Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Návątěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2021

Název:
Návątěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 720 000,00 Kč 720 000,00 Kč 26 905,00 Kč 4 %
výdaje 10 118 956,00 Kč 10 118 956,00 Kč 2 157 318,22 Kč 21 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 8 785,56 Kč 22 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 563 956,00 Kč 9 563 956,00 Kč 2 146 522,41 Kč 22 %
Všeobecná pokladní správa 515 000,00 Kč 515 000,00 Kč 2 010,25 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 413,80 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 9 413,80 Kč 38 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 9 413,80 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 89 156,28 Kč 111 %
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 89 156,28 Kč 111 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 89 156,28 Kč - - - -
Celkem 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 98 570,08 Kč 94 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 600 000,00 Kč 960 045,00 Kč 27 % 228 348,00 Kč 6 % 247 618,00 Kč 13 % 240 637,00 Kč 20 % 243 442,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
5021 Ostatní osobn.. 360 000,00 Kč 52 415,00 Kč 15 % 19 720,00 Kč 5 % 11 495,00 Kč 9 % 10 000,00 Kč 11 % 11 200,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 %
5031 Povinné pojis.. 982 080,00 Kč 243 202,00 Kč 25 % 59 111,00 Kč 6 % 63 889,00 Kč 13 % 62 158,00 Kč 19 % 58 044,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5032 Povinné pojis.. 356 400,00 Kč 90 002,00 Kč 25 % 21 451,00 Kč 6 % 23 184,00 Kč 13 % 22 557,00 Kč 19 % 22 810,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 8 785,56 Kč 22 % 8 785,56 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5133 Léky a zdravo.. 0,00 Kč 3 308,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 3 308,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební.. 6 000,00 Kč 6 505,00 Kč 108 % 5 757,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 748,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 % 0,00 Kč 108 %
5137 Drobný hmotný.. 580 000,00 Kč 178 786,59 Kč 31 % 34 104,22 Kč 6 % 2 198,00 Kč 6 % 24 079,00 Kč 10 % 118 405,37 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5139 Nákup materiá.. 1 112 500,00 Kč 255 638,53 Kč 23 % 14 058,60 Kč 1 % 67 471,82 Kč 7 % 117 048,65 Kč 18 % 42 624,55 Kč 22 % 14 434,91 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
5156 Pohonné hmoty.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 0,00 Kč 563,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 563,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 297 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 30 000,00 Kč 19 265,45 Kč 64 % 1 950,00 Kč 6 % 3 265,45 Kč 17 % 8 000,00 Kč 44 % 6 050,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 %
5169 Nákup ostatní.. 1 684 976,00 Kč 50 506,01 Kč 3 % 2 157,97 Kč 0 % 13 794,00 Kč 1 % 6 438,75 Kč 1 % 24 515,29 Kč 3 % 3 600,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5171 Opravy a udrž.. 105 000,00 Kč 98 570,08 Kč 94 % 73 970,78 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 13 963,40 Kč 84 % 10 635,90 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5172 Programové vy.. 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 4 990,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuz.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 195 000,00 Kč 1 192,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 192,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
5179 Ostatní nákup.. 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč 100 % 4 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 10 000,00 Kč - - - - 10 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční .. 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 6 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 20 000,00 Kč 29 044,00 Kč 145 % 0,00 Kč 0 % 5 173,00 Kč 26 % 9 311,00 Kč 72 % 14 560,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 % 0,00 Kč 145 %
6122 Stroje, příst.. 540 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 10 118 956,00 Kč 2 157 318,22 Kč 21 % 483 914,13 Kč 5 % 443 078,27 Kč 4 % 514 755,80 Kč 5 % 697 535,11 Kč 7 % 18 034,91 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %