Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návątěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2021

Název:
Návątěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 720 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 553 859,02 Kč 138 %
výdaje 10 118 956,00 Kč Pokles 8 987 752,00 Kč 8 286 265,85 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 563 956,00 Kč Pokles 8 577 752,00 Kč 8 168 167,24 Kč 95 %
Všeobecná pokladní správa 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 772 000,00 Kč Pokles 748 673,00 Kč 746 954,62 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 Kč Navýšení 113 986,84 Kč 113 986,84 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 113 986,84 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Pokles 6 771,00 Kč 6 771,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 771,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 5 082,36 Kč 4 840,00 Kč 95 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 840,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 25 000,00 Kč Pokles 9 413,80 Kč 9 413,80 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 9 413,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč Pokles 1 476,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 48 400,00 Kč 48 400,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 48 400,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 540 000,00 Kč Navýšení 563 543,00 Kč 563 542,98 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 563 542,98 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 8 791 956,00 Kč Pokles 7 829 079,00 Kč 7 421 212,62 Kč 95 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 3 511 481,00 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 511 481,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 360 000,00 Kč Pokles 281 000,00 Kč 277 670,00 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 277 670,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 982 080,00 Kč 982 080,00 Kč 896 639,00 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 896 639,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 356 400,00 Kč 356 400,00 Kč 327 135,00 Kč 92 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 327 135,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 4 308,00 Kč 3 630,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 630,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 6 505,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 505,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 231 666,10 Kč 231 222,79 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 231 222,79 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 014 500,00 Kč Pokles 869 440,00 Kč 763 593,95 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 763 593,95 Kč - - - -
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 24 740,00 Kč 18 755,00 Kč 76 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 18 755,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 85 429,21 Kč 81 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 85 429,21 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 340 976,00 Kč Pokles 652 261,00 Kč 644 425,34 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 644 425,34 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 156 527,00 Kč 156 526,33 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 156 526,33 Kč - - - -
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 4 990,00 Kč 4 990,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 683,00 Kč 7 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 683,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 26 573,00 Kč 10 390,00 Kč 39 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 10 390,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 500,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 140 000,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 29 044,00 Kč 48 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 29 044,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 170 260,00 Kč 170 259,10 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 170 259,10 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 136 233,90 Kč 136 233,90 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 136 233,90 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 8 785,56 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 2 765,25 Kč 5 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 2 765,25 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 56 864,00 Kč 25 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 56 864,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 13 608,80 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 13 608,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 110 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 36 075,00 Kč 60 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 36 075,00 Kč - - - -
Celkem 10 118 956,00 Kč Pokles 8 987 752,00 Kč 8 286 265,85 Kč 92 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návątěvnické centrum NJ), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Ivo HradilARES 82 339,88 Kč
PD na akci - Prodloužení vodovodu NJ - Loučka 0007 01.11.2021 82 339,88 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 77 073,90 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 0114 14.06.2021 1 950,00 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0138 17.06.2021 173,90 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0408 20.12.2021 74 950,00 Kč
TONAK A.S.ARES 72 600,00 Kč
srstěné polotovary - šišáky na výrobu minikloboučků - 500ks [ISRS] 0246 24.03.2021 72 600,00 Kč
srstěné polotovary - šišáky na výrobu minikloboučků - 500ks [ISRS] 0004 22.11.2021 42 600,00 Kč
srstěné polotovary - šišáky na výrobu minikloboučků - 500ks [ISRS] 0004 22.11.2021 -42 600,00 Kč
Alena KupkováARES 42 600,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0113 11.08.2021 12 600,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0116 11.08.2021 17 400,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0261 26.08.2021 12 600,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0004 22.11.2021 10 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0004 22.11.2021 -10 700,00 Kč
Ing. Jitka ŠtefkováARES 41 527,00 Kč
činnost BOZP do 3.2.2021 na akci Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, Sokolovská 617/9 v NJ 0006 01.11.2021 41 527,00 Kč
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.ARES 41 360,00 Kč
Respirátor FFP2 s potiskem loga města NJ - 250 ks - sklad 03 - propagace 0158 16.03.2021 10 340,00 Kč
Respirátor s potiskem loga města NJ - 750 ks 0294 26.03.2021 31 020,00 Kč
ZESS, a.s.ARES 40 940,00 Kč
Vína na propagaci města Nový Jičín - sklad 03 0074 08.02.2021 40 940,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 39 431,35 Kč
bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0125 19.07.2021 7 820,00 Kč
bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0012 19.07.2021 1 955,00 Kč
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0169 21.07.2021 3 987,00 Kč
Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0230 22.09.2021 263,35 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0290 24.09.2021 7 296,00 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0002 04.10.2021 4 800,00 Kč
DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0403 20.12.2021 13 310,00 Kč
Ing. Miroslav KnápekARES 29 598,10 Kč
Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0350 29.11.2021 12 888,00 Kč
Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0354 29.11.2021 16 710,10 Kč
Ing. Miroslav KučerkaARES 23 286,75 Kč
40 ks hrníčků Mazel, doprava - sklad 03 - propagace 0426 26.04.2021 2 595,75 Kč
50 ks náprstek, 50 ks hrnek Mazlík, 50 ks hrnek Mazel, 50 ks hrnek rovný s motivem náměstí, 50 ks hrnek rovný s motivem Laudona, 100 ks magnetka známka - sklad 12 - prodej, odpočet Kč 3.591,- 0021 30.04.2021 20 691,00 Kč
H.S.TRADE a.s.ARES 22 203,50 Kč
FA - holografické samolepky 5000 ks 0034 02.02.2021 22 203,50 Kč
Česká pošta s.p.ARES 19 751,90 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 2ks - do 20.1.2021 0115 11.08.2021 17 078,00 Kč
