Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 681 500,00 Kč Pokles 12 062 640,00 Kč 9 534 844,88 Kč 79 %
0 0 1 051 000,00 Kč Navýšení 1 052 140,00 Kč 595 706,14 Kč 57 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 553 859,02 Kč 138 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 302 328,00 Kč 101 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 223 601,00 Kč 94 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 292 544,00 Kč 99 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 676,00 Kč - - - -
390 ProSenior 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 1 033 110,00 Kč 115 %
515 Bazén NJ 5 200 000,00 Kč Pokles 4 200 000,00 Kč 2 318 484,17 Kč 55 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 610 000,00 Kč Pokles 1 310 000,00 Kč 1 322 640,00 Kč 101 %
522 Zimní stadion NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 889 660,55 Kč 68 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 236,00 Kč 47 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 668 036,16 Kč 39 %
7080 Věcné břemeno 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 668 036,16 Kč 39 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 798 840,36 Kč Navýšení 4 159 874,07 Kč 4 159 874,07 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč Navýšení 193 980,00 Kč 193 980,00 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 238 908,24 Kč Navýšení 334 032,24 Kč 334 032,24 Kč 100 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 71 756,00 Kč Navýšení 113 283,00 Kč 113 283,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 462 316,00 Kč Navýšení 468 614,21 Kč 468 614,21 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 58 920,00 Kč Navýšení 59 580,00 Kč 59 580,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 175 356,00 Kč Navýšení 176 736,00 Kč 176 736,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 522 020,00 Kč 100 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 709 981,12 Kč Navýšení 1 865 109,62 Kč 1 865 109,62 Kč 100 %
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 Kč Navýšení 95 304,80 Kč 95 304,80 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 95 304,80 Kč 95 304,80 Kč 100 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 1 389 586,97 Kč 84 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 92 969 200,90 Kč Pokles 91 642 625,97 Kč 98 031 325,17 Kč 107 %
0 0 2 728 200,90 Kč Navýšení 21 857 214,97 Kč 22 421 959,80 Kč 103 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 266 285,49 Kč 83 %
2000 Pachtovné za budovy(231 0440) 0,00 Kč 0,00 Kč 259 150,00 Kč - - - -
2518 Hotel Praha-odbor bytový 962 000,00 Kč 962 000,00 Kč 590 294,50 Kč 61 %
28 Vyhrazené parkovací stání-OSM 0,00 Kč 0,00 Kč 9 891,64 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 21 300,00 Kč 56 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 2 100,00 Kč 23 %
518 Odbor bytový ORJ 037 88 656 000,00 Kč Pokles 68 200 411,00 Kč 74 243 672,74 Kč 109 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 166 633,00 Kč 69 %
9 Nájemé OO-NP 0,00 Kč 0,00 Kč 34 650,00 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 492,81 Kč 86 %
0 0 300 000,00 Kč Pokles 299 999,92 Kč 258 012,13 Kč 86 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 480,68 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 127 000,00 Kč Navýšení 11 861 552,66 Kč 10 798 718,43 Kč 91 %
0 0 2 970 000,00 Kč Navýšení 3 501 519,26 Kč 3 599 497,41 Kč 103 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 23 900,00 Kč - - - -
1388 Oddělení rozvoje a strateg.plánování 0,00 Kč Navýšení 16 940,00 Kč 16 940,00 Kč 100 %
254 OSA-BP-cestovní doklady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 122 028,10 Kč 81 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 186 093,40 Kč 206 127,40 Kč 111 %
7500 Blokové pokuty ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 8 500,00 Kč 121 %
906 Pokuty- radar Revoluční 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 5 297 519,23 Kč 66 %
907 Pokuty- radar - správ.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 506 206,29 Kč - - - -
908 Pokuty- radar - nákl.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty -delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 5 800,00 Kč - - - -
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 5 763 745,91 Kč 5 788 075,87 Kč 100 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 3 111,00 Kč 3 111,00 Kč 100 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 21 635,00 Kč 21 635,00 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč Navýšení 315 888,05 Kč 315 888,05 Kč 100 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 0,00 Kč Navýšení 4 647,00 Kč 4 647,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 96 359,00 Kč 96 359,00 Kč 100 %
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 0,00 Kč Navýšení 503 779,56 Kč 516 180,76 Kč 102 %
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 0,00 Kč Navýšení 214 977,00 Kč 223 890,76 Kč 104 %
1134 Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 0,00 Kč Navýšení 2 616,80 Kč 2 616,80 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 43 625,00 Kč 43 625,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč Navýšení 207 207,00 Kč 207 207,00 Kč 100 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 65 834,23 Kč 65 834,23 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 140 191,92 Kč 140 191,92 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 389 847,92 Kč 389 847,92 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 174 354,97 Kč 177 369,97 Kč 102 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 144 303,61 Kč 144 303,61 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 145 521,25 Kč 145 521,25 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 2 888 353,24 Kč 2 888 353,24 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 58 075,00 Kč 58 075,00 Kč 100 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 9 075,00 Kč 9 075,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 Kč Navýšení 185 000,00 Kč 185 000,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 288 128,00 Kč 361 298,00 Kč 125 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 223 967,00 Kč 235 675,00 Kč 105 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 64 161,00 Kč 125 623,00 Kč 196 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 671 000,00 Kč Navýšení 3 078 011,48 Kč 3 947 820,84 Kč 128 %
0 0 2 408 000,00 Kč Navýšení 2 434 622,48 Kč 3 146 016,16 Kč 129 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 46 839,00 Kč 87 851,64 Kč 188 %
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 23 113,82 Kč 46 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 243,79 Kč 108 %
382 Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118,00 Kč - - - -
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 40 950,00 Kč 42 203,80 Kč 103 %
518 Odbor bytový ORJ 037 210 000,00 Kč Navýšení 430 000,00 Kč 570 673,63 Kč 133 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 35 913,58 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 32 415,58 Kč - - - -
35 Mylné platby na PÚ 0,00 Kč 0,00 Kč 4,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 3 494,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč Navýšení 704 975,90 Kč 762 940,23 Kč 108 %
0 0 90 000,00 Kč Navýšení 180 293,90 Kč 178 955,32 Kč 99 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 1 641,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 165 240,00 Kč 61 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 253 041,00 Kč 418 744,91 Kč 165 %
Celkem 127 407 541,26 Kč Navýšení 133 634 623,64 Kč 136 159 996,74 Kč 102 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 12 062 640,00 Kč 9 534 844,88 Kč 79 % 712 491,15 Kč 6 % 539 890,79 Kč 10 % 269 793,43 Kč 13 % 976 497,40 Kč 21 % 437 441,26 Kč 24 % 923 437,48 Kč 32 % 770 754,75 Kč 38 % 924 403,13 Kč 46 % 884 075,03 Kč 53 % 771 935,92 Kč 60 % 1 084 123,91 Kč 69 % 1 240 000,63 Kč 79 %
2119 Ostatní příjm.. 1 700 000,00 Kč 668 036,16 Kč 39 % 17 157,80 Kč 1 % 129 811,22 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 3 267,00 Kč 9 % 128 693,18 Kč 16 % 75 211,18 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 234 565,76 Kč 35 % 5 396,60 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 73 933,42 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
2122 Odvody příspě.. 4 159 874,07 Kč 4 159 874,07 Kč 100 % 59 184,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 354 990,56 Kč 10 % 354 990,56 Kč 18 % 1 380,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 1 155 128,50 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 2 229 710,24 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 4 490,21 Kč 100 %
2123 Ostatní odvod.. 95 304,80 Kč 95 304,80 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 95 304,80 Kč 100 %
2131 Příjmy z pron.. 1 650 000,00 Kč 1 389 586,97 Kč 84 % 41 250,32 Kč 3 % 13 222,00 Kč 3 % 27 417,79 Kč 5 % 78 674,02 Kč 10 % 651 943,55 Kč 49 % 176 329,50 Kč 60 % 45 850,11 Kč 63 % -6 448,14 Kč 62 % 34 549,28 Kč 64 % 7 890,15 Kč 65 % 7 042,39 Kč 65 % 311 866,00 Kč 84 %
2132 Příjmy z pron.. 91 642 625,97 Kč 98 031 325,17 Kč 107 % 10 974 127,34 Kč 12 % 27 055 786,28 Kč 41 % 6 658 882,94 Kč 49 % 6 101 605,32 Kč 55 % 7 915 711,98 Kč 64 % 1 662 038,53 Kč 66 % 6 654 331,24 Kč 73 % 2 495 778,25 Kč 76 % 8 514 071,44 Kč 85 % 6 300 953,70 Kč 92 % 8 039 117,69 Kč 101 % 5 658 920,46 Kč 107 %
2141 Příjmy z úrok.. 299 999,92 Kč 258 492,81 Kč 86 % 19 400,47 Kč 6 % 12 589,32 Kč 11 % 11 188,24 Kč 14 % 9 762,99 Kč 18 % 10 091,54 Kč 21 % 9 770,52 Kč 24 % 10 082,64 Kč 28 % 10 097,71 Kč 31 % 9 782,46 Kč 34 % 28 164,17 Kč 44 % 41 674,32 Kč 58 % 85 888,43 Kč 86 %
2212 Sankční platb.. 11 861 552,66 Kč 10 798 718,43 Kč 91 % 704 230,48 Kč 6 % 810 023,66 Kč 13 % 767 636,13 Kč 19 % 789 247,53 Kč 26 % 879 127,58 Kč 33 % 916 092,86 Kč 41 % 779 103,08 Kč 48 % 1 088 719,48 Kč 57 % 962 855,28 Kč 65 % 1 109 724,24 Kč 74 % 912 218,90 Kč 82 % 1 079 739,21 Kč 91 %
2222 Ostatní příjm.. 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 84 689,93 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 5 763 745,91 Kč 5 788 075,87 Kč 100 % 91 725,00 Kč 2 % 3 023 784,24 Kč 54 % 1 422 680,46 Kč 79 % 529 377,16 Kč 88 % 272 562,00 Kč 93 % 23 260,20 Kč 93 % 234 597,95 Kč 97 % 50 262,50 Kč 98 % 13,10 Kč 98 % 3 037,10 Kč 98 % 117 174,60 Kč 100 % 19 601,56 Kč 100 %
2310 Příjmy z prod.. 58 075,00 Kč 58 075,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 075,00 Kč 16 % 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinv.. 185 000,00 Kč 185 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 150 000,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 35 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 288 128,00 Kč 361 298,00 Kč 125 % 8 732,00 Kč 3 % 6 000,00 Kč 5 % 6 600,00 Kč 7 % 11 511,00 Kč 11 % 53 342,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 534,00 Kč 30 % 7 878,00 Kč 33 % 46 571,00 Kč 49 % 185 626,00 Kč 114 % 3 424,00 Kč 115 % 30 080,00 Kč 125 %
2324 Přijaté nekap.. 3 078 011,48 Kč 3 947 820,84 Kč 128 % 48 842,36 Kč 2 % 65 693,92 Kč 4 % 688 783,00 Kč 26 % 66 963,05 Kč 28 % 108 564,06 Kč 32 % 910 042,99 Kč 61 % 74 646,62 Kč 64 % 84 627,06 Kč 67 % 789 627,40 Kč 92 % 120 364,11 Kč 96 % 121 017,82 Kč 100 % 868 648,45 Kč 128 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 35 913,58 Kč - - - - 15 190,00 Kč - - - - -379,24 Kč - - - - -8 096,76 Kč - - - - 4 296,00 Kč - - - - 12 196,99 Kč - - - - 2 337,00 Kč - - - - -897,61 Kč - - - - 23 755,00 Kč - - - - -961,00 Kč - - - - -4 099,50 Kč - - - - 16 381,50 Kč - - - - -23 808,80 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 704 975,90 Kč 762 940,23 Kč 108 % 179 135,99 Kč 25 % 18 921,77 Kč 28 % 115 725,81 Kč 45 % 17 330,14 Kč 47 % 8 665,00 Kč 48 % 87 554,80 Kč 61 % 39 130,00 Kč 66 % 67 464,90 Kč 76 % 60 838,02 Kč 84 % 96 900,80 Kč 98 % 30 842,00 Kč 102 % 40 431,00 Kč 108 %
Celkem 133 634 623,64 Kč 136 159 996,74 Kč 102 % 12 871 466,91 Kč 10 % 31 675 343,96 Kč 24 % 10 400 291,53 Kč 8 % 8 952 597,17 Kč 7 % 10 678 719,14 Kč 8 % 4 786 075,06 Kč 4 % 9 764 261,28 Kč 7 % 4 981 103,65 Kč 4 % 11 306 818,61 Kč 8 % 10 850 206,93 Kč 8 % 10 481 950,55 Kč 8 % 9 411 161,95 Kč 7 %