Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 551 590 875,92 Kč Pokles 540 338 493,88 Kč 580 230 279,07 Kč 107 %
výdaje 59 167 208,62 Kč Navýšení 112 791 094,56 Kč 59 631 111,27 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 8 283 000,00 Kč Navýšení 8 397 118,00 Kč 8 273 593,40 Kč 99 %
Civilní připravenost na krizové stavy 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 98 384,08 Kč 58 %
Doprava 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 56 582,95 Kč 51 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 690 000,00 Kč Pokles 2 670 000,00 Kč 2 529 142,00 Kč 95 %
Požární ochrana 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
Školství a sociální věci 1 603 000,00 Kč Navýšení 1 653 000,00 Kč 1 590 601,64 Kč 96 %
Veřejná správa 14 642 900,00 Kč Navýšení 15 373 609,65 Kč 13 845 765,77 Kč 90 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 950 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 57 %
Vodní hospodářství 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 247 964,34 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 28 670 000,00 Kč Navýšení 82 229 058,29 Kč 30 993 634,09 Kč 38 %
Životní prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 950 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 57 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 816 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
2223 Bezpečnost silničního provozu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 46 582,95 Kč 47 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 46 582,95 Kč 52 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 46 582,95 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 247 964,34 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 239 471,93 Kč 239 471,93 Kč 241 155,72 Kč 101 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 241 155,72 Kč - - - -
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 836,69 Kč 9 836,69 Kč 6 808,62 Kč 69 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 6 808,62 Kč - - - -
3341 Rozhlas a televize 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 2 529 142,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 2 529 142,00 Kč 95 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 574 871,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 954 271,00 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 26 784,52 Kč 122 %
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 26 784,52 Kč 122 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 26 784,52 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 90 504,88 Kč 70 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 90 504,88 Kč 70 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 90 504,88 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 8 000 000,00 Kč Pokles 7 868 610,00 Kč 7 868 610,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 8 000 000,00 Kč Pokles 7 868 610,00 Kč 7 868 610,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 7 868 610,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 150 000,00 Kč Navýšení 373 508,00 Kč 287 694,00 Kč 77 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 Kč Navýšení 373 508,00 Kč 287 694,00 Kč 77 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 287 694,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 202 800,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 202 800,00 Kč 81 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 202 800,00 Kč - - - -
4344 Sociální rehabilitace 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 293 500,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 35 000,00 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 233 000,00 Kč - - - -
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 822 000,00 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 301,64 Kč 54 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 301,64 Kč 54 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 301,64 Kč - - - -
5212 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 98 384,08 Kč 58 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 671,34 Kč 43 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 34 671,34 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 559,30 Kč 82 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 559,30 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 460,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 31 460,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 40 000,00 Kč Pokles 31 000,00 Kč 11 693,44 Kč 38 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 11 693,44 Kč - - - -
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 698 645,00 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 8 946 400,00 Kč 8 946 400,00 Kč 8 107 293,00 Kč 91 %
5019 Ostatní platy 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 12 618,00 Kč 50 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 12 618,00 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 150 000,00 Kč Pokles 7 131 044,00 Kč 6 690 140,00 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 6 690 140,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 942 400,00 Kč 942 400,00 Kč 703 453,00 Kč 75 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 703 453,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 643 500,00 Kč 643 500,00 Kč 607 802,00 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 607 802,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 268,00 Kč 36 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 4 268,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 420,00 Kč 30 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 2 420,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 603,00 Kč 11 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 603,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 56 244,00 Kč 75 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 56 244,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 9 789,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 9 789,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 Kč Navýšení 18 956,00 Kč 18 956,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 18 956,00 Kč - - - -
6114 Volby do Parlamentu ČR 500 000,00 Kč Navýšení 740 709,65 Kč 738 547,49 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč Navýšení 1 602,00 Kč 1 602,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 602,00 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 3 000,00 Kč Navýšení 4 624,00 Kč 4 624,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 4 624,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 295 450,00 Kč Navýšení 474 500,00 Kč 474 500,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 474 500,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 723,00 Kč 723,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 723,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 22 048,00 Kč 22 048,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 22 048,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 Kč Navýšení 8 001,00 Kč 8 001,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 8 001,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 Kč Navýšení 1 565,47 Kč 1 565,47 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 565,47 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Navýšení 9 623,72 Kč 9 623,72 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 9 623,72 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč Navýšení 1 315,42 Kč 1 315,42 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 315,42 Kč - - - -
5161 Služby pošt 120 500,00 Kč Pokles 117 745,22 Kč 117 745,22 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 117 745,22 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50,00 Kč Pokles 49,56 Kč 49,56 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 49,56 Kč - - - -
5164 Nájemné 50 000,00 Kč Navýšení 64 124,00 Kč 64 124,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 64 124,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč Navýšení 28 288,26 Kč 26 126,10 Kč 92 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 26 126,10 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 5 196 500,00 Kč Navýšení 5 686 500,00 Kč 4 999 925,28 Kč 88 %
5019 Ostatní platy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 129 307,00 Kč 128 543,05 Kč 99 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 3 529,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 125 014,05 Kč - - - -
5164 Nájemné 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 9 100,00 Kč 15 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 9 100,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 57 643,00 Kč 38 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 57 643,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 429 800,00 Kč Navýšení 3 780 493,00 Kč 3 445 618,98 Kč 91 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 445 618,98 Kč - - - -
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 78 425,00 Kč 78 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 78 425,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 90 000,00 Kč Navýšení 160 000,00 Kč 159 400,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 159 400,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 860,00 Kč 10 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 860,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 954 000,00 Kč Pokles 1 194 000,00 Kč 1 120 035,25 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 120 035,25 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 302 606,32 Kč 95 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 302 606,31 Kč 95 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 302 606,31 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,01 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 0,01 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 241 013,13 Kč 92 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 237 652,00 Kč 95 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 237 652,00 Kč - - - -
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 361,13 Kč 7 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 361,13 Kč - - - -
6399 Ostatní finanční operace 26 000 000,00 Kč Navýšení 29 430 127,00 Kč 29 430 127,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000 000,00 Kč Navýšení 8 392 377,00 Kč 8 392 377,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 8 392 377,00 Kč - - - -
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 23 000 000,00 Kč Pokles 21 037 750,00 Kč 21 037 750,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 21 037 750,00 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 19 887,64 Kč 19 887,64 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 5 719,00 Kč 5 719,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 5 719,00 Kč - - - -
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 14 168,64 Kč 14 168,64 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 14 168,64 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000 000,00 Kč Navýšení 51 109 043,65 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 Kč Navýšení 51 109 043,65 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 59 167 208,62 Kč Navýšení 112 791 094,56 Kč 59 631 111,27 Kč 53 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ORKAM Plzeň s.r.o.ARES 85 750,00 Kč
školení-Webinář: Matrika dne 11.2.2021 (zaměstnanci) 0021 12.11.2021 85 750,00 Kč
Lidl stravenky v.o.s.ARES 17 938,80 Kč
elektronická stravenka - doplatek pro 2osoby 0008 07.01.2021 4 752,00 Kč
e-stravenky 2.400 bodů - nový zaměstnanec (20ks) [ISRS] 0012 13.01.2021 2 376,00 Kč
elektronická stravenka - nový zaměstnanec [ISRS] 0018 12.03.2021 1 900,80 Kč
elektronické stravenky - 75 ks nová zaměstnanci 0013 19.04.2021 8 910,00 Kč
MBK Consulting, s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
školení: Sociální sítě, on-line, dne 17.2.2021 (zaměstnanci) 0012 09.11.2021 12 100,00 Kč
Alena KupkováARES 9 825,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0008 09.08.2021 9 825,00 Kč
Ing. Marek MilichARES 4 752,00 Kč
studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0009 02.07.2021 4 752,00 Kč
PS Obelisk s.r.o.ARES 3 000,00 Kč
zajištění sociálního pohřbu - kremace, úmrtí dne 20.12.2020 0021 14.09.2021 3 000,00 Kč
Jiřina GolováARES 2 613,60 Kč
zajištění pohřebních služeb zesnulého, úmrtí dne 01.01.2021 0006 02.12.2021 2 613,60 Kč
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 2 494,80 Kč
Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0032 03.11.2021 2 494,80 Kč
Daniel SchmidtARES 1 250,00 Kč
servisní a hostingové služby pro katalog sociálních služeb NJ na období 01-12/2021 0011 08.09.2021 1 250,00 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 800,00 Kč
Masarykovo nám. 2/2 - vyúčtování plynu za 1.-20.1.2021 0051 26.07.2021 800,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 298,00 Kč
bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0042 21.07.2021 298,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -5 273,70 Kč
Celkem 135 548,50 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 1 559 244,48 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- 0006 05.01.2021 202 380,00 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0021 21.01.2021 268 440,00 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč 0012 03.03.2021 304 230,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč 0033 26.03.2021 259 590,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč 0002 31.05.2021 -2 797,20 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- 0002 31.05.2021 -2 318,58 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0002 31.05.2021 -4 075,20 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč 0002 31.05.2021 -4 314,54 Kč
Převod mylné platby v rámci exekučního řízení. 0047 30.09.2021 254 460,00 Kč
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0038 24.11.2021 283 650,00 Kč
Fyzická osoba 294 840,00 Kč
0038 24.05.2021 294 840,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 277 800,00 Kč
Bittnar SIPO leden 2021 0021 27.04.2021 277 800,00 Kč
Fyzická osoba 274 080,00 Kč
0038 27.10.2021 274 080,00 Kč
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 396/4 v Novém Jičíně ulice KomenskéhoARES 263 820,00 Kč
Úhrada dluhu Markéta Čambalová. 0053 23.06.2021 263 820,00 Kč
Úhrada dluhu Markéta Čambalová. 0001 13.07.2021 -4 566,78 Kč
Úhrada dluhu Markéta Čambalová. 0001 13.07.2021 4 566,78 Kč
Fyzická osoba 241 380,00 Kč
0063 26.07.2021 241 380,00 Kč
0001 18.08.2021 -2 040,27 Kč
0001 18.08.2021 2 040,27 Kč
Basketbalový klub Nový Jičín z.s.ARES 217 680,00 Kč
Příspěvek na provoz a energie krytého bazénu NJ na 02/2021. [ISRS] 0028 25.08.2021 217 680,00 Kč
Příspěvek na provoz a energie krytého bazénu NJ na 02/2021. [ISRS] 0001 13.09.2021 3 766,32 Kč
Příspěvek na provoz a energie krytého bazénu NJ na 02/2021. [ISRS] 0001 13.09.2021 -3 766,32 Kč
Myslivecký spolek Borky ŽilinaARES 200 610,00 Kč
Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0044 21.12.2021 200 610,00 Kč
Charita Frýdek - MístekARES 12 117,60 Kč
J. Ďurica - vyúčtování Oáza pokoje, leden 2021 0019 07.12.2021 2 494,80 Kč
J. Ďurica - vyúčtování Oáza pokoje, leden 2021 0020 07.12.2021 9 622,80 Kč
MENU ROZVOZ CZ s.r.o.ARES 4 633,20 Kč
Markéta Demetrová, obědy leden 2021. 0024 18.10.2021 4 633,20 Kč
Celkem 3 346 205,28 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -36 134,80 Kč
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0026 28.01.2021 -1 320,00 Kč
Dorovnání stravenek za rok 2020 - konec PPV k 20.02.2021 - p. Zapalačová 16 ks stravenek x 40 Kč, celkem 640 Kč 0018 22.02.2021 -640,00 Kč
vyrovnání stravenek - Svobodová, nástup od 10.3., odbor bytový, 16x60Kč 0017 12.03.2021 -960,00 Kč
vyrovnání stravenek - Jana Vývodová(PP146-21)- nástup na MD - 28ks x 60Kč, celkem 1680Kč 0019 15.03.2021 -1 680,00 Kč
vyrovnání stravenek - Šrubař (PP178-21) 11x60Kč, Bartoň (PP177-21) 2x60Kč, Tomášková (PP164-21) 4x60Kč), Omaníková (PP146-21) 3x60Kč, celkem 1200Kč 0029 24.03.2021 -1 200,00 Kč
vyrovnání stravenek - Gomolová (PP182-21) 3x60Kč 0032 25.03.2021 -180,00 Kč
vyrovnání stravenek - Šablaturová (PP253-21), 17x60KČ, celkem 1020,-Kč 0023 30.04.2021 -1 020,00 Kč
vyrovnání stravenek (nástupy) - Foltýnová 20x60Kč, Servátková 20x60kč, Kosová 30x60Kč, Svobodová 16x60Kč, Kruttová 15x60Kč, Žák 21x60Kč,Duroňová 21x60Kč, Cahlíková 26x60Kč, Čípová 21x60Kč, celkem 10.800,-Kč 0009 11.05.2021 -10 800,00 Kč
vyrovnání stravenek - Balarynová PP371-21 (2x60Kč), Vaculíková PP384-21 (20x60Kč), Dobešová PP385-21 (20x60Kč), celkem 2520Kč 0005 01.07.2021 -2 520,00 Kč
vyrovnání stravenek - Oto Witke (PP 424-21), 2x60KČ, celkem 120Kč 0050 26.07.2021 -120,00 Kč
vyrovnání stravenek - Jeličková 21x60 (PP476-21), Šustková 21x60 (PP473-21), Adámková 21x60(PP472-21), Tkáčová 18x60 (PP477-21), Vajdová 10x60(PP483-21), Szczurek 13x60 (PP482-21) 0010 06.09.2021 -6 240,00 Kč
vyrovnání stravenek - Macháčková 4x60(PP532-21), Pítr 2x60 (PP533-21), Andršová 4x60 (PP535-21) 0005 04.10.2021 -600,00 Kč
vyrovnání stravenek - Vaculíková 1x60(PP589-21), Štecová 19x60(PP552-21), Majkusová 20x60 (PP554-21), Rubeš 7x60 (PP611-21), Vítková 21x60 (PP614-21), Cahlíková 5x60 (PP615-21) 0033 27.10.2021 -4 380,00 Kč
vyrovnání stravenek - Mičunková 21x60 (PP686-21) 0001 01.12.2021 -1 260,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - dobití elektronické stravenky - Benefity a.s.-, Zelení 1990/27, 160 00 Praha 6, IČO 27095231 (dokl.č. 4021110032) 0095 07.12.2021 -2 494,80 Kč
vyrovnání stravenek - Kramoliš (PP756-21), 1x60Kč 0040 20.12.2021 -60,00 Kč
vyrovnání stravenek - Janoušková (PP774-21), 11x60Kč 0042 21.12.2021 -660,00 Kč
Celkem -36 134,80 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 602,00 Kč 1 602,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 240,00 Kč 2637 % -40 638,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 31 624,00 Kč 17 242,00 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 734,00 Kč 2 % 1 457,00 Kč 7 % 918,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 142,00 Kč 13 % 988,00 Kč 17 % 1 744,00 Kč 22 % 1 535,00 Kč 27 % 3 668,00 Kč 39 % 2 770,00 Kč 47 % 2 286,00 Kč 55 %
5021 Ostatní osobn.. 474 500,00 Kč 474 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 474 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5023 Odměny členů .. 7 131 044,00 Kč 6 690 140,00 Kč 94 % 540 694,00 Kč 8 % 540 694,00 Kč 15 % 540 694,00 Kč 23 % 753 053,00 Kč 33 % 537 331,00 Kč 41 % 502 041,00 Kč 48 % 542 538,00 Kč 55 % 546 619,00 Kč 63 % 546 619,00 Kč 71 % 546 619,00 Kč 78 % 546 619,00 Kč 86 % 546 619,00 Kč 94 %
5029 Ostatní platb.. 723,00 Kč 723,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 723,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 964 448,00 Kč 725 501,00 Kč 75 % 59 348,00 Kč 6 % 58 603,00 Kč 12 % 59 100,00 Kč 18 % 59 968,00 Kč 25 % 59 940,00 Kč 31 % 45 200,00 Kč 35 % 60 339,00 Kč 42 % 60 588,00 Kč 48 % 60 091,00 Kč 54 % 71 064,00 Kč 62 % 71 416,00 Kč 69 % 59 844,00 Kč 75 %
5032 Povinné pojis.. 651 501,00 Kč 615 803,00 Kč 95 % 49 017,00 Kč 8 % 48 657,00 Kč 15 % 48 927,00 Kč 23 % 67 881,00 Kč 33 % 48 602,00 Kč 40 % 45 446,00 Kč 47 % 49 812,00 Kč 55 % 50 000,00 Kč 63 % 50 000,00 Kč 70 % 53 891,00 Kč 79 % 53 930,00 Kč 87 % 49 640,00 Kč 95 %
5039 Ostatní povin.. 14 565,47 Kč 5 833,47 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 248,00 Kč 2 % 492,00 Kč 5 % 311,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 386,00 Kč 10 % 334,00 Kč 12 % 590,00 Kč 16 % 519,00 Kč 20 % 1 241,00 Kč 28 % 937,47 Kč 35 % 775,00 Kč 40 %
5041 Odměny za uži.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravo.. 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 80 000,00 Kč 34 671,34 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 34 671,34 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5139 Nákup materiá.. 147 930,72 Kč 142 468,41 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 124 307,05 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 5 679,82 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 707,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 8 977,72 Kč 94 % 2 796,82 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5141 Úroky vlastní 22 000,00 Kč 26 784,52 Kč 122 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 332,91 Kč 2 % 979,28 Kč 6 % 3 990,08 Kč 24 % 7 532,58 Kč 58 % 13 949,67 Kč 122 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 315,42 Kč 1 315,42 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 315,42 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5161 Služby pošt 117 745,22 Kč 117 745,22 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 117 745,22 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 49,56 Kč 49,56 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49,56 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5163 Služby peněžn.. 1 620 000,00 Kč 1 540 258,31 Kč 95 % 19 967,18 Kč 1 % 25 345,51 Kč 3 % 331 195,75 Kč 23 % 32 900,02 Kč 25 % 31 379,49 Kč 27 % 348 732,69 Kč 49 % 35 423,24 Kč 51 % 25 864,54 Kč 53 % 317 488,28 Kč 72 % 17 630,78 Kč 73 % 315 572,44 Kč 93 % 38 758,39 Kč 95 %
5164 Nájemné 124 824,00 Kč 73 224,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 200,00 Kč 1 % 56 449,00 Kč 46 % 11 175,00 Kč 55 % 4 400,00 Kč 59 %
5166 Konzultační, .. 240 000,00 Kč 104 225,95 Kč 43 % 3 388,00 Kč 1 % 10 150,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 2 904,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 9 932,00 Kč 11 % 20 944,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 20 896,00 Kč 28 % 36 011,95 Kč 43 %
5167 Služby školen.. 8 000,00 Kč 2 420,00 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5168 Služby zpraco.. 55 000,00 Kč 20 559,30 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 5 405,07 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 5 194,53 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 4 931,19 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 5 028,51 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5169 Nákup ostatní.. 7 032 753,19 Kč 6 693 100,80 Kč 95 % 639 978,00 Kč 9 % 217 281,00 Kč 12 % 815 589,73 Kč 24 % 511 960,00 Kč 31 % 512 534,48 Kč 38 % 607 115,23 Kč 47 % 446 660,00 Kč 53 % 577 426,00 Kč 62 % 557 766,11 Kč 69 % 490 452,12 Kč 76 % 818 592,80 Kč 88 % 497 745,33 Kč 95 %
5171 Opravy a udrž.. 31 000,00 Kč 11 693,44 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 11 693,44 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
5173 Cestovné (tuz.. 15 000,00 Kč 1 603,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 215,00 Kč 8 % 388,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5175 Pohoštění 175 000,00 Kč 134 669,00 Kč 77 % 2 973,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 5 639,00 Kč 5 % 3 595,00 Kč 7 % 7 788,00 Kč 11 % 3 420,00 Kč 13 % 23 154,00 Kč 27 % 3 165,00 Kč 28 % 6 732,00 Kč 32 % 6 511,00 Kč 36 % 50 744,00 Kč 65 % 20 948,00 Kč 77 %
5176 Účastnické po.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 280 000,00 Kč 239 400,00 Kč 86 % 7 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 92 000,00 Kč 35 % 4 000,00 Kč 37 % 7 000,00 Kč 39 % 6 000,00 Kč 41 % 23 000,00 Kč 50 % 19 000,00 Kč 56 % 26 200,00 Kč 66 % 23 000,00 Kč 74 % 16 600,00 Kč 80 % 15 600,00 Kč 86 %
5192 Poskytnuté ne.. 16 000,00 Kč 860,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 860,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 9 789,00 Kč 33 % 2 489,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 1 420,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 3 336,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 772,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 1 772,00 Kč 33 %
5319 Ostatní neinv.. 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 698 645,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5323 Neinvestiční .. 1 395 000,00 Kč 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5329 Ostatní neinv.. 19 836,69 Kč 16 808,62 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 269,54 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 10 000,00 Kč 62 % 1 891,28 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 1 513,03 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 1 134,77 Kč 85 %
5362 Platby daní a.. 8 765 885,00 Kč 8 680 371,00 Kč 99 % 86 453,00 Kč 1 % 537 791,00 Kč 7 % 104 946,00 Kč 8 % 191 040,00 Kč 10 % 1 474 532,00 Kč 27 % 528 538,00 Kč 33 % 2 701 418,00 Kč 64 % 875 583,00 Kč 74 % 1 219 677,00 Kč 88 % 436 032,00 Kč 93 % 465 139,00 Kč 98 % 59 222,00 Kč 99 %
5364 Vratky veřejn.. 5 719,00 Kč 5 719,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 5 719,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5365 Výdaje z fina.. 21 037 750,00 Kč 21 037 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 037 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 14 168,64 Kč 14 168,64 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 168,64 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 18 956,00 Kč 18 956,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 956,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 1 194 000,00 Kč 1 120 035,25 Kč 94 % 71 632,00 Kč 6 % 75 607,00 Kč 12 % 87 807,00 Kč 20 % 97 657,00 Kč 28 % 86 473,50 Kč 35 % 86 990,75 Kč 42 % 100 907,00 Kč 51 % 93 132,00 Kč 59 % 101 132,00 Kč 67 % 112 422,00 Kč 77 % 98 250,00 Kč 85 % 108 025,00 Kč 94 %
5811 Výdaje na náh.. 180 000,00 Kč 93 866,01 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 22 809,60 Kč 13 % 500,13 Kč 13 % 26 408,80 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 14 133,30 Kč 35 % 11 394,00 Kč 42 % -14 826,00 Kč 34 % 11 394,00 Kč 40 % -10 058,00 Kč 34 % 21 870,80 Kč 46 % 10 239,38 Kč 52 %
5901 Nespecifikova.. 51 109 043,65 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 7 871 610,00 Kč 7 868 610,01 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,01 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 868 610,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 112 791 094,56 Kč 59 631 111,27 Kč 53 % 1 482 939,18 Kč 1 % 1 583 715,52 Kč 1 % 24 966 907,84 Kč 22 % 1 749 691,83 Kč 2 % 2 792 694,82 Kč 2 % 3 593 492,25 Kč 3 % 3 996 674,24 Kč 4 % 2 255 713,64 Kč 2 % 10 810 297,42 Kč 10 % 1 976 909,02 Kč 2 % 2 955 105,02 Kč 3 % 1 466 970,49 Kč 1 %