Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce (ORG 1112) / 2021

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce (1112)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 98 300,00 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 82 300,00 Kč 65 %
Tělovýchova a zájmová činnost 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 26 700,00 Kč 26 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 16 000,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 127 300,00 Kč 127 300,00 Kč 82 300,00 Kč 65 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 45 000,00 Kč 50 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 45 000,00 Kč - - - -
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 37 300,00 Kč 37 300,00 Kč 37 300,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 37 300,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 26 700,00 Kč 26 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 26 700,00 Kč 26 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 98 300,00 Kč 58 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 16 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 90 000,00 Kč 45 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 45 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5223 Neinvestiční .. 37 300,00 Kč 37 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 37 300,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 26 700,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 170 000,00 Kč 98 300,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 98 300,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %