Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návątěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2021

Název:
Návątěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 720 000,00 Kč Pokles 400 000,00 Kč 553 859,02 Kč 138 %
výdaje 10 118 956,00 Kč Pokles 8 987 752,00 Kč 8 286 265,85 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 9 563 956,00 Kč Pokles 8 577 752,00 Kč 8 168 167,24 Kč 95 %
Všeobecná pokladní správa 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 772 000,00 Kč Pokles 748 673,00 Kč 746 954,62 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 Kč Navýšení 113 986,84 Kč 113 986,84 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 113 986,84 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 Kč Pokles 6 771,00 Kč 6 771,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 771,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 Kč Pokles 5 082,36 Kč 4 840,00 Kč 95 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 840,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 25 000,00 Kč Pokles 9 413,80 Kč 9 413,80 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 9 413,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 5 000,00 Kč Pokles 1 476,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 48 400,00 Kč 48 400,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 48 400,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 540 000,00 Kč Navýšení 563 543,00 Kč 563 542,98 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 563 542,98 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 8 791 956,00 Kč Pokles 7 829 079,00 Kč 7 421 212,62 Kč 95 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 3 511 481,00 Kč 98 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 511 481,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 360 000,00 Kč Pokles 281 000,00 Kč 277 670,00 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 277 670,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 982 080,00 Kč 982 080,00 Kč 896 639,00 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 896 639,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 356 400,00 Kč 356 400,00 Kč 327 135,00 Kč 92 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 327 135,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 Kč Navýšení 4 308,00 Kč 3 630,00 Kč 84 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 630,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 Kč Navýšení 7 000,00 Kč 6 505,00 Kč 93 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 505,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 480 000,00 Kč Pokles 231 666,10 Kč 231 222,79 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 231 222,79 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 014 500,00 Kč Pokles 869 440,00 Kč 763 593,95 Kč 88 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 763 593,95 Kč - - - -
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 277 000,00 Kč Pokles 24 740,00 Kč 18 755,00 Kč 76 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 18 755,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 85 429,21 Kč 81 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 85 429,21 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 340 976,00 Kč Pokles 652 261,00 Kč 644 425,34 Kč 99 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 644 425,34 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč Navýšení 156 527,00 Kč 156 526,33 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 156 526,33 Kč - - - -
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 4 990,00 Kč 4 990,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 4 990,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 683,00 Kč 7 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 683,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 80 000,00 Kč Pokles 26 573,00 Kč 10 390,00 Kč 39 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 10 390,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 500,00 Kč Navýšení 6 600,00 Kč 6 600,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 6 600,00 Kč - - - -
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 140 000,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 29 044,00 Kč 48 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 29 044,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 170 260,00 Kč 170 259,10 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 170 259,10 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 136 233,90 Kč 136 233,90 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 136 233,90 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 8 785,56 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 2 765,25 Kč 5 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 2 765,25 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 56 864,00 Kč 25 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 56 864,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 13 608,80 Kč 91 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 13 608,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 110 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 36 075,00 Kč 60 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 36 075,00 Kč - - - -
Celkem 10 118 956,00 Kč Pokles 8 987 752,00 Kč 8 286 265,85 Kč 92 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návątěvnické centrum NJ), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 348 679,70 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0277 24.09.2021 1 089,00 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0002 04.10.2021 117,70 Kč
DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0189 10.12.2021 48 400,00 Kč
Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0238 14.12.2021 8 228,00 Kč
Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0274 15.12.2021 10 000,00 Kč
Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0397 20.12.2021 1 940,00 Kč
Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0399 20.12.2021 3 025,00 Kč
DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0410 20.12.2021 275 880,00 Kč
Regionpartner centrum pomoci regionům o.p.s.ARES 27 698,21 Kč
školení on-line: Youtube jako eso v marketingu a účinný nástroj propagace a PR dne 28.1.2021 0117 11.08.2021 24 200,00 Kč
školení on-line: Youtube jako eso v marketingu a účinný nástroj propagace a PR dne 28.1.2021 0222 23.08.2021 3 498,21 Kč
Turistika.cz, s.r.o.ARES 22 990,00 Kč
Propagace města - Turistika.cz, sdílení na Facebook Turistika.cz, umístění v pravidelném newsletteru. 0386 22.04.2021 22 990,00 Kč
Lesy České republiky s.p.ARES 20 907,66 Kč
Poradenské služby (OLH) ze zákona za 4. čtvrtl. 2020 - LS Vítkov 0094 11.06.2021 18 755,00 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0229 22.06.2021 2 152,66 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 16 945,69 Kč
vyúčtování služby za 1/2021 - počet čísel 9 - 731136423,4, ... [ISRS] 0284 22.10.2021 2 900,00 Kč
vyúčtování služby za 1/2021 - počet čísel 9 - 731136423,4, ... [ISRS] 0296 22.10.2021 12 000,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 0356 27.10.2021 2 045,69 Kč
vyúčtování služby za 1/2021 - počet čísel 9 - 731136423,4, ... [ISRS] 0004 22.11.2021 10 200,00 Kč
vyúčtování služby za 1/2021 - počet čísel 9 - 731136423,4, ... [ISRS] 0004 22.11.2021 -10 200,00 Kč
Petr RosaARES 16 235,00 Kč
Dlouhá 19, č.b.44 - výmalba v bytě... PDP Kč 2.464,95 0014 02.08.2021 4 235,00 Kč
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 0040 06.09.2021 12 000,00 Kč
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 0004 22.11.2021 -10 200,00 Kč
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 0004 22.11.2021 10 200,00 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 16 214,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - oprava seřízení světlometů, světel, diagnostika... [ISRS] 0101 12.07.2021 16 214,00 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 16 214,00 Kč
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) 0088 11.05.2021 4 114,00 Kč
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 0255 29.07.2021 12 100,00 Kč
Ing. Luděk TesařARES 12 000,00 Kč
Predikace daňových příjmů + mnoholetá statistika 0302 29.06.2021 12 000,00 Kč
Predikace daňových příjmů + mnoholetá statistika 0004 22.11.2021 10 200,00 Kč
Predikace daňových příjmů + mnoholetá statistika 0004 22.11.2021 -10 200,00 Kč
Vladimír FikáčekARES 12 000,00 Kč
Žižkova 20 - deratizace sklepních prostor v domě a dvoru 0223 26.07.2021 12 000,00 Kč
Žižkova 20 - deratizace sklepních prostor v domě a dvoru 0004 22.11.2021 10 200,00 Kč
Žižkova 20 - deratizace sklepních prostor v domě a dvoru 0004 22.11.2021 -10 200,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 11 649,50 Kč
Dlouhá 1863/48, H. Bečva, Masaryk. nám.2 - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-31.12.2020 0147 17.06.2021 980,00 Kč
Kojetín 58 - vyúčtování el. energie za 10.1.-31.12.2020 0149 17.06.2021 1 050,00 Kč
Gen. Hlaďo, Zborovská - vyúčtování el. energie za 31.3.-31.12.2020 0299 29.06.2021 4 779,50 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 0005 01.07.2021 4 840,00 Kč
Daniel SchmidtARES 9 568,61 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0272 26.05.2021 1 679,41 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0082 09.09.2021 5 082,00 Kč
servisní a hostingové služby pro katalog sociálních služeb NJ na období 01-12/2021 0279 24.09.2021 2 807,20 Kč
Česká pošta s.p.ARES 8 954,00 Kč
certifikáty pro zaměstnance 4ks - do 10.1.2021 0156 18.05.2021 8 954,00 Kč
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.ARES 8 954,00 Kč
FA - prezentace v magazínu LOOK AT IT 2021 Valašsko a Beskydy 0118 11.02.2021 8 954,00 Kč
Lidl stravenky v.o.s.ARES 7 300,00 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0095 12.07.2021 7 300,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 6 655,00 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0454 27.12.2021 2 299,00 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0457 27.12.2021 4 356,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 6 504,71 Kč
byty a NP - vyúčtování tepla, ÚT, TUV za 1/2021 0314 25.11.2021 1 664,71 Kč
Loučka 212 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0105 07.12.2021 4 840,00 Kč
ČEZ Prodej s.r.o.ARES 6 500,00 Kč
Beskydská 176 - vyúčtování elektřiny za 19.10.2020-8.2.2021 0185 10.12.2021 6 500,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 6 308,94 Kč
Přírodní voda 18,9l - 1ks 0030 03.08.2021 6 308,94 Kč
Ing. Miroslav KnápekARES 6 000,00 Kč
Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0346 29.11.2021 6 000,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 5 707,01 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení MP C2011SP RICOH, sml 00159/17/230 0225 27.01.2021 2 157,97 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení MP C2011SP RICOH, sml 00159/17/230 0179 18.03.2021 966,28 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení MP C2011SP RICOH sml 00159/17/230 0265 25.03.2021 2 026,47 Kč
servis služeb 3/2021, MP C2011SP RICOH, sml 00159/17/230 0401 26.04.2021 556,29 Kč
PROMOS spol. s r.o.  projekce, montáže, servisARES 4 950,00 Kč
elektroda defibrilační EL-AED-DE dětská 1ks - ND 0106 07.12.2021 4 950,00 Kč
DATA Invest s.r.o.ARES 4 840,00 Kč
Turistické noviny NCNJ, grafická příprava, 16 stran v roce 2021 0143 15.02.2021 4 840,00 Kč
JRK Česká republika s.r.o.ARES 4 840,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0120 14.06.2021 4 840,00 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 3 678,40 Kč
měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace z 9-ti výustí do vod povrchových (VT Zrzávka, VT Grasmanka a VT Jičínka) 0148 20.07.2021 3 678,40 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitraARES 3 600,00 Kč
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 0030 05.05.2021 3 600,00 Kč
Ing. Jiří VálaARES 3 120,00 Kč
chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 0038 07.07.2021 3 120,00 Kč
Janis MasmanidisARES 2 989,58 Kč
etikety na víno s motivem NJ - Dornfelder 80 ks, Tramín červený 94 ks, Pálava 66 ks 0215 26.07.2021 2 989,58 Kč
TITAN - Multiplast s.r.o.ARES 2 761,84 Kč
ochranná přepážka plastová 5ks 0174 10.12.2021 2 761,84 Kč
SAMAB PRESS GROUP, a.s.ARES 2 500,00 Kč
Novojičínský zpravodaj č.02 - 10 900ks 0194 20.09.2021 2 500,00 Kč
Ing. Radek JarošARES 1 940,00 Kč
převední a umístění 2 ks turistických tras do celorepubl. mob. apl. Turistické trasy na 12 měsíců 0222 23.03.2021 1 940,00 Kč
Jaroslav MajkusARES 1 210,00 Kč
Posouzení technického stavu zařízení a stanovení zůstatkové ceny majetku města Nový Jičín. 0125 15.03.2021 1 210,00 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 0,00 Kč
vyúčtování služeb za 23.12.2020-22.1.2021 0103 11.08.2021 443,00 Kč
vyúčtování služeb za 23.12.2020-22.1.2021 0001 21.10.2021 -443,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 7 817,49 Kč
Celkem 638 233,34 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Vzdělávací centrum Morava s.r.o.ARES 3 000,00 Kč
Školení: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a spr. řádu, on-line, 05.02.2021 (zaměstnanec) 0030 26.10.2021 3 000,00 Kč
MINISTERSTVO VNITRAARES 1 336,00 Kč
Vystavení nových přístupových údajů k DS PPD 74-P-21, vnitro 4 0003 10.08.2021 1 400,00 Kč
Vystavení nových přístupových údajů k DS PPD 74-P-21, vnitro 4 0017 31.12.2021 -64,00 Kč
ČEZ Prodej s.r.o.ARES 560,00 Kč
D. Žitníková - vyúčtování elektřiny 2020 0011 08.10.2021 600,00 Kč
D. Žitníková - vyúčtování elektřiny 2020 0017 31.12.2021 -40,00 Kč
Charita Frýdek - MístekARES 300,00 Kč
J. Ďurica - vyúčtování Oáza pokoje, leden 2021 0005 05.11.2021 300,00 Kč
Fyzická osoba 120,00 Kč
0005 06.04.2021 120,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES -24,00 Kč
Jaroslav Mec, převod finančních prostředků na účet poskytovatele služby. 0017 31.12.2021 -24,00 Kč
Celkem 5 292,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 1 000,00 Kč
0028 17.12.2021 1 000,00 Kč
Fyzická osoba -100,00 Kč
0014 18.08.2021 -100,00 Kč
Celkem 900,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 3 600 000,00 Kč 3 511 481,00 Kč 98 % 228 348,00 Kč 6 % 247 618,00 Kč 13 % 240 637,00 Kč 20 % 243 442,00 Kč 27 % 253 582,00 Kč 34 % 261 924,00 Kč 41 % 399 240,00 Kč 52 % 280 405,00 Kč 60 % 278 651,00 Kč 68 % 258 223,00 Kč 75 % 258 910,00 Kč 82 % 560 501,00 Kč 98 %
5021 Ostatní osobn.. 281 000,00 Kč 277 670,00 Kč 99 % 19 720,00 Kč 7 % 11 495,00 Kč 11 % 10 000,00 Kč 15 % 11 200,00 Kč 19 % 10 000,00 Kč 22 % 18 870,00 Kč 29 % 24 555,00 Kč 38 % 33 855,00 Kč 50 % 40 970,00 Kč 64 % 30 190,00 Kč 75 % 36 880,00 Kč 88 % 29 935,00 Kč 99 %
5031 Povinné pojis.. 982 080,00 Kč 896 639,00 Kč 91 % 59 111,00 Kč 6 % 63 889,00 Kč 13 % 62 158,00 Kč 19 % 58 044,00 Kč 25 % 65 369,00 Kč 31 % 67 437,00 Kč 38 % 101 492,00 Kč 49 % 72 269,00 Kč 56 % 71 586,00 Kč 63 % 66 520,00 Kč 70 % 66 938,00 Kč 77 % 141 826,00 Kč 91 %
5032 Povinné pojis.. 356 400,00 Kč 327 135,00 Kč 92 % 21 451,00 Kč 6 % 23 184,00 Kč 13 % 22 557,00 Kč 19 % 22 810,00 Kč 25 % 23 722,00 Kč 32 % 24 474,00 Kč 39 % 36 831,00 Kč 49 % 26 226,00 Kč 56 % 25 979,00 Kč 64 % 24 140,00 Kč 71 % 24 293,00 Kč 77 % 51 468,00 Kč 92 %
5041 Odměny za uži.. 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 % 8 785,56 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5133 Léky a zdravo.. 4 308,00 Kč 3 630,00 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 308,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 322,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 % 0,00 Kč 84 %
5136 Knihy, učební.. 7 000,00 Kč 6 505,00 Kč 93 % 5 757,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 748,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5137 Drobný hmotný.. 345 652,94 Kč 345 209,63 Kč 100 % 34 104,22 Kč 10 % 2 198,00 Kč 11 % 24 079,00 Kč 17 % 118 405,37 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 798,00 Kč 52 % 69 433,43 Kč 72 % 44 200,00 Kč 85 % 44 316,60 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 7 675,01 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 936 211,00 Kč 773 130,20 Kč 83 % 14 058,60 Kč 2 % 67 471,82 Kč 9 % 117 048,65 Kč 21 % 42 624,55 Kč 26 % 19 924,84 Kč 28 % 16 182,30 Kč 30 % 28 759,68 Kč 33 % 87 659,00 Kč 42 % 23 076,70 Kč 45 % 24 962,50 Kč 47 % 229 239,01 Kč 72 % 102 122,55 Kč 83 %
5156 Pohonné hmoty.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % -19,00 Kč -0 % 356,00 Kč 8 % 449,00 Kč 20 % -874,00 Kč -2 % 663,00 Kč 14 % -228,00 Kč 9 % -347,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 44 740,00 Kč 18 755,00 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 755,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
5168 Služby zpraco.. 105 000,00 Kč 85 429,21 Kč 81 % 1 950,00 Kč 2 % 3 265,45 Kč 5 % 8 000,00 Kč 13 % 6 050,00 Kč 18 % 9 950,00 Kč 28 % 8 000,00 Kč 35 % 6 050,00 Kč 41 % 9 950,00 Kč 51 % 9 525,45 Kč 60 % 8 372,34 Kč 68 % 8 265,97 Kč 76 % 6 050,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatní.. 887 343,36 Kč 706 129,34 Kč 80 % 2 157,97 Kč 0 % 13 794,00 Kč 2 % 6 438,75 Kč 3 % 24 515,29 Kč 5 % 19 352,41 Kč 7 % 44 557,16 Kč 12 % 67 441,98 Kč 20 % 39 985,15 Kč 25 % 38 094,20 Kč 29 % 20 663,39 Kč 31 % 32 724,71 Kč 35 % 396 404,33 Kč 80 %
5171 Opravy a udrž.. 165 940,80 Kč 165 940,13 Kč 100 % 73 970,78 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 13 963,40 Kč 53 % 10 635,90 Kč 59 % 17 572,65 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 16 181,33 Kč 80 % 5 311,90 Kč 83 % 890,00 Kč 83 % 9 546,90 Kč 89 % 0,00 Kč 89 % 17 867,27 Kč 100 %
5172 Programové vy.. 4 990,00 Kč 4 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 4 990,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 25 000,00 Kč 14 291,80 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60,00 Kč 0 % 214,00 Kč 1 % 1 376,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 343,00 Kč 8 % 66,00 Kč 8 % 12 232,80 Kč 57 %
5175 Pohoštění 88 049,00 Kč 46 465,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 192,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 2 761,00 Kč 4 % 984,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 3 715,00 Kč 10 % 36 159,00 Kč 51 % 1 654,00 Kč 53 %
5179 Ostatní nákup.. 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 100 % 4 500,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 33 880,00 Kč 70 % 14 520,00 Kč 96 % 2 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční .. 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 140 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5362 Platby daní a.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd .. 60 000,00 Kč 29 044,00 Kč 48 % 0,00 Kč 0 % 5 173,00 Kč 9 % 9 311,00 Kč 24 % 14 560,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 % 0,00 Kč 48 %
6121 Budovy, haly .. 170 260,00 Kč 170 259,10 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 170 259,10 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 699 776,90 Kč 699 776,88 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 136 233,90 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 563 542,98 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 8 987 752,00 Kč 8 286 265,85 Kč 92 % 473 914,13 Kč 5 % 443 078,27 Kč 5 % 514 192,80 Kč 6 % 697 535,11 Kč 8 % 438 227,90 Kč 5 % 611 599,36 Kč 7 % 699 521,99 Kč 8 % 630 003,48 Kč 7 % 532 098,35 Kč 6 % 491 655,73 Kč 5 % 1 427 049,77 Kč 16 % 1 327 388,96 Kč 15 %