Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 551 590 875,92 Kč Pokles 540 338 493,88 Kč 580 230 279,07 Kč 107 %
výdaje 59 167 208,62 Kč Navýšení 112 791 094,56 Kč 59 631 111,27 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 8 283 000,00 Kč Navýšení 8 397 118,00 Kč 8 273 593,40 Kč 99 %
Civilní připravenost na krizové stavy 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 98 384,08 Kč 58 %
Doprava 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 56 582,95 Kč 51 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 690 000,00 Kč Pokles 2 670 000,00 Kč 2 529 142,00 Kč 95 %
Požární ochrana 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
Školství a sociální věci 1 603 000,00 Kč Navýšení 1 653 000,00 Kč 1 590 601,64 Kč 96 %
Veřejná správa 14 642 900,00 Kč Navýšení 15 373 609,65 Kč 13 845 765,77 Kč 90 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 950 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 57 %
Vodní hospodářství 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 247 964,34 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 28 670 000,00 Kč Navýšení 82 229 058,29 Kč 30 993 634,09 Kč 38 %
Životní prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 950 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 57 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 816 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - -
2223 Bezpečnost silničního provozu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 46 582,95 Kč 47 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 46 582,95 Kč 52 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 46 582,95 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 247 964,34 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 239 471,93 Kč 239 471,93 Kč 241 155,72 Kč 101 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 241 155,72 Kč - - - -
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 836,69 Kč 9 836,69 Kč 6 808,62 Kč 69 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 6 808,62 Kč - - - -
3341 Rozhlas a televize 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 2 529 142,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 2 529 142,00 Kč 95 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 574 871,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 954 271,00 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 26 784,52 Kč 122 %
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 26 784,52 Kč 122 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 26 784,52 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 90 504,88 Kč 70 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 90 504,88 Kč 70 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 90 504,88 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 8 000 000,00 Kč Pokles 7 868 610,00 Kč 7 868 610,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 8 000 000,00 Kč Pokles 7 868 610,00 Kč 7 868 610,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 7 868 610,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 150 000,00 Kč Navýšení 373 508,00 Kč 287 694,00 Kč 77 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 Kč Navýšení 373 508,00 Kč 287 694,00 Kč 77 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 287 694,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 202 800,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 202 800,00 Kč 81 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 202 800,00 Kč - - - -
4344 Sociální rehabilitace 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 293 500,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 293 500,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 35 000,00 Kč - - - -
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 233 000,00 Kč 97 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 233 000,00 Kč - - - -
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 822 000,00 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 301,64 Kč 54 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 301,64 Kč 54 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 4 301,64 Kč - - - -
5212 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 98 384,08 Kč 58 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 671,34 Kč 43 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 34 671,34 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 559,30 Kč 82 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 20 559,30 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 31 460,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 31 460,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 40 000,00 Kč Pokles 31 000,00 Kč 11 693,44 Kč 38 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 11 693,44 Kč - - - -
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 698 645,00 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 8 946 400,00 Kč 8 946 400,00 Kč 8 107 293,00 Kč 91 %
