Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 500,00 Kč Navýšení 24 224 500,00 Kč 22 749 930,84 Kč 94 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 274 861 788,33 Kč Pokles 228 014 527,36 Kč 138 386 847,55 Kč 61 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 474 000,00 Kč Navýšení 614 000,00 Kč 511 973,26 Kč 83 %
  
Doprava 73 384 917,00 Kč Navýšení 77 873 230,62 Kč 69 641 825,38 Kč 89 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 67 940 600,00 Kč Pokles 57 802 451,68 Kč 56 597 520,74 Kč 98 %
  
Lesní hospodářství 756 000,00 Kč Navýšení 800 100,00 Kč 394 366,82 Kč 49 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 5 930,00 Kč 2 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 370 300,00 Kč 370 300,00 Kč 325 300,00 Kč 88 %
  
Požární ochrana 2 132 600,00 Kč Navýšení 2 136 200,00 Kč 2 029 741,64 Kč 95 %
  
Školství a sociální věci 108 304 898,80 Kč Pokles 104 150 466,95 Kč 97 246 957,83 Kč 93 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 58 640 510,00 Kč Pokles 48 685 820,27 Kč 45 617 397,24 Kč 94 %
  
Veřejná správa 177 795 160,00 Kč Navýšení 179 492 438,21 Kč 160 253 529,22 Kč 89 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 11 147 956,00 Kč Navýšení 11 181 752,00 Kč 10 690 595,84 Kč 96 %
  
Vodní hospodářství 8 284 308,62 Kč Pokles 7 234 308,62 Kč 4 890 277,72 Kč 68 %
  
Všeobecná pokladní správa 30 329 478,00 Kč Navýšení 83 911 930,14 Kč 31 734 500,99 Kč 38 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 57 529 500,00 Kč Pokles 47 417 195,50 Kč 45 301 652,50 Kč 96 %
Celkem 896 406 516,75 Kč Pokles 874 279 221,35 Kč 686 498 347,57 Kč 79 %