Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Kapitálové příjmy / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Příjmy z prodeje pozemků 73 892 000,00 Kč 73 892 000,00 Kč 7 323 082,07 Kč 10 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 19 516 800,00 Kč 19 516 800,00 Kč 7 263 047,00 Kč 37 %
0 0 19 516 800,00 Kč 19 516 800,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 7 263 047,00 Kč - - - -
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 15 703 099,31 Kč Pokles 15 649 529,31 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 109 511 899,31 Kč Pokles 109 458 329,31 Kč 14 586 129,07 Kč 13 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
3111 Příjmy z prod.. 73 892 000,00 Kč 7 323 082,07 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 24 930,00 Kč 0 % 589 035,00 Kč 1 % 6 709 117,07 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
3112 Příjmy z prod.. 19 516 800,00 Kč 7 263 047,00 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 4 079 714,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 3 183 333,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
3121 Přijaté dary .. 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
3129 Ostatní inves.. 15 649 529,31 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 109 458 329,31 Kč 14 586 129,07 Kč 13 % 0,00 Kč 0 % 4 104 644,00 Kč 4 % 589 035,00 Kč 1 % 9 892 450,07 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %