Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Přijaté dotace / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 029 933,11 Kč - - - -
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 14 364 820,00 Kč 33 %
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč 0,00 Kč 13 948,00 Kč - - - -
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 333 206,00 Kč Navýšení 11 179 231,90 Kč 9 025 427,90 Kč 81 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 631 120,00 Kč 1 631 120,00 Kč 1 816 049,00 Kč 111 %
0 0 263 000,00 Kč 263 000,00 Kč 298 300,00 Kč 113 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 735 147,00 Kč 735 147,00 Kč 1 517 749,00 Kč 206 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 632 973,00 Kč 632 973,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 %
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 048 657,06 Kč 1 048 657,06 Kč 237 864,00 Kč 23 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 598 412,65 Kč Navýšení 16 223 711,90 Kč 4 625 293,29 Kč 29 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 9 260 000,00 Kč Pokles 8 936 854,42 Kč 3 436 854,42 Kč 38 %
Celkem 75 329 895,71 Kč Navýšení 86 601 075,28 Kč 36 612 689,72 Kč 42 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
4111 Neinvestiční .. 0,00 Kč 1 029 933,11 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 3 000,00 Kč - - - - 1 026 933,11 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
4112 Neinvestiční .. 43 458 500,00 Kč 14 364 820,00 Kč 33 % 3 448 398,00 Kč 8 % 3 682 215,00 Kč 16 % 3 682 215,00 Kč 25 % 3 551 992,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
4113 Neinvestiční .. 0,00 Kč 13 948,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 13 948,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
4116 Ostatní neinv.. 11 179 231,90 Kč 9 025 427,90 Kč 81 % 1 701 313,90 Kč 15 % 15 246,00 Kč 15 % 1 129 466,00 Kč 25 % 4 784 136,00 Kč 68 % 1 395 266,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 %
4121 Neinvestiční .. 1 631 120,00 Kč 1 816 049,00 Kč 111 % 1 630 063,00 Kč 100 % 181 686,00 Kč 111 % 4 300,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 % 0,00 Kč 111 %
4122 Neinvestiční .. 4 123 000,00 Kč 2 061 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 061 500,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
4129 Ostatní neinv.. 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
4213 Investiční př.. 1 048 657,06 Kč 237 864,00 Kč 23 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 237 864,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
4216 Ostatní inves.. 16 223 711,90 Kč 4 625 293,29 Kč 29 % 927 334,80 Kč 6 % 904 779,47 Kč 11 % 566 437,50 Kč 15 % 2 226 741,52 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
4222 Investiční př.. 8 936 854,42 Kč 3 436 854,42 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 3 436 854,42 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
Celkem 86 601 075,28 Kč 36 612 689,72 Kč 42 % 7 707 109,70 Kč 9 % 8 221 780,89 Kč 9 % 7 698 730,50 Kč 9 % 11 589 802,63 Kč 13 % 1 395 266,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %