Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2021

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 91 476 000,00 Kč Pokles 83 971 891,40 Kč 87 127 410,36 Kč 104 %
výdaje 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Kapitálové příjmy 0,00 Kč 13 519 110,00 Kč 10 226 879,00 Kč 76 %
Nedaňové příjmy 91 476 000,00 Kč Pokles 70 452 781,40 Kč 76 900 531,36 Kč 109 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3122 Střední odborné školy 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 55 675 000,00 Kč Navýšení 68 219 168,85 Kč 70 954 249,59 Kč 104 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 610 000,00 Kč Pokles 1 310 000,00 Kč 1 322 640,00 Kč 101 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 52 865 000,00 Kč Pokles 52 644 175,00 Kč 58 470 498,64 Kč 111 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 42 348,85 Kč 42 348,85 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 35 845,00 Kč 96 054,00 Kč 268 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 Kč Navýšení 420 000,00 Kč 502 799,51 Kč 120 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 305 719,59 Kč 122 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 13 516 800,00 Kč 10 214 189,00 Kč 76 %
3613 Nebytové hospodářství 16 644 000,00 Kč Pokles 15 463 046,55 Kč 15 879 510,09 Kč 103 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 16 634 000,00 Kč Pokles 15 278 676,00 Kč 15 495 614,10 Kč 101 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč Navýšení 143 744,55 Kč 163 778,55 Kč 114 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 28 316,00 Kč 29 569,00 Kč 104 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 67 874,12 Kč 679 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 109 984,32 Kč - - - -
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 2 310,00 Kč 12 690,00 Kč 549 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 881 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 9 075,00 Kč 9 075,00 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 9 075,00 Kč 9 075,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0,00 Kč Navýšení 3 041,00 Kč 3 041,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 3 041,00 Kč 3 041,00 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč 0,00 Kč 480,68 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 Kč 0,00 Kč 480,68 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 3 494,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 3 494,00 Kč - - - -
Celkem 91 476 000,00 Kč Pokles 83 971 891,40 Kč 87 127 410,36 Kč 104 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 1 310 000,00 Kč 1 322 640,00 Kč 101 % 215 424,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % -212 832,00 Kč 0 % 10 800,00 Kč 1 % 2 592,00 Kč 1 % 218 016,00 Kč 18 % 218 016,00 Kč 35 % 218 016,00 Kč 51 % 218 016,00 Kč 68 % 218 016,00 Kč 84 % 216 576,00 Kč 101 %
2132 Příjmy z pron.. 68 200 411,00 Kč 74 243 672,74 Kč 109 % 6 391 203,34 Kč 9 % 7 333 228,08 Kč 20 % 5 457 088,97 Kč 28 % 5 773 009,29 Kč 37 % 7 338 408,58 Kč 47 % 843 059,90 Kč 49 % 6 094 056,52 Kč 58 % 9 248 996,50 Kč 71 % 5 693 153,51 Kč 79 % 6 091 503,92 Kč 88 % 8 404 339,60 Kč 101 % 5 575 624,53 Kč 109 %
2141 Příjmy z úrok.. 0,00 Kč 480,68 Kč - - - - 26,68 Kč - - - - 40,46 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 41,67 Kč - - - - 38,51 Kč - - - -
2212 Sankční platb.. 186 093,40 Kč 206 127,40 Kč 111 % 0,00 Kč 0 % 143 744,55 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 16 632,00 Kč 86 % 45 750,85 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 %
2310 Příjmy z prod.. 9 075,00 Kč 9 075,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 075,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 64 161,00 Kč 125 623,00 Kč 196 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 600,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 35 845,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 60 209,00 Kč 160 % 12 474,00 Kč 179 % 10 495,00 Kč 196 %
2324 Přijaté nekap.. 430 000,00 Kč 570 673,63 Kč 133 % 29 678,07 Kč 7 % 28 360,78 Kč 13 % 30 681,87 Kč 21 % 28 445,52 Kč 27 % 28 271,70 Kč 34 % 145 067,49 Kč 68 % 28 645,78 Kč 74 % 29 299,24 Kč 81 % 77 799,77 Kč 99 % 85 223,84 Kč 119 % 25 963,52 Kč 125 % 33 236,05 Kč 133 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 3 494,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 3 494,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 253 041,00 Kč 418 744,91 Kč 165 % 166 073,99 Kč 66 % 4 429,17 Kč 67 % 108 890,81 Kč 110 % 551,14 Kč 111 % 1 000,00 Kč 111 % 48 536,80 Kč 130 % 8 378,00 Kč 134 % 28 210,00 Kč 145 % 42 932,00 Kč 162 % 2 749,00 Kč 163 % 2 950,00 Kč 164 % 4 044,00 Kč 165 %
3112 Příjmy z prod.. 13 519 110,00 Kč 10 226 879,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 4 079 714,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 3 183 333,00 Kč 54 % 12 690,00 Kč 54 % 2 951 142,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % -15 000,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 15 000,00 Kč 76 %
Celkem 83 971 891,40 Kč 87 127 410,36 Kč 104 % 6 802 406,08 Kč 8 % 11 589 517,04 Kč 14 % 5 603 303,32 Kč 7 % 8 781 623,62 Kč 10 % 7 427 056,95 Kč 9 % 3 990 439,86 Kč 5 % 6 352 631,97 Kč 8 % 9 524 563,41 Kč 11 % 6 048 574,95 Kč 7 % 6 488 494,28 Kč 8 % 8 663 784,79 Kč 10 % 5 855 014,09 Kč 7 %