Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 681 500,00 Kč Pokles 12 381 500,00 Kč 2 568 983,03 Kč 21 %
0 0 1 051 000,00 Kč 1 051 000,00 Kč 269 228,24 Kč 26 %
1100 Návątěvnické centrum NJ 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 26 905,00 Kč 4 %
1391 ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 90 442,00 Kč 30 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 429 732,00 Kč 33 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 872 496,00 Kč - - - -
390 ProSenior 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 350 509,00 Kč 39 %
515 Bazén NJ 5 200 000,00 Kč Pokles 4 200 000,00 Kč 449 732,15 Kč 11 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 610 000,00 Kč 2 610 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
522 Zimní stadion NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 79 760,64 Kč 6 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 178,00 Kč 36 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 %
7080 Věcné břemeno 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 2 798 840,36 Kč Navýšení 2 889 171,36 Kč 769 165,12 Kč 27 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 158 300,00 Kč 158 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 238 908,24 Kč Navýšení 274 848,24 Kč 59 184,00 Kč 22 %
309 M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 71 756,00 Kč Navýšení 99 531,00 Kč 0,00 Kč 0 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 462 316,00 Kč 462 316,00 Kč 0,00 Kč 0 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 199 528,00 Kč 199 528,00 Kč 0,00 Kč 0 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 70 514,00 Kč 70 514,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 156 477,00 Kč 156 477,00 Kč 0,00 Kč 0 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 58 920,00 Kč 58 920,00 Kč 0,00 Kč 0 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 175 356,00 Kč Navýšení 176 736,00 Kč 0,00 Kč 0 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 496 784,00 Kč Navýšení 522 020,00 Kč 0,00 Kč 0 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 709 981,12 Kč 100 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 160 564,13 Kč 10 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 92 969 200,90 Kč Pokles 91 392 091,90 Kč 50 790 401,88 Kč 56 %
0 0 2 728 200,90 Kč 2 728 200,90 Kč 20 860 539,06 Kč 765 %
1518 Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 4 553 107,00 Kč - - - -
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 114 095,23 Kč 36 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 962 000,00 Kč 962 000,00 Kč 139 388,00 Kč 14 %
28 Vyhrazené parkovací stání-OSM 0,00 Kč 0,00 Kč 2 472,91 Kč - - - -
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 5 050,00 Kč 13 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 7 694,00 Kč 48 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 88 656 000,00 Kč Pokles 87 078 891,00 Kč 24 954 529,68 Kč 29 %
7090 Kryté stání Loučka 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 120 406,00 Kč 50 %
9 Nájemé OO-NP 0,00 Kč 0,00 Kč 33 120,00 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 941,02 Kč 18 %
0 0 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 52 790,54 Kč 18 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 150,48 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 127 000,00 Kč 11 127 000,00 Kč 3 092 763,40 Kč 28 %
0 0 2 970 000,00 Kč 2 970 000,00 Kč 847 967,41 Kč 29 %
106 KOD-Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 13 300,00 Kč - - - -
254 OSA-BP-cestovní doklady 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 29 685,65 Kč 20 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 143 744,55 Kč - - - -
7500 Blokové pokuty ľivnostenský úřad 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 500,00 Kč 21 %
906 Pokuty- radar Revoluční 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 1 595 847,35 Kč 20 %
907 Pokuty- radar - správ.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 457 818,44 Kč - - - -
908 Pokuty- radar - nákl.říz. Revoluční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
969 KOD-Blokové pokuty -delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 600,00 Kč - - - -
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 3 937 632,65 Kč 5 067 566,86 Kč 129 %
1111 Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 19 745,00 Kč - - - -
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 0,00 Kč 0,00 Kč 315 888,05 Kč - - - -
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 0,00 Kč 0,00 Kč 4 647,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 51 206,00 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 491 863,16 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 53 921,00 Kč - - - -
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 43 625,00 Kč - - - -
1180 Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 0,00 Kč 0,00 Kč 149 039,00 Kč - - - -
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 65 834,23 Kč 65 834,23 Kč 100 %
307 M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 140 191,92 Kč 140 191,92 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 308 971,67 Kč 308 971,67 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 25 523,77 Kč 25 523,77 Kč 100 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 77 151,21 Kč 77 151,21 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 30 113,25 Kč 30 113,25 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 58 335,59 Kč 58 335,59 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 250 414,00 Kč 250 414,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 92 743,77 Kč 92 743,77 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 2 888 353,24 Kč 2 888 353,24 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 9 075,00 Kč 19 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 9 075,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 8 732,00 Kč 32 843,00 Kč 376 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 8 732,00 Kč 26 243,00 Kč 301 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 671 000,00 Kč Navýšení 2 672 267,00 Kč 877 293,32 Kč 33 %
0 0 2 408 000,00 Kč Navýšení 2 409 267,00 Kč 668 571,33 Kč 28 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč 0,00 Kč 43 856,19 Kč - - - -
222 KOD-Exekuční náklady ORJ 741 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 9 399,95 Kč 19 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 815,00 Kč 60 %
390 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 35 484,61 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 117 166,24 Kč 56 %
92 Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč -4 326,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 5 456,00 Kč - - - -
292 KOD-NCNJ-Arriva - čipové karty a kupóny 0,00 Kč 0,00 Kč -9 782,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 331 113,71 Kč 92 %
0 0 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 42 168,60 Kč 47 %
4381 Chata Jičínka 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 279 945,11 Kč - - - -
Celkem 127 407 541,26 Kč Navýšení 128 552 084,84 Kč 63 983 310,42 Kč 50 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 12 381 500,00 Kč 2 568 983,03 Kč 21 % 712 491,15 Kč 6 % 539 890,79 Kč 10 % 269 793,43 Kč 12 % 976 497,40 Kč 20 % 70 310,26 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 %
2119 Ostatní příjm.. 1 700 000,00 Kč 150 236,02 Kč 9 % 17 157,80 Kč 1 % 129 811,22 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 3 267,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 %
2122 Odvody příspě.. 2 889 171,36 Kč 769 165,12 Kč 27 % 59 184,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 354 990,56 Kč 14 % 354 990,56 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
2131 Příjmy z pron.. 1 650 000,00 Kč 160 564,13 Kč 10 % 41 250,32 Kč 3 % 13 222,00 Kč 3 % 27 417,79 Kč 5 % 78 674,02 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
2132 Příjmy z pron.. 91 392 091,90 Kč 50 790 401,88 Kč 56 % 10 974 127,34 Kč 12 % 27 055 786,28 Kč 42 % 6 658 882,94 Kč 49 % 6 101 605,32 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 %
2141 Příjmy z úrok.. 300 000,00 Kč 52 941,02 Kč 18 % 19 400,47 Kč 6 % 12 589,32 Kč 11 % 11 188,24 Kč 14 % 9 762,99 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
2212 Sankční platb.. 11 127 000,00 Kč 3 092 763,40 Kč 28 % 704 230,48 Kč 6 % 810 023,66 Kč 14 % 767 636,13 Kč 21 % 789 247,53 Kč 28 % 21 625,60 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
2222 Ostatní příjm.. 84 689,93 Kč 84 689,93 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 84 689,93 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 3 937 632,65 Kč 5 067 566,86 Kč 129 % 91 725,00 Kč 2 % 3 023 784,24 Kč 79 % 1 422 680,46 Kč 115 % 529 377,16 Kč 129 % 0,00 Kč 129 % 0,00 Kč 129 % 0,00 Kč 129 % 0,00 Kč 129 % 0,00 Kč 129 % 0,00 Kč 129 % 0,00 Kč 129 % 0,00 Kč 129 %
2310 Příjmy z prod.. 49 000,00 Kč 9 075,00 Kč 19 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 075,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 %
2321 Přijaté neinv.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojis.. 8 732,00 Kč 32 843,00 Kč 376 % 8 732,00 Kč 100 % 6 000,00 Kč 169 % 6 600,00 Kč 244 % 11 511,00 Kč 376 % 0,00 Kč 376 % 0,00 Kč 376 % 0,00 Kč 376 % 0,00 Kč 376 % 0,00 Kč 376 % 0,00 Kč 376 % 0,00 Kč 376 % 0,00 Kč 376 %
2324 Přijaté nekap.. 2 672 267,00 Kč 877 293,32 Kč 33 % 48 842,36 Kč 2 % 65 693,92 Kč 4 % 688 783,00 Kč 30 % 66 963,05 Kč 33 % 7 010,99 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč -4 326,00 Kč - - - - 15 190,00 Kč - - - - -379,24 Kč - - - - -8 096,76 Kč - - - - 4 296,00 Kč - - - - -15 336,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 360 000,00 Kč 331 113,71 Kč 92 % 179 135,99 Kč 50 % 18 921,77 Kč 55 % 115 725,81 Kč 87 % 17 330,14 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 %
Celkem 128 552 084,84 Kč 63 983 310,42 Kč 50 % 12 871 466,91 Kč 10 % 31 675 343,96 Kč 25 % 10 400 291,53 Kč 8 % 8 952 597,17 Kč 7 % 83 610,85 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %