Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Daňové příjmy / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 93 230 000,00 Kč Pokles 59 945 640,00 Kč 20 090 961,81 Kč 34 %
0 0 84 660 000,00 Kč Pokles 54 802 740,00 Kč 18 368 725,78 Kč 34 %
7000 Daň z příj. FO placená plátci - 1,5 % výnosu 8 570 000,00 Kč Pokles 5 142 900,00 Kč 1 722 236,03 Kč 33 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 920 762,32 Kč 57 %
7001 Daň z příj. FO placená poplatníky-sdílená 1 210 000,00 Kč Navýšení 1 616 600,00 Kč 920 762,32 Kč 57 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 425 000,00 Kč Pokles 8 406 320,00 Kč 2 791 237,54 Kč 33 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 49 995 000,00 Kč Navýšení 54 317 760,00 Kč 21 343 210,37 Kč 39 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 23 000 000,00 Kč 23 000 000,00 Kč 21 037 750,00 Kč 91 %
1211 Daň z přidané hodnoty 164 235 000,00 Kč Navýšení 186 878 960,00 Kč 52 468 599,50 Kč 28 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 129,50 Kč 12 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 309,64 Kč 146 %
1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 6 458 363,00 Kč 50 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 341 808,94 Kč 53 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 385 000,00 Kč 385 000,00 Kč 38 600,00 Kč 10 %
7034 MP-zábor veřejného prostranství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 31 600,00 Kč 11 %
7054 SP-zábor zeleně 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 7 000,00 Kč 28 %
7066 MP-zábory, překopy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7098 MP-překopy 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 99 490,00 Kč 105 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 99 490,00 Kč 105 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 113 400,00 Kč 19 %
145 KOD-SP-autoąkola ORJ 210 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 113 400,00 Kč 19 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč - - - -
211 KOD-Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč 0,00 Kč 22 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 8 086 000,00 Kč 8 086 000,00 Kč 2 758 180,00 Kč 34 %
102 KOD-SP-doprava-ORJ 210 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 99 375,00 Kč 33 %
191 KOD-SP-bezdluľnost ORJ 741 200,00 Kč 200,00 Kč 0,00 Kč 0 %
214 KOD-Výpis z bodového hodnocení osoby CzP 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
252 SP-doprava-TP 5 125 000,00 Kč 5 125 000,00 Kč 1 762 500,00 Kč 34 %
253 SP-doprava-ostatní 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 30 800,00 Kč 41 %
7006 SP vydání pov.k hernímu prostoru - ®Ú 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 500,00 Kč 32 %
7007 OSA-SP-CP 560 000,00 Kč 560 000,00 Kč 137 400,00 Kč 25 %
7011 SP-matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 40 625,00 Kč 24 %
7012 SP-vidimace, legalizace - Czech Point 38 500,00 Kč 38 500,00 Kč 14 880,00 Kč 39 %
7013 SP-ohlaąovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 14 250,00 Kč 36 %
7014 SP-splátkový kalendář 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč 1 200,00 Kč 32 %
7015 SP-cestovní pasy, obč.průkazy 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 37 750,00 Kč 24 %
7017 SP-výpis z rejstříku trestů - Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 800,00 Kč 32 %
7032 SP-vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 70 %
7036 SP-nové a změnové listy z ľivnost.rejstříku - O®Ú 368 000,00 Kč 368 000,00 Kč 144 100,00 Kč 39 %
7037 SP-výpis z Ľivnostenského rejstříku - O®Ú 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 440,00 Kč 22 %
7041 SP-územní a stavební řízení 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 341 500,00 Kč 34 %
7051 SP-rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 59 450,00 Kč 72 %
7053 SP-vodní hospodářství, studny 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 51 400,00 Kč 51 %
7055 SP-odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
7056 SP-výpis z katastru nemovitostí - Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 600,00 Kč 80 %
7057 SP-výpis z Ľivnostenského rejstříku -Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů - Czech Point 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 110,00 Kč 11 %
7059 Datové schránky (sluľby s tím spojené)-CzechPoint 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
7060 SP-výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) - CzP 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
7063 SP-zprostředkování identifikace,251-kód 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 766 697,85 Kč 33 %
7004 Daň z hazardních her 30% 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 766 697,85 Kč 33 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 Kč 0,00 Kč 20 125,05 Kč - - - -
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč 0,00 Kč 20 125,05 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z technických her 10 400 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 1 993 012,04 Kč 19 %
7005 Daň z hazardních her 65% 10 400 000,00 Kč 10 400 000,00 Kč 1 993 012,04 Kč 19 %
1511 Daň z nemovitostí 12 500 000,00 Kč 12 500 000,00 Kč 724 892,69 Kč 6 %
Celkem 388 416 000,00 Kč Pokles 382 486 280,00 Kč 132 005 330,25 Kč 35 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 59 945 640,00 Kč 20 090 961,81 Kč 34 % 9 434 154,76 Kč 16 % 5 653 915,73 Kč 25 % 3 836 620,90 Kč 32 % 1 166 270,42 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
1112 Daň z příjmů .. 1 616 600,00 Kč 920 762,32 Kč 57 % 179 638,01 Kč 11 % 177 187,62 Kč 22 % 563 936,69 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
1113 Daň z příjmů .. 8 406 320,00 Kč 2 791 237,54 Kč 33 % 748 325,80 Kč 9 % 809 543,04 Kč 19 % 562 991,05 Kč 25 % 670 377,65 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
1121 Daň z příjmů .. 54 317 760,00 Kč 21 343 210,37 Kč 39 % 3 528 131,56 Kč 6 % 525 955,46 Kč 7 % 13 552 212,21 Kč 32 % 3 736 911,14 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
1122 Daň z příjmů .. 23 000 000,00 Kč 21 037 750,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 037 750,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
1211 Daň z přidané.. 186 878 960,00 Kč 52 468 599,50 Kč 28 % 14 628 144,80 Kč 8 % 19 122 977,79 Kč 18 % 7 435 483,31 Kč 22 % 11 281 993,60 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
1334 Odvody za odn.. 50 000,00 Kč 6 129,50 Kč 12 % 600,80 Kč 1 % 2 956,80 Kč 7 % 2 571,90 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 %
1335 Poplatky za o.. 5 000,00 Kč 7 309,64 Kč 146 % 2 809,64 Kč 56 % 1 500,00 Kč 86 % 1 500,00 Kč 116 % 1 500,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 % 0,00 Kč 146 %
1336 Poplatek za p.. 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - - 2 800,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 6 458 363,00 Kč 50 % 1 687 527,08 Kč 13 % 1 635 539,96 Kč 26 % 1 575 949,73 Kč 38 % 1 546 746,23 Kč 50 % 12 600,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
1341 Poplatek ze psů 650 000,00 Kč 341 808,94 Kč 53 % 87 818,70 Kč 14 % 85 812,41 Kč 27 % 92 261,93 Kč 41 % 74 827,90 Kč 52 % 1 088,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 %
1343 Poplatek za u.. 385 000,00 Kč 38 600,00 Kč 10 % 6 960,00 Kč 2 % 4 080,00 Kč 3 % 7 840,00 Kč 5 % 19 720,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
1346 Poplatek za p.. 95 000,00 Kč 99 490,00 Kč 105 % 64 040,00 Kč 67 % 19 380,00 Kč 88 % 7 030,00 Kč 95 % 9 040,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 %
1353 Příjmy za zko.. 600 000,00 Kč 113 400,00 Kč 19 % 26 300,00 Kč 4 % 31 700,00 Kč 10 % 2 600,00 Kč 10 % 52 800,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
1356 Příjmy úhrad .. 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
1359 Ostatní odvod.. 0,00 Kč 22 000,00 Kč - - - - 26 000,00 Kč - - - - 19 000,00 Kč - - - - -25 000,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1361 Správní popla.. 8 086 000,00 Kč 2 758 180,00 Kč 34 % 531 435,00 Kč 7 % 686 575,00 Kč 15 % 776 920,00 Kč 25 % 762 750,00 Kč 34 % 500,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
1381 Daň z hazardn.. 2 300 000,00 Kč 766 697,85 Kč 33 % 167 975,92 Kč 7 % 594 906,40 Kč 33 % 3 314,61 Kč 33 % 500,92 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
1383 Zrušený odvod.. 0,00 Kč 20 125,05 Kč - - - - 20 125,05 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
1385 Dílčí daň z t.. 10 400 000,00 Kč 1 993 012,04 Kč 19 % 755 924,98 Kč 7 % 1 212 083,85 Kč 19 % 13 148,14 Kč 19 % 11 855,07 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
1511 Daň z nemovit.. 12 500 000,00 Kč 724 892,69 Kč 6 % 41 313,18 Kč 0 % 35 210,33 Kč 1 % 14 442,37 Kč 1 % 633 926,81 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
Celkem 382 486 280,00 Kč 132 005 330,25 Kč 35 % 31 940 025,28 Kč 8 % 30 618 324,39 Kč 8 % 49 461 572,84 Kč 13 % 19 971 219,74 Kč 5 % 14 188,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %