Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ (ORG 1113) / 2021

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ (1113)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 735 147,00 Kč Navýšení 1 051 035,05 Kč 1 035 181,05 Kč 98 %
výdaje 5 594 688,00 Kč Pokles 5 427 688,00 Kč 5 301 600,00 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0,00 Kč Navýšení 315 888,05 Kč 315 888,05 Kč 100 %
Přijaté dotace 735 147,00 Kč Navýšení 735 147,00 Kč 719 293,00 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 735 147,00 Kč 735 147,00 Kč 719 293,00 Kč 98 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 735 147,00 Kč 735 147,00 Kč 719 293,00 Kč 98 %
4354 Chráněné bydlení 0,00 Kč Navýšení 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 127 000,00 Kč 127 000,00 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0,00 Kč Navýšení 80 648,00 Kč 80 648,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 80 648,00 Kč 80 648,00 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0,00 Kč Navýšení 108 240,05 Kč 108 240,05 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 108 240,05 Kč 108 240,05 Kč 100 %
Celkem 735 147,00 Kč Navýšení 1 051 035,05 Kč 1 035 181,05 Kč 98 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2229 Ostatní přija.. 315 888,05 Kč 315 888,05 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 315 888,05 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4121 Neinvestiční .. 735 147,00 Kč 719 293,00 Kč 98 % 1 336 063,00 Kč 182 % 181 686,00 Kč 206 % 0,00 Kč 206 % 0,00 Kč 206 % 0,00 Kč 206 % -798 456,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
Celkem 1 051 035,05 Kč 1 035 181,05 Kč 98 % 1 336 063,00 Kč 127 % 181 686,00 Kč 17 % 315 888,05 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -798 456,00 Kč -76 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %