Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce (ORG 1122) / 2021

Název:
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce (1122)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 79 100,00 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 160 100,00 Kč 160 100,00 Kč 79 100,00 Kč 49 %
Všeobecná pokladní správa 136 900,00 Kč 136 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3312 Hudební činnost 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 29 000,00 Kč 28 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 20 000,00 Kč 22 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 28 000,00 Kč - - - -
3317 Výstavní činnost v kultuře 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 22 100,00 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč - - - -
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 16 100,00 Kč 16 100,00 Kč 16 100,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 16 100,00 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 136 900,00 Kč 136 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 136 900,00 Kč 136 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 297 000,00 Kč 297 000,00 Kč 79 100,00 Kč 27 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1122 (Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce), Paragraf 3399 (Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků), Položka 5212 (Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5212 Neinvestiční .. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 95 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 000,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 20 000,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % -5 000,00 Kč 21 %
5223 Neinvestiční .. 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -6 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5339 Neinvestiční .. 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 28 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinv.. 16 100,00 Kč 16 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 16 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 136 900,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 297 000,00 Kč 79 100,00 Kč 27 % 0,00 Kč 0 % 31 100,00 Kč 10 % 5 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 7 % 6 000,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 28 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % -6 000,00 Kč -2 % -5 000,00 Kč -2 %