5019 Ostatní platy 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 12 618,00 Kč 50 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 12 618,00 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 150 000,00 Kč Pokles 7 131 044,00 Kč 6 690 140,00 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 6 690 140,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 942 400,00 Kč 942 400,00 Kč 703 453,00 Kč 75 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 703 453,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 643 500,00 Kč 643 500,00 Kč 607 802,00 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 607 802,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 268,00 Kč 36 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 4 268,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2 420,00 Kč 30 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 2 420,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 603,00 Kč 11 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 603,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 56 244,00 Kč 75 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 56 244,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 9 789,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 9 789,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 Kč Navýšení 18 956,00 Kč 18 956,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 18 956,00 Kč - - - -
6114 Volby do Parlamentu ČR 500 000,00 Kč Navýšení 740 709,65 Kč 738 547,49 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč Navýšení 1 602,00 Kč 1 602,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 602,00 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 3 000,00 Kč Navýšení 4 624,00 Kč 4 624,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 4 624,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 295 450,00 Kč Navýšení 474 500,00 Kč 474 500,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 474 500,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 723,00 Kč 723,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 723,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 22 048,00 Kč 22 048,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 22 048,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 Kč Navýšení 8 001,00 Kč 8 001,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 8 001,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 Kč Navýšení 1 565,47 Kč 1 565,47 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 565,47 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 6 500,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Navýšení 9 623,72 Kč 9 623,72 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 9 623,72 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč Navýšení 1 315,42 Kč 1 315,42 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 1 315,42 Kč - - - -
5161 Služby pošt 120 500,00 Kč Pokles 117 745,22 Kč 117 745,22 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 117 745,22 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50,00 Kč Pokles 49,56 Kč 49,56 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 49,56 Kč - - - -
5164 Nájemné 50 000,00 Kč Navýšení 64 124,00 Kč 64 124,00 Kč 100 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 64 124,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč Navýšení 28 288,26 Kč 26 126,10 Kč 92 %
317 Odbor správních agend 0,00 Kč 0,00 Kč 26 126,10 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 5 196 500,00 Kč Navýšení 5 686 500,00 Kč 4 999 925,28 Kč 88 %
5019 Ostatní platy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 129 307,00 Kč 128 543,05 Kč 99 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 3 529,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 125 014,05 Kč - - - -
5164 Nájemné 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 9 100,00 Kč 15 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 9 100,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 57 643,00 Kč 38 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 57 643,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 429 800,00 Kč Navýšení 3 780 493,00 Kč 3 445 618,98 Kč 91 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 445 618,98 Kč - - - -
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 78 425,00 Kč 78 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 78 425,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 90 000,00 Kč Navýšení 160 000,00 Kč 159 400,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 159 400,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 860,00 Kč 10 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 860,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 300,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 954 000,00 Kč Pokles 1 194 000,00 Kč 1 120 035,25 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 120 035,25 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 302 606,32 Kč 95 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 302 606,31 Kč 95 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 302 606,31 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,01 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 0,01 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 241 013,13 Kč 92 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 237 652,00 Kč 95 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 237 652,00 Kč - - - -
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 361,13 Kč 7 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 361,13 Kč - - - -
6399 Ostatní finanční operace 26 000 000,00 Kč Navýšení 29 430 127,00 Kč 29 430 127,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000 000,00 Kč Navýšení 8 392 377,00 Kč 8 392 377,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 8 392 377,00 Kč - - - -
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 23 000 000,00 Kč Pokles 21 037 750,00 Kč 21 037 750,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 21 037 750,00 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 19 887,64 Kč 19 887,64 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 5 719,00 Kč 5 719,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 5 719,00 Kč - - - -
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 14 168,64 Kč 14 168,64 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 14 168,64 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000 000,00 Kč Navýšení 51 109 043,65 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 Kč Navýšení 51 109 043,65 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 59 167 208,62 Kč Navýšení 112 791 094,56 Kč 59 631 111,27 Kč 53 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5499 (Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 2 000,00 Kč
Celkem 2 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 1 602,00 Kč 1 602,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 42 240,00 Kč 2637 % -40 638,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5019 Ostatní platy 31 624,00 Kč 17 242,00 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 734,00 Kč 2 % 1 457,00 Kč 7 % 918,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 1 142,00 Kč 13 % 988,00 Kč 17 % 1 744,00 Kč 22 % 1 535,00 Kč 27 % 3 668,00 Kč 39 % 2 770,00 Kč 47 % 2 286,00 Kč 55 %
5021 Ostatní osobn.. 474 500,00 Kč 474 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 474 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5023 Odměny členů .. 7 131 044,00 Kč 6 690 140,00 Kč 94 % 540 694,00 Kč 8 % 540 694,00 Kč 15 % 540 694,00 Kč 23 % 753 053,00 Kč 33 % 537 331,00 Kč 41 % 502 041,00 Kč 48 % 542 538,00 Kč 55 % 546 619,00 Kč 63 % 546 619,00 Kč 71 % 546 619,00 Kč 78 % 546 619,00 Kč 86 % 546 619,00 Kč 94 %
5029 Ostatní platb.. 723,00 Kč 723,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 723,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 964 448,00 Kč 725 501,00 Kč 75 % 59 348,00 Kč 6 % 58 603,00 Kč 12 % 59 100,00 Kč 18 % 59 968,00 Kč 25 % 59 940,00 Kč 31 % 45 200,00 Kč 35 % 60 339,00 Kč 42 % 60 588,00 Kč 48 % 60 091,00 Kč 54 % 71 064,00 Kč 62 % 71 416,00 Kč 69 % 59 844,00 Kč 75 %
5032 Povinné pojis.. 651 501,00 Kč 615 803,00 Kč 95 % 49 017,00 Kč 8 % 48 657,00 Kč 15 % 48 927,00 Kč 23 % 67 881,00 Kč 33 % 48 602,00 Kč 40 % 45 446,00 Kč 47 % 49 812,00 Kč 55 % 50 000,00 Kč 63 % 50 000,00 Kč 70 % 53 891,00 Kč 79 % 53 930,00 Kč 87 % 49 640,00 Kč 95 %
5039 Ostatní povin.. 14 565,47 Kč 5 833,47 Kč 40 % 0,00 Kč 0 % 248,00 Kč 2 % 492,00 Kč 5 % 311,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 386,00 Kč 10 % 334,00 Kč 12 % 590,00 Kč 16 % 519,00 Kč 20 % 1 241,00 Kč 28 % 937,47 Kč 35 % 775,00 Kč 40 %
5041 Odměny za uži.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravo.. 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 80 000,00 Kč 34 671,34 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 34 671,34 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5139 Nákup materiá.. 147 930,72 Kč 142 468,41 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 124 307,05 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 5 679,82 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 707,00 Kč 88 % 0,00 Kč 88 % 8 977,72 Kč 94 % 2 796,82 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5141 Úroky vlastní 22 000,00 Kč 26 784,52 Kč 122 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 332,91 Kč 2 % 979,28 Kč 6 % 3 990,08 Kč 24 % 7 532,58 Kč 58 % 13 949,67 Kč 122 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 315,42 Kč 1 315,42 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 315,42 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5161 Služby pošt 117 745,22 Kč 117 745,22 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 117 745,22 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 49,56 Kč 49,56 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49,56 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5163 Služby peněžn.. 1 620 000,00 Kč 1 540 258,31 Kč 95 % 19 967,18 Kč 1 % 25 345,51 Kč 3 % 331 195,75 Kč 23 % 32 900,02 Kč 25 % 31 379,49 Kč 27 % 348 732,69 Kč 49 % 35 423,24 Kč 51 % 25 864,54 Kč 53 % 317 488,28 Kč 72 % 17 630,78 Kč 73 % 315 572,44 Kč 93 % 38 758,39 Kč 95 %
5164 Nájemné 124 824,00 Kč 73 224,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 200,00 Kč 1 % 56 449,00 Kč 46 % 11 175,00 Kč 55 % 4 400,00 Kč 59 %
5166 Konzultační, .. 240 000,00 Kč 104 225,95 Kč 43 % 3 388,00 Kč 1 % 10 150,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 2 904,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 9 932,00 Kč 11 % 20 944,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 20 896,00 Kč 28 % 36 011,95 Kč 43 %
5167 Služby školen.. 8 000,00 Kč 2 420,00 Kč 30 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 %
5168 Služby zpraco.. 55 000,00 Kč 20 559,30 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 5 405,07 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 5 194,53 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 4 931,19 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 5 028,51 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5169 Nákup ostatní.. 7 032 753,19 Kč 6 693 100,80 Kč 95 % 639 978,00 Kč 9 % 217 281,00 Kč 12 % 815 589,73 Kč 24 % 511 960,00 Kč 31 % 512 534,48 Kč 38 % 607 115,23 Kč 47 % 446 660,00 Kč 53 % 577 426,00 Kč 62 % 557 766,11 Kč 69 % 490 452,12 Kč 76 % 818 592,80 Kč 88 % 497 745,33 Kč 95 %
5171 Opravy a udrž.. 31 000,00 Kč 11 693,44 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 11 693,44 Kč 38 % 0,00 Kč 38 %
5173 Cestovné (tuz.. 15 000,00 Kč 1 603,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 215,00 Kč 8 % 388,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5175 Pohoštění 175 000,00 Kč 134 669,00 Kč 77 % 2 973,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 5 639,00 Kč 5 % 3 595,00 Kč 7 % 7 788,00 Kč 11 % 3 420,00 Kč 13 % 23 154,00 Kč 27 % 3 165,00 Kč 28 % 6 732,00 Kč 32 % 6 511,00 Kč 36 % 50 744,00 Kč 65 % 20 948,00 Kč 77 %
5176 Účastnické po.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 280 000,00 Kč 239 400,00 Kč 86 % 7 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 92 000,00 Kč 35 % 4 000,00 Kč 37 % 7 000,00 Kč 39 % 6 000,00 Kč 41 % 23 000,00 Kč 50 % 19 000,00 Kč 56 % 26 200,00 Kč 66 % 23 000,00 Kč 74 % 16 600,00 Kč 80 % 15 600,00 Kč 86 %
5192 Poskytnuté ne.. 16 000,00 Kč 860,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 860,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 9 789,00 Kč 33 % 2 489,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 1 420,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 3 336,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 772,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 1 772,00 Kč 33 %
5319 Ostatní neinv.. 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 698 645,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5323 Neinvestiční .. 1 395 000,00 Kč 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 383 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5329 Ostatní neinv.. 19 836,69 Kč 16 808,62 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 269,54 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 10 000,00 Kč 62 % 1 891,28 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 1 513,03 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 1 134,77 Kč 85 %
5362 Platby daní a.. 8 765 885,00 Kč 8 680 371,00 Kč 99 % 86 453,00 Kč 1 % 537 791,00 Kč 7 % 104 946,00 Kč 8 % 191 040,00 Kč 10 % 1 474 532,00 Kč 27 % 528 538,00 Kč 33 % 2 701 418,00 Kč 64 % 875 583,00 Kč 74 % 1 219 677,00 Kč 88 % 436 032,00 Kč 93 % 465 139,00 Kč 98 % 59 222,00 Kč 99 %
5364 Vratky veřejn.. 5 719,00 Kč 5 719,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 5 719,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5365 Výdaje z fina.. 21 037 750,00 Kč 21 037 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 037 750,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5366 Výdaje z fina.. 14 168,64 Kč 14 168,64 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 168,64 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 18 956,00 Kč 18 956,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 956,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 1 194 000,00 Kč 1 120 035,25 Kč 94 % 71 632,00 Kč 6 % 75 607,00 Kč 12 % 87 807,00 Kč 20 % 97 657,00 Kč 28 % 86 473,50 Kč 35 % 86 990,75 Kč 42 % 100 907,00 Kč 51 % 93 132,00 Kč 59 % 101 132,00 Kč 67 % 112 422,00 Kč 77 % 98 250,00 Kč 85 % 108 025,00 Kč 94 %
5811 Výdaje na náh.. 180 000,00 Kč 93 866,01 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 22 809,60 Kč 13 % 500,13 Kč 13 % 26 408,80 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 14 133,30 Kč 35 % 11 394,00 Kč 42 % -14 826,00 Kč 34 % 11 394,00 Kč 40 % -10 058,00 Kč 34 % 21 870,80 Kč 46 % 10 239,38 Kč 52 %
5901 Nespecifikova.. 51 109 043,65 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 7 871 610,00 Kč 7 868 610,01 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,01 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 868 610,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 112 791 094,56 Kč 59 631 111,27 Kč 53 % 1 482 939,18 Kč 1 % 1 583 715,52 Kč 1 % 24 966 907,84 Kč 22 % 1 749 691,83 Kč 2 % 2 792 694,82 Kč 2 % 3 593 492,25 Kč 3 % 3 996 674,24 Kč 4 % 2 255 713,64 Kč 2 % 10 810 297,42 Kč 10 % 1 976 909,02 Kč 2 % 2 955 105,02 Kč 3 % 1 466 970,49 Kč 1 %