kompletace zásilek na Postserise, služba DopisOnline - tisk...za 01/2021 0343 27.10.2021 173,90 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 0358 27.10.2021 2 500,00 Kč
KLEINWÄCHTER holding s.r.o.ARES 19 263,20 Kč
FA - Turistické noviny Novojičínsko - leden - březen 2021 - tisk 0047 08.01.2021 9 631,60 Kč
FA - Turistické noviny Novojičínsko - duben - červen 2021 - tisk 0089 19.04.2021 9 631,60 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 14 434,91 Kč
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) 0042 06.05.2021 14 434,91 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 9 631,60 Kč
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 10.12.2020-15.1.2021 0171 21.07.2021 9 631,60 Kč
POLAR televize Ostrava, s.r.o.ARES 9 631,60 Kč
licence k pořadům za 1/2021 - Novojičínský expres, Novojičínský půlročník [ISRS] 0295 22.10.2021 9 631,60 Kč
PROMOS spol. s r.o.  projekce, montáže, servisARES 8 625,00 Kč
elektroda defibrilační EL-AED-DE dětská 1ks - ND 0110 07.12.2021 8 625,00 Kč
Naděžda ByrtusováARES 8 614,00 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0137 14.09.2021 5 400,00 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0151 15.09.2021 3 214,00 Kč
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 7 508,64 Kč
Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0050 05.11.2021 3 368,64 Kč
Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0053 05.11.2021 4 140,00 Kč
Milan JersákARES 6 213,00 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2021 - budovy MěÚ, PDP Kč 430,50 0003 06.10.2021 1 210,00 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2021 - budovy MěÚ, PDP Kč 430,50 0003 06.10.2021 1 403,00 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] 0051 05.11.2021 3 600,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 5 570,40 Kč
Hoblíkova 592/3, 2292/13 - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 0009 14.06.2021 4 372,50 Kč
Masarykovo nám.1, 1132/1, Lidická 6, Kojetín 58...VO-vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0150 17.06.2021 1 197,90 Kč
HBH Projekt spol. s r.o.ARES 4 840,00 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0202 20.09.2021 4 840,00 Kč
Scenario s.r.o.ARES 4 731,10 Kč
Haper prodlužovač obličejové masky 1000 ks - sklad 03 - propagace 0078 19.04.2021 4 731,10 Kč
Lesy České republiky s.p.ARES 4 718,00 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0317 30.06.2021 4 718,00 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 4 598,00 Kč
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- 0034 03.11.2021 4 598,00 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 4 356,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 35 - 603557190,1,2,3, ... [ISRS] 0033 03.11.2021 4 356,00 Kč
Janis MasmanidisARES 3 240,00 Kč
etikety na víno s motivem NJ - Dornfelder 80 ks, Tramín červený 94 ks, Pálava 66 ks 0226 27.01.2021 3 240,00 Kč
Petr BartušekARES 3 165,00 Kč
osazení dveřního křídla do vstupu skladu, vystěhování přilehlé místnosti 0375 30.11.2021 3 165,00 Kč
PALA, s.r.o.ARES 2 577,30 Kč
FA - laminovací fólie velikost A6, A4 0154 16.03.2021 2 577,30 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 2 504,70 Kč
znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0117 12.05.2021 2 504,70 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 2 500,00 Kč
vozidlo RZ 4T4 0121 - servis vozidla, výměna akumulátoru, čelisti brzdy, STK... [ISRS] 0197 20.08.2021 2 500,00 Kč
Ing. Pavel KomárekARES 2 224,00 Kč
předplatné: Věstník NBÚ č.1-2/2021 0145 16.08.2021 2 224,00 Kč
Praktik Papír s.r.o.ARES 1 881,00 Kč
Černý karton B1, bílý karton B1 na vernisáže v NCNJ 0158 17.02.2021 1 881,00 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 1 813,35 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0234 19.10.2021 1 118,00 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0278 22.10.2021 432,00 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0098 07.12.2021 263,35 Kč
Zdeněk VavřínARES 1 603,88 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0005 06.05.2021 1 603,88 Kč
Petr RosaARES 1 551,57 Kč
Jičínská 272, č.b.38 - oprava malby ...PDP Kč 922,95 0251 29.07.2021 433,57 Kč
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 0285 31.08.2021 1 118,00 Kč
MP toner,spol.s r.o.ARES 1 478,64 Kč
Drátěné kalíšky na tužky, odkládací trojboxy, stojany na listy, stojany na časopisy pro NCNJ 0027 02.02.2021 1 478,64 Kč
Penepex s.r.o.ARES 1 187,00 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0232 28.01.2021 1 187,00 Kč
Daniel SchmidtARES 1 000,00 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0060 08.09.2021 1 000,00 Kč
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH MORAVY A SLEZSKAARES 907,50 Kč
členské příspěvky rok 2021 - 1,2 Kč/obyv 0468 27.04.2021 907,50 Kč
E LINKX a.s.ARES 837,00 Kč
Taška na notebook HP Classic, bezdrátová myš HP Z3700 black onyx. 0126 12.02.2021 837,00 Kč
Náš-Net Group s.r.o.ARES 800,00 Kč
Připojení k internetu 2/2021 [ISRS] 0006 08.09.2021 800,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 658,38 Kč
Přírodní voda 18,9l - 1ks 0004 01.02.2021 131,68 Kč
Přírodní voda 18,9l - 2ks 0059 09.03.2021 263,35 Kč
přírodní voda 18,9l - 2ks 0058 19.04.2021 263,35 Kč
Český svaz včelařů z.s. základní organizace Nový JičínARES 353,00 Kč
služby spojené s léčením a hospodařením včelstev na rok 2021 0295 29.06.2021 353,00 Kč
Ing. Jiří VálaARES 263,35 Kč
chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 0030 07.07.2021 263,35 Kč
iAdvokacie, advokátní kancelář s.r.o.ARES 263,35 Kč
právní služby za 1/2021 [ISRS] 0142 11.11.2021 263,35 Kč
Alza.cz a.s.ARES 248,00 Kč
Video kabel PremiumCord DV - HDMI propojovací, stíněný, 2m 0110 12.03.2021 248,00 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 241,16 Kč
školení-videokonference: Ochrana spotřebitele dne 22.1.2021 0184 23.07.2021 241,16 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 87,20 Kč
školení on-line: Vedení účetnictví přísp. organizací od A do Z , 09.02.2021(zaměstnanec) 0097 07.12.2021 87,20 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 65 464,74 Kč
Celkem 742 297,95 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 7 037,00 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 02/2021. 0290 31.08.2021 5 654,00 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 02/2021. 0022 31.08.2021 1 383,00 Kč
ČEZ Prodej s.r.o.ARES 3 694,00 Kč
D. Žitníková - vyúčtování elektřiny 2020 0011 08.10.2021 3 694,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES 2 698,00 Kč
Jaroslav Mec, převod finančních prostředků na účet poskytovatele služby. 0002 02.07.2021 2 698,00 Kč
MINISTERSTVO VNITRAARES 2 293,00 Kč
Vystavení nových přístupových údajů k DS PPD 74-P-21, vnitro 4 0003 10.08.2021 2 293,00 Kč
Charita Frýdek - MístekARES 1 914,00 Kč
J. Ďurica - vyúčtování Oáza pokoje, leden 2021 0005 05.11.2021 1 914,00 Kč
Fyzická osoba 1 821,00 Kč
0005 06.04.2021 1 821,00 Kč
Mateřská škola Sady Nový Jičín Revoluční 52 příspěvková organizaceARES 1 070,61 Kč
Příspěvek na provoz únor 2021. 0019 30.11.2021 1 070,61 Kč
Celkem 20 527,61 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 1 839,00 Kč
0028 17.12.2021 1 839,00 Kč
Město Nový JičínARES -1 070,61 Kč
platba náleží na VÚ 0366 30.11.2021 -1 070,61 Kč
Celkem 768,39 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 600 000,00 Kč 3 511 481,00 Kč 98 % 228 348,00 Kč 6 % 247 618,00 Kč 13 % 240 637,00 Kč 20 % 243 442,00 Kč 27 % 253 582,00 Kč 34 % 261 924,00 Kč 41 % 399 240,00 Kč 52 % 280 405,00 Kč 60 % 278 651,00 Kč 68 % 258 223,00 Kč 75 % 258 910,00 Kč 82 % 560 501,00 Kč 98 %
5021 Ostatní osobn.. 281 000,00 Kč 277 670,00 Kč 99 % 19 720,00 Kč 7 % 11 495,00 Kč 11 % 10 000,00 Kč 15 % 11 200,00 Kč 19 % 10 000,00 Kč 22 % 18 870,00 Kč 29 % 24 555,00 Kč 38 % 33 855,00 Kč 50 % 40 970,00 Kč 64 % 30 190,00 Kč 75 % 36 880,00 Kč 88 % 29 935,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojis.. 982 080,00 Kč 896 639,00 Kč 91 % 59 111,00 Kč 6 % 63 889,00 Kč 13 % 62 158,00 Kč 19 % 58 044,00 Kč 25 % 65 369,00 Kč 31 % 67 437,00 Kč 38 % 101 492,00 Kč 49 % 72 269,00 Kč 56 % 71 586,00 Kč 63 % 66 520,00 Kč 70 % 66 938,00 Kč 77 % 141 826,00 Kč 91 %
5032 Povinné pojis.. 356 400,00 Kč 327 135,00 Kč 92 % 21 451,00 Kč 6 % 23 184,00 Kč 13 % 22 557,00 Kč 19 % 22 810,00 Kč 25 % 23 722,00 Kč 32 % 24 474,00 Kč 39 % 36 831,00 Kč 49 % 26 226,00 Kč 56 % 25 979,00 Kč 64 % 24 140,00 Kč 71 % 24 293,00 Kč 77 % 51 468,00 Kč 92 %
5041 Odměny za uži.. 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 % 8 785,56 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5133 Léky a zdravo.. 4 308,00 Kč 3 630,00 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 308,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 322,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 %
5136 Knihy, učební.. 7 000,00 Kč 6 505,00 Kč 93 % 5 757,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 748,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný.. 345 652,94 Kč 345 209,63 Kč 100 % 34 104,22 Kč 10 % 2 198,00 Kč 11 % 24 079,00 Kč 17 % 118 405,37 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 798,00 Kč 52 % 69 433,43 Kč 72 % 44 200,00 Kč 85 % 44 316,60 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 7 675,01 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 936 211,00 Kč 773 130,20 Kč 83 % 14 058,60 Kč 2 % 67 471,82 Kč 9 % 117 048,65 Kč 21 % 42 624,55 Kč 26 % 19 924,84 Kč 28 % 16 182,30 Kč 30 % 28 759,68 Kč 33 % 87 659,00 Kč 42 % 23 076,70 Kč 45 % 24 962,50 Kč 47 % 229 239,01 Kč 72 % 102 122,55 Kč 83 %
5156 Pohonné hmoty.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -19,00 Kč -0 % 356,00 Kč 8 % 449,00 Kč 20 % -874,00 Kč -2 % 663,00 Kč 14 % -228,00 Kč 9 % -347,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 44 740,00 Kč 18 755,00 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 755,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5168 Služby zpraco.. 105 000,00 Kč 85 429,21 Kč 81 % 1 950,00 Kč 2 % 3 265,45 Kč 5 % 8 000,00 Kč 13 % 6 050,00 Kč 18 % 9 950,00 Kč 28 % 8 000,00 Kč 35 % 6 050,00 Kč 41 % 9 950,00 Kč 51 % 9 525,45 Kč 60 % 8 372,34 Kč 68 % 8 265,97 Kč 76 % 6 050,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatní.. 887 343,36 Kč 706 129,34 Kč 80 % 2 157,97 Kč 0 % 13 794,00 Kč 2 % 6 438,75 Kč 3 % 24 515,29 Kč 5 % 19 352,41 Kč 7 % 44 557,16 Kč 12 % 67 441,98 Kč 20 % 39 985,15 Kč 25 % 38 094,20 Kč 29 % 20 663,39 Kč 31 % 32 724,71 Kč 35 % 396 404,33 Kč 80 %
5171 Opravy a udrž.. 165 940,80 Kč 165 940,13 Kč 100 % 73 970,78 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 13 963,40 Kč 53 % 10 635,90 Kč 59 % 17 572,65 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 16 181,33 Kč 80 % 5 311,90 Kč 83 % 890,00 Kč 83 % 9 546,90 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 17 867,27 Kč 100 %
5172 Programové vy.. 4 990,00 Kč 4 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 4 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 25 000,00 Kč 14 291,80 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60,00 Kč 0 % 214,00 Kč 1 % 1 376,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 343,00 Kč 8 % 66,00 Kč 8 % 12 232,80 Kč 57 %
5175 Pohoštění 88 049,00 Kč 46 465,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 192,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 2 761,00 Kč 4 % 984,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 3 715,00 Kč 10 % 36 159,00 Kč 51 % 1 654,00 Kč 53 %
5179 Ostatní nákup.. 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 100 % 4 500,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 33 880,00 Kč 70 % 14 520,00 Kč 96 % 2 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční .. 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 60 000,00 Kč 29 044,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 5 173,00 Kč 9 % 9 311,00 Kč 24 % 14 560,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
6121 Budovy, haly .. 170 260,00 Kč 170 259,10 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 170 259,10 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 699 776,90 Kč 699 776,88 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 136 233,90 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 563 542,98 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 8 987 752,00 Kč 8 286 265,85 Kč 92 % 473 914,13 Kč 5 % 443 078,27 Kč 5 % 514 192,80 Kč 6 % 697 535,11 Kč 8 % 438 227,90 Kč 5 % 611 599,36 Kč 7 % 699 521,99 Kč 8 % 630 003,48 Kč 7 % 532 098,35 Kč 6 % 491 655,73 Kč 5 % 1 427 049,77 Kč 16 % 1 327 388,96 Kč 15 %