Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt (ORG 1134) / 2021

Název:
Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt (1134)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 2 616,80 Kč 2 616,80 Kč 100 %
výdaje 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 6 500 000,00 Kč - - - -
Celkem 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5222 Neinvestiční .. 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 071 600,00 Kč 16 % 96 400,00 Kč 18 % 1 600 000,00 Kč 43 % 832 000,00 Kč 55 % 700 000,00 Kč 66 % 400 000,00 Kč 72 % 400 000,00 Kč 78 % 400 000,00 Kč 85 % 400 000,00 Kč 91 % 300 000,00 Kč 95 % 300 000,00 Kč 100 %
Celkem 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 1 071 600,00 Kč 16 % 96 400,00 Kč 1 % 1 600 000,00 Kč 25 % 832 000,00 Kč 13 % 700 000,00 Kč 11 % 400 000,00 Kč 6 % 400 000,00 Kč 6 % 400 000,00 Kč 6 % 400 000,00 Kč 6 % 300 000,00 Kč 5 % 300 000,00 Kč 5 %