč 189 516 994,60 Kč 101 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč Navýšení 78 054,20 Kč 88 620,50 Kč 114 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 26 278,04 Kč 131 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč Navýšení 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 12 558 783,23 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 625 946,17 Kč 96 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 %
1511 Daň z nemovitostí 12 500 000,00 Kč 12 500 000,00 Kč 14 100 755,78 Kč 113 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 5 965 964,56 Kč 5 965 964,56 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 100 %
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 148 851,00 Kč 148 851,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 333 206,00 Kč Navýšení 21 120 692,00 Kč 21 120 692,00 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 263 000,00 Kč Navýšení 899 048,54 Kč 900 015,44 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 10 320 194,67 Kč 10 320 194,67 Kč 100 %
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 048 657,06 Kč Pokles 910 147,00 Kč 910 147,00 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 598 412,65 Kč Pokles 10 699 579,20 Kč 10 699 579,20 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 9 260 000,00 Kč Pokles 4 009 154,25 Kč 4 009 154,25 Kč 100 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 1 140,00 Kč 1 140,00 Kč 100 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 1 140,00 Kč 1 140,00 Kč 100 %
1031 Pěstební činnost 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 545 366,14 Kč 55 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 545 366,14 Kč 55 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 1 267,00 Kč 1 267,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 1 267,00 Kč 1 267,00 Kč 100 %
2141 Vnitřní obchod 13 000,00 Kč Navýšení 13 812,69 Kč 12 612,24 Kč 91 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 Kč Navýšení 8 812,69 Kč 12 612,24 Kč 143 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 80 000,00 Kč Navýšení 84 300,00 Kč 124 600,00 Kč 148 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 Kč Navýšení 54 300,00 Kč 83 600,00 Kč 154 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 41 000,00 Kč 137 %
2212 Silnice 1 150 000,00 Kč Pokles 760 000,00 Kč 702 393,10 Kč 92 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 692 393,10 Kč 92 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 269 297,10 Kč 269 297,10 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 269 297,10 Kč 269 297,10 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 2 215 889,38 Kč 98 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 071 112,48 Kč 104 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 144 776,90 Kč 58 %
2310 Pitná voda 0,00 Kč Navýšení 458 928,71 Kč 458 928,71 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 14 858,71 Kč 14 858,71 Kč 100 %
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 444 070,00 Kč 444 070,00 Kč 100 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 600 000,00 Kč Navýšení 832 617,36 Kč 1 110 156,48 Kč 133 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 600 000,00 Kč Navýšení 832 617,36 Kč 1 110 156,48 Kč 133 %
3329 Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 0,00 Kč Navýšení 18 042,79 Kč 18 042,79 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 18 042,79 Kč 18 042,79 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 6 750,00 Kč 6 750,00 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 6 750,00 Kč 6 750,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 Kč Navýšení 57 218,00 Kč 57 218,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 57 218,00 Kč 57 218,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 13 516 800,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 13 516 800,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 7 378 200,90 Kč Pokles 1 378 200,90 Kč 1 723 013,51 Kč 125 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 378 200,90 Kč 1 378 200,90 Kč 1 723 013,51 Kč 125 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 6 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 39 789,40 Kč 80 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 39 789,40 Kč 80 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 18 881 538,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 18 881 538,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 91 335 099,31 Kč Pokles 45 820 022,16 Kč 60 680 262,02 Kč 132 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 1 389 586,97 Kč 84 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 135 672,16 Kč 135 672,16 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 41 880,00 Kč 105 %
3111 Příjmy z prodeje pozemků 73 892 000,00 Kč Pokles 43 892 000,00 Kč 59 060 772,89 Kč 135 %
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 52 350,00 Kč 52 350,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 703 099,31 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 847 058,00 Kč 142 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 847 058,00 Kč 142 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 4 000,00 Kč 4 500,00 Kč 112 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 4 500,00 Kč 4 000,00 Kč 89 %
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč Navýšení 111,00 Kč 111,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 111,00 Kč 111,00 Kč 100 %
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč Navýšení 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 6 616,00 Kč 6 616,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 6 616,00 Kč 6 616,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 551 000,00 Kč 551 000,00 Kč 496 141,00 Kč 90 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 49 200,00 Kč 96 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 445 300,00 Kč 89 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 1 641,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 485 000,00 Kč Navýšení 835 426,90 Kč 909 159,80 Kč 109 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 415 000,00 Kč Navýšení 515 000,00 Kč 571 765,67 Kč 111 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 223 967,00 Kč 235 675,00 Kč 105 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 75 259,23 Kč 108 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 26 459,90 Kč 26 459,90 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 012,13 Kč 86 %
2141 Příjmy z úroků (část) 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 012,13 Kč 86 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 150 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 72 766,60 Kč 208 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 32 415,58 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 5 351,02 Kč - - - -
Celkem 551 590 875,92 Kč Pokles 540 338 493,88 Kč 580 230 279,07 Kč 107 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 54 802 740,00 Kč 58 028 357,74 Kč 106 % 8 612 752,89 Kč 16 % 5 175 982,67 Kč 25 % 3 512 306,20 Kč 32 % 1 067 684,02 Kč 34 % 2 534 125,65 Kč 38 % 4 491 661,97 Kč 46 % 5 325 078,40 Kč 56 % 5 060 359,50 Kč 65 % 5 208 420,82 Kč 75 % 5 340 584,86 Kč 85 % 5 184 273,51 Kč 94 % 6 515 127,25 Kč 106 %
1113 Daň z příjmů .. 8 406 320,00 Kč 10 043 213,15 Kč 119 % 748 325,80 Kč 9 % 809 543,04 Kč 19 % 562 991,05 Kč 25 % 670 377,65 Kč 33 % 677 082,71 Kč 41 % 935 501,84 Kč 52 % 1 014 363,98 Kč 64 % 865 905,48 Kč 75 % 1 195 100,01 Kč 89 % 916 786,63 Kč 100 % 788 139,40 Kč 109 % 859 095,56 Kč 119 %
1121 Daň z příjmů .. 69 317 760,00 Kč 84 736 315,57 Kč 122 % 3 528 131,56 Kč 5 % 525 955,46 Kč 6 % 13 552 212,21 Kč 25 % 3 736 911,14 Kč 31 % 631 517,73 Kč 32 % 15 665 742,28 Kč 54 % 17 825 433,34 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 11 734 129,79 Kč 97 % 2 623 530,61 Kč 101 % 412 444,15 Kč 101 % 14 500 307,30 Kč 122 %
1122 Daň z příjmů .. 21 037 750,00 Kč 21 037 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 037 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané.. 186 878 960,00 Kč 189 516 994,60 Kč 101 % 14 628 144,80 Kč 8 % 19 122 977,79 Kč 18 % 7 435 483,31 Kč 22 % 11 281 993,60 Kč 28 % 18 741 308,46 Kč 38 % 13 392 387,77 Kč 45 % 16 134 358,13 Kč 54 % 20 301 990,19 Kč 65 % 12 541 173,71 Kč 71 % 15 481 166,67 Kč 80 % 21 417 721,68 Kč 91 % 19 038 288,49 Kč 101 %
1334 Odvody za odn.. 78 054,20 Kč 88 620,50 Kč 114 % 600,80 Kč 1 % 2 956,80 Kč 5 % 2 571,90 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 2 714,70 Kč 11 % 1 715,70 Kč 14 % 67 494,30 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 5 853,60 Kč 107 % 3 412,80 Kč 112 % 1 299,90 Kč 114 %
1335 Poplatky za o.. 20 000,00 Kč 26 278,04 Kč 131 % 2 809,64 Kč 14 % 1 500,00 Kč 22 % 1 500,00 Kč 29 % 1 500,00 Kč 37 % 1 500,00 Kč 44 % 8 000,00 Kč 84 % 1 500,00 Kč 92 % 1 500,00 Kč 99 % 1 500,00 Kč 107 % 1 500,00 Kč 114 % 1 500,00 Kč 122 % 1 968,40 Kč 131 %
1336 Poplatek za p.. 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 100 % 2 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 12 558 783,23 Kč 97 % 1 687 527,08 Kč 13 % 1 635 539,96 Kč 26 % 1 575 949,73 Kč 38 % 1 546 746,23 Kč 50 % 1 869 266,65 Kč 64 % 2 620 869,55 Kč 84 % 660 091,15 Kč 89 % 255 713,28 Kč 91 % 212 856,92 Kč 93 % 175 464,53 Kč 94 % 167 767,31 Kč 95 % 150 990,84 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 625 946,17 Kč 96 % 87 818,70 Kč 14 % 85 812,41 Kč 27 % 92 261,93 Kč 41 % 74 827,90 Kč 52 % 95 555,24 Kč 67 % 100 350,06 Kč 83 % 27 924,70 Kč 87 % 8 606,95 Kč 88 % 20 683,69 Kč 91 % 12 269,31 Kč 93 % 9 342,11 Kč 95 % 10 493,17 Kč 96 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
1511 Daň z nemovit.. 12 500 000,00 Kč 14 100 755,78 Kč 113 % 41 313,18 Kč 0 % 35 210,33 Kč 1 % 14 442,37 Kč 1 % 633 926,81 Kč 6 % 41 794,65 Kč 6 % 8 626 335,43 Kč 75 % 506 608,92 Kč 79 % 101 346,41 Kč 80 % 397 198,66 Kč 83 % 138 750,71 Kč 84 % 297 949,78 Kč 87 % 3 265 878,53 Kč 113 %
2111 Příjmy z posk.. 1 052 140,00 Kč 595 706,14 Kč 57 % 5 009,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59,00 Kč 0 % 264 160,24 Kč 26 % 103,00 Kč 26 % 146 266,69 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 930,00 Kč 40 % 563,00 Kč 40 % 60,00 Kč 40 % 64 416,21 Kč 46 % 114 139,00 Kč 57 %
2131 Příjmy z pron.. 1 650 000,00 Kč 1 389 586,97 Kč 84 % 41 250,32 Kč 3 % 13 222,00 Kč 3 % 27 417,79 Kč 5 % 78 674,02 Kč 10 % 651 943,55 Kč 49 % 176 329,50 Kč 60 % 45 850,11 Kč 63 % -6 448,14 Kč 62 % 34 549,28 Kč 64 % 7 890,15 Kč 65 % 7 042,39 Kč 65 % 311 866,00 Kč 84 %
2132 Příjmy z pron.. 21 857 214,97 Kč 22 421 959,80 Kč 103 % 52 942,00 Kč 0 % 19 457 642,34 Kč 89 % 915 606,06 Kč 93 % 434 348,66 Kč 95 % 355 440,99 Kč 97 % 474 399,63 Kč 99 % 327 718,04 Kč 101 % 36 874,84 Kč 101 % 6 807,93 Kč 101 % -5 866,07 Kč 101 % 342 491,45 Kč 102 % 23 553,93 Kč 103 %
2141 Příjmy z úrok.. 299 999,92 Kč 258 012,13 Kč 86 % 19 373,79 Kč 6 % 12 548,86 Kč 11 % 11 146,57 Kč 14 % 9 721,32 Kč 18 % 10 049,87 Kč 21 % 9 728,85 Kč 24 % 10 040,97 Kč 28 % 10 056,04 Kč 31 % 9 740,79 Kč 34 % 28 122,50 Kč 44 % 41 632,65 Kč 57 % 85 849,92 Kč 86 %
2212 Sankční platb.. 3 501 519,26 Kč 3 599 497,41 Kč 103 % 131 963,69 Kč 4 % 303 032,98 Kč 12 % 188 754,65 Kč 18 % 203 590,49 Kč 24 % 253 964,95 Kč 31 % 263 823,85 Kč 38 % 319 565,16 Kč 48 % 249 509,61 Kč 55 % 300 065,38 Kč 63 % 313 117,60 Kč 72 % 292 180,45 Kč 81 % 779 928,60 Kč 103 %
2222 Ostatní příjm.. 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 84 689,93 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 3 111,00 Kč 3 111,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 000,50 Kč 96 % 22,10 Kč 97 % 13,10 Kč 98 % 22,10 Kč 98 % 26,60 Kč 99 % 26,60 Kč 100 %
2321 Přijaté neinv.. 185 000,00 Kč 185 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 150 000,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 35 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 223 967,00 Kč 235 675,00 Kč 105 % 8 732,00 Kč 4 % 6 000,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 11 511,00 Kč 12 % 17 497,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 1 534,00 Kč 20 % 7 878,00 Kč 24 % 46 571,00 Kč 45 % 123 917,00 Kč 100 % -7 550,00 Kč 96 % 19 585,00 Kč 105 %
2324 Přijaté nekap.. 2 434 622,48 Kč 3 146 016,16 Kč 129 % 15 597,97 Kč 1 % 33 440,45 Kč 2 % 592 883,81 Kč 26 % 25 620,43 Kč 27 % 62 754,34 Kč 30 % 761 222,57 Kč 61 % 25 004,31 Kč 62 % 43 143,67 Kč 64 % 711 316,31 Kč 93 % 34 549,24 Kč 95 % 16 982,06 Kč 95 % 823 501,00 Kč 129 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 32 415,58 Kč - - - - 1 800,00 Kč - - - - 300,00 Kč - - - - 2 304,00 Kč - - - - 1 052,00 Kč - - - - 11 965,99 Kč - - - - 2 180,00 Kč - - - - -7 146,61 Kč - - - - 700,00 Kč - - - - -3 600,00 Kč - - - - 1 300,00 Kč - - - - 2 200,00 Kč - - - - 19 360,20 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 180 293,90 Kč 178 955,32 Kč 99 % 4 062,00 Kč 2 % 14 492,60 Kč 10 % 6 835,00 Kč 14 % 16 779,00 Kč 23 % 3 615,00 Kč 25 % 6 078,00 Kč 29 % 4 742,00 Kč 31 % 12 434,90 Kč 38 % 806,02 Kč 39 % 76 601,80 Kč 81 % 15 742,00 Kč 90 % 16 767,00 Kč 99 %
3111 Příjmy z prod.. 43 892 000,00 Kč 59 060 772,89 Kč 135 % 0,00 Kč 0 % 24 930,00 Kč 0 % 589 035,00 Kč 1 % 6 709 117,07 Kč 17 % 1 635 884,50 Kč 20 % 12 954 202,79 Kč 50 % 5 711 839,92 Kč 63 % 6 289 325,30 Kč 77 % 2 127 977,00 Kč 82 % 1 750 640,00 Kč 86 % 197 230,00 Kč 87 % 21 070 591,31 Kč 135 %
3112 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3113 Příjmy z prod.. 52 350,00 Kč 52 350,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 350,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3119 Ostatní příjm.. 444 070,00 Kč 444 070,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 444 070,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3129 Ostatní inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
4111 Neinvestiční .. 5 965 964,56 Kč 5 965 964,56 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 0 % 1 026 933,11 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 4 013 693,68 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 702 000,00 Kč 96 % 219 366,52 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 971,25 Kč 100 %
4112 Neinvestiční .. 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 100 % 3 448 398,00 Kč 8 % 3 682 215,00 Kč 16 % 3 682 215,00 Kč 25 % 3 551 992,00 Kč 33 % 3 682 215,00 Kč 42 % 3 682 215,00 Kč 50 % 3 448 398,00 Kč 58 % 3 682 215,00 Kč 66 % 3 682 215,00 Kč 75 % 3 551 992,00 Kč 83 % 3 682 215,00 Kč 92 % 3 682 215,00 Kč 100 %
4113 Neinvestiční .. 148 851,00 Kč 148 851,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 948,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 134 903,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinv.. 21 120 692,00 Kč 21 120 692,00 Kč 100 % 1 701 313,90 Kč 8 % 15 246,00 Kč 8 % 1 129 466,00 Kč 13 % 4 784 136,00 Kč 36 % 1 395 266,00 Kč 43 % 205 348,00 Kč 44 % 5 789 215,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 3 606 136,88 Kč 88 % 140 000,00 Kč 89 % 941 308,59 Kč 93 % 1 413 255,63 Kč 100 %
4121 Neinvestiční .. 899 048,54 Kč 900 015,44 Kč 100 % 294 000,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 4 300,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 2 585,00 Kč 33 % 598 048,54 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 1 081,90 Kč 100 %
4122 Neinvestiční .. 10 320 194,67 Kč 10 320 194,67 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 061 500,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 106 000,00 Kč 21 % 3 400 400,00 Kč 54 % 2 233 600,00 Kč 76 % 2 061 500,00 Kč 96 % 73 194,67 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 384 000,00 Kč 100 %
4129 Ostatní neinv.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4213 Investiční př.. 910 147,00 Kč 910 147,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 237 864,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 598 657,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 73 626,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4216 Ostatní inves.. 10 699 579,20 Kč 10 699 579,20 Kč 100 % 927 334,80 Kč 9 % 904 779,47 Kč 17 % 566 437,50 Kč 22 % 2 226 741,52 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 2 000 000,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 2 568 767,17 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % -1 292 370,71 Kč 74 % 2 797 889,45 Kč 100 %
4222 Investiční př.. 4 009 154,25 Kč 4 009 154,25 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 3 436 854,42 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 572 299,83 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 540 338 493,88 Kč 580 230 279,07 Kč 107 % 35 992 001,92 Kč 7 % 55 301 182,58 Kč 10 % 57 904 931,01 Kč 11 % 38 358 344,21 Kč 7 % 33 530 222,98 Kč 6 % 68 169 892,32 Kč 13 % 66 087 956,54 Kč 12 % 38 983 563,13 Kč 7 % 45 230 537,13 Kč 8 % 31 509 919,59 Kč 6 % 32 829 626,43 Kč 6 % 76 332 101,23 Kč 14 %