Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 24 084 500,00 Kč 24 084 500,00 Kč 6 598 344,76 Kč 27 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 274 861 788,33 Kč Pokles 269 911 064,36 Kč 21 245 413,43 Kč 8 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 474 000,00 Kč 474 000,00 Kč 177 863,41 Kč 38 %
  
Doprava 73 384 917,00 Kč Pokles 72 804 417,00 Kč 12 912 822,32 Kč 18 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 67 940 600,00 Kč Navýšení 71 148 836,00 Kč 16 150 731,66 Kč 23 %
  
Lesní hospodářství 756 000,00 Kč 756 000,00 Kč 93 091,66 Kč 12 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 370 300,00 Kč 370 300,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Požární ochrana 2 132 600,00 Kč 2 132 600,00 Kč 1 707 880,20 Kč 80 %
  
Školství a sociální věci 108 304 898,80 Kč Navýšení 111 418 314,64 Kč 29 011 067,24 Kč 26 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 58 640 510,00 Kč Pokles 53 708 979,00 Kč 22 200 999,45 Kč 41 %
  
Veřejná správa 177 795 160,00 Kč Pokles 177 471 597,50 Kč 44 464 002,92 Kč 25 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 11 147 956,00 Kč Navýšení 12 337 956,00 Kč 4 255 740,25 Kč 34 %
  
Vodní hospodářství 8 284 308,62 Kč 8 284 308,62 Kč 203 094,23 Kč 2 %
  
Všeobecná pokladní správa 30 329 478,00 Kč Navýšení 32 751 376,78 Kč 22 327 762,24 Kč 68 %
  
Zdravotnictví 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 100 %
  
Životní prostředí 57 529 500,00 Kč Navýšení 57 619 500,00 Kč 17 311 706,00 Kč 30 %
Celkem 896 406 516,75 Kč Pokles 895 643 749,90 Kč 198 780 519,77 Kč 22 %