Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost (ORG 1141) / 2021

Název:
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost (1141)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 43 625,00 Kč 43 625,00 Kč 100 %
výdaje 666 000,00 Kč 666 000,00 Kč 657 000,00 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 549 900,00 Kč 549 900,00 Kč 540 900,00 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 12 600,00 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 103 500,00 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 82 000,00 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 229 500,00 Kč 229 500,00 Kč 229 500,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 229 500,00 Kč 229 500,00 Kč 229 500,00 Kč 100 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 229 500,00 Kč - - - -
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 238 400,00 Kč 238 400,00 Kč 229 400,00 Kč 96 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 238 400,00 Kč 238 400,00 Kč 229 400,00 Kč 96 %
441 Odbor ąkolství, kultury a sportu ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 229 400,00 Kč - - - -
Celkem 666 000,00 Kč 666 000,00 Kč 657 000,00 Kč 99 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5213 Neinvestiční .. 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 653 400,00 Kč 644 400,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 491 400,00 Kč 75 % 62 000,00 Kč 85 % 32 000,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 59 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
Celkem 666 000,00 Kč 657 000,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 491 400,00 Kč 74 % 74 600,00 Kč 11 % 32 000,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 59 000,00 Kč 9 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %