Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Přijaté dotace / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 5 965 964,56 Kč 5 965 964,56 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 100 %
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 148 851,00 Kč 148 851,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 8 333 206,00 Kč Navýšení 21 120 692,00 Kč 21 120 692,00 Kč 100 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 631 120,00 Kč Navýšení 2 416 797,54 Kč 2 401 910,44 Kč 99 %
0 0 263 000,00 Kč Navýšení 899 048,54 Kč 900 015,44 Kč 100 %
1113 Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 735 147,00 Kč 735 147,00 Kč 719 293,00 Kč 98 %
1114 Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 632 973,00 Kč 632 973,00 Kč 632 973,00 Kč 100 %
1119 1119 0,00 Kč Navýšení 149 629,00 Kč 149 629,00 Kč 100 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 10 320 194,67 Kč 10 320 194,67 Kč 100 %
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 048 657,06 Kč Pokles 910 147,00 Kč 910 147,00 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 598 412,65 Kč Pokles 10 699 579,20 Kč 10 699 579,20 Kč 100 %
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 9 260 000,00 Kč Pokles 4 009 154,25 Kč 4 009 154,25 Kč 100 %
Celkem 75 329 895,71 Kč Navýšení 99 050 880,22 Kč 99 035 993,12 Kč 100 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
4111 Neinvestiční .. 5 965 964,56 Kč 5 965 964,56 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 000,00 Kč 0 % 1 026 933,11 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 4 013 693,68 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 702 000,00 Kč 96 % 219 366,52 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 971,25 Kč 100 %
4112 Neinvestiční .. 43 458 500,00 Kč 43 458 500,00 Kč 100 % 3 448 398,00 Kč 8 % 3 682 215,00 Kč 16 % 3 682 215,00 Kč 25 % 3 551 992,00 Kč 33 % 3 682 215,00 Kč 42 % 3 682 215,00 Kč 50 % 3 448 398,00 Kč 58 % 3 682 215,00 Kč 66 % 3 682 215,00 Kč 75 % 3 551 992,00 Kč 83 % 3 682 215,00 Kč 92 % 3 682 215,00 Kč 100 %
4113 Neinvestiční .. 148 851,00 Kč 148 851,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 13 948,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 134 903,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinv.. 21 120 692,00 Kč 21 120 692,00 Kč 100 % 1 701 313,90 Kč 8 % 15 246,00 Kč 8 % 1 129 466,00 Kč 13 % 4 784 136,00 Kč 36 % 1 395 266,00 Kč 43 % 205 348,00 Kč 44 % 5 789 215,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 3 606 136,88 Kč 88 % 140 000,00 Kč 89 % 941 308,59 Kč 93 % 1 413 255,63 Kč 100 %
4121 Neinvestiční .. 2 416 797,54 Kč 2 401 910,44 Kč 99 % 1 630 063,00 Kč 67 % 181 686,00 Kč 75 % 4 300,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % -13 269,00 Kč 75 % 598 048,54 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 1 081,90 Kč 99 %
4122 Neinvestiční .. 10 320 194,67 Kč 10 320 194,67 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 061 500,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 106 000,00 Kč 21 % 3 400 400,00 Kč 54 % 2 233 600,00 Kč 76 % 2 061 500,00 Kč 96 % 73 194,67 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 384 000,00 Kč 100 %
4129 Ostatní neinv.. 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4213 Investiční př.. 910 147,00 Kč 910 147,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 237 864,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 598 657,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 0,00 Kč 92 % 73 626,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4216 Ostatní inves.. 10 699 579,20 Kč 10 699 579,20 Kč 100 % 927 334,80 Kč 9 % 904 779,47 Kč 17 % 566 437,50 Kč 22 % 2 226 741,52 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 2 000 000,00 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 2 568 767,17 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % -1 292 370,71 Kč 74 % 2 797 889,45 Kč 100 %
4222 Investiční př.. 4 009 154,25 Kč 4 009 154,25 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 3 436 854,42 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 0,00 Kč 86 % 572 299,83 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 99 050 880,22 Kč 99 035 993,12 Kč 100 % 7 707 109,70 Kč 8 % 8 221 780,89 Kč 8 % 7 698 730,50 Kč 8 % 11 589 802,63 Kč 12 % 5 782 138,00 Kč 6 % 7 274 694,00 Kč 7 % 18 082 955,22 Kč 18 % 5 743 715,00 Kč 6 % 10 632 313,72 Kč 11 % 4 483 658,35 Kč 5 % 3 539 681,88 Kč 4 % 8 279 413,23 Kč 8 %