Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let (ORG 1132) / 2021

Název:
Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let (1132)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 214 977,00 Kč 223 890,76 Kč 104 %
výdaje 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 5 469 340,00 Kč - - - -
Celkem 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 195 840,00 Kč 22 % 3 799 900,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 166 500,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 307 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 195 840,00 Kč 22 % 3 799 900,00 Kč 69 % 0,00 Kč 0 % 166 500,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 307 100,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %