Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-sport-jednorázové akce (ORG 1133) / 2021

Název:
Veřejné podpory-sport-jednorázové akce (1133)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 000,00 Kč 55 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 000,00 Kč 55 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 000,00 Kč 55 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 9 000,00 Kč 50 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč - - - -
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 13 000,00 Kč - - - -
Celkem 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 000,00 Kč 55 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1133 (Veřejné podpory-sport-jednorázové akce), Paragraf 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované -9 000,00 Kč
Celkem -9 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5212 Neinvestiční .. 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -9 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční .. 18 000,00 Kč 9 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % -9 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5493 Účelové neinv.. 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 9 000,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 4 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 40 000,00 Kč 22 000,00 Kč 55 % 0,00 Kč 0 % 9 000,00 Kč 22 % 18 000,00 Kč 45 % 0,00 Kč 0 % -9 000,00 Kč -22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 000,00 Kč 22 % 4 000,00 Kč 10 % -9 000,00 Kč -22 % 0,00 Kč 0